Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 59 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 629.979 acte

Metodologie din 2007 de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare

...nr. perioade de raportare (12 sau 4)B.Motivaţia în cazul SIN = 1
- cazierul fiscal
|_|
- obiect principal de activitate
cod CAEN
- plătitor nou-înfiinţat
|_|
- datele incomplete
|_|
- SIN-ul este negativ
|_|
- renunţare la opţiunea de rambursare
|_|
- persoana impozabilă nu are
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 noiembrie 2007 in M.Of. 785 din 20-noi-2007

Procedura de implementare din 2006 a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2006 de susţinere a investiţiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiinţate şi microîntreprinderi, precum şi a investiţiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici si mijlocii

...a activităţilor eligibile în cadrul Programului naţional multianual pe perioada 2002-2006 de susţinere a investiţiilor realizate de către întreprinderi nou-înfîinţate şi microîntreprinderi, precum şi a investiţiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici şi mijlocii
Nr. crt.
Denumirea sectoarelor eligibile
Cod CAEN
Denumirea activităţilor eligibile
1.
Industria textilă şi a produselor textile
172
Producţia de ţesături
173
Finisarea materialelor textile
174
Fabricarea
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 martie 2006 in M.Of. 244 din 17-mar-2006

Hotarirea 1318/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.211/2001 privind înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii

...c) intermedieri financiare pentru finanţarea activităţilor economice prestate de întreprinderile mici şi mijlocii şi alte activităţi de finanţare pentru acestea (cod CAEN 6522);d) orice alte tipuri de activităţi compatibile cu scopul pentru care a fost înfiinţată societatea."2.După articolul 51 se introduce un nou articol, articolul 52, cu următorul cuprins:"Art. 52F.N.G.C.I.M.M. - S.A. poate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 noiembrie 2005 in M.Of. 998 din 10-noi-2005

Ordinul 691/2007 privind modificarea Ordinului ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale nr. 586/2007

...3 la Procedură
Date de identificare
Denumirea solicitantului
Cod unic de înregistrare
Nr. de înregistrare la ONRC
Adresa solicitantului
Judeţul
Cod poştal
Nr. telefon
Nr. fax
Adresa de e-mail
Cod CAEN aferent Programului
Suma solicitată (lei)
Nr. crt.
Criterii
Punctaj
Total
Categoria întreprinderii
A
1
Nou-înfiinţată
5
2
Microîntreprindere
4
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 august 2007 in M.Of. 550 din 13-aug-2007

Norme Metodologice din 2008 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2008

...publice, ministerele, celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice subordonate au obligaţia înscrierii codului de activitate din noua Clasificare a activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, publicat...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 aprilie 2008 in M.Of. 315 din 22-apr-2008

Norme Metodologice din 2007 de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

...de risc corespunde clasei de risc 20.(4)Tariful de risc este stabilit la nivel de sector de activitate - clasă CAEN şi este prevăzut în anexa nr. 4.Art. 6Angajatorii care îşi modifică activitatea principală, implicit codul CAEN aferent, vor plăti cota de contribuţie aferentă noului tarif de risc începând cu luna următoare schimbării activităţii principale, în baza...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 februarie 2007 in M.Of. 145 din 28-feb-2007

Hotarirea 848/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii

...de înscriere nr. 8. La punctaje egale va prevala în această ordine:(i)domeniul de activitate din care face parte codul CAEN pe care se solicită finanţarea;(ii)numărul locurilor de muncă nou-create;(iii)categoria IMM din care face parte solicitantul;(iv)locaţia implementării proiectului;(v)valoarea profitului obţinut din exploatare la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 noiembrie 2013 in M.Of. 689 din 11-noi-2013

Hotarirea 1033/2006 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale ''Fabrica de Pulberi'' - S.A. prin reorganizarea prin divizare parţială a Societăţii Comerciale ''Uzina de Produse Speciale Făgăraş'' - S.A., filială a Companiei Naţionale ''Romarm'' - S.A.

...de acţionar unic.Art. 4Societatea Comercială "Fabrica de Pulberi" - S.A. are ca obiect principal de activitate fabricarea explozivilor cod CAEN 2461.Art. 5Predarea-preluarea elementelor de activ şi pasiv patrimonial proporţional cu capitalul social al societăţii comerciale nou-înfiinţate se face pe bază de protocol încheiat între Societatea Comercială "Uzina de Produse Speciale Făgăraş" - S.A., pe de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 august 2006 in M.Of. 707 din 17-aug-2006

Ordinul 649/2007 privind modificarea Ordinului ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale nr. 586/2007

...a activităţilor eligibile în cadrul Programului naţional multianual pe perioada 2002-2009 de susţinere a investiţiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiinţate şi microîntreprinderi, precum şi a investiţiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici şi mijlocii
Nr. crt.
Denumirea sectoarelor eligibile
Cod CAEN
Denumirea activităţilor eligibile
1.
Industria textilă şi a produselor textile
172
Producţia de ţesături
173
Finisarea materialelor textile
174
Fabricarea
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 august 2007 in M.Of. 543 din 09-aug-2007

Ordinul 138/2010 pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de minimis ''Sprijinirea activităţilor economice în vederea diversificării economiei rurale şi a creşterii calităţii vieţii în spaţiul rural'', aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 567/2008

...măsurii 312", diviziunea 56 "Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie" se elimină.2.La anexa nr. 2 "Lista codurilor CAEN aferente activităţilor care sunt eligibile la finanţare în cadrul măsurii 313", secţiunea I "Hoteluri şi restaurante", după clasa 5530 se introduce o nouă diviziune, diviziunea 56 cu următorul cuprins:
"56
Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie
561
Restaurante
5610
Restaurante*
5530
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 iunie 2010 in M.Of. 392 din 14-iun-2010