Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 41 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 685.527 acte

Ghid din 2020 SOLICITANTULUI elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie - Revizia 4, august 2020

...Ordinului nr. 337/2007, CAEN Rev. 2)
ATENŢIE!
Se poate solicita finanţare pentru o singură activitate economică, respectiv un singur cod CAEN. Activitatea pentru care se solicită finanţare poate fi principală sau secundară.
ATENŢIE!
Toate informaţiile de la secţiunea I se preiau din Certificatul Constatator actualizat cu toate datele valabile la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare.
II.Prezentarea situaţiei actuale a întreprinderiia)Date...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 septembrie 2020 in M.Of. 813 bis din 03-sep-2020

Procedura de implementare din 2021 a sesiunii nr. 2 aferente măsurii ''Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile'' din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene

...după data semnării contractului de finanţare;(7)Cheltuielile cu consultanţa nu sunt eligibile în cadrul prezentei măsuri.4.3.2.Codul CAEN actualizat Rev 2 pentru care aplicantul solicită finanţare trebuie să fie autorizat la momentul înscrierii în cadrul etapei 2 descrise la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 octombrie 2021 in M.Of. 989 bis din 15-oct-2021

Ghid din 2021 al solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările şi completările ulterioare - Revizia 5, august 2021 -

...Ordinului nr. 337/2007, CAEN Rev. 2)
ATENŢIE!
Se poate solicita finanţare pentru o singură activitate economică, respectiv un singur cod CAEN. Activitatea pentru care se solicită finanţare poate fi principală sau secundară.
ATENŢIE!
Toate informaţiile de la secţiunea I se preiau din Certificatul Constatator actualizat cu toate datele valabile la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare.
II.Prezentarea situaţiei actuale a întreprinderiia)Date...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 septembrie 2021 in M.Of. 853 bis din 07-sep-2021

Ghid din 2022 al solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările şi completările ulterioare - Revizia 6, februarie 2022 -

...Ordinului nr. 337/2007, CAEN Rev. 2)
ATENŢIE!
Se poate solicita finanţare pentru o singură activitate economică, respectiv un singur cod CAEN. Activitatea pentru care se solicită finanţare poate fi principală sau secundară.
ATENŢIE!
Toate informaţiile de la secţiunea I se preiau din Certificatul Constatator actualizat cu toate datele valabile la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare.
II.Prezentarea situaţiei actuale a întreprinderiia)Date...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 martie 2022 in M.Of. 247 bis din 14-mar-2022

Ghid din 2020 al solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă - Revizia 4, August 2020 -

...Ordinului nr. 337/2007, CAEN Rev. 2)
ATENŢIE!
Se poate solicita finanţare pentru o singură activitate economică, respectiv un singur cod CAEN. Activitatea pentru care se solicită finanţare poate fi principală sau secundară.
Toate informaţiile de la secţiunea I se preiau din Certificatul constatator, actualizat cu toate datele valabile la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare.
- IV. Prezentarea situaţiei actuale a întreprinderii- a) Date...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 septembrie 2020 in M.Of. 811 bis din 03-sep-2020

Norma din 2018 privind înscrierea ca membru al Camerei Auditorilor Financiari din România şi înscrierea în Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România

...Financiari din România şi în Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România.Anexez la prezenta cerere următoarele:- copia actului constitutiv actualizat, cu codurile CAEN compatibile, care atestă structura organului administrativ sau de conducere al firmei, precum şi repartizarea drepturilor de vot în cadrul acesteia...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 august 2018 in M.Of. 711 din 16-aug-2018

Ordinul 2616/2017 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.379/2006

...prezentul ordin.Art. II(1)Persoanele fizice sau juridice care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei au obligaţia de a-şi actualiza codurile CAEN conform legislaţiei naţionale în vigoare în termen de 60 de zile de la publicarea prezentelor norme metodologice în Monitorul Oficial...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 octombrie 2017 in M.Of. 804 din 11-oct-2017

Norma din 2017 privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea auditorilor financiari, persoane fizice, şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea auditorilor financiari, persoane juridice, în şi din Registrul public al auditorilor financiari

...Financiari din România (CAFR) şi înscrierea în Registrul public al auditorilor financiari.- Anexez la prezenta cerere următoarele:- copia actului constitutiv actualizat, cu codurile CAEN compatibile, care atestă structura organului administrativ sau de conducere al firmei, precum şi repartizarea drepturilor de vot în cadrul acesteia...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 aprilie 2017 in M.Of. 301 din 27-apr-2017

Ordinul 1.363/2021 privind aprobarea Procedurii de certificare şi monitorizare pentru programele cu finanţare nerambursabilă aflate în implementare la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului prin intermediul agenţiilor pentru IMM, atragere de investiţii şi promovare a exportului, precum şi prin intermediul instituţiilor de credit partenere, necesar a fi aplicată în contextul pandemiei de COVID-19

...AIMMAIPE vor desfăşura următoarele activităţi:(1)_1.întocmirea planului de monitorizare a beneficiarilor schemelor de finanţare;2.verificarea autorizării codului CAEN pentru care s-a solicitat finanţarea la locul de implementare a proiectului: se interoghează baza de date a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi se ataşează certificatul constatator actualizat la dosarul de documente aferente fiecărui beneficiar;3.verificarea funcţionalităţii site-ului web la beneficiarii care au primit finanţare pentru...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 septembrie 2021 in M.Of. 882 din 14-sep-2021

Ghid din 2018 elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie - Revizia 3, noiembrie 2018

...Ordinului nr. 337/2007, CAEN Rev. 2)
ATENŢIE!
Se poate solicita finanţare pentru o singură activitate economică, respectiv un singur cod CAEN. Activitatea pentru care se solicită finanţare poate fi principală sau secundară.
ATENŢIE!
Toate informaţiile de la secţiunea I se preiau din Certificatul Constatator actualizat cu toate datele valabile la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare.
II.Prezentarea situaţiei actuale a întreprinderiia)Date...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 decembrie 2018 in M.Of. 1075 bis din 19-dec-2018