Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 5446 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 641.216 acte

Norma din 2001 de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare

...La rubrica Denumire angajator se înscrie denumirea completă a angajatorului aşa cum este înregistrat la oficiul registrului comerţului.La rubrica Cod fiscal se înscrie numai partea numerică a acestuia.Rubricile Contract de muncă, Convenţie civilă, Pensionar se completează de către angajator şi se bifează, după caz, în funcţie de categoria în care se......pensionar care lucrează cu contract individual de muncă.Rubrica Şomer se bifează de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, asimilată potrivit legii angajatorului, prin agenţiile teritoriale de ocupare a forţei de muncă.Până la atribuirea de către Casa Naţională...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 mai 2001 in M.Of. 237 din 10-mai-2001

Legea 19/2009 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009

...100 863 887 910
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Programul s-a obţinut din centralizarea a 7 fişe.ANEXA Nr. 5/03/20/121:MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE- Capitol 68.03 -- ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ- Cod 20.68.03.0002FIŞA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII AMENAJARE SEDIU CASA LOCALĂ DE PENSII BÂRLAD
Tipul cheltuielii: A
......I 954 720 234
II 954 720 234
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Proiecţia costurilor de
funcţionare şi de întreţinere
după PIF (preliminări)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
Capitol 68.03 -- ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Cod 20.68.03.0003
FIŞAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 februarie 2009 in M.Of. 122 din 27-feb-2009

Legea 40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

...LEGE nr. 40 din 31 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul munciiParlamentul României adoptă prezenta lege.Art. ILegea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 martie 2011 in M.Of. 225 din 31-mar-2011

Codul Justitiei Militare din 1937 Codul Justitiei Militare al Romaniei

...hotarite prin decretul pentru trecerea armatei pe picior de pace. Aceste tribunale aplica, in aceste cazuri, pedepsele prevazute in prezentul cod pentru starea de mobilizare si de razboi, afara de pedeapsa cu moartea, care este inlocuita cu munca silnica pe vieata.CAPITOLUL IV:Curtea Militara de Casare si JustitieArt. 72Curtea Militara de Casare si Justitie in......termenul legal de serviciu obligator in armata activa. Nu exista, pentru militari, prescriptie pentru tradare.Art. 459Pedepsele prevazute de codul penal pentru crimele de inalta tradare, spionaj si acelea in contra sigurantei Statului, sunt pentru justitiabilii de instantele militare in...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 martie 1937 in M.Of. 66 din 20-mar-1937

Hotarirea 247/2003 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor

...evidenţă a salariaţilorÎn temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 34 alin. (7) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Art. 1Prezenta hotărâre stabileşte metodologia de întocmire a registrului general de evidenţă a salariaţilor......înregistrările care se efectuează, precum şi orice alte elemente în legătură cu întocmirea acestuia.Art. 2(1)Încadrarea în muncă a unei persoane se realizează, potrivit Codului muncii, numai prin încheierea unui contract individual de muncă în temeiul căruia persoana...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 martie 2003 in M.Of. 164 din 14-mar-2003

Legea 487/2006 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007

...din centralizarea a 8 fişe.NOTĂ:Alte surse = Bugetul Asigurărilor Sociale de StatANEXA Nr. 5/03/20/121:MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI- Capitol 68.03 - ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂCod 20.68.03.0002FIŞA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢIIAMENAJARE SEDIU CASĂ LOCALĂ DE PENSII BÎRLADTipul cheltuielii: B - obiectiv
......2. Proiecţia costurilor
de funcţionare şi de
întreţinere după PIF
(preliminări)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTĂ:Alte surse = Bugetul Asigurărilor Sociale de StatMINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI- Capitol 68.03 - ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂCod 20.68.03.0001b CNPASFIŞA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 decembrie 2006 in M.Of. 1047 din 29-dec-2006

Hotarirea 250/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare

...timpul detasarii.Art. 14(1)In cazul in care, dupa ce salariatul a efectuat concediul de odihna, contractul sau de munca a incetat din motivele prevazute la art. 130 alin.(1) lit. i, j), k), 1) si art. 135 din Codul muncii, acesta este obligat sa restituie unitatii partea din indemnizatia de concediu corespunzatoare perioadei nelucrate din anul pentru care i s-...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 mai 1992 in M.Of. 108 din 27-mai-1992

Hotarirea 273/2003 privind infiintarea unor filiale, societati comerciale pentru reparatii si servicii, prin reorganizarea unor activitati din cadrul Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice ''Termoelectrica'' - S.A.

...Asigurarea pazei proprii sau în condiţii contractuale a obiectivelor sale28.Transportul personalului propriu la şi de la locul de muncă, efectuarea şi prestarea serviciilor de transport de mărfuri şi de persoane cu mijloace proprii sau închiriate, prestări de servicii şi service auto (Cod 6023, 6024,6021)29.Prestarea de servicii de transport pe căi ferate, prin racord propriu, pentru agenţi economici amplasaţi pe......Asigurarea pazei proprii sau în condiţii contractuale a obiectivelor sale28.Transportul personalului propriu la şi de la locul de muncă, efectuarea şi prestarea serviciilor de transport de mărfuri şi de persoane cu mijloace proprii sau închiriate, prestări de servicii şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 martie 2003 in M.Of. 204 bis din 28-mar-2003

Norme Metodologice din 2009 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009

...de delegare
10.01.2013
Indemnizaţii de deplasare
10.01.2014
Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă
10.01.2015
Alocaţii pentru locuinţe
10.01.2016
Alte drepturi salariale în bani
10.01.1930
Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.30)
10.02
Tichete de masă
10.02.2001
Norme de hrană
10.02
......2003
Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia sa
10.02.2004
Transportul la şi de la locul de muncă
10.02.2005
Alte drepturi salariale în natură
10.02.1930
Contribuţii (cod 10.03.01 la 10.03.06
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 aprilie 2009 in M.Of. 242 bis din 10-apr-2009

Legea 237/2007 privind modificarea alineatului (1) al articolului 269 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...LEGE nr. 237 din 12 iulie 2007 privind modificarea alineatului (1) al articolului 269 din Legea nr. 53/2003 - Codul munciiParlamentul României adoptă prezenta lege.Art. I1.Alineatul (1) al articolului 269 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 iulie 2007 in M.Of. 497 din 25-iul-2007