Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 12262 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 617.827 acte

Legea 174/2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

...LEGE nr. 174 din 17 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscalăParlamentul României adoptă prezenta lege.Art. ISe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedură fiscală, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.5 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 mai 2004 in M.Of. 465 din 25-mai-2004

Legea 163/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...din 1 iunie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscalParlamentul României adoptă prezenta lege.Art. ISe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 138 din 29 decembrie 2004...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 iunie 2005 in M.Of. 466 din 01-iun-2005

Ordinul 585/2005 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale

...5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,având în vedere dispoziţiile art. 196 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:Art. 1Se aprobă modelele, precum şi caracteristicile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 mai 2005 in M.Of. 443 din 25-mai-2005

Legea 166/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

...privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscalăParlamentul României adoptă prezenta lege.Articol unicSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 129 din 15 septembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 4 octombrie 2005, cu următoarele modificări...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 mai 2006 in M.Of. 436 din 19-mai-2006

Ordinul 3419/2009 privind modificarea şi completarea instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)- i), art. 143 alin. (2) şi art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.222/2006

...prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)- i), art. 143 alin. (2) şi art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.222/2006În baza prevederilor art. 143...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 decembrie 2009 in M.Of. 915 din 28-dec-2009

Ordonanta urgenta 138/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 138 din 29 decembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscalAvând în vedere necesitatea aplicării de la data de 1 ianuarie 2005 a măsurilor cuprinse în prezenta ordonanţă de urgenţă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 decembrie 2004 in M.Of. 1281 din 30-dec-2004

Instructiuni din 2006 de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a) - i), art. 143 alin. (2) şi art. 144^1 din Codul fiscal

...pentru operaţiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a) - i), art. 143 alin. (2) şi art. 1441 din Codul fiscalArt. 1(1)Prin prezentele instrucţiuni se reglementează modul de justificare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată cu drept......de deducere prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a) - i), art. 143 alin. (2) şi art. 1441 din Codul fiscal.(2)În sensul prezentelor instrucţiuni:a)prin contract se înţelege şi comanda urmată de executarea acesteia;b)transportatorul este...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 decembrie 2006 in M.Of. 1043 din 29-dec-2006

Ordinul 281/2004 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului 100 ''Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat'', cod 14.13.01.01/a

...din 10 februarie 2004 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat", cod 14.13.01.01/aÎn temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,în temeiul prevederilor art. 1, 73 şi art. 188 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind......Codul de procedură fiscală,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:Art. 1Se aprobă modelul şi conţinutul formularului 100 "Declaraţie privind...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 februarie 2004 in M.Of. 158 din 23-feb-2004

Ordonanta urgenta 45/2005 privind abrogarea unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...2005 privind abrogarea unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscalÎn vederea susţinerii Programului de guvernare şi pentru corelarea unor dispoziţii din legislaţia fiscală, se impune adoptarea în regim de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 iunie 2005 in M.Of. 464 din 01-iun-2005

Regulamentul 3/1996 privind organizarea si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a centralei Incidentelor de Plati

...nr............................... Suma ...............................leiemis la ............................(localitatea) (Data emiterii)Compensabil la ............................................ Suma .....................................leirefuzataTRAGATOR ................................................ BENEFICIAR ......................................NR: Reg. Com. ............................................ Nr. REG:/Cod num. ............................Com./ Pers. ......................................Cod.fiscal ................................................... Cont nr. . ........................................Cod numeric personal ................................. Deschis la ......................................Cont nr. ...................................................... Cod ....................................................3.MOTIVUL REFUZULUI LA PLATA<> cec emis fara autorizarea trasului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 august 1996 in M.Of. 190 din 15-aug-1996