Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 118 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 604.088 acte

Ordinul 20/2010 pentru modificarea şi completarea Procedurii privind stingerea creanţelor reprezentând impozite, taxe şi alte venituri datorate bugetului de stat şi/sau a creanţelor reprezentând contribuţii sociale administrate de Ministerul Economiei şi Finanţelor prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorilor, aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 486/2007

...plată, în conformitate cu art. 126 alin. (1), art. 141 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;- ......................... lei, reprezentând obligaţii fiscale actualizate pentru care se solicită stingerea prin dare în plată.g...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 ianuarie 2010 in M.Of. 17 din 11-ian-2010

Decizia 2519/2015 [A] privind recursul împotriva Sentinţei nr. 293 din 24 martie 2015, pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal

...şi trebuie să existe în mod corect, echitabil şi corespunzător cu serviciul de salubritate prestat (art. 46, 47, 48 din Codul fiscal actualizat în anul 2013, Legea nr. 571/2003, art. 282 - taxe speciale).Pe de altă parte, nici primăria şi nici instanţa...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 decembrie 2015 in M.Of. 928 din 15-dec-2015

Regulamentul 1/2001 privind organizarea si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Incidentelor de Plati

...aceasta să poată fi interogată prin utilizarea cheilor de căutare bazate în principal pe:a)seria şi numărul cecului;b)codul fiscal al persoanei juridice sau, după caz, codul numeric personal al persoanei fizice.Art. 35CIP va actualiza baza de date proprie cu cecurile avizate de Banca Naţională...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 martie 2001 in M.Of. 120 din 09-mar-2001

Ordinul 40/2003 privind modelul formularisticii necesare pentru solicitarea si comunicarea datelor inscrise in cazierul fiscal

...data de: ....... / ....... / ..........Semnătura salariatului:
ROMÂNIA
[MFP)
Ministerul Finanţelor Publice
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Judeţul/Municipiul: ...........................
Instituţia: .............................................
Înregistrat la unitatea fiscală
Nr. .................... Data: ...../ ....... / ..........
Judeţul: .................................................
Organul care actualizează: .....................
Înregistrat la Biroul Gestiune Cazier Fiscal
Nr. .................... Data: ...../ ....... / ..........
Înregistrat la organul care actualizează:
Nr. .................... Data: ...../ ....... / ..........
FIŞA DE ACTUALIZARE A ÎNSCRIERILOR ÎN CAZIERUL FISCALPentru Contribuabilul:Cod...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 februarie 2003 in M.Of. 83 din 11-feb-2003

Procedura din 2010 de aplicare efectivă a măsurilor asigurătorii prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

...c)valoarea estimată direct de către organul de executare prin metoda comparativă;d)pentru bunurile imobile, valoarea rezultată din expertizele actualizate privind valoarea de circulaţie a bunurilor imobile utilizate de Camera Notarilor Publici comunicate anual organelor fiscale în baza art. 771 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.5.12.Organul de control/Organul de executare nu va dispune...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 noiembrie 2010 in M.Of. 732 din 03-noi-2010

Ordinul 75/2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, desfăşurată de către organele fiscale locale

...de ............,având numărul .............Prezentul certificat s-a eliberat pentru: ..........................................................................................................................................................................................................Taxa pentru eliberarea prezentului certificat, instituită în temeiul Titlului IX din Codul fiscal, actualizată potrivit normelor legale în vigoare, în sumă de ............ lei, a fost achitată cu ordinul de plată/chitanţa/mandat poştal ............/............Prezentul
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 mai 2009 in M.Of. 364 bis din 29-mai-2009

Ordinul 767/2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, desfăşurată de către organele fiscale locale

...de ............,având numărul .............Prezentul certificat s-a eliberat pentru: ..........................................................................................................................................................................................................Taxa pentru eliberarea prezentului certificat, instituită în temeiul Titlului IX din Codul fiscal, actualizată potrivit normelor legale în vigoare, în sumă de ............ lei, a fost achitată cu ordinul de plată/chitanţa/mandat poştal ............/............Prezentul
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 mai 2009 in M.Of. 364 bis din 29-mai-2009

Ordinul 3004/2017 privind aprobarea Procedurii de soluţionare a contestaţiilor prevăzute la art. 366 alin. (2), art. 369 alin. (5), art. 374 alin. (2), art. 377 alin. (4), art. 382 alin. (2), art. 385 alin. (4), art. 390 alin. (2) şi art. 393 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

...soluţionare a contestaţiei prin modalităţile de comunicare a actului administrativ prevăzute de art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură fiscală).(3)După comunicarea deciziilor de soluţionare a contestaţiilor către operatorii economici contestatori, structura de specialitate va actualiza...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 noiembrie 2017 in M.Of. 937 din 28-noi-2017

Decizia 481/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...exprimare religioasă, împrejurare ce, în contextul actual de după apariţia legii cultelor şi înfiinţarea asociaţiilor religioase şi fără a se actualiza şi conţinutul Codului fiscal, tinde să transforme sensul iniţial dat acestui text de lege.9. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 noiembrie 2016 in M.Of. 901 din 09-noi-2016

Ordinul 2546/2016 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a măsurilor asigurătorii de către organele fiscale competente şi pentru aprobarea modelelor, modului de utilizare şi de păstrare a unor formulare

...valoarea nominală a acestora;c)valoarea estimată de către organul de control;d)pentru bunurile imobile, valoarea rezultată din expertizele actualizate privind valoarea de circulaţie a bunurilor imobile, utilizate de Camera Notarilor Publici, comunicate anual organelor fiscale în baza art. 111 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.33.Organul de control nu va dispune măsuri asigurătorii asupra bunurilor din următoarea categorie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 septembrie 2016 in M.Of. 703 din 09-sep-2016