Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 5919 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 690.344 acte

Conventie din 27-sept-1968 privind competenţa judiciară şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie civilă şi comercială (versiune consolidată) - CONVENŢIA DE LA BRUXELLES

...în secţiunile 2-6 din prezentul titlu.În special, împotriva acestora nu pot fi invocate:- în Belgia: articolul 15 din Codul Civil (Code civil) şi dispoziţiile articolului 52, 52bis şi 53 ale legii din 25 martie 1876 privind competenţa (loi sur la competence...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Legea 133/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

...dezmembrare, comasare, construire, demolare, restructurare şi amenajare;e3) clauza de inalienabilitate a imobilului, potrivit art. 628 alin. (2) din Codul civil, şi clauza de insesizabilitate, potrivit art. 2.329 alin. (3) din Codul civil.»"24.La articolul I punctul 21, litera a) a literei C a alineatului (1) al articolului 19 se modifică...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 iulie 2012 in M.Of. 506 din 24-iul-2012

Conventie din 30-oct-2007 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială

...Lov om rettens pleje);- în Germania: articolul 23 din Codul de procedură civilă (Zivilprozeordnung);- în Estonia: alineatul (86) din Codul de procedură civilă (tsiviilkohtumenetluse seadustik);- în Grecia: articolul 40 din Codul de procedură civilă ;- în Franţa: articolele 14 şi 15 din Codul civil (Code civil);- în Islanda: articolul 32 alineatul (4) din Legea privind procedura civilă (Log um međferđ einkamala nr. 91...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 10 iunie 2009 in Jurnalul Oficial 147L

Ordonanta urgenta 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

...Procedurile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică profesioniştilor, astfel cum sunt definiţi de art. 3 alin. (2) din Codul civil, cu excepţia celor care exercită profesii liberale, precum şi a celor cu privire la care se prevăd dispoziţii speciale în......drepturile corelative numai în ceea ce priveşte bunul sau dreptul respectiv. Aceste cauze de preferinţă au înţelesul dat lor de Codul civil, dacă prin lege specială nu se prevede altfel;16.categoria de creanţe defavorizate este considerată a fi categoria de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 octombrie 2013 in M.Of. 620 din 04-oct-2013

Hotarirea 1861/2006 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

...baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial;d) venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, altele decât cele menţionate la art. 78 alin. (1) lit. e);e) venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică......cuprins:"Norme metodologice:661. Persoanele fizice care realizează venituri din activităţi desfăşurate pe baza contractelor/convenţiilor civile, încheiate potrivit Codului civil au dreptul să opteze, pentru impunerea venitului brut cu cota de 16%, impozitul fiind final, potrivit art. 78 din...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 decembrie 2006 in M.Of. 1044 din 29-dec-2006

Legea 36/1995 notarilor publici şi a activităţii notariale - REPUBLICARE

...INR;k)organizează, la nivel naţional, programe care vizează alinierea practicilor notariale la exigenţele internaţionale;l)adoptă uzanţele profesionale potrivit Codului civil, republicat, cu modificările ulterioare;m)aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, execuţia bugetară şi descărcarea anuală de gestiune a preşedintelui......4)În cerere testatorul va preciza că i s-au pus în vedere prevederile art. 1.043 alin. (2) din Codul civil, republicat, cu modificările ulterioare, potrivit cărora poate să fie asistat în cadrul procedurii de către unul sau 2 martori...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 iunie 2014 in M.Of. 444 din 18-iun-2014

Decizia 33/2008 [A] pentru examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la admisibilitatea acţiunii în revendicare, întemeiată pe dispoziţiile dreptului comun, având ca obiect revendicarea imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, formulată după intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001

...punând concluzii pentru a fi admis în sensul de a se stabili că acţiunile întemeiate pe dispoziţiile art. 480 din Codul civil, având ca obiect imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, introduse după intrarea în......nr. 10/2001.Acest text, care reproduce în cuprinsul legii speciale dispoziţiile din dreptul comun, conţinute de art. 480 din Codul civil, dă vocaţia titularului dreptului de proprietate de a recurge la toate mijloacele legale, administrative sau judiciare, pentru a obţine...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 februarie 2009 in M.Of. 108 din 23-feb-2009

Norme Metodologice din 2003 GENERALE referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv

...1999 (3)
- Ordonanţa de urgenţă nr. 60/2001 (4)
- Legea nr. 133/1999 (5)
- Ordonanţa Guvernului nr. 20/2002 (6)
- Codul comercial
- Codul civil
- Ordonanţa Guvernului nr. 9/2000 (7)
- Hotărârea Guvernului nr. 53/1999 (8)
- Hotărârea Guvernului nr. 461/2001 (9)
- Hotărârea Guvernului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 mai 2003 in M.Of. 320 din 13-mai-2003

Decretul 185/1949 pentru modificarea si abrogarea unor dispozitiuni privitoarea la majorat, la capacitatea in materia contractelor de munca si emancipatiune

...de la aceasta data.Art. IIIVarsta de 21 de ani, se inlocuieste in art. 131, 141 si 434 din codul civil, cat si in orice alta dispozitie legala, in care figureaza prin varsta de 18 ani.Varsta de 18 ani, se......de munca.Referirea la "emancipatiune", la "minorii emancipati", sau la "curatorul emancipatului" din titulatura Titlului X, Cartea I-a a Codului Civil, din art. 93, 149, 326, 355, 440, 450, 687, 747, 815, 915, 1538 si 1836 din codul civil; art...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 aprilie 1949 in B.Of. 25 din 30-apr-1949

Legea 60/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

...urgenţă a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civilParlamentul României adoptă prezenta lege.Art. ISe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79 din 28 septembrie 2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 696 din 30 septembrie 2011, cu următoarele modificări şi completări...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 aprilie 2012 in M.Of. 255 din 17-apr-2012