Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 109 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 741.973 acte

Regulamentul 1108/21-oct-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 în domeniul aerodromurilor, al gestionării traficului aerian şi al serviciilor de navigaţie aeriană şi de abrogare a Directivei 2006/23/CE

...552/2004.Pentru a evita duplicarea cerinţelor de siguranţă aplicabile serviciilor ATM/ANS, pe de o parte, şi un vid legislativ în care nu există cerinţe de siguranţă aplicabile, pe de altă parte, data intrării în vigoare a modificărilor aduse legislaţiei referitoare la cerul unic european ar trebui să respecte calendarul privind noile măsuri de siguranţă din cadrul prezentului regulament.(19)Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 24 noiembrie 2009 in Jurnalul Oficial 309L

Strategie din 2011 NAŢIONALĂ privind protecţia infrastructurilor critice

...pentru stabilirea modalităţilor de intervenţie4.4.Asigurarea interoperabilităţii şi îmbunătăţirea comunicării interinstituţionale şi cu statele membre prin stabilirea unor calendare de întâlniri în formate bilaterale, pe domenii specifice sau în cadrul unor forumuri tematice4.5.Implementarea măsurilor legislative şi operaţionale pe linia protecţiei infrastructurilor critice, ce decurg din calitatea României de membru al Uniunii Europene şi al Alianţei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 4 august 2011 in M.Of. 555 din 04-aug-2011

Metodologie-Cadru din 2011 privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale

...clase/grupe din spitale au dreptul să participe la toate etapele mişcării personalului didactic, conform metodologiei aflate în vigoare, urmând calendarul aprobat anual prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.(8)Încadrarea personalului didactic se face în conformitate cu prevederile legislative în vigoare, în funcţie de curriculumul utilizat:a)profesor pentru învăţământul preşcolar - 25 de ore/ săptămână, pentru 6-12 elevi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 10 noiembrie 2011 in M.Of. 797 din 10-noi-2011

Conventie din 12-apr-1999 Convenţia privind protecţia Rinului

...Comisia poate hotărî că aceste decizii:a)trebuie puse în aplicare de către părţile contractante în conformitate cu un anumit calendar;b)trebuie puse în aplicare în mod coordonat.(3)Părţile contractante prezintă periodic un raport în faţa Comisiei asupra:a)măsurilor legislative, de reglementare sau de alt tip adoptate pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei convenţii şi pe baza deciziilor Comisiei...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Acord din 2002 privind Programul de cooperare pentru dezvoltare pentru o perioada de cinci ani intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Elene

...considerat acceptabil. În cazul raportului final această perioadă este de 5 luni.Art. 12:ControlulRomânia va stabili în cadrul legislativ naţional mecanismele de control financiar, va informa Republica Elenă în mod corespunzător şi va comunica informaţii Comitetului de monitorizare HiPERB şi Republicii Elene asupra succesiunii, calendarului şi concluziilor controalelor privind proiectele finanţate în cadrul HiPERB.Comitetul de monitorizare HiPERB îşi rezervă dreptul să realizeze, prin Secretariat...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: sâmbătă, 1 februarie 2003 in M.Of. 60 din 01-feb-2003

Decizia 43/12-dec-2016 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului de asociere reunit în configuraţia comerţ instituit prin Acordul de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Ucraina, pe de altă parte, în legătură cu actualizarea anexelor XXI-A-XXI-P privind apropierea legislativă în domeniul achiziţiilor publice

...configuraţia comerţ, o foaie de parcurs detaliată pentru punerea în aplicare a legislaţiei referitoare la achiziţiile publice, însoţită de un calendar şi de descrierea etapelor principale care ar trebui să includă toate reformele în materie de apropiere legislativă şi de dezvoltare a capacităţilor instituţionale. Această foaie de parcurs este conformă cu etapele şi calendarele stabilite în anexa XXI-A la acord.(13)Articolul 152 alineatul (3) prevede că un aviz favorabil din partea Comitetului...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 11 ianuarie 2017 in Jurnalul Oficial 6L

Decizia 2/30-nov-2023 privind evaluarea pozitivă acordată punerii în aplicare a etapei 1 astfel cum este prevăzută în anexa XXI-A la capitolul 8 din Acordul de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Ucraina, pe de altă parte [2024/193]

...domeniul achiziţiilor publice devine în mod progresiv compatibilă cu acquis-ul Uniunii în domeniul achiziţiilor publice. O astfel de apropiere legislativă se realizează în etape consecutive, astfel cum se prevede în calendarul din anexa XXI-A (Calendarul indicativ pentru reforma instituţională, apropierea legislativă şi accesul pe piaţă) la capitolul 8 din acord (denumită în continuare "anexa XXI-...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 5 ianuarie 2024 in Jurnalul Oficial seria L din 05-ian-2024

Acord-Cadru din 20-oct-2010 privind relaţiile dintre Parlamentul European şi Comisia Europeană

...acord, conform autorizării primite din partea Consiliului, prin derogare, în conformitate cu articolul 218 alineatul (7) din TFUE.ANEXA IV:Calendarul aferent programului de lucru al ComisieiProgramul de lucru al Comisiei este însoţit de o listă de propuneri legislative şi fără caracter legislativ pentru anii următori. Programul de lucru al Comisiei vizează anul următor în cauză şi cuprinde precizări cu privire la priorităţile...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: sâmbătă, 20 noiembrie 2010 in Jurnalul Oficial 304L

Orientarea BCE/2005/4/15-feb-2005 de modificare a Orientării BCE/2003/2 privind anumite cerinţe de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene şi procedurile de raportare de către băncile centrale naţionale a informaţiilor statistice din domeniul statisticilor monetare şi bancare (2005/326/CE)

...2004/1 (JO L 83, 20.3.2004, p. 29).(2)Este necesar să se efectueze anumite modificări privind termenii legislativi şi la anexele I şi II datorită eliminării anexei III, care conţinea calendarele de predare a diferitelor tipuri de statistici. Anexa III se elimină deoarece, în viitor, Banca Centrală Europeană (BCE) va comunica...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Acord din 15-dec-2022 DE PARTENERIAT VOLUNTAR ÎNTRE UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI REPUBLICA COOPERATISTĂ GUYANA PRIVIND ASIGURAREA RESPECTĂRII LEGISLAŢIEI ŞI GUVERNANŢA ÎN SECTORUL FORESTIER ŞI PRIVIND COMERŢUL CU PRODUSE DIN LEMN CARE AU CA DESTINAŢIE UNIUNEA EUROPEANĂ

...fiscală şi socială
Criteriul 3.1
OSF respectă cerinţele fiscale aplicabile
Număr indicator
Indicator
Elemente de verificare (agenţia responsabilă)
Referinţe legislative/administrative
Tipul elementului de verificare
D.3.1.1
OSF respectă cerinţele fiscale prevăzute în calendarul fiscal aplicabil publicat de AF.
Unul dintre următoarele elemente de verificare:
(i) numărul certificatului de identificare fiscală valabil (în cazul
......fiscală şi socială
Criteriul 3.1
OSF respectă cerinţele fiscale aplicabile
Număr indicator
Indicator
Elemente de verificare (agenţia responsabilă)
Referinţe legislative/administrative
Tipul elementului de verificare
E.3.1.1
OSF respectă cerinţele fiscale prevăzute în calendarul fiscal aplicabil publicat de
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 5 mai 2023 in Jurnalul Oficial 121L