Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 99 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 710.886 acte

Metodologie-Cadru din 2011 privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale

...clase/grupe din spitale au dreptul să participe la toate etapele mişcării personalului didactic, conform metodologiei aflate în vigoare, urmând calendarul aprobat anual prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.(8)Încadrarea personalului didactic se face în conformitate cu prevederile legislative în vigoare, în funcţie de curriculumul utilizat:a)profesor pentru învăţământul preşcolar - 25 de ore/ săptămână, pentru 6-12 elevi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 10 noiembrie 2011 in M.Of. 797 din 10-noi-2011

Acord din 2002 privind Programul de cooperare pentru dezvoltare pentru o perioada de cinci ani intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Elene

...considerat acceptabil. În cazul raportului final această perioadă este de 5 luni.Art. 12:ControlulRomânia va stabili în cadrul legislativ naţional mecanismele de control financiar, va informa Republica Elenă în mod corespunzător şi va comunica informaţii Comitetului de monitorizare HiPERB şi Republicii Elene asupra succesiunii, calendarului şi concluziilor controalelor privind proiectele finanţate în cadrul HiPERB.Comitetul de monitorizare HiPERB îşi rezervă dreptul să realizeze, prin Secretariat...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: sâmbătă, 1 februarie 2003 in M.Of. 60 din 01-feb-2003

Regulamentul 1108/21-oct-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 în domeniul aerodromurilor, al gestionării traficului aerian şi al serviciilor de navigaţie aeriană şi de abrogare a Directivei 2006/23/CE

...552/2004.Pentru a evita duplicarea cerinţelor de siguranţă aplicabile serviciilor ATM/ANS, pe de o parte, şi un vid legislativ în care nu există cerinţe de siguranţă aplicabile, pe de altă parte, data intrării în vigoare a modificărilor aduse legislaţiei referitoare la cerul unic european ar trebui să respecte calendarul privind noile măsuri de siguranţă din cadrul prezentului regulament.(19)Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 24 noiembrie 2009 in Jurnalul Oficial 309L

Conventie din 12-apr-1999 Convenţia privind protecţia Rinului

...Comisia poate hotărî că aceste decizii:a)trebuie puse în aplicare de către părţile contractante în conformitate cu un anumit calendar;b)trebuie puse în aplicare în mod coordonat.(3)Părţile contractante prezintă periodic un raport în faţa Comisiei asupra:a)măsurilor legislative, de reglementare sau de alt tip adoptate pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei convenţii şi pe baza deciziilor Comisiei...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Decizia 43/12-dec-2016 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului de asociere reunit în configuraţia comerţ instituit prin Acordul de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Ucraina, pe de altă parte, în legătură cu actualizarea anexelor XXI-A-XXI-P privind apropierea legislativă în domeniul achiziţiilor publice

...configuraţia comerţ, o foaie de parcurs detaliată pentru punerea în aplicare a legislaţiei referitoare la achiziţiile publice, însoţită de un calendar şi de descrierea etapelor principale care ar trebui să includă toate reformele în materie de apropiere legislativă şi de dezvoltare a capacităţilor instituţionale. Această foaie de parcurs este conformă cu etapele şi calendarele stabilite în anexa XXI-A la acord.(13)Articolul 152 alineatul (3) prevede că un aviz favorabil din partea Comitetului...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 11 ianuarie 2017 in Jurnalul Oficial 6L

Acord-Cadru din 20-oct-2010 privind relaţiile dintre Parlamentul European şi Comisia Europeană

...acord, conform autorizării primite din partea Consiliului, prin derogare, în conformitate cu articolul 218 alineatul (7) din TFUE.ANEXA IV:Calendarul aferent programului de lucru al ComisieiProgramul de lucru al Comisiei este însoţit de o listă de propuneri legislative şi fără caracter legislativ pentru anii următori. Programul de lucru al Comisiei vizează anul următor în cauză şi cuprinde precizări cu privire la priorităţile...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: sâmbătă, 20 noiembrie 2010 in Jurnalul Oficial 304L

Regulamentul 2175/18-dec-2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), a Regulamentului (UE) nr. 1094/2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări şi pensii ocupaţionale), a Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind pieţele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) 2016/1011 privind indicii utilizaţi ca indici de referinţă în cadrul instrumentelor financiare şi al contractelor financiare sau pentru a măsura performanţele fondurilor de investiţii şi a Regulamentului (UE) 2015/847 privind informaţiile care însoţesc transferurile de fonduri

...toate standardele tehnice de reglementare, standardele tehnice de punere în aplicare, ghidurile, recomandările şi întrebările şi răspunsurile pentru fiecare act legislativ menţionat la articolul 1 alineatul (2), inclusiv prezentări generale referitoare la situaţia actuală a lucrărilor în curs şi la planificarea calendarului pentru adoptarea proiectelor de standarde tehnice de reglementare şi a proiectelor de standarde tehnice de punere în aplicare."(viii)se......toate standardele tehnice de reglementare, standardele tehnice de punere în aplicare, ghidurile, recomandările şi întrebările şi răspunsurile pentru fiecare act legislativ menţionat la articolul 1 alineatul (2), inclusiv prezentări generale referitoare la situaţia actuală a lucrărilor în curs şi la planificarea...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 27 decembrie 2019 in Jurnalul Oficial 334L

Program din 2020 de guvernare 2020-2024: Partidul Naţional Liberal - Alianţa USR PLUS - Uniunea Democrată Maghiară din România

...pacientului. Registrele sunt esenţiale pentru ghidarea măsurilor de prevenţie, screening şi control al bolilor.- Optimizarea Dosarului electronic de sănătate, cu calendar şi responsabilităţi clare pentru operaţionalizarea şi utilizarea DES, instrument medical modern pentru a cărui funcţionalitate se are în vedere perfecţionarea cadrului legislativ de reglementare- Extinderea reglementărilor în domeniul telemedicinei şi a serviciilor asociate, prin asigurarea unor norme de reglementare specifice, dar şi......rezultatelor implementării acestora;- Crearea unei platforme digitale care să includă: Managementul Activităţii Sportive; Registrul sportiv; Anuarul Sportului; Registrul bazelor sportive; Calendarul sportiv intern şi internaţional; Indicatori activitate sportivă; Gestiunea fluxului de informaţii; Comunicare; Integrarea cu sistemul de mesagerie electronică.- Îmbunătăţirea cadrului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 23 decembrie 2020 in M.Of. 1284 din 23-dec-2020

Hotarirea 42/2021 pentru acordarea încrederii Guvernului

...domeniul politicilor de sănătate, în baza dovezilor şi a medicinei bazate pe rezultat;- Operaţionalizarea Dosarului Electronic de Sănătate (DES), cu calendar şi responsabilităţi clare pentru operaţionalizarea şi utilizarea DES, instrument medical modern pentru a cărui funcţionalitate se are în vedere perfecţionarea cadrului legislativ de reglementare;- Extinderea reglementărilor în domeniul telemedicinei şi a serviciilor asociate, prin asigurarea unor norme de reglementare specifice, dar şi......rezultatelor implementării acestora;- Crearea unei platforme digitale care să includă: Managementul activităţii sportive; Registrul sportiv; Anuarul Sportului; Registrul bazelor sportive; Calendarul sportiv intern şi internaţional; Indicatori activitate sportivă; Gestiunea fluxului de informaţii; Comunicare; Integrarea cu sistemul de mesagerie electronică;- Îmbunătăţirea cadrului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 25 noiembrie 2021 in M.Of. 1122 din 25-noi-2021

Orientarea BCE/2005/4/15-feb-2005 de modificare a Orientării BCE/2003/2 privind anumite cerinţe de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene şi procedurile de raportare de către băncile centrale naţionale a informaţiilor statistice din domeniul statisticilor monetare şi bancare (2005/326/CE)

...2004/1 (JO L 83, 20.3.2004, p. 29).(2)Este necesar să se efectueze anumite modificări privind termenii legislativi şi la anexele I şi II datorită eliminării anexei III, care conţinea calendarele de predare a diferitelor tipuri de statistici. Anexa III se elimină deoarece, în viitor, Banca Centrală Europeană (BCE) va comunica...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial