Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 80 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 630.002 acte

Decizia 43/12-dec-2016 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului de asociere reunit în configuraţia comerţ instituit prin Acordul de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Ucraina, pe de altă parte, în legătură cu actualizarea anexelor XXI-A-XXI-P privind apropierea legislativă în domeniul achiziţiilor publice

...configuraţia comerţ, o foaie de parcurs detaliată pentru punerea în aplicare a legislaţiei referitoare la achiziţiile publice, însoţită de un calendar şi de descrierea etapelor principale care ar trebui să includă toate reformele în materie de apropiere legislativă şi de dezvoltare a capacităţilor instituţionale. Această foaie de parcurs este conformă cu etapele şi calendarele stabilite în anexa XXI-A la acord.(13)Articolul 152 alineatul (3) prevede că un aviz favorabil din partea Comitetului...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 11 ianuarie 2017 in Jurnalul Oficial 6L

Strategie din 2011 NAŢIONALĂ privind protecţia infrastructurilor critice

...pentru stabilirea modalităţilor de intervenţie4.4.Asigurarea interoperabilităţii şi îmbunătăţirea comunicării interinstituţionale şi cu statele membre prin stabilirea unor calendare de întâlniri în formate bilaterale, pe domenii specifice sau în cadrul unor forumuri tematice4.5.Implementarea măsurilor legislative şi operaţionale pe linia protecţiei infrastructurilor critice, ce decurg din calitatea României de membru al Uniunii Europene şi al Alianţei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 4 august 2011 in M.Of. 555 din 04-aug-2011

Metodologie-Cadru din 2011 privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale

...clase/grupe din spitale au dreptul să participe la toate etapele mişcării personalului didactic, conform metodologiei aflate în vigoare, urmând calendarul aprobat anual prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.(8)Încadrarea personalului didactic se face în conformitate cu prevederile legislative în vigoare, în funcţie de curriculumul utilizat:a)profesor pentru învăţământul preşcolar - 25 de ore/ săptămână, pentru 6-12 elevi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 10 noiembrie 2011 in M.Of. 797 din 10-noi-2011

Conventie din 12-apr-1999 Convenţia privind protecţia Rinului

...Comisia poate hotărî că aceste decizii:a)trebuie puse în aplicare de către părţile contractante în conformitate cu un anumit calendar;b)trebuie puse în aplicare în mod coordonat.(3)Părţile contractante prezintă periodic un raport în faţa Comisiei asupra:a)măsurilor legislative, de reglementare sau de alt tip adoptate pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei convenţii şi pe baza deciziilor Comisiei...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Acord-Cadru din 20-oct-2010 privind relaţiile dintre Parlamentul European şi Comisia Europeană

...acord, conform autorizării primite din partea Consiliului, prin derogare, în conformitate cu articolul 218 alineatul (7) din TFUE.ANEXA IV:Calendarul aferent programului de lucru al ComisieiProgramul de lucru al Comisiei este însoţit de o listă de propuneri legislative şi fără caracter legislativ pentru anii următori. Programul de lucru al Comisiei vizează anul următor în cauză şi cuprinde precizări cu privire la priorităţile...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: sâmbătă, 20 noiembrie 2010 in Jurnalul Oficial 304L

Regulamentul 2175/18-dec-2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), a Regulamentului (UE) nr. 1094/2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări şi pensii ocupaţionale), a Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind pieţele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) 2016/1011 privind indicii utilizaţi ca indici de referinţă în cadrul instrumentelor financiare şi al contractelor financiare sau pentru a măsura performanţele fondurilor de investiţii şi a Regulamentului (UE) 2015/847 privind informaţiile care însoţesc transferurile de fonduri

...toate standardele tehnice de reglementare, standardele tehnice de punere în aplicare, ghidurile, recomandările şi întrebările şi răspunsurile pentru fiecare act legislativ menţionat la articolul 1 alineatul (2), inclusiv prezentări generale referitoare la situaţia actuală a lucrărilor în curs şi la planificarea calendarului pentru adoptarea proiectelor de standarde tehnice de reglementare şi a proiectelor de standarde tehnice de punere în aplicare."(viii)se......a actualiza periodic toate standardele tehnice de reglementare, standardele tehnice de punere în aplicare, ghidurile, recomandările şi întrebările şi răspunsurile pentru fiecare act legislativ menţionat la articolul 1 alineatul (2), inclusiv prezentări generale referitoare la situaţia actuală a lucrărilor în curs...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 27 decembrie 2019 in Jurnalul Oficial 334L

Orientarea BCE/2005/4/15-feb-2005 de modificare a Orientării BCE/2003/2 privind anumite cerinţe de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene şi procedurile de raportare de către băncile centrale naţionale a informaţiilor statistice din domeniul statisticilor monetare şi bancare (2005/326/CE)

...2004/1 (JO L 83, 20.3.2004, p. 29).(2)Este necesar să se efectueze anumite modificări privind termenii legislativi şi la anexele I şi II datorită eliminării anexei III, care conţinea calendarele de predare a diferitelor tipuri de statistici. Anexa III se elimină deoarece, în viitor, Banca Centrală Europeană (BCE) va comunica...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Decizia 2006/863/CE/13-nov-2006 de modificare a Deciziei 2004/793/CE de încheiere a procedurii de consultare cu Republica Togo în temeiul articolului 96 din Acordul de la Cotonou

...2004, p. 17.(2)Criza politică din 2005, după moartea preşedintelui Eyadema, a constituit un eveniment neprevăzut care a decalat calendarul iniţial de punere în aplicare a angajamentelor asumate de către guvernul togolez şi a împiedicat atingerea obiectivelor stabilite la termenul iniţial, în special organizarea alegerilor legislative anticipate.(3)La încheierea acestei perioade de monitorizare, multe angajamente au fost îndeplinite şi s-au luat iniţiative concrete în...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Decizia 1/14-mai-2018 prin care se actualizează anexa XXI la capitolul 8 ''Achiziţii publice'' din titlul IV ''Comerţ şi aspecte legate de comerţ'' din acordul de asociere şi prin care se exprimă un aviz favorabil cu privire la foaia de parcurs detaliată pentru achiziţiile publice [2018/972]

...configuraţia comerţ, o foaie de parcurs detaliată pentru punerea în aplicare a legislaţiei referitoare la achiziţiile publice, însoţită de un calendar şi de descrierea etapelor principale care ar trebui să includă toate reformele referitoare la apropierea legislativă de acquis-ul Uniunii.(12)Articolul 152 alineatul (3) prevede că este necesar un aviz favorabil din partea Comitetului de......Secretarii
Pentru Ucraina
Oleksiy ROZHKOV
Pentru UE
Christian Frigaard RASMUSSEN
ANEXĂ:"- ANEXA XXIA: LA CAPITOLUL 8 PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICECALENDAR INDICATIV PENTRU REFORMA INSTITUŢIONALĂ, APROPIEREA LEGISLATIVĂ ŞI ACCESUL PE PIAŢĂ
Etapa
Calendar indicativ
Acces pe piaţă acordat UE de către
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 11 iulie 2018 in Jurnalul Oficial 175L

Acord din 13-apr-2016 INTERINSTITUŢIONAL ÎNTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL UNIUNII EUROPENE şi Comisia Europeană privind o mai bună legiferare

...a impactului.9.În conformitate cu principiile cooperării loiale şi echilibrului instituţional, atunci când Comisia intenţionează să retragă o propunere legislativă, indiferent dacă retragerea în cauză va fi urmată de o propunere revizuită, aceasta va prezenta motivele acestei retrageri şi, dacă este cazul, va preciza etapele ulterioare avute în vedere împreună cu un calendar exact şi va derula consultări interinstituţionale adecvate pe această bază. Comisia va ţine seama în mod corespunzător de poziţiile colegiuitorilor......privind evaluarea aprofundată a unor domenii specifice de politică sau a anumitor acte juridice.Planificarea Comisiei privind evaluarea va respecta calendarul pentru rapoarte şi analize prevăzut în legislaţia Uniunii.22.În contextul ciclului legislativ, evaluările actelor legislative şi ale politicilor existente...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 12 mai 2016 in Jurnalul Oficial 123L