Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 2881 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 711.023 acte

Ordonanta 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariate şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale

...a fost salarizat potrivit anexei nr. III la Legea nr. 154/1998.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 79 din data de 1 februarie 2008
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 1 februarie 2008 in M.Of. 79 din 01-feb-2008

Hotarirea 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă

...şi să includă, unde este posibil, estimări ale costurilor corespunzătoare fiecărui orizont.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 200 din data de 23 martie 2007
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 23 martie 2007 in M.Of. 200 din 23-mar-2007

Norma sanitara din 2004 DE BAZĂ pentru desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare

...E-mail) ale Laboratorului de igiena radiaţiilor, care a întocmit referatul de evaluare şi a redactat avizul.4.Denumirea şi datele de identificare ale solicitantului de aviz şi calitatea acestuia.5.Datele de identificare ale obiectivului avizat.6.Practica/activităţile pentru care se emite avizul.7.Legislaţia pe baza căreia se eliberează avizul: Legea 100/1998, Normele generale de protecţia muncii şi Normele sanitare de bază pentru...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 11 iunie 2004 in M.Of. 527 din 11-iun-2004

Ordonanta 16/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar

...570
571
20
Operator, controlor date, debutant
M
540
0
570
0
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 84 din data de 1 februarie 2008
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 1 februarie 2008 in M.Of. 84 din 01-feb-2008

Ordinul 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen

...de la 0 la 5 puncte pentru fiecare criteriu de performanţă menţionat.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 101 din data de 9 februarie 2007
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 9 februarie 2007 in M.Of. 101 din 09-feb-2007

Hotarirea 494/2001 pentru aprobarea Normelor si criteriilor pe baza carora se acorda bilete de odihna prin sistemul organizat si administrat de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale

...odihnă prin sistemul organizat şi administrat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii SocialePublicată în Monitorul Oficial cu numărul 290 din data de 1 iunie 2001
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 1 iunie 2001 in M.Of. 290 din 01-iun-2001

Actul 2003/C 139/01/08-mai-2003 de elaborare a protocolului de modificare a Convenţiei privind utilizarea tehnologiei informaţiilor de către serviciile vamale în sensul constituirii unei baze de date pentru identificarea dosarelor vamale

...Tratatul privind Uniunea Europeană, de modificare a convenţiei privind utilizarea tehnologiei informaţiilor de către serviciile vamale în sensul constituirii unei baze de date pentru identificarea dosarelor vamalePublicat în Ediţia Specială a Jurnalului Oficial cu numărul 0 din data de 1 ianuarie 2007
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Ordinul 1282/2005 pentru ajustarea preţurilor la medicamente pe baza Catalogului naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România

...în Monitorul Oficial al României, Partea I.-****-
Ministrul sănătăţii,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1101 din data de 7 decembrie 2005
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 7 decembrie 2005 in M.Of. 1101 din 07-dec-2005

Hotarirea 126/2002 pentru stabilirea bazei materiale destinate activitatii de reprezentare si protocol

...Str. Parcului nr. 1, judeţul Suceava
Sucursala pentru reprezentare şi protocol Suceava
Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 134 din data de 20 februarie 2002
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 20 februarie 2002 in M.Of. 134 din 20-feb-2002

Hotarirea 1507/2007 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în piaţă

...Paul Păcuraru
p. Ministrul economiei şi finanţelor,
Cătălin Doica,
secretar de stat
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 877 din data de 20 decembrie 2007
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 20 decembrie 2007 in M.Of. 877 din 20-dec-2007