Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 48 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 622.503 acte

Hotarirea 28/2009 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 31/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciilor Camerei Deputaţilor, precum şi a statului de funcţii pe anul 2006

...şi documentare legislativă, prin compartimentele componente, are următoarele atribuţii principale:a) efectuează studii de drept comparat şi întocmeşte dosare documentare legislative, la cererea membrilor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, a liderilor grupurilor parlamentare şi a preşedinţilor comisiilor parlamentare;b) urmăreşte agenda de lucru a Camerei Deputaţilor şi elaborează din proprie iniţiativă studii documentare, buletine informative, alte materiale de analiză şi sinteză...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 iunie 2009 in M.Of. 441 din 26-iun-2009

Hotarirea 30/2004 privind aprobarea Planului de acţiuni pe anul 2004 al Programului de guvernare

...în turism.
Decembrie
Preluată din Planul de acţiuni pe anii 2003 şi 2004.
XI. Mediul înconjurător. Consolidarea cadrului instituţional şi legislativ.
1. Întărirea capacităţii instituţionale de protecţie a mediului.
1.1. Utilizarea mecanismelor economice în vederea stimulării protecţiei mediului.
Decembrie
Preluată din Planul de acţiuni pe anii 2003 şi 2004.
1.2. Extinderea Agendei 21 locale.
Decembrie
Preluată din Planul de acţiuni pe anii 2003 şi 2004
1.3. Încurajarea şi stimularea introducerii sistemului
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 ianuarie 2004 in M.Of. 83 bis din 30-ian-2004

Hotarirea 45/2012 pentru acordarea încrederii Guvernului

...întreprinderilor, principale obiectivele ale programului de guvernare al USL pentru perioada 2013-2016 vizează implementarea prevederilor europene cu privire la agenda digitală, alinierea la cadrul legislativ cu privire la comunicaţii în bandă largă, accesul la informaţii publice, identitate electronică, protecţia datelor cu caracter personal, precum şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 decembrie 2012 in M.Of. 877 din 21-dec-2012

Hotarirea 237/2010 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2010-2012 şi a Planului general de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2010-2012

...creioneze activităţi şi măsuri corelate care se întrepătrund şi se presupun reciproc, care să urmărească atât integrarea acestei problematici pe agenda de interes a actorilor principali din domeniu, cât şi modificări de esenţă la nivel legislativ şi discursiv.În acest context, pentru a răspunde problemelor formulate de obiectivul de mai sus, trebuie să se realizeze o...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 aprilie 2010 in M.Of. 242 din 15-apr-2010

Program din 2014 asupra căruia Guvernul şi-a angajat răspunderea în temeiul art. 114 alin. (1) din Constituţia României în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului din data de 11 martie 2014

...de zi cu zi a cetăţenilor şi a întreprinderilor, principalele obiective ale programului vizează implementarea prevederilor europene cu privire la agenda digitală, alinierea la cadrul legislativ cu privire la comunicaţii în bandă largă, accesul la informaţii publice, identitate electronică, protecţia datelor cu caracter personal, precum şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 martie 2014 in M.Of. 185 din 14-mar-2014

Hotarirea 905/2016 pentru aprobarea tezelor prealabile ale proiectului Codului patrimoniului cultural

...patrimoniului semnalată de o parte a societăţii civile, inexistenţa normelor clare de aplicare a unor prevederi legale au pus pe agenda publică ideea de codificare în anul 2008. Procesul de aderare la Uniunea Europeană a evidenţiat, în plus, nevoia de a ajusta cadrul legislativ intern pentru a consacra efectiv în practica internă convenţiile internaţionale deja asumate de România. Procesul a fost sprijinit în anul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 decembrie 2016 in M.Of. 1047 din 27-dec-2016

Hotarirea 25/2017 referitoare la Pachetul legislativ RRM (Risk Reduction Measures) 1. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce priveşte indicatorul efectului de levier, indicatorul de finanţare stabilă netă, cerinţele privind fondurile proprii şi pasivele eligibile, riscul de credit al contrapărţii, riscul de piaţă, expunerile faţă de contrapărţi centrale, expunerile faţă de organisme de plasament colectiv, expunerile mari, raportarea şi cerinţele de publicare a informaţiilor şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 - COM(2016) 850 final 2. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 în ceea ce priveşte capacitatea de absorbţie a pierderilor şi de recapitalizare a instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii - COM(2016) 851 final 3. Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2014/59/UE în ceea ce priveşte capacitatea de absorbţie a pierderilor şi de recapitalizare a instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii şi de modificare a Directivei 98/26/CE, a Directivei 2002/47/CE, a Directivei 2012/30/UE, a Directivei 2011/35/UE, a Directivei 2005/56/CE, a Directivei 2004/25/CE şi a Directivei 2007/36/CE - COM(2016) 852 final 4. Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2013/36/UE în ceea ce priveşte entităţile exceptate, societăţile financiare holding, societăţile financiare holding mixte, remunerarea, măsurile şi competenţele de supraveghere şi măsurile de conservare a capitalului - COM(2016) 854 final

...prin măsuri semnificative şi credibile de reducere a riscurilor, ca răspuns la criza financiară din perioada 2007-2008.Acest pachet legislativ completează agenda Comisiei Europene de reforme prin abordarea deficienţelor rămase nesoluţionate şi prin punerea în aplicare a anumitor elemente care sunt esenţiale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 martie 2017 in M.Of. 188 din 16-mar-2017

Declaratia 1/2006 pentru condamnarea violenţei împotriva femeilor

...şi deputaţii, reprezentanţii aleşi ai poporului, afirmăm că lupta pentru prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor constituie o prioritate pe agenda noastră de lucru, atât în forul legislativ, cât şi în teritoriu, în circumscripţiile noastre electorale.5.Parlamentul României sprijină şi contribuie, prin toate mijloacele de care dispune...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 noiembrie 2006 in M.Of. 954 din 27-noi-2006

Hotarirea 78/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Realizarea Agendei privind piaţa unică pentru susţinerea creării de locuri de muncă, a creşterii economice şi a investiţiilor COM(2016) 361

...reformelor necesare;- are în vedere continuarea acţiunilor privind edificarea unei uniuni a pieţelor de capital, în paralel cu îmbunătăţirea cadrului legislativ existent privind serviciile financiare;- menţionează că în punerea în aplicare cu succes a agendei pentru piaţa unică o contribuţie hotărâtoare aduc susţinerea fermă şi adoptarea rapidă de către colegiuitori a măsurilor lansate de Comisia...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 septembrie 2016 in M.Of. 746 din 26-sep-2016

Buget din 25-nov-2015 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2016/150 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2016

...de specialitate (punerea în comun a capacităţilor, schimbul de active şi planificarea comună).Proiectul-pilot se va baza pe cadrul legislativ existent în special în cadrul strategiei Uniunii Europene în materie de securitate maritimă, al agendei europene de securitate, al agendei europene pentru migraţie şi al întregii legislaţii referitoare la transportul maritim, în materie de protejare a mediului, securitate şi siguranţă...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 24 februarie 2016 in Jurnalul Oficial 48L