Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 155 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 588.375 acte

Hotarirea 684/2009 privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale

...până la data solicitării raportului sau pe anumite perioade ori pe tipuri de informaţii înregistrate)
20 + 3/fiecare depunere de act sau menţiune înregistrată
5.
Eliberare de date statistice (fişa sintetică a investiţiei străine pentru o ţară şi o perioadă definită; statistică în funcţie de un criteriu)
20/fişă sintetică/statistică unicriterială
6.
Eliberare on-line de informaţii privind date de identificare firmă (denumire, formă juridică, cod unic de înregistrare
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 iulie 2009 in M.Of. 492 din 15-iul-2009

Anexa 2/01/2000 la Hotararea nr. 39 din 28 decembrie 2000 pentru acordarea increderii Guvernului

...pentru susţinerea unor instituţii de cultură de importanţă naţională, precum şi a unor publicaţii de mare prestigiu.- 1.2. Starea actuală a economiei româneştiStarea actuală a economiei româneşti se caracterizează, în mod sintetic, printr-un sistem instituţional slab structurat, determinat de: incertitudinea drepturilor de proprietate pentru o parte a avuţiei naţionale (active imobiliare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 decembrie 2000 in M.Of. 700 din 28-dec-2000

Decizia 1415/2009 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

...intrinsecă, Curtea reţine următoarele:1. Potrivit normelor de tehnică legislativă [art. 39 alin. (1) din Legea nr. 24/2000], titlul actului normativ cuprinde denumirea generică a actului, precum şi obiectul reglementării exprimat sintetic. În cauza de faţă se reţine că titlul vizează salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, obiect exprimat şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 noiembrie 2009 in M.Of. 796 din 23-noi-2009

Regulament din 2014 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi

...administrarea patrimoniului public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, constatate cu ocazia efectuării auditului financiar, sunt prezentate sintetic în raportul de audit financiar (făcându-se trimitere la capitolele şi punctele unde se regăsesc în procesul-verbal de constatare) şi în mod detaliat în celelalte acte întocmite, anexe la acesta, prezentate la pct. 354.356.Dacă în cadrul misiunii de audit financiar se desfăşoară mai multe......audit) nr. ......., încheiat în urma acţiunii de verificare ............ efectuate la ............ (entitatea verificată),precum şi obiecţiile formulate la constatările înscrise în actul de control de mai sus,SE CONSTATĂ:Se vor înscrie în mod sintetic şi concret erorile/abaterile de la legalitate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 iulie 2014 in M.Of. 547 din 24-iul-2014

Regulamentul 859/20-aug-2008 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele tehnice şi procedurile administrative comune aplicabile transportului aerian comercial

...avionul în scopul pregătirii şi/sau al verificării trebuie să fie autorizate în conformitate cu cerinţele aplicabile dispozitivelor pentru pregătire sintetică. Operatorul care intenţionează să folosească astfel de STD trebuie să obţină aprobarea din partea autorităţii.CAPITOLUL 4:OPS 1.020 - Acte cu putere de lege, norme administrative şi proceduri - Responsabilităţile operatoruluiOperatorul trebuie să se asigure că:1.toţi angajaţii cunosc...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 20 septembrie 2008 in Jurnalul Oficial 254L

Reglementari Contabile din 2010 CONFORME CU STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ, APLICABILE INSTITUŢIILOR DE CREDIT

...corespunzătoare în contabilitate a operaţiunilor efectuate. Operaţiunile economico-financiare supuse înregistrării în contabilitate trebuie efectuate în concordanţă strictă cu prevederile actelor normative care le reglementează.198._(1)Planul de conturi conţine opt clase de conturi simbolizate cu o cifră, grupe de conturi simbolizate cu două cifre, conturi sintetice de gradul I simbolizate cu trei cifre, conturi sintetice de gradul II simbolizate cu patru cifre, conturi sintetice de gradul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 decembrie 2010 in M.Of. 890 bis din 30-dec-2010

Regulament din 2009 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi (aprobat prin Hotărârea plenului Curţii de Conturi nr. 1/2009, conform prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 94/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)

...Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi,examinând abaterile de la legalitate şi regularitate consemnate în ................... (actul de control) nr. .................., încheiat în urma acţiunii de control .............. efectuate la ................. (entitatea verificată).SE CONSTATĂ:Se vor înscrie în mod sintetic şi concret abaterile de la legalitate şi regularitate, după cum urmează:1.........................2....................................................n.........................Pentru înlăturarea acestor abateri de la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 februarie 2009 in M.Of. 78 din 10-feb-2009

Norma din 2003 privind comerţul cu bunuri culturale mobile

...următoarele documente, după caz:a)cerere tip, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme;b)documentarul sintetic al activităţii, cu principalii indicatori înregistraţi la data înfiinţării agentului economic, completat conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme;c)copie legalizată de pe actul constitutiv al agentului economic;d)copie de pe încheierea pronunţată de judecătorul delegat la oficiul registrului comerţului privind înregistrarea agentului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 decembrie 2003 in M.Of. 900 din 16-dec-2003

Hotarirea 599/2000 pentru aprobarea procedurilor de raportare, monitorizare si informare in aplicarea Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat

...o fişă pentru fiecare natură a ajutorului de stat.Pct. 1. - Titlul schemei de ajutor de stat va cuprinde descrierea sintetică a acesteia.Pct. 2. - Baza legală va cuprinde atât actul normativ prin care a fost iniţiată schema de ajutor de stat, cât şi actele normative prin care acesta a fost reînnoit, prelungit sau modificat, precum şi actele normative prin care s-au efectuat alocări...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 iulie 2000 in M.Of. 340 din 21-iul-2000

Regulamentul 13/2004 PRIVIND EMITENŢII ŞI OPERAŢIUNILE CU VALORI MOBILIARE

...nu există conflict de interese prin intermedierea acestei oferte publice, în forma prevăzută la art. 56 alin. (2);m)structura sintetică actuală a acţionariatului emitentului eliberată de entitatea care ţine evidenţa acţionarilor emitentului, pentru o dată anterioară cu cel mult trei zile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 decembrie 2004 in Brosura 0 din 29-dec-2004