Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 93811 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 751.062 acte

Decretul 61/1974 privind autorizarea Bancii Nationale a Republicii Socialiste Romania si Bancii Romane de Comert Exterior de a acorda dobanzi la disponibilitatile din conturile in valuta

...Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUSESCU
Publicat in Buletinul Oficial Nr. 25 din data de 1 martie 1974
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 1 martie 1974 in B.Of. 25 din 01-mar-1974

Memorandum de Intelegere din 2005 între Comunitatea Europeană şi România privind participarea României în cadrul Programului Marco Polo

...şi baza legală a acestor controale şi inspecţii, astfel încât acestea să poată oferi tot sprijinul solicitat.La cererea autorităţilor române implicate, controalele inopinate pot fi desfăşurate în colaborare cu acestea.În cazul în care participanţii în cadrul programelor refuză controalele sau inspecţiile inopinate, autorităţile române, acţionând în conformitate cu legislaţia naţională, vor acorda inspectorilor din partea Comisiei/OLAF tot sprijinul de care aceştia au nevoie, astfel încât să îşi poată...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 13 martie 2006 in M.Of. 225 din 13-mar-2006

Acord din 2009 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone cu privire la funcţionarea Institutului Cultural Român de la Varşovia şi a Institutului Polonez din Bucureşti

...de înfiinţare a unor noi institute sau filiale ale acestora.Art. 2Institutele îşi vor desfăşura activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare în statul fiecăreia dintre cele două părţi şi cu dispoziţiile prezentului acord.Art. 31.Institutul Cultural Român de la Varşovia se subordonează Ministerului Afacerilor Externe al României şi Institutului Cultural Român.2.Institutul Polonez din Bucureşti se subordonează ministrului afacerilor externe al Republicii Polone.3.Părţile îşi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 10 decembrie 2009 in M.Of. 862 din 10-dec-2009

Acord din 2001 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Confederatiei Elvetiene pentru modificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Confederatiei Elvetiene privind acordarea asistentei financiare, semnat la Bucuresti la 26 noiembrie 1992

...protecţiei mediului şi infrastructurii (energie, transporturi, telecomunicaţii) şi proiectelor de sprijinire a dezvoltării sectorului privat al economiei.- 3.3. Guvernul român va scuti toate echipamentele, serviciile şi materialele finanţate pe baza ajutorului nerambursabil acordat de Confederaţia Elveţiană în cadrul prezentului acord de la plata taxelor, impozitelor şi comisioanelor de orice fel impuse de legislaţia română."2.Articolul 4 se completează cu următorul paragraf:"4.3. Pentru a evita orice dezechilibru în cadrul economiei româneşti de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 8 iulie 2002 in M.Of. 488 din 08-iul-2002

Conventie din 1990 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale copiilor români abandonaţi, orfani şi handicapaţi, precum şi alte acţiuni umanitare privind copii

...pe teritoriul României. Lista acestor facilităţi este menţionată într-un document oficial remis la propunerea ambasadorului Franţei, de către partea română voluntarilor O.N.G. franceze menţionaţi în prezenta convenţie (anexa nr. 3). Această listă poate fi modificată la nevoie cu acordul ambelor părţi.Art. 5În conformitate cu legislaţia franceză, partea franceză va contribui, împreună cu O.N.G. franceze, la îngrijirea şi educarea copiilor......români abandonaţi, orfani, handicapaţi, precum şi la orice altă acţiune umanitară privind copiii:1.ajutor umanitar, sub formă de lucrări, furnizare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 6 februarie 1992 in M.Of. 14 din 06-feb-1992

Protocol din 2003 de cooperare între Inspectoratul General al Poliţiei Române din Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Departamentul Siguranţei Publice din Ministerul de Interne din Republica Italiană

...10.Datele personale, necesare aplicării prezentului protocol, schimbate între părţi vor fi prelucrate şi protejate în conformitate cu prevederile respectivelor legislaţii naţionale şi ale Convenţiei Consiliului Europei în domeniu, semnată la Strasbourg în anul 1981.11.Inspectorul general al Poliţiei Române din Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi directorul general al Departamentului Siguranţei Publice din Ministerul de Interne din Republica Italiană convin să se întâlnească atunci când...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 27 mai 2004 in M.Of. 476 din 27-mai-2004

Decretul 101/1994 pentru promulgarea Legii privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune

...PRESEDINTELE ROMANIEIaparut in MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 18 iunie 1994In temeiul art. 77 alin. (1) din Constitutia Romaniei,promulgam Legea privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune si dispunem publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.-****-PRESEDINTELE ROMANIEIION ILIESCU
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: sâmbătă, 18 iunie 1994 in M.Of. 153 din 18-iun-1994

Strategie din 2022 a Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2022-2027

...direcţiile pentru atingerea obiectivelor sociale naţionale din Strategia Europa 2020, inclusă în Programul Naţional de Reformă.15) Disponibil la http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/164836De asemenea, Strategia aferentă perioadei 2015-2020, a avut în vedere recomandările UE privind incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, cuprinse în Cadrul UE pentru strategiile naţionale pentru incluziunea romilor până în 2020, referitoare la cadrul financiar......discursului incitator la ură.SECŢIUNEA 7:4.1.7. Combaterea discriminării şi a atitudinilor antiromeÎn materia protecţiei drepturilor romilor, legislaţia anti-discriminare din România este suficient de acoperitoare şi în concordanţă cu Directiva 2000/43/EC a Consiliului din 29...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 5 mai 2022 in M.Of. 450 bis din 05-mai-2022

Contract de finantare din 2018 dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România - Cofinanţare UE pentru dezvoltare rurală 2014-2020)

...în conformitate cu prevederile legislaţiei UE, în special în conformitate cu prevederile Directivei privind evaluarea impactului asupra mediului şi cu legislaţia sau instrumentele de implementare a acesteia în România, astfel cum sunt amendate periodic.29."Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului" sau "Directiva EIM" este Directiva Consiliului 2011/92......asupra mediului, cu amendamentele aduse prin Directiva 2014/52/UE, după cum a fost amendată, completată şi consolidată periodic.30."Legislaţia de mediu" are înţelesul de:a)legea Uniunii Europene, inclusiv standardele şi principiile;b)legile şi reglementările naţionale ale României...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 7 mai 2019 in M.Of. 350 din 07-mai-2019

Decretul 68/1992 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Nationala a Romaniei si FINNISH EXPORT CREDIT LTD - Finlanda

...CREDIT LTD - FinlandaIn temeiul art. 77 alin. (1) din Constitutia Romaniei,promulgam Legea pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Nationala a Romaniei si FINNISH EXPORT CREDIT LTD - Finlanda si dispunem publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.-****-PRESEDINTELE ROMANIEIION ILIESCU
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 10 aprilie 1992 in M.Of. 64 din 10-apr-1992