Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 4978 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 622.959 acte

Legea 36/1995 notarilor publici şi a activităţii notariale - Republicare

...INR;k)organizează, la nivel naţional, programe care vizează alinierea practicilor notariale la exigenţele internaţionale;l)adoptă uzanţele profesionale potrivit Codului civil, republicat, cu modificările ulterioare;m)aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, execuţia bugetară şi descărcarea anuală de gestiune a preşedintelui......4)În cerere testatorul va preciza că i s-au pus în vedere prevederile art. 1.043 alin. (2) din Codul civil, republicat, cu modificările ulterioare, potrivit cărora poate să fie asistat în cadrul procedurii de către unul sau 2 martori...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 februarie 2013 in M.Of. 72 din 04-feb-2013

Legea 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România

...r)orice alte activităţi legate de atestarea şi operarea aeronavelor civile, precum şi de pregătirea, certificarea şi licenţierea personalului aeronautic civil profesionist.(2)Activităţile aeronautice civile executate de personalul aeronautic civil navigant profesionist, reglementate prin prezentul statut, se completează cu prevederile cuprinse în Codul aerian civil.Art. 8Controlul, supravegherea şi inspecţia activităţilor aeronautice civile efectuate de toate categoriile de personal aeronautic civil navigant...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 iulie 2007 in M.Of. 481 din 18-iul-2007

Codul Justitiei Militare din 1937 Codul Justitiei Militare al Romaniei

...a grefierilor se face prin decizie ministeriala dupa propunerea Inspectoratului General al Justitiei militare. In caz de lipsa de personal civil, primul grefier poate fi ofiter superior magistrat, iar grefierii ofiteri magistrati.Art. 35Articolele: 20, 21 si 22, ale acestui cod sunt aplicabile si la Curtea Militara de Casare si Justitie.TITLUL II:Marina militaraCAPITOLUL I:Dispozitiuni generaleInstantele militare......de un an efectiv, la un tribunal militar;d)Sa fi reusit la un examen de capacitate asupra urmatoarelor materii: Codul justitiei militare, dreptul penal si procedura penala si notiuni generale de drept constitutional si drept civil. Examenul se trece inaintea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 martie 1937 in M.Of. 66 din 20-mar-1937

Ordonanta 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar

...decurg din exploatarea unei întreprinderi cu scop lucrativ, în sensul art. 3 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, rata dobânzii legale se stabileşte potrivit prevederilor alin. (1), respectiv alin. (2), diminuat cu 20%.(4)Nivelul ratei dobânzii......decurg din exploatarea unei întreprinderi cu scop lucrativ, în sensul art. 3 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, dobânda nu poate depăşi dobânda legală cu mai mult de 50% pe an.(2)Orice clauză prin care...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 august 2011 in M.Of. 607 din 29-aug-2011

Ordonanta 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

...servicii ori cu un alt drept de proprietate, precum şi transferul masei patrimoniale fiduciare în cadrul operaţiunii de fiducie potrivit Codului civil;"3.La articolul 8, alineatul (71) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(71) Persoanele juridice române, persoanele......251, cu următorul cuprins:"Art. 251: Contracte de fiducie(1) În cazul contractelor de fiducie, încheiate conform dispoziţiilor Codului civil, în care constituitorul are şi calitatea de beneficiar, se aplică următoarele reguli:a) transferul masei patrimoniale fiduciare de la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 septembrie 2011 in M.Of. 627 din 02-sep-2011

Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului - Republicată

...la locuinţa copilului, instanţa de tutelă va stabili locuinţa acestuia la unul dintre ei, potrivit art. 496 alin. (3) din Codul civil. La evaluarea interesului copilului instanţa poate avea în vedere, în afara elementelor prevăzute la art. 2 alin. (6), şi aspecte......se poate înţelege cu celălalt părinte cu privire la modalitatea de exercitare a autorităţii părinteşti, în condiţiile art. 506 din Codul civil.(7)Se consideră motive întemeiate pentru ca instanţa să decidă ca autoritatea părintească să se exercite de către un...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 martie 2014 in M.Of. 159 din 05-mar-2014

Legea 242/1947 pentru transformarea cartilor funciare provizorii din Vechiul Regat in carti de publicitate funciara

...de articolul 2 din legea de faţă, rămân guvernate atât în privinţa conservării cât şi a stingerii lor de dispoziţiunile codului civil şi ale procedurii civile, privitoare la registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni.Art. 6Înscrierea unui drept în cartea de publicitate......consimţământ mutual, înscrierea provizorie a dreptului de proprietate în favoarea copiilor, în sensul prevăzut de articolul 285, alineatul 1, din codul civil, se va încuviinţa pe temeiul procesului-verbal încheiat de Tribunal, potrivit articolului 263 din codul civil, care va arăta...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 iulie 1947 in M.Of. 157 din 12-iul-1947

Legea 313/1879 pentru anularea clauzei penale din oarecari contracte si pentru adaosul unui aliniat la articolul 1089 din Codul civil

...din 19 februarie 1879 pentru anularea clauzei penale din oarecari contracte si pentru adaosul unui aliniat la articolul 1089 din Codul civil.Art. 1Clauza penala, aflata in contracte de imprumuturi sau de prestatii in natura, este si va ramanea anulata, oricare......promulgarii acestei legi.Judecatorul, in caz de imprumut, va putea condamna numai la plata dobnanzii prevazuta de art. 1589 din codul civil, sau, in caz de alte obligatiuni, la daune-interese, conform art. 1084 din codul civil.Art. 2Daca clauza...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 februarie 1879 in M.Of. 40 din 20-feb-1879

Ordinul 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară |_|
Venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil |_|
Venituri din activităţi independente realizate într-o formă de asociere cu o,- persoană juridică, microîntreprindere |_|
Venituri sub forma
......în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial;- venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil;- venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;- venituri obţinute de o persoană fizică dintr-o...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 ianuarie 2012 in M.Of. 72 din 30-ian-2012

Hotarirea 470/2004 pentru atribuirea competenţei Secretariatului General al Guvernului de a semna contractul comercial de închiriere de licenţe referitor la produsele Microsoft

...a fi fabricat (gelieferte, herzustellende, bewegliche Sache) sau în legătură cu realizarea de lucrări (Beschaffenheitsgarantie) (§§ 651, 444 şi 639 din Codul Civil German (BGB)).b.Vă aducem la cunoştinţă în mod expres că, în conformitate cu stadiul actual al tehnologiei, nu este......la data acceptării (Abnahme).Prevederile de mai sus nu vor afecta clauza conţinută în § 438, paragraful 1 nr. 1a) din Codul Civil German." - Secţiunea 7. Limitarea răspunderii, din Termeni şi Condiţii, va fi înlocuită cu următoarele prevederi:"7.Limitarea răspunderii.Pot...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 aprilie 2004 in M.Of. 320 bis din 13-apr-2004