Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 5340 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 652.201 acte

Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului - Republicată

...la locuinţa copilului, instanţa de tutelă va stabili locuinţa acestuia la unul dintre ei, potrivit art. 496 alin. (3) din Codul civil. La evaluarea interesului copilului instanţa poate avea în vedere, în afara elementelor prevăzute la art. 2 alin. (6), şi aspecte......se poate înţelege cu celălalt părinte cu privire la modalitatea de exercitare a autorităţii părinteşti, în condiţiile art. 506 din Codul civil.(7)Se consideră motive întemeiate pentru ca instanţa să decidă ca autoritatea părintească să se exercite de către un...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 5 martie 2014 in M.Of. 159 din 05-mar-2014

Legea 242/1947 pentru transformarea cartilor funciare provizorii din Vechiul Regat in carti de publicitate funciara

...de articolul 2 din legea de faţă, rămân guvernate atât în privinţa conservării cât şi a stingerii lor de dispoziţiunile codului civil şi ale procedurii civile, privitoare la registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni.Art. 6Înscrierea unui drept în cartea de publicitate......consimţământ mutual, înscrierea provizorie a dreptului de proprietate în favoarea copiilor, în sensul prevăzut de articolul 285, alineatul 1, din codul civil, se va încuviinţa pe temeiul procesului-verbal încheiat de Tribunal, potrivit articolului 263 din codul civil, care va arăta...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: sâmbătă, 12 iulie 1947 in M.Of. 157 din 12-iul-1947

Legea 313/1879 pentru anularea clauzei penale din oarecari contracte si pentru adaosul unui aliniat la articolul 1089 din Codul civil

...din 19 februarie 1879 pentru anularea clauzei penale din oarecari contracte si pentru adaosul unui aliniat la articolul 1089 din Codul civil.Art. 1Clauza penala, aflata in contracte de imprumuturi sau de prestatii in natura, este si va ramanea anulata, oricare......promulgarii acestei legi.Judecatorul, in caz de imprumut, va putea condamna numai la plata dobnanzii prevazuta de art. 1589 din codul civil, sau, in caz de alte obligatiuni, la daune-interese, conform art. 1084 din codul civil.Art. 2Daca clauza...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 20 februarie 1879 in M.Of. 40 din 20-feb-1879

Conventie din 27-sept-1968 privind competenţa judiciară şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie civilă şi comercială (versiune consolidată) - CONVENŢIA DE LA BRUXELLES

...în secţiunile 2-6 din prezentul titlu.În special, împotriva acestora nu pot fi invocate:- în Belgia: articolul 15 din Codul Civil (Code civil) şi dispoziţiile articolului 52, 52bis şi 53 ale legii din 25 martie 1876 privind competenţa (loi sur la competence...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Conventie din 30-oct-2007 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială

...Lov om rettens pleje);- în Germania: articolul 23 din Codul de procedură civilă (Zivilprozeordnung);- în Estonia: alineatul (86) din Codul de procedură civilă (tsiviilkohtumenetluse seadustik);- în Grecia: articolul 40 din Codul de procedură civilă ;- în Franţa: articolele 14 şi 15 din Codul civil (Code civil);- în Islanda: articolul 32 alineatul (4) din Legea privind procedura civilă (Log um međferđ einkamala nr. 91...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 10 iunie 2009 in Jurnalul Oficial 147L

Legea 133/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

...dezmembrare, comasare, construire, demolare, restructurare şi amenajare;e3) clauza de inalienabilitate a imobilului, potrivit art. 628 alin. (2) din Codul civil, şi clauza de insesizabilitate, potrivit art. 2.329 alin. (3) din Codul civil.»"24.La articolul I punctul 21, litera a) a literei C a alineatului (1) al articolului 19 se modifică...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 24 iulie 2012 in M.Of. 506 din 24-iul-2012

Ordonanta urgenta 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

...Procedurile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică profesioniştilor, astfel cum sunt definiţi de art. 3 alin. (2) din Codul civil, cu excepţia celor care exercită profesii liberale, precum şi a celor cu privire la care se prevăd dispoziţii speciale în......drepturile corelative numai în ceea ce priveşte bunul sau dreptul respectiv. Aceste cauze de preferinţă au înţelesul dat lor de Codul civil, dacă prin lege specială nu se prevede altfel;16.categoria de creanţe defavorizate este considerată a fi categoria de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 4 octombrie 2013 in M.Of. 620 din 04-oct-2013

Legea 36/1995 notarilor publici şi a activităţii notariale - REPUBLICARE

...INR;k)organizează, la nivel naţional, programe care vizează alinierea practicilor notariale la exigenţele internaţionale;l)adoptă uzanţele profesionale potrivit Codului civil, republicat, cu modificările ulterioare;m)aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, execuţia bugetară şi descărcarea anuală de gestiune a preşedintelui......4)În cerere testatorul va preciza că i s-au pus în vedere prevederile art. 1.043 alin. (2) din Codul civil, republicat, cu modificările ulterioare, potrivit cărora poate să fie asistat în cadrul procedurii de către unul sau 2 martori...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 18 iunie 2014 in M.Of. 444 din 18-iun-2014

Decizia 33/2008 [A] pentru examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la admisibilitatea acţiunii în revendicare, întemeiată pe dispoziţiile dreptului comun, având ca obiect revendicarea imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, formulată după intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001

...punând concluzii pentru a fi admis în sensul de a se stabili că acţiunile întemeiate pe dispoziţiile art. 480 din Codul civil, având ca obiect imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, introduse după intrarea în......nr. 10/2001.Acest text, care reproduce în cuprinsul legii speciale dispoziţiile din dreptul comun, conţinute de art. 480 din Codul civil, dă vocaţia titularului dreptului de proprietate de a recurge la toate mijloacele legale, administrative sau judiciare, pentru a obţine...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 23 februarie 2009 in M.Of. 108 din 23-feb-2009

Norme Metodologice din 2003 GENERALE referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv

...1999 (3)
- Ordonanţa de urgenţă nr. 60/2001 (4)
- Legea nr. 133/1999 (5)
- Ordonanţa Guvernului nr. 20/2002 (6)
- Codul comercial
- Codul civil
- Ordonanţa Guvernului nr. 9/2000 (7)
- Hotărârea Guvernului nr. 53/1999 (8)
- Hotărârea Guvernului nr. 461/2001 (9)
- Hotărârea Guvernului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 13 mai 2003 in M.Of. 320 din 13-mai-2003