Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 4656 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 601.266 acte

Legea 36/1995 notarilor publici şi a activităţii notariale - Republicare

...INR;k)organizează, la nivel naţional, programe care vizează alinierea practicilor notariale la exigenţele internaţionale;l)adoptă uzanţele profesionale potrivit Codului civil, republicat, cu modificările ulterioare;m)aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, execuţia bugetară şi descărcarea anuală de gestiune a preşedintelui......4)În cerere testatorul va preciza că i s-au pus în vedere prevederile art. 1.043 alin. (2) din Codul civil, republicat, cu modificările ulterioare, potrivit cărora poate să fie asistat în cadrul procedurii de către unul sau 2 martori...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 februarie 2013 in M.Of. 72 din 04-feb-2013

Legea 409/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind unele masuri premergatoare privatizarii bancilor

...9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Cesiunea creanţelor bancare neperformante este supusă dispoziţiilor art. 1391 şi următoarele din Codul civil, referitoare la cesiunea de creanţă, şi are ca efect principal subrogarea AVAB în toate drepturile principale şi accesorii ale creditorilor......contractele de cesiune de creanţă reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă nu sunt supuse transcrierii prevăzute la art. 1394 din Codul civil.(5) Termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită a creanţelor preluate de AVAB, constatate prin acte...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 iulie 2001 in M.Of. 398 din 19-iul-2001

Legea 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale - Republicare

...pe legatari şi executorul testamentar instituit.(2)Citaţia trebuie să cuprindă, sub sancţiunea nulităţii acesteia, pe lângă elementele prevăzute de Codul de procedură civilă, şi precizarea că, dacă succesibilul nu-şi exercită dreptul de a accepta în termenul prevăzut la art. 1103 din Codul civil, va fi prezumat că renunţă la moştenire.(3)Dacă printr-un testament autentic s-a instituit un legatar universal, se...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 octombrie 2011 in M.Of. 732 din 18-oct-2011

Decretul 32/1954 pentru punerea în aplicare a Codului Familiei şi a Decretului privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice

...funcţionând potrivit dispoziţiunilor corespunzătoare ale Codului Familiei. Celelalte măsuri de ocrotire vor funcţiona potrivit dispoziţiunilor legii aplicabile la data când Codul Familiei a intrat în vigoare.Art. 15În aplicarea art. 14 lit. a din prezentul decret starea de imbecilitate prevăzută de Codul Civil se va socoti, în înţelesul Codului Familiei, debilitate mintală, iar starea de sminteală ori nebunie cu furie, prevăzută de Codul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 ianuarie 1954 in B.Of. 9 din 31-ian-1954

Legea 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

...ipotecar pentru investiţii imobiliare va fi garantat prin ipoteci sau privilegii, astfel cum sunt definite la art. 1.737 din Codul civil, asupra imobilului - teren sau construcţii - pentru care se acordă creditul.(2)Ipoteca astfel constituită pentru garantarea creditului poate avea ca......ulterior constituirii sale, în limita valorii stabilite prin contract şi pe măsura utilizării creditului.(3)Prevederile art. 1.775 din Codul civil nu se aplică ipotecilor constituite pentru garantarea împrumuturilor acordate în condiţiile prezentei legi.(4)Ipotecile sau privilegiile constituite pentru...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 decembrie 1999 in M.Of. 611 din 14-dec-1999

Legea 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România

...r)orice alte activităţi legate de atestarea şi operarea aeronavelor civile, precum şi de pregătirea, certificarea şi licenţierea personalului aeronautic civil profesionist.(2)Activităţile aeronautice civile executate de personalul aeronautic civil navigant profesionist, reglementate prin prezentul statut, se completează cu prevederile cuprinse în Codul aerian civil.Art. 8Controlul, supravegherea şi inspecţia activităţilor aeronautice civile efectuate de toate categoriile de personal aeronautic civil navigant...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 iulie 2007 in M.Of. 481 din 18-iul-2007

Codul Justitiei Militare din 1937 Codul Justitiei Militare al Romaniei

...a grefierilor se face prin decizie ministeriala dupa propunerea Inspectoratului General al Justitiei militare. In caz de lipsa de personal civil, primul grefier poate fi ofiter superior magistrat, iar grefierii ofiteri magistrati.Art. 35Articolele: 20, 21 si 22, ale acestui cod sunt aplicabile si la Curtea Militara de Casare si Justitie.TITLUL II:Marina militaraCAPITOLUL I:Dispozitiuni generaleInstantele militare......de un an efectiv, la un tribunal militar;d)Sa fi reusit la un examen de capacitate asupra urmatoarelor materii: Codul justitiei militare, dreptul penal si procedura penala si notiuni generale de drept constitutional si drept civil. Examenul se trece inaintea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 martie 1937 in M.Of. 66 din 20-mar-1937

Ordonanta 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar

...decurg din exploatarea unei întreprinderi cu scop lucrativ, în sensul art. 3 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, rata dobânzii legale se stabileşte potrivit prevederilor alin. (1), respectiv alin. (2), diminuat cu 20%.(4)Nivelul ratei dobânzii......decurg din exploatarea unei întreprinderi cu scop lucrativ, în sensul art. 3 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, dobânda nu poate depăşi dobânda legală cu mai mult de 50% pe an.(2)Orice clauză prin care...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 august 2011 in M.Of. 607 din 29-aug-2011

Ordonanta 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

...servicii ori cu un alt drept de proprietate, precum şi transferul masei patrimoniale fiduciare în cadrul operaţiunii de fiducie potrivit Codului civil;"3.La articolul 8, alineatul (71) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(71) Persoanele juridice române, persoanele......251, cu următorul cuprins:"Art. 251: Contracte de fiducie(1) În cazul contractelor de fiducie, încheiate conform dispoziţiilor Codului civil, în care constituitorul are şi calitatea de beneficiar, se aplică următoarele reguli:a) transferul masei patrimoniale fiduciare de la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 septembrie 2011 in M.Of. 627 din 02-sep-2011

Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului - Republicată

...la locuinţa copilului, instanţa de tutelă va stabili locuinţa acestuia la unul dintre ei, potrivit art. 496 alin. (3) din Codul civil. La evaluarea interesului copilului instanţa poate avea în vedere, în afara elementelor prevăzute la art. 2 alin. (6), şi aspecte......se poate înţelege cu celălalt părinte cu privire la modalitatea de exercitare a autorităţii părinteşti, în condiţiile art. 506 din Codul civil.(7)Se consideră motive întemeiate pentru ca instanţa să decidă ca autoritatea părintească să se exercite de către un...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 martie 2014 in M.Of. 159 din 05-mar-2014