Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1927 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 755.991 acte

Hotarirea 1.568/2022 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2015 privind faptele pentru care se înscriu informaţii în cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislaţiei în vigoare

...şi ale Codului de procedură penală în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale
Art. 9 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările şi completările ulterioare
B. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
17
Dobândirea, în contul societăţii, de acţiuni ale altor societăţi
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 30 decembrie 2022 in M.Of. 1279 din 30-dec-2022

Ordonanta urgenta 71/2024 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a publicităţii şi a tehnicilor agresive de comunicare practicate de entităţile care nu sunt înscrise în Registrul Autorităţii de Supraveghere Financiară

...de investiţii, persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt considerate reprezentanţi permanenţi în sensul art. 15313 alin. (2) din Legea nr. 31/1990."2.După articolul 12 se introduce un nou articol, art. 121, cu următorul cuprins:"Art. 121S...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 25 iunie 2024 in M.Of. 591 din 25-iun-2024

Ghid din 2022 al solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările şi completările ulterioare - Revizia 6, februarie 2022 -

...Filiale = societăţi cu personalitate juridică, cu regimul juridic al formei de societate în care s-au constituit, potrivit art. 42 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Sucursale = dezmembrăminte fără personalitate juridică ale societăţilor şi se înregistrează, înainte de începerea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 14 martie 2022 in M.Of. 247 bis din 14-mar-2022

Ordinul 3841/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) ''Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA''

...depune, însoţit de cererea de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), la organele fiscale competente de către societăţile care sunt înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 6 ianuarie 2016 in M.Of. 8 din 06-ian-2016

Decizia 345/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

...asociatul unei societăţi, persoană juridică, dizolvată împotriva voinţei asociaţilor săi, în conformitate cu prevederile art. 237 alin. (1) lit. b) din Legea societăţilor nr. 31/1990. În acest context, face referire şi la prevederile art. 171 din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 24 octombrie 2016 in M.Of. 840 din 24-oct-2016

Ghid din 2022 al solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările şi completările ulterioare - Revizia 5, februarie 2022 -

...reprezintă societăţi cu personalitate juridică, cu regimul juridic al formei de societate în care s-au constituit, potrivit art. 42 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Sucursale reprezintă dezmembrăminte fără personalitate juridică ale societăţilor şi se înregistrează, înainte de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 14 martie 2022 in M.Of. 248 bis din 14-mar-2022

Ghid din 2020 al solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă - Revizia 4, August 2020 -

...reprezintă societăţi cu personalitate juridică, cu regimul juridic al formei de societate în care s-au constituit, potrivit art. 42 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Sucursale reprezintă dezmembrăminte fără personalitate juridică ale societăţilor şi se înregistrează, înainte de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 3 septembrie 2020 in M.Of. 811 bis din 03-sep-2020

Legea 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă

...în conformitate cu legislaţia aplicabilă a respectivului stat membru. În cazul în care admiterea se realizează pe o piaţă reglementată din România, se redactează un rezumat în limba română.(6)Prevederile privind subscripţia publică din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 31/1990, nu sunt aplicabile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 29 martie 2017 in M.Of. 213 din 29-mar-2017

Actul din 2022 ACT CONSTITUTIV al Societăţii ............. - societate cu răspundere limitată/S.R.L. - Formular-tip

...de identificare a noilor asociaţi vor fi depuse la oficiul registrului comerţului, fiind supuse înregistrării în registrul comerţului potrivit dispoziţiilor din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.După caz:- asociaţii convin de comun acord ca, în cazul decesului unuia dintre...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 24 noiembrie 2022 in M.Of. 1131 din 24-noi-2022

Ghid din 2020 SOLICITANTULUI elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie - Revizia 4, august 2020

...Filiale = societăţi cu personalitate juridică, cu regimul juridic al formei de societate în care s-au constituit, potrivit art. 42 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Sucursale = dezmembrăminte fără personalitate juridică ale societăţilor şi se înregistrează, înainte de începerea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 3 septembrie 2020 in M.Of. 813 bis din 03-sep-2020