Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1928 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 757.261 acte

Ordonanta urgenta 75/1999 privind activitatea de audit financiar - Republicare*)

...de cel puţin 4 ani şi au studii superioare economice;b)sunt cenzori la societăţi comerciale în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la bănci, societăţi de asigurare şi reasigurare, în baza unor legi speciale, dacă au exercitat această calitate o perioadă de 3 ani din ultimii 5 ani;c)se bucură de o...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 22 august 2003 in M.Of. 598 din 22-aug-2003

Regulamentul 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale

...stabilit anterior reşedinţa, dacă acesta este alt stat decât cel de origine;5.declaraţie pe proprie răspundere, sub semnătură olografa, din care să reiasă că nu încalcă prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, ale Legii nr. 297/2004, precum şi cu privire la respectarea cerinţelor menţionate la art. 22;6.documente...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 4 noiembrie 2005 in M.Of. 983 bis din 04-noi-2005

Ordonanta urgenta 52/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului

...ORDONANŢĂ DE URGENTĂ nr. 52 din 21 aprilie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţuluiAvând în vedere prevederile art. 249...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 30 aprilie 2008 in M.Of. 333 din 30-apr-2008

Hotarirea 365/1998 privind infiintarea Companiei Nationale de Electricitate - S.A., a Societatii Nationale

...pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi.Sunt incompatibili cu calitatea de cenzor persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990, republicata.Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 3 iulie 1998 in M.Of. 246 din 03-iul-1998

Decizia 1151/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale

...Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16-19 şi art. 21 alin. (1)şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, precum şi a prevederilor art. 132 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Viti-Viticola Sâmbureşti" - S.A. în Dosarul nr. 1...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 15 decembrie 2008 in M.Of. 840 din 15-dec-2008

Decizia 699/2010 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului şi art. 24 alin. (1) şi (3) din Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.594/C/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor

...judecător
Antonia Constantin
- procuror
Benke Karoly
- magistrat-asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, art. 46 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi art. 24 alin. (1) şi (3...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 17 iunie 2010 in M.Of. 403 din 17-iun-2010

Ordinul 112/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare fiscale utilizate de unele persoane impozabile în domeniul taxei pe valoarea adăugată

...depune, însoţit de formularul menţionat la art. 3, la organele fiscale competente de către societăţile care sunt înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 16 ianuarie 2015 in M.Of. 40 din 16-ian-2015

Norme Metodologice din 2003 privind fuziunea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale, precum şi retragerea sau excluderea unor asociaţi din cadrul societăţilor comerciale

...METODOLOGICE din 6 august 2003 privind fuziunea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale, precum şi retragerea sau excluderea unor asociaţi din cadrul societăţilor comercialeCAPITOLUL I:Fuziunea şi divizarea societăţilor comercialeDin punct de vedere juridic, operaţiunile de fuziune şi divizare sunt reglementate prin Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (art. 233-245).Fuziunea este operaţiunea prin care...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 18 august 2003 in M.Of. 586 din 18-aug-2003

Decizia 107/1997 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 107 alin. (1) texa a II a din Codul muncii

...ca raspunderea lui materiala nu poate fi angajata dacat in conditiile art. 102 in daune, intemeiate pe dispozitiile art. 108 din Legea nr. 31/1990, invocate de reclamanta.Inpotriva sentintei judecatoresti Societatea Comerciala "comservice" - S.A. Iasi a introdus apel, criticand gresita aplicare a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 18 februarie 1998 in M.Of. 77 din 18-feb-1998

Precizari din 1994 privind masurile care trebuie luate pentru incheierea exercitiului financiar - contabil pe anul 1993

...detasare peste limitele legale etc., in vederea determinarii corecte a profitului impozabil. Regiile autonome vor inregistra fondul de dezvoltare constituit din veniturile realizate in perioada 1 ianuarie - 31 august 1993 in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990, iar pe perioada 1 septembrie 1993 - 31 decembrie 1993, eventualele sume destinate acestui fond se vor retine...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 27 ianuarie 1994 in M.Of. 25 din 27-ian-1994