Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1928 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 757.261 acte

Ordinul 18/2015 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

...au evidenţiat, în deconturile de taxă depuse, nicio operaţiune realizată, în condiţiile prevăzute de art. 153 alin. (9) lit. e) din Codul fiscal;e)persoanele impozabile - societăţi înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu au justificat intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitate economică, în condiţiile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 15 ianuarie 2015 in M.Of. 32 din 15-ian-2015

Decizia 8/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 322 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, modificata si completata prin Legea nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice

...de neconstituţionalitate pe următoarele motive:1. Prin aceste dispoziţii se produce o imixtiune flagrantă a legiuitorului în atribuţiile rezervate, prin Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, exclusiv acţionarilor societăţilor comerciale. Prin art. 322 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 7 august 2000 in M.Of. 366 din 07-aug-2000

Sinteza din 1996 cuprinzand concluziile controalelor referitoare la executia bugetara pe anii 1990 si 1991, efectuate la obiectivele prevazute in Hotararea Senatului Romaniei nr. 5/1994, si ale controalelor privind executia bugetara pe anul 1992 si modul de administrare a patrimoniului public si privat al statului in perioada 1992-1994

...3 ani care au trecut până atunci, a fost, practic, inexistent. Pe acest fond, Senatul României, prin Hotărârea nr. 5 din 15 februarie 1994, a solicitat (în conformitate cu Legea nr. 94/1992) Curţii de Conturi să verifice conturile de execuţie a bugetelor de stat pe anii 1990 şi 1991 (începând cu 31 decembrie 1989) la următoarele obiective:1.constituirea şi utilizarea fondurilor speciale şi ale fondurilor de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 11 iulie 1996 in M.Of. 145 din 11-iul-1996

Legea 158/2020 pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea şi de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă şi standardizată şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE şi 2011/61/UE, precum şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 şi (UE) nr. 648/2012

...către adunarea generală extraordinară a acţionarilor în condiţiile prevăzute la art. 115 alin. (1) şi alin. (2) teza a doua din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică corespunzător şi în cazul consolidării valorii nominale, precum şi la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 29 iulie 2020 in M.Of. 673 din 29-iul-2020

Decizia 461/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 lit. c) din Codul de procedură penală şi ale art. 308 alin. (1) raportat la art. 295 alin. (1) din Codul penal

...mediul public. Se mai susţine că săvârşirea faptelor de delapidare de către administratorul, fondatorul sau de către orice alt reprezentat legal al unei societăţi determină reţinerea infracţiunii prevăzute la art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, infracţiune ce are acelaşi conţinut constitutiv cu infracţiunea de delapidare.7. Preşedintele acordă cuvântul autorului excepţiei de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 25 noiembrie 2016 in M.Of. 951 din 25-noi-2016

Norma 25/2022 privind autorizarea societăţilor şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi de reasigurare

...incidente prezentei norme sunt următoarele:1.Directiva 2009/138/CE - Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi de reasigurare (Solvabilitate II);2.Legea nr. 31/1990 - Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;3.Legea nr. 503/2004 - Legea nr. 503...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 11 octombrie 2022 in M.Of. 984 din 11-oct-2022

Decizia 670/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale

...că dispoziţiile criticate din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 sunt neconstituţionale, pe de o parte, prin raportare la art. 45 din Constituţie, care instituie şi garantează accesul liber al persoanei la o activitate economică. Arată că din perspectiva legii speciale în materie, Legea societăţilor nr. 31/1990, funcţia de administrator este prin excelenţă executivă, prin urmare obiectul specific de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 27 martie 2024 in M.Of. 264 din 27-mar-2024

Ordonanta urgenta 75/1999 privind activitatea de audit financiar

...expert contabil de cel puţin 4 ani şi au studii superioare economice;b)sunt cenzori la societăţi comerciale în baza Legii nr. 31/1990, republicată, la bănci, la societăţi de asigurare şi reasigurare, în baza unor legi speciale, dacă au exercitat această calitate timp...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 4 iunie 1999 in M.Of. 256 din 04-iun-1999

Legea 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura

...in conditiile prevazute de Codul civil.Art. 3Persoanele prevazute in art. 1 pot constitui si societati comerciale in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale.Art. 4In cazul in care proprietarii terenurilor agricole nu doresc sa le exploateze individual si nici...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 6 mai 1991 in M.Of. 97 din 06-mai-1991

Legea 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare

...termen de 60 de zile de la închiderea perioadei de depunere. Acţionarii îşi pot transfera acţiunile în condiţiile prevăzute în Legea nr. 31/1990 şi în Legea nr. 52/1994.Art. 16(1)În termen de cel mult 60 de zile de la data...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 19 iunie 1995 in M.Of. 122 din 19-iun-1995