Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1928 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 757.261 acte

Hotarirea 1000/2015 privind faptele pentru care se înscriu informaţii în cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislaţiei în vigoare

...folos în paguba societăţii, de către fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societăţii
Art. 272 alin. (1) lit. a) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Art. 272 alin. (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 30 decembrie 2015 in M.Of. 977 din 30-dec-2015

Regulamentul 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă

...urmare a vacanţei unuia sau mai multor locuri în consiliul de administraţie se aplică corespunzător prevederile art. 1372 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Art. 171Aplicarea metodei votului cumulativ poate fi realizată după modelul orientativ prezentat...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 11 iunie 2018 in M.Of. 478 din 11-iun-2018

Legea 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

...ulterioare, denumită în continuare Codul civil, aplicabile societăţilor simple fără personalitate juridică, fie prin act constitutiv în conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 31/1990, definite la art. 3 pct. 20 din...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 24 decembrie 2019 in M.Of. 1035 din 24-dec-2019

Ordinul 1.554/2023 privind aprobarea structurii şi conţinutului Documentaţiei standard de atribuire a contractului de achiziţie publică/sectorială de produse

...emis de ONRC/actul constitutiv;
În ceea ce priveşte persoanele la care se face referire la art. 164 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, prin raportare la prevederile Legii nr. 31/19901, se pot distinge următoarele categorii, care au, după caz, în funcţie de forma juridica de organizare
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 6 septembrie 2023 in M.Of. 803 bis din 06-sep-2023

Legea 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă - Republicare

...ofertant şi managerul sindicatului de intermediere, respectiv între manager şi membrii sindicatului de intermediere.Art. 18Prevederile privind subscripţia publică din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 31/1990, nu sunt aplicabile în cazul unei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 10 august 2021 in M.Of. 772 din 10-aug-2021

Regulamentul 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare

...V.M. anterior derulării respectivei oferte şi vor fi aplicabile în mod corespunzător prevederile secţiunii 5-8 ale Capitolului II din prezentul titlu.(3)Oferirea către acţionarii existenţi în cadrul dreptului de preferinţă a unor acţiuni emise în vederea majorării capitalului social se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, denumită în continuare Legea nr. 31/1990R, nefiind obligatorie întocmirea şi supunerea spre aprobare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 6 aprilie 2006 in M.Of. 312 bis din 06-apr-2006

Legea 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor

...Publice, prin direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. "Art. XIV1.Alineatul (9) al articolului 132 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 26 octombrie 2010 in M.Of. 714 din 26-oct-2010

Regulamentul 13/2004 PRIVIND EMITENŢII ŞI OPERAŢIUNILE CU VALORI MOBILIARE

...Art. 70(1)Responsabilitatea cu privire la suspendarea drepturilor de vot în cazul în care sunt incidente prevederile art. 203 din Legea nr. 297/2004 sau cele ale art. 107 din Legea nr. 31/1990 R revine consiliului de administraţie/administratorului unic al emitentului, precum şi societăţii care ţine evidenţa acţionarilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 29 decembrie 2004 in Brosura 0 din 29-dec-2004

Hotarirea 275/2013 privind aprobarea unor măsuri în vederea reorganizării prin divizare parţială a Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului ''Minvest'' - S.A. Deva şi înfiinţarea Societăţii ''Minvest Roşia Montană''- S.A.

...restul activităţilor companiei, precum şi în scopul transferului corespunzător al patrimoniului aferent acestei activităţi, respectiv:a)drepturile şi obligaţiile rezultate din deţinerea pachetului de acţiuni la societatea reglementată de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, "Roşia Montană Gold Corporation" - S.A.; şib)drepturile şi obligaţiile rezultate din...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 29 mai 2013 in M.Of. 307 din 29-mai-2013

Ordinul 1223/1998 pentru aprobarea Precizarilor privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni privind fuziunea, dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale, precum si retragerea si/sau excluderea unor asociati din cadrul societatilor comerciale

...acestora şi ţinând seama de complexitatea şi incidenţa fiscală a operaţiunilor, se emit următoarele precizări:Partea I:Fuziunea societăţilor comercialeDin punct de vedere juridic, operaţiunea de fuziune este reglementată prin Legea nr. 31/1990, republicată (art. 233-244).Fuziunea este operaţiunea prin care două sau mai multe societăţi hotărăsc transmiterea patrimoniului la altă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 29 iunie 1998 in M.Of. 237 din 29-iun-1998