Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1928 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 757.261 acte

Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

...a persoanei fizice;60.sistemul alternativ de tranzacţionare este sistemul de tranzacţionare prevăzut la art. 2 alin. (1) pct. 26 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare;61.societate înseamnă orice entitate de drept privat constituită în temeiul Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;62.societate-mamă este societatea care exercită controlul sau influenţa...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 25 iunie 2014 in M.Of. 466 din 25-iun-2014

Decizia 112/1995 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale si a Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale

...DECIZIA Nr. 112*) din 9 noiembrie 1995 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale şi a Legii nr. 31/1990 privind societăţile
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 17 ianuarie 1996 in M.Of. 9 din 17-ian-1996

Decizia 217/2015 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi ale art. 102 lit. b) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

...că dispoziţiile art. 8 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 303/2004 şi cele ale art. 102 lit. b) din Legea nr. 161/2003 prevăd un caz de incompatibilitate insuficient reglementat, care, în raport cu prevederile art. 3 din Legea societăţilor nr. 31/1990, care prevede o sferă juridică distinctă pentru asociaţi şi acţionari, dă posibilitatea unei interpretări şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 1 iulie 2015 in M.Of. 482 din 01-iul-2015

Codul Comercial din 1887 - actualizat

...report.TITLUL VIII:DESPRE SOCIETATI SI DESPRE ASOCIATIUNI COMERCIALECAPITOLUL 1:DESPRE SOCIETATISECTIUNEA I - VI:Art. 77Abrogate prin Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale...............Art. 220Abrogate prin Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale.SECTIUNEA VII:Dispozitiuni relative la societatile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 27 iunie 1997 in M.Of. 133 din 27-iun-1997

Legea 58/1991 privind privatizarea societatilor comerciale

...fond.Art. 79Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi, Art. 23 alin. 2-8 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.-****-Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 31 iulie 1991.p.PRESEDINTELE SENATULUIVASILE MOISAceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta din 31...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 16 august 1991 in M.Of. 169 din 16-aug-1991

Legea 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii

...2001;c)acţiuni înseamnă valorile mobiliare emise de societăţi comerciale; acţiunile pot fi ordinare sau preferenţiale în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare; prevederile prezentei legi referitoare la acţiuni sunt aplicabile şi părţilor sociale;d)active...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 28 martie 2002 in M.Of. 215 din 28-mar-2002

Decizia 1053/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 143 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

...şi pentru cauze de minori.La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca inadmisibilă, având în vedere că dispoziţiile art. 282 lit. b) din Legea nr. 31/1990 au fost abrogate.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:Prin Încheierea din 5...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 7 decembrie 2007 in M.Of. 838 din 07-dec-2007

Ordinul 2795/2011 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA

...lit. b) se referă:a)la administratori, în cazul societăţilor pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;b)la asociaţii care deţin minimum 15% din capitalul social al societăţii comerciale şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 22 noiembrie 2011 in M.Of. 824 din 22-noi-2011

Regulamentul 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor

...al respectivei S.A.I.;c)administratorii şi conducătorii S.A.I., precum şi persoanele care îi înlocuiesc pe aceştia din urmă trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, denumită în continuare Legea nr. 31/1990 R, pentru exercitarea respectivei funcţii, completate cu cele...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 29 decembrie 2004 in Brosura 0 din 29-dec-2004

Decizia 13/2005 [R] asupra sesizării de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 lit. n), art. 36 alin. (4), art. 91 alin. (2) lit. d), art. 98 alin. (2), art. 106 alin. (4), art. 110 alin. (1), art. 117 alin. (6), art. 119 alin. (1) şi art. 121 alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (10) din Legea privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, în special, precum şi a prevederilor legii, în ansamblul său, sub aspectele criticate

...printr-o asemenea reglementare, "o categorie de agenţi economici - membrii cooperatori - este discriminată în raport cu alţi agenţi economici - lucrătorii din cadrul agenţilor economici constituiţi în baza Legii nr. 31/1990 sau a altor legi". Totodată, coroborând art. 11 alin. (1) din Constituţie cu partea a V-a art. E...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 28 februarie 2005 in M.Of. 172 din 28-feb-2005