Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 157 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 700.381 acte

Regulamentul 821/20-mai-2021 de instituire a unui regim al Uniunii pentru controlul exporturilor, serviciilor de intermediere, asistenţei tehnice, tranzitului şi transferului de produse cu dublă utilizare (reformare)

...destinaţie din afara teritoriului vamal al Uniunii; aceasta include punerea la dispoziţie în format electronic a unor astfel de produse software şi tehnologii pentru persoane fizice sau juridice, sau pentru parteneriate din afara teritoriului vamal al Uniunii; este inclusă, de asemenea, transmisia orală de tehnologie atunci când tehnologia......persoana care are autoritatea de a decide transmiterea produselor în afara teritoriului vamal al Uniunii;(b)orice persoană fizică sau juridică sau orice parteneriat care decide transmiterea de produse software sau de tehnologii prin mijloace de comunicare electronice, inclusiv fax, telefon...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 11 iunie 2021 in Jurnalul Oficial 206L

Buget din 27-nov-2019 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2020/227 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2020

...acopere costurile aferente studiilor, atelierelor, conferinţelor, analizelor, evaluărilor, publicaţiilor, asistenţei tehnice, achiziţionării şi întreţinerii de baze de date şi de software, precum şi cofinanţării şi susţinerii măsurilor legate de monitorizarea economică, analiza combinării măsurilor şi coordonarea politicilor economice.Temei juridicSarcină ce rezultă din prerogativele Comisiei la nivel instituţional, conform prevederilor de la articolul 58 alineatul (2) din Regulamentul (UE......privind reţeaua transeuropeană de transport (TEN-T). Sunt incluse aici cheltuielile privind studiile, reuniunile de experţi, informarea şi publicaţiile, programele software şi bazele de date care sprijină acţiuni legate în mod direct de realizarea obiectivului Mecanismului pentru Interconectarea Europei.Temei juridic...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 27 februarie 2020 in Jurnalul Oficial 57L

Decizia 2008/616/JAI/23-iun-2008 privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere

...date centralizată care să conţină profiluri ADN.Figura 1: Topologia schimbului de date ADNÎn plus faţă de respectarea reglementărilor juridice naţionale în ceea ce priveşte site-urile statelor membre, fiecare stat membru poate decide ce fel de hardware şi software ar trebui utilizate pentru configuraţia site-ului propriu, astfel încât acesta să respecte condiţiile stabilite în Decizia 2008/615/JAI...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 6 august 2008 in Jurnalul Oficial 210L

Norma din 2012 privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor Juridice în şi din Registrul public al auditorilor financiari

...fi înscrise în obiectul de activitate al societăţilor care solicită înscrierea sau menţinerea în Registrul public al auditorilor financiari - persoane juridice
Nr. crt.
Cod CAEN activitate
Denumirea activităţii
1
5829
Activităţi de editare a altor produse software
2
6201
Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
3
6202
Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
4
6209
Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
5
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 3 august 2012 in M.Of. 543 din 03-aug-2012

Procedura din 2002 pentru implementarea Programului 'Parcuri industriale'

...şi funcţionarea parcurilor industriale.Parc de soft - parc industrial în care activităţile specifice sunt dedicate conceperii şi comercializării de produse software.Solicitant - societate comercială, persoană juridică română, deţinătoare a titlului de parc industrial în conformi-tate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 65/2001, care depune o......şi funcţionarea parcurilor industriale.Parc de soft - parc industrial în care activităţile specifice sunt dedicate conceperii şi comercializării de produse software.Solicitant - societate comercială, persoană juridică română, deţinătoare a titlului de parc industrial în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 65...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 15 iulie 2002 in M.Of. 510 din 15-iul-2002

Regulamentul 213/28-nov-2007 de modificarea Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV) şi a Directivelor 2004/17/CE şi 2004/18/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte procedurile de achiziţii publice, în ceea ce priveşte revizuirea CPV

...autor
79121000-8
Servicii de consultanţă privind drepturile de autor
79121100-9
Servicii de consultanţă privind drepturile de autor de software
79130000-4
Servicii de documentare şi de certificare juridică
79131000-1
Servicii de documentare
79132000-8
Servicii de certificare
79132100-9
Servicii de certificare a semnăturii electronice
79140000-7
......79121000-8
Servicii de consultanţă privind drepturile de autor
86119
79121100-9
Servicii de consultanţă privind drepturile de autor de software
86130
79130000-4
Servicii de documentare şi de certificare juridică
86130
79131000-1
Servicii de documentare
86130
79132000-8
Servicii
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: sâmbătă, 15 martie 2008 in Jurnalul Oficial 74L

Regulament din 2007 de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale

...de sisteme informatice specializate, servicii de consultanţă pentru proiectarea/realizarea şi implementarea sistemelor informatice, achiziţia de servicii de dezvoltare de software adaptat, servicii de mentenanţă şi suport pentru produsele software şi aplicaţii implementate. în colaborare cu Direcţia juridică asigură proiectarea formularisticii utilizate în activitatea oficiilor registrului comerţului.În cadrul direcţiei funcţionează următoarele structuri:a)Serviciul registrul comerţului central...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 25 septembrie 2007 in M.Of. 652 din 25-sep-2007

Norme Tehnice din 2013 pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport al gazelor naturale

...elemente de ieşire189.Produs: rezultatul unui proces. Se consideră că există patru categorii generice de produse: a) serviciile; b) software-ul (produsele informatice);c) hardware-ul (produsele materiale sau produsele propriu-zise); d) materialele procesate190.Proiect tehnic: [9]191.Proiectant: persoană fizică sau juridică ce poartă responsabilitatea pentru proiectarea unei conducte în conformitate cu orice cerinţă stabilită de proprietar şi în acord cu cerinţele...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 10 martie 2014 in M.Of. 171 bis din 10-mar-2014

Hotarirea 1861/2006 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

...în contul său, în vederea efectuării unei vânzări la distanţă către persoane neimpozabile din acel stat membru, altele decât persoanele juridice neimpozabile.(15) Furnizarea de programe informatice software standard pe dischetă sau pe un alt purtător de date, însoţită de licenţă obişnuită care interzice copierea şi distribuirea acestuia...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 29 decembrie 2006 in M.Of. 1044 din 29-dec-2006

Acord din 24-nov-2017 DE PARTENERIAT CUPRINZĂTOR ŞI CONSOLIDAT între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Armenia, pe de altă parte

...financiare, cu excepţia împrumuturilor de toate tipurile, a acceptării garanţiilor şi a angajamentelor acordate de instituţii de credit străine entităţilor juridice naţionale şi societăţilor cu răspundere limitată cu asociat unic, a furnizării şi a transferului de informaţii financiare, a prelucrării de date financiare şi a furnizării software-ului aferent de către prestatorii de alte servicii financiare, de servicii de consiliere şi de alte servicii financiare auxiliare referitoare la...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 26 ianuarie 2018 in Jurnalul Oficial 23L