Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 179 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 741.973 acte

Norma din 2012 privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor Juridice în şi din Registrul public al auditorilor financiari

...fi înscrise în obiectul de activitate al societăţilor care solicită înscrierea sau menţinerea în Registrul public al auditorilor financiari - persoane juridice
Nr. crt.
Cod CAEN activitate
Denumirea activităţii
1
5829
Activităţi de editare a altor produse software
2
6201
Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
3
6202
Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
4
6209
Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
5
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 3 august 2012 in M.Of. 543 din 03-aug-2012

Norma 4/2004 privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea balanţei de plăţi a României

...valute şi pe ţări încasările respectiv plăţile referitoare la dezvoltări de baze de date, procesări de date, consultanţă hardware şi software, proiectare, dezvoltare, actualizare de aplicaţii informatice, operaţiuni de întreţinere a calculatoarelor şi a perifericelor, precum şi alte servicii înrudite.
H10
Servicii juridice - însumează pe valute şi pe ţări plăţile efectuate de instituţia de credit raportoare în favoarea nerezidenţilor reprezentând servicii juridice (consultanţă
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 7 iulie 2004 in M.Of. 615 din 07-iul-2004

Hotarirea 853/2006 privind înfiinţarea unor staţiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii prin reorganizarea unor staţiuni de cercetare şi producţie agricolă din domeniul legumiculturii

...şi activităţi conexe; grupa 722 Consultanţă şi furnizare de programe informatice (software); clasa 7222 Consultanţă şi furnizare de alte programe software; grupa 724 Activităţi legate de băncile de date; clasa 7240 Activităţi legate de bazele de date;o)Diviziunea 74 Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor; grupa 741 Activităţi juridice, de contabilitate şi revizie contabilă, consultanţă în domeniul fiscal; activităţi de studii de piaţă şi de sondaj, consultanţă pentru afaceri......şi activităţi conexe; grupa 722 Consultanţă şi furnizare de programe informatice (software); clasa 7222 Consultanţă şi furnizare de alte programe software; grupa 724 Activităţi legate de băncile de date; clasa 7240 Activităţi legate de bazele de date;o)Diviziunea 74 Alte...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 11 iulie 2006 in M.Of. 599 din 11-iul-2006

Ordinul 492/2009 privind normele tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 451/2004 privind marca temporală

...marcare temporală în conformitate cu prevederile Legii nr. 451/2004 şi ale prezentului ordin;d)utilizator - orice persoană, fizică sau juridică, care, în baza unui contract încheiat cu un furnizor, beneficiază de servicii de marcare temporală;e)cheie privată - codul digital, cu caracter de unicitate, generat printr-un dispozitiv hardware şi/sau software specializat;f)cheie publică - codul digital, pereche a cheii private, necesar verificării mărcii temporale;g)date de verificare a mărcii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 25 iunie 2009 in M.Of. 433 din 25-iun-2009

Norme Tehnice din 2013 pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport al gazelor naturale

...elemente de ieşire189.Produs: rezultatul unui proces. Se consideră că există patru categorii generice de produse: a) serviciile; b) software-ul (produsele informatice);c) hardware-ul (produsele materiale sau produsele propriu-zise); d) materialele procesate190.Proiect tehnic: [9]191.Proiectant: persoană fizică sau juridică ce poartă responsabilitatea pentru proiectarea unei conducte în conformitate cu orice cerinţă stabilită de proprietar şi în acord cu cerinţele...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 10 martie 2014 in M.Of. 171 bis din 10-mar-2014

Norma 26/2006 privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea balanţei de plăţi

...monede si pe tari încasarile, |
| |respectiv platile referitoare la dezvoltari de baze de date, procesari de date, |
| |consultanta hardware si software, proiectare, dezvoltare, actualizare de aplicatii |
| |informatice, operatiuni de întretinere a calculatoarelor si a perifericelor, precum si |
| |alte servicii înrudite. |
+---+-----------------------------------------------------------------------------------------+
|H10|Servicii juridice - însumeaza pe monede si pe tari platile efectuate de institutia de |
| |credit raportoare în favoarea nerezidentilor reprezentând servicii juridice (consultanta
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 27 decembrie 2006 in M.Of. 1031 bis din 27-dec-2006

Protocol Aditional din 2005 la Scrisoarea de înţelegere privind controlul drogurilor şi aplicarea legii, semnată la Bucureşti la 3 iulie 2001, între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii

...practici2.Promovarea transparenţei şi a responsabilităţii în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii- Redactarea modificărilor aduse codului etic din sistemul juridic şi prezentarea lor ca recomandări- Aprobarea şi implementarea codului de etică pentru personalul de la curţile de apel- Realizarea unui software pentru documentarea şi obţinerea de referinţe pentru deciziile Consiliului Superior al Magistraturii- Publicarea raportului finalCAPITOLUL III:Verificarea rezultatelor obţinute...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 25 octombrie 2005 in M.Of. 946 din 25-oct-2005

Regulament din 2007 de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale

...de sisteme informatice specializate, servicii de consultanţă pentru proiectarea/realizarea şi implementarea sistemelor informatice, achiziţia de servicii de dezvoltare de software adaptat, servicii de mentenanţă şi suport pentru produsele software şi aplicaţii implementate. în colaborare cu Direcţia juridică asigură proiectarea formularisticii utilizate în activitatea oficiilor registrului comerţului.În cadrul direcţiei funcţionează următoarele structuri:a)Serviciul registrul comerţului central...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 25 septembrie 2007 in M.Of. 652 din 25-sep-2007

Norme Metodologice din 2003 pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale - Republicare

...aparatelor de marcat electronice fiscale avizate, în conditiile legii, ca urmare a denominarii monedei nationale, potrivit legii.(2)Modificarile de software prevazute la alin. (1) se vor face, daca este cazul, numai în baza suplimentului avizului tehnic favorabil privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal emis de persoana juridica prevazuta la art. 78 alin. (1) lit. a), în conditiile stabilite prin ordin al ministrului economiei si comertului, cu avizul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 25 aprilie 2005 in M.Of. 348 din 25-apr-2005

Decizia 2010/425/UE/28-iul-2010 de modificare a Deciziei 2009/767/CE în ceea ce priveşte crearea, păstrarea şi publicarea listelor sigure referitoare la prestatorii de servicii de certificare supravegheaţi/acreditaţi de statele membre

...de un alt TSP şi este destinat specificării oficiale a responsabilităţii legale privind un serviciu şi facilitării afişării de către software-ul de verificare a unui detaliu juridic utilizatorului. Informaţiile furnizate în această extensie SUNT conforme cu utilizarea aferentă a dispoziţiei 5.5.6 şi SUNT conforme cu...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: sâmbătă, 31 iulie 2010 in Jurnalul Oficial 199L