Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 118 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 585.915 acte

Hotarirea 307/1996 privind infiintarea Societatii Comerciale ''Institutul de Studii Geotehnice si Geofizice - GEOTEC'' - S.A. Bucuresti prin reorganizarea Institutului de Studii Geotehnice si Geofizice - GEOTEC din cadrul Regiei Autonome de Electricitate ''Renel''

...domeniile agriculturii şi industriei alimentare.
- Desfăşurarea de activităţi de şcoală pentru şoferii amatori.
- Prestări de servicii pentru persoane fizice sau juridice în domeniul informatic: iniţiere în informatică, instruire în bază de date, calcul tabelar, editare de texte, asistenţă tehnică, implementare software economico-financiar.
- Editarea şi difuzarea de lucrări, publicaţii şi reclame.
- Comercializarea materialelor, dotărilor tehnice şi produselor rezultate din activitatea proprie
......în domeniile agriculturii şi industriei alimentare;- desfăşurarea de activităţi de şcoală pentru şoferii amatori;- prestări servicii pentru persoane fizice sau juridice în domeniul informatic: iniţiere în informatică, instruire în baze de date, calcul tabelar, editare de texte, asistenţă tehnică, implementare software...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 mai 1996 in M.Of. 100 din 17-mai-1996

Regulament din 2007 de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale

...de sisteme informatice specializate, servicii de consultanţă pentru proiectarea/realizarea şi implementarea sistemelor informatice, achiziţia de servicii de dezvoltare de software adaptat, servicii de mentenanţă şi suport pentru produsele software şi aplicaţii implementate. în colaborare cu Direcţia juridică asigură proiectarea formularisticii utilizate în activitatea oficiilor registrului comerţului.În cadrul direcţiei funcţionează următoarele structuri:a)Serviciul registrul comerţului central...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 septembrie 2007 in M.Of. 652 din 25-sep-2007

Regulamentul 213/28-nov-2007 de modificarea Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV) şi a Directivelor 2004/17/CE şi 2004/18/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte procedurile de achiziţii publice, în ceea ce priveşte revizuirea CPV

...autor
79121000-8
Servicii de consultanţă privind drepturile de autor
79121100-9
Servicii de consultanţă privind drepturile de autor de software
79130000-4
Servicii de documentare şi de certificare juridică
79131000-1
Servicii de documentare
79132000-8
Servicii de certificare
79132100-9
Servicii de certificare a semnăturii electronice
79140000-7
......79121000-8
Servicii de consultanţă privind drepturile de autor
86119
79121100-9
Servicii de consultanţă privind drepturile de autor de software
86130
79130000-4
Servicii de documentare şi de certificare juridică
86130
79131000-1
Servicii de documentare
86130
79132000-8
Servicii
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 15 martie 2008 in Jurnalul Oficial 74L

Buget din 30-nov-2017 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2018/251 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2018

...acopere costurile aferente studiilor, atelierelor, conferinţelor, analizelor, evaluărilor, publicaţiilor, asistenţei tehnice, achiziţionării şi întreţinerii de baze de date şi de software, precum şi cofinanţării şi susţinerii măsurilor legate de monitorizarea economică, analiza combinării măsurilor şi coordonarea politicilor economice.Temei juridicSarcină ce rezultă din prerogativele Comisiei la nivel instituţional, conform prevederilor de la articolul 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE......privind reţeaua transeuropeană de transport (TEN-T). Sunt incluse aici cheltuielile privind studiile, reuniunile de experţi, informarea şi publicaţiile, programele software şi bazele de date care sprijină acţiuni legate în mod direct de realizarea obiectivului Mecanismului pentru Interconectarea Europei.Temei juridic...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 28 februarie 2018 in Jurnalul Oficial 57L

Buget din 25-nov-2015 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2016/150 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2016

...acopere costurile aferente studiilor, atelierelor, conferinţelor, analizelor, evaluărilor, publicaţiilor, asistenţei tehnice, achiziţionării şi întreţinerii de baze de date şi de software, precum şi cofinanţării şi susţinerii măsurilor legate de monitorizarea economică, analiza combinării măsurilor şi coordonarea politicilor economice.Temei juridicSarcină ce rezultă din prerogativele Comisiei la nivel instituţional, conform prevederilor de la articolul 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE......privind reţeaua transeuropeană de transport (TEN-T). Sunt incluse aici cheltuielile privind studiile, reuniunile de experţi, informarea şi publicaţiile, programele software şi bazele de date care sprijină acţiuni legate în mod direct de realizarea obiectivului Mecanismului pentru Interconectarea Europei.Temei juridic...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 24 februarie 2016 in Jurnalul Oficial 48L

Buget din 01-dec-2016 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2017/292 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2017

...acopere costurile aferente studiilor, atelierelor, conferinţelor, analizelor, evaluărilor, publicaţiilor, asistenţei tehnice, achiziţionării şi întreţinerii de baze de date şi de software, precum şi cofinanţării şi susţinerii măsurilor legate de monitorizarea economică, analiza combinării măsurilor şi coordonarea politicilor economice.Temei juridicSarcină ce rezultă din prerogativele Comisiei la nivel instituţional, conform prevederilor de la articolul 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE......privind reţeaua transeuropeană de transport (TEN-T). Sunt incluse aici cheltuielile privind studiile, reuniunile de experţi, informarea şi publicaţiile, programele software şi bazele de date care sprijină acţiuni legate în mod direct de realizarea obiectivului Mecanismului pentru Interconectarea Europei.Temei juridic...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 28 februarie 2017 in Jurnalul Oficial 51L

Decizia 2008/616/JAI/23-iun-2008 privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere

...date centralizată care să conţină profiluri ADN.Figura 1: Topologia schimbului de date ADNÎn plus faţă de respectarea reglementărilor juridice naţionale în ceea ce priveşte site-urile statelor membre, fiecare stat membru poate decide ce fel de hardware şi software ar trebui utilizate pentru configuraţia site-ului propriu, astfel încât acesta să respecte condiţiile stabilite în Decizia 2008/615/JAI...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 6 august 2008 in Jurnalul Oficial 210L

Norme Metodologice din 2011 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare

...Se supun controlului prin licenţă individuală de export următoarele operaţiuni:a)punerea la dispoziţie într-o formă electronică de produse software şi tehnologie pentru persoane fizice, juridice şi pentru parteneriate din afara Uniunii Europene;b)descrierea orală a tehnologiei prin telefon;c)transmiterea de produse software şi tehnologie prin orice mijloc de comunicare şi stocare a informaţiei.Art. 35(1)Controlul transferului intangibil se aplică şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 februarie 2011 in M.Of. 112 din 14-feb-2011

Norme Metodologice din 2012 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare

...2)Se supun controlului prin licenţă individuală de export următoarele operaţiuni:a)punerea la dispoziţie, în formă electronică, de produse software şi tehnologie pentru persoane fizice, juridice şi pentru parteneriate din afara Uniunii Europene;b)transmiterea, inclusiv pe cale orală, de produse software şi tehnologie prin orice mijloc de comunicare şi stocare a informaţiei.Art. 35(1)Controlul transferului intangibil se aplică şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 iulie 2012 in M.Of. 462 din 09-iul-2012

Hotarirea 180/2010 pentru aprobarea codurilor CAEN care pot fi înscrise în obiectul de activitate al societăţilor care solicită înscrierea sau menţinerea în Registrul public al auditorilor financiari - persoane juridice

...fi înscrise în obiectul de activitate al societăţilor care solicită înscrierea sau menţinerea în Registrul public al auditorilor financiari - persoane juridice este următoarea:
Număr
Cod CAEN activitate
Denumirea activităţii
1
5829
Activităţi de editare a altor produse software
2
6201
Activităţi de realizare a softului la comandă (software orientat client)
3
6202
Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
4
6209
Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
5
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 octombrie 2010 in M.Of. 681 din 07-oct-2010