Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1393 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 747.191 acte

Regulamentul 1/28-dec-2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1259/1999 al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul simplificat de plăţi pentru agricultori în cadrul anumitor programe de ajutor

...
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Rectificare din 05-iun-2010 la Regulamentul (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole în ceea ce priveşte programele de sprijin, comerţul cu ţările terţe, potenţialul de producţie şi privind controalele în sectorul vitivinicol

...
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: sâmbătă, 5 iunie 2010 in Jurnalul Oficial 139L

Decizia 284/2010/UE/25-mar-2010 de modificare a Deciziei nr. 1672/2006/CE de stabilire a Programului comunitar pentru ocuparea forţei de muncă şi solidaritate socială - Progress

...
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 7 aprilie 2010 in Jurnalul Oficial 87L

Protocolul 3/21-mar-2014 privind un Acord-cadru între Uniunea Europeană şi Ucraina privind principiile generale de participare a Ucrainei la programele uniunii

...
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 29 mai 2014 in Jurnalul Oficial 161L

Regulamentul 1282/10-dec-2013 de rectificare a versiunii în limba polonă a Regulamentului (CE) nr. 2508/2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului privind programele operaţionale din sectorul pescuitului

...
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 11 decembrie 2013 in Jurnalul Oficial 332L

Decizia 2014/110/UE/25-feb-2014 de modificare a Deciziei 2007/479/CE privind compatibilitatea cu dreptul Uniunii a măsurilor adoptate de Belgia în temeiul articolului 3a alineatul (1) din Directiva 89/552/CEE a Consiliului privind coordonarea anumitor acte cu putere de lege şi acte administrative ale statelor membre cu privire la desfăşurarea activităţilor de difuzare a programelor de televiziune

...
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 28 februarie 2014 in Jurnalul Oficial 59L

Decizia 2014/641/UE/01-sep-2014 privind condiţiile tehnice armonizate de utilizare a spectrului de frecvenţe radio de către echipamentele audio pe suport radio utilizate pentru producţia de programe şi pentru evenimente speciale în Uniune

...
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 3 septembrie 2014 in Jurnalul Oficial 263L

Hotarirea 6/1998 pentru acordarea increderii Guvernului

...localităţilor, condiţie de asigurare a unei vieţi normale şi de desfăşurare în bune condiţiuni a activităţii socioeconomice, prin aplicarea unor programe cofinanţate;- promovarea cadrului legislativ şi instituţional, instituţie care să asigure accesul cetăţenilor la o locuinţă corespunzătoare;- program de acţiuni pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, expertizate tehnic şi încadrate în clasa I de risc seismic, inclusiv asigurarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 16 aprilie 1998 in M.Of. 152 din 16-apr-1998

Regulamente interne din 19-mai-2008 REGULAMENTE DE ORDINE INTERIOARĂ ŞI DE PROCEDURĂ

...32 Intergrupurile....................................................
21
Articolul 33 Deputaţii neafiliaţi................................................
22
Articolul 34 Repartizarea locurilor în sala de şedinţe................................
22
TITLUL II PROCEDURI LEGISLATIVE, BUGETARE SI DE ALT TIP................
22
CAPITOLUL 1 PROCEDURI LEGISLATIVE - DISPOZIŢII GENERALE.....................
22
Articolul 35 Programul de lucru al Comisiei......................................
22
Articolul 36 Respectarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene..............
22
Articolul 37 Verificarea temeiului juridic
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 5 mai 2011 in Jurnalul Oficial 116L

Tratat din 25-mar-1957 PRIVIND FUNCŢIONAREA UNIUNII EUROPENE - VERSIUNE CONSOLIDATĂ

...regiuni şi ramuri industriale.Art. 47:(ex-articolul 41 TCE)Statele membre încurajează schimburile de lucrători tineri în cadrul unui program comun.Art. 48:(ex-articolul 42 TCE)Parlamentul European şi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, adoptă, în domeniul securităţii sociale, măsurile necesare pentru instituirea liberei circulaţii a lucrătorilor, în special prin instituirea unui sistem......European este pe deplin informat.Art. 182:(ex-articolul 166 TCE)(1)Parlamentul şi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, după consultarea Comitetului Economic şi Social, adoptă un program-cadru multianual, în care sunt prevăzute toate acţiunile Uniunii.Programul-...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 9 mai 2008 in Jurnalul Oficial 115C