Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 4103 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 594.384 acte

Regulamentul 543/07-iun-2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate

...referitoare la notificarea obligatorie a autorităţilor competente în legătură cu respectivele schimbări.(41)Din motive de securitate financiară şi securitate juridică, trebuie să fie alcătuită o listă de operaţiuni şi cheltuieli care nu pot fi acoperite de programele operaţionale.(42)în cazul unor investiţii realizate la exploataţiile individuale, pentru a se evita îmbogăţirea nejustificată a unei persoane private......durabile sau a unui program operaţional;(ii)ca referinţă pentru evaluarea rezultatelor şi impactului unei strategii naţionale sau ale unui program operaţional şi/sau(iii)pentru interpretarea rezultatelor şi impactului unei strategii naţionale sau ale unui program operaţional.2.Statele membre...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 15 iunie 2011 in Jurnalul Oficial 157L

Ordinul 1205/2007 pentru aprobarea Normelor procedurale interne privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor de încheiere a contractului-cadru pentru asistenţă juridică şi reprezentare în legătură cu contractele/acordurile/protocoalele încheiate de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, prin Direcţia generală pentru managementul instrumentelor structurale, în calitate de autoritate de management, pentru implementarea Programului operaţional sectorial de mediu, precum şi asistenţă juridică pentru contractele finanţate în cadrul acestuia, inclusiv alte documente relevante

...24 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor procedurale interne privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor de încheiere a contractului-cadru pentru asistenţă juridică şi reprezentare în legătură cu contractele/acordurile/protocoalele încheiate de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, prin Direcţia generală pentru managementul instrumentelor structurale, în calitate de autoritate de management, pentru implementarea Programului operaţional sectorial de mediu, precum şi asistenţă juridică pentru contractele finanţate în cadrul acestuia, inclusiv alte documente relevanteAvând în vedere prevederile art. 2 şi art. 16 alin...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 august 2007 in M.Of. 563 din 16-aug-2007

Hotarirea 990/2005 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 190/2005 privind schimbarea regimului juridic al unui teren, aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea realizării programului de construire de locuinţe pentru personalul acestei instituţii, precum şi pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 570/2005 pentru modificarea regimului juridic al unui teren aflat în proprietatea privată a statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

...990 din 25 august 2005 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 190/2005 privind schimbarea regimului juridic al unui teren, aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea realizării programului de construire de locuinţe pentru personalul acestei instituţii, precum şi pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr......570/2005 pentru modificarea regimului juridic al unui teren aflat în proprietatea privată a statului şi în administrarea Ministerului Apărării NaţionaleÎn temeiul art. 108 din...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 septembrie 2005 in M.Of. 813 din 07-sep-2005

Legea 1/2011 a educaţiei naţionale

...Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.SECŢIUNEA 3:Învăţământul preşcolarArt. 28(1)Învăţământul preşcolar se organizează în grădiniţe cu program normal, prelungit şi săptămânal. Grădiniţele pot funcţiona ca unităţi cu personalitate juridică sau în cadrul altor unităţi şcolare cu personalitate juridică.(2)Autorităţile administraţiei publice locale şi inspectoratele şcolare asigură condiţiile pentru generalizarea treptată a învăţământului preşcolar.SECŢIUNEA 4:Învăţământul primar...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 ianuarie 2011 in M.Of. 18 din 10-ian-2011

Norme Metodologice din 2003 privind stabilirea criteriilor de acordare a unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, precum si altor organizatii neguvernamentale fara scop lucrativ, care initiaza si organizeaza programe si proiecte culturale

...NORME METODOLOGICE din 16 ianuarie 2003 privind stabilirea criteriilor de acordare a unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, precum şi altor organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ, care iniţiază şi organizează programe şi proiecte culturaleCAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1(1)Asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, precum şi alte organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ, care iniţiază şi organizează programe şi proiecte culturale, pot primi subvenţii de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 februarie 2003 in M.Of. 103 din 19-feb-2003

Ordinul 2530/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.722/2010 privind procedurile de selectare a societăţilor profesionale civile de avocaţi din România sau din străinătate pentru acordarea de asistenţă juridică pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu ''Medium Term Notes''

...2010 privind procedurile de selectare a societăţilor profesionale civile de avocaţi din România sau din străinătate pentru acordarea de asistenţă juridică pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu "Medium Term Notes"În temeiul art. 10 alin. (4) din......2010 privind procedurile de selectare a societăţilor profesionale civile de avocaţi din România sau din străinătate pentru acordarea de asistenţă juridică pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu "Medium Term Notes", publicat în Monitorul Oficial al...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 septembrie 2011 in M.Of. 648 din 12-sep-2011

Legea 84/1995 Legea invatamantului - Republicare

...Educaţiei Naţionale, al autorităţilor administraţiei publice locale, al agenţilor economici, al comunităţilor locale, al societăţilor de binefacere, al altor persoane juridice sau fizice.CAPITOLUL II:Învăţământul preşcolarArt. 18(1)Învăţământul preşcolar se organizează pentru copii în vârstă de 3-7 ani, în grădiniţe de copii cu program normal, prelungit şi săptămânal.(2)Grădiniţele se înfiinţează de către inspectoratele şcolare.(3)Agenţii economici şi alte persoane......juridice, precum şi persoanele fizice pot înfiinţa şi finanţa grădiniţe, cu acordul inspectoratelor şcolare, în condiţiile legii.Art. 19Pentru asigurarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 decembrie 1999 in M.Of. 606 din 10-dec-1999

Norma din 2007 PROCEDURALĂ INTERNĂ privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor de încheiere a contractului-cadru de achiziţie publică pentru servicii juridice în legătură cu contractele finanţate în cadrul programelor de preaderare ISPA şi PHARE gestionate de Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE

...INTERNE din 4 aprilie 2007 privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor de încheiere a contractului-cadru de achiziţie publică pentru servicii juridice în legătură cu contractele finanţate în cadrul programelor de preaderare ISPA şi PHARE gestionate de Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARECAPITOLUL 1:Dispoziţii generaleArt. 1(1......interne asigură cadrul şi metodologia unitară pentru organizarea şi desfăşurarea procedurilor de încheiere a contractului de achiziţie publică pentru servicii juridice în legătură cu contractele finanţate în cadrul programelor de preaderare ISPA şi PHARE gestionate de Oficiul de Plăţi şi Contractare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 iunie 2007 in M.Of. 379 din 05-iun-2007

Ghid de finantare din 2016 a Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienţei energetice, beneficiari persoane juridice

...GHID DE FINANŢARE din 21 noiembrie 2016 a Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienţei energetice, beneficiari persoane juridiceCAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1:Ghidul de finanţare(1)Ghidul de finanţare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienţei energetice, beneficiari persoane juridice, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 decembrie 2016 in M.Of. 1012 din 16-dec-2016

Legea 213/2002 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de masuri pentru combaterea pirateriei in domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator

...LEGE nr. 213 din 19 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor şi drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio şi video, precum şi a programelor pentru calculatorParlamentul României adoptă prezenta lege.Art. ISe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 124 din 31 august 2000 pentru......completarea cadrului juridic privind dreptul de autor şi drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio şi video, precum...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 mai 2002 in M.Of. 324 din 16-mai-2002