Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1868 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 711.023 acte

Decizia 59/2022 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept privind dispoziţiile prevăzute de art. 41 din anexa nr. 1 la Decretul Preşedintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi ale art. 62 din anexa nr. 1 la Decretul Preşedintelui României nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României

...de Casaţie şi Justiţie, curţile de apel Bucureşti, Cluj, Iaşi, Oradea, Piteşti şi Ploieşti au identificat la nivelul instanţelor arondate practică judiciară relevantă însoţită de puncte de vedere teoretice. Curţile de apel Bacău, Braşov, Craiova, Galaţi şi Suceava, neidentificând practică judiciară în materia analizată, au formulat şi transmis doar puncte de vedere teoretice exprimate de judecători. Curţile de apel Timişoara...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 23 noiembrie 2022 in M.Of. 1130 din 23-noi-2022

Decizia 30/2018 [R] referitoare la examinarea sesizării cu privire la dezlegarea unei chestiuni de drept privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006

...nr. 27/2006 nu a fost circumscrisă ipotezei care face obiectul chestiunii de drept invocate prin prezenta sesizare, iar din practica judiciară identificată nu rezultă, cu evidenţă, interpretarea corectă care trebuie dată dispoziţiilor art. 13 alin. (1) din actul normativ anterior menţionat......22. Curţile de apel Alba Iulia, Constanţa, Galaţi, Oradea, Târgu Mureş şi Timişoara au comunicat că nu a fost identificată practică judiciară şi nu au exprimat un punct de vedere cu privire la chestiunea de drept în discuţie.23. Curtea de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 20 iulie 2018 in M.Of. 635 din 20-iul-2018

Decizia 37/2018 [R] referitoare la examinarea sesizării formulată de Tribunalul Sibiu în vederea dezlegării unei probleme de drept cu privire la aplicabilitatea dispoziţiilor Legii nr. 77/2016, în situaţia prevăzută de art. 4 alin. (1) lit. c) teza a II-a, raportat la dispoziţiile art. 1 alin. (1) şi (3) din acelaşi act normativ

...referitor la acordarea unui credit".VII. Jurisprudenţa instanţelor naţionale în materie27. Curtea de Apel Alba Iulia nu a identificat practică judiciară asupra chestiunii de drept ce constituie obiectul trimiterii preliminare, însă prin punctul de vedere şi-a exprimat opinia conform căreia......noţiune prin Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 şi Legea nr. 193/2000.28. Curtea de Apel Bacău nu a identificat practică judiciară, iar în urma consultării judecătorilor din cadrul Secţiei a II-a civile, de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 18 iulie 2018 in M.Of. 624 din 18-iul-2018

Decizia 3/2019 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: ''instanţa de judecată poate lua act de acordul de mediere, prin care părţile s-au înţeles cu privire la desfacerea căsătoriei şi la rezolvarea aspectelor accesorii divorţului, conform art. 64 alin. (2) şi art. 59 alin. (2) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare?''

...ce nu pot face obiectul convenţiei părinţilor.Aceeaşi este şi opinia majoritară a judecătorilor Judecătoriei Piatra-Neamţ.S-a ataşat practică judiciară relevantă. Curtea de Apel Braşov a exprimat opinia admisibilităţii cererilor care au ca obiect consfinţirea acordului de mediere privind desfacerea......de Judecătoria Bârlad.Curtea de Apel Oradea a comunicat că la nivelul Tribunalului Satu Mare şi al Judecătoriei Satu Mare practica judiciară este în sensul ca nu se poate lua act de acordul de mediere prin care părţile s-au înţeles...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 18 februarie 2019 in M.Of. 125 din 18-feb-2019

Decizia 11/2020 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală

...Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a comunicat că nu se verifică, în prezent, practica judiciară în vederea promovării unui recurs în interesul legii.7. Preşedintele completului acordă cuvântul reprezentantei Ministerului Public asupra sesizării pentru pronunţarea......sau în baza art. 520 din Codul de procedură civilă. De asemenea, nu se poate concluziona că există deja o practică judiciară constantă, care ar fi diluat caracterul de noutate, nefiind identificate soluţii pronunţate de alte instanţe.35. Instanţa de sesizare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 19 martie 2020 in M.Of. 224 din 19-mar-2020

Decizia 62/2019 [A] referitoare la pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 55 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

...119/2019, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile.Magistratul-asistent prezintă referatul cauzei, arătând că la dosar au fost depuse practica judiciară identificată şi punctele de vedere teoretice ale instanţelor naţionale, precum şi raportul întocmit de judecătorul-raportor. Se mai referă asupra......formă de învăţământ - de zi, nivel de învăţământ universitar.26. Această interpretare este în corelare şi cu dezlegările date în practica judiciară sintagmei "continuarea studiilor" din conţinutul art. 499 alin. (3) din Codul civil, în sensul că obligaţia părinţilor de a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 27 ianuarie 2020 in M.Of. 51 din 27-ian-2020

Decizia 23/2020 [R] privind interpretarea dispoziţiilor art. 111 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 117^2 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

...Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a comunicat că nu se verifică, în prezent, practica judiciară în vederea promovării unui recurs în interesul legii.6. Preşedintele Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept constată că nu
......Timişoara, Suceava, Ploieşti, Piteşti, Oradea, Galaţi, Constanţa, Cluj, Braşov, Alba Iulia şi Craiova au comunicat că nu a fost identificată practică judiciară.66. Instanţa de trimitere a reţinut, în încheierea de sesizare, jurisprudenţa Curţii de Apel Timişoara în cauze similare, indicând...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 24 iunie 2020 in M.Of. 543 din 24-iun-2020

Decizia 12/2019 [R] pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea dispoziţiilor art. 688 alin. (2) din Codul de procedură civilă şi art. 1.155 alin. (2) din Codul civil

...de judecători. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a comunicat că nu se verifică, în prezent, practica judiciară în vederea promovării unui recurs în interesul legiiîn urma deliberărilor, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea
......de asemenea, că problema de drept a cărei lămurire se solicită este una nouă, în urma verificărilor efectuate nefiind identificată practică judiciară cu privire la acest aspect, precum şi faptul că aceasta nu face obiectul vreunui recurs în interesul legii asupra...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 23 aprilie 2019 in M.Of. 316 din 23-apr-2019

Decizia 77/2022 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile privind interpretarea articolului 28 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare

...civilă.25. Este îndeplinită şi condiţia noutăţii chestiunii de drept, având în vedere că la nivel naţional nu există o practică judiciară deja conturată în ceea ce priveşte interpretarea şi/sau aplicarea dispoziţiilor art. 28 din Legea nr. 223/2015.26. Înalta......drept28. Apelanta-reclamantă a arătat că se impune sesizarea instanţei supreme pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile, dat fiind că practica judiciară a instanţelor de judecată cu privire la această chestiune de drept nu este unitară, fiind instanţe care apreciază că...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 18 ianuarie 2023 in M.Of. 49 din 18-ian-2023

Decizia 79/2018 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept: dacă prin raportare la prevederile Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, pot face obiect al medierii negocieri cu privire la acordarea/încadrarea în grupele I sau a II-a de muncă, respectiv condiţii speciale sau deosebite

...de judecători. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a comunicat că nu se verifică, în prezent, practica judiciară în vederea promovării unui recurs în interesul legii.Doamna judecător Iulia Cristina Tarcea, preşedintele Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de
......următoarele aspecte:63. Curţile de Apel Timişoara, Piteşti, Craiova, Constanţa şi Alba Iulia au comunicat că nu s-a identificat practică judiciară.64. La nivelul Curţilor de Apel Oradea, Galaţi, Bucureşti, Braşov, Cluj, Suceava, Târgu Mureş nu a fost identificată practică...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 14 februarie 2019 in M.Of. 117 din 14-feb-2019