Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1426 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 617.562 acte

Decizia 23/2020 [R] privind interpretarea dispoziţiilor art. 111 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 117^2 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

...Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a comunicat că nu se verifică, în prezent, practica judiciară în vederea promovării unui recurs în interesul legii.6. Preşedintele Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept constată că nu
......Timişoara, Suceava, Ploieşti, Piteşti, Oradea, Galaţi, Constanţa, Cluj, Braşov, Alba Iulia şi Craiova au comunicat că nu a fost identificată practică judiciară.66. Instanţa de trimitere a reţinut, în încheierea de sesizare, jurisprudenţa Curţii de Apel Timişoara în cauze similare, indicând...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 iunie 2020 in M.Of. 543 din 24-iun-2020

Decizia 11/2020 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală

...Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a comunicat că nu se verifică, în prezent, practica judiciară în vederea promovării unui recurs în interesul legii.7. Preşedintele completului acordă cuvântul reprezentantei Ministerului Public asupra sesizării pentru pronunţarea......sau în baza art. 520 din Codul de procedură civilă. De asemenea, nu se poate concluziona că există deja o practică judiciară constantă, care ar fi diluat caracterul de noutate, nefiind identificate soluţii pronunţate de alte instanţe.35. Instanţa de sesizare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 martie 2020 in M.Of. 224 din 19-mar-2020

Decizia 12/2019 [R] pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea dispoziţiilor art. 688 alin. (2) din Codul de procedură civilă şi art. 1.155 alin. (2) din Codul civil

...de judecători. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a comunicat că nu se verifică, în prezent, practica judiciară în vederea promovării unui recurs în interesul legiiîn urma deliberărilor, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea
......de asemenea, că problema de drept a cărei lămurire se solicită este una nouă, în urma verificărilor efectuate nefiind identificată practică judiciară cu privire la acest aspect, precum şi faptul că aceasta nu face obiectul vreunui recurs în interesul legii asupra...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 aprilie 2019 in M.Of. 316 din 23-apr-2019

Decizia 37/2018 [R] referitoare la examinarea sesizării formulată de Tribunalul Sibiu în vederea dezlegării unei probleme de drept cu privire la aplicabilitatea dispoziţiilor Legii nr. 77/2016, în situaţia prevăzută de art. 4 alin. (1) lit. c) teza a II-a, raportat la dispoziţiile art. 1 alin. (1) şi (3) din acelaşi act normativ

...referitor la acordarea unui credit".VII. Jurisprudenţa instanţelor naţionale în materie27. Curtea de Apel Alba Iulia nu a identificat practică judiciară asupra chestiunii de drept ce constituie obiectul trimiterii preliminare, însă prin punctul de vedere şi-a exprimat opinia conform căreia......noţiune prin Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 şi Legea nr. 193/2000.28. Curtea de Apel Bacău nu a identificat practică judiciară, iar în urma consultării judecătorilor din cadrul Secţiei a II-a civile, de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 iulie 2018 in M.Of. 624 din 18-iul-2018

Decizia 79/2018 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept: dacă prin raportare la prevederile Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, pot face obiect al medierii negocieri cu privire la acordarea/încadrarea în grupele I sau a II-a de muncă, respectiv condiţii speciale sau deosebite

...de judecători. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a comunicat că nu se verifică, în prezent, practica judiciară în vederea promovării unui recurs în interesul legii.Doamna judecător Iulia Cristina Tarcea, preşedintele Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de
......următoarele aspecte:63. Curţile de Apel Timişoara, Piteşti, Craiova, Constanţa şi Alba Iulia au comunicat că nu s-a identificat practică judiciară.64. La nivelul Curţilor de Apel Oradea, Galaţi, Bucureşti, Braşov, Cluj, Suceava, Târgu Mureş nu a fost identificată practică...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 februarie 2019 in M.Of. 117 din 14-feb-2019

Decizia 63/2018 [R] referitoare la examinarea sesizării privind dezlegarea următoarei probleme de drept: ''interpretarea dispoziţiilor art. 296^4 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, respectiv art. 139 alin. (1) lit. i) şi art. 155 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal''

...în fapt o reparaţie pentru neîndeplinirea la termen a obligaţiei de plată.61. Curtea de Apel Piteşti a învederat că practica judiciară a fost unitară în sensul asimilării dobânzilor cu drepturile de natură salarială, în ceea ce priveşte impozitarea şi plata contribuţiilor......A.S. şi C.A.S.S.La nivelul Tribunalului Argeş - Secţia pentru conflicte de muncă şi pentru asigurări sociale practica judiciară vizavi de problema de drept invocată este neunitară, ataşându-se hotărâri judecătoreşti ce reliefează ambele orientări jurisprudenţiale.Ca urmare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 noiembrie 2018 in M.Of. 998 din 26-noi-2018

Decizia 60/2019 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la chestiunea de drept vizând interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, art. 6 pct. VII subpunctul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, aprobată cu completări prin Legea nr. 288/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 222 din Codul civil, privind calitatea procesuală pasivă a Ministerului Justiţiei în litigiile dintre angajaţi şi instituţiile/unităţile cu personalitate juridică pentru care este ordonator principal de credite, având ca obiect plata unor drepturi de natură salarială

...de judecători. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a comunicat că nu se verifică, în prezent, practica judiciară în vederea promovării unui recurs în interesul legii.Preşedintele Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept constată că nu există
......considerat că nu este îndeplinită condiţia noutăţii, dat fiind că această chestiune de drept a primit deja o dezlegare în practica judiciară. Pe fondul sesizării a apreciat că, din interpretarea textelor de lege ce fac obiectul analizei, rezultă că Ministerul Justiţiei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 februarie 2020 in M.Of. 157 din 26-feb-2020

Ordonanta urgenta 75/1999 privind activitatea de audit financiar - Republicare*)

...de pregătire profesională de specialitate în domeniu;f)activităţi de expertiză contabilă;g)activităţi de evaluare;h)activităţi de reorganizare judiciară şi lichidare.(3)Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de auditor financiar pot practica activităţile economico-financiare prevăzute la alin. (2), cu respectarea reglementărilor specifice fiecăreia dintre activităţile respective, după caz, şi a principiului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 august 2003 in M.Of. 598 din 22-aug-2003

Hotarirea 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

...activitatea de sistematizare, simplificare şi perfecţionare a legislaţiei din domeniul său de activitate;8.organizează şi efectuează lucrările de statistică judiciară şi cele privind evoluţia fenomenului judiciar; face propuneri, în condiţiile legii, de promovare a unor recursuri în interesul legii şi întocmeşte, în acest sens, studii de practică judiciară;9.realizează sinteze privind practica judiciară pe ramuri de drept şi pe instituţii ale dreptului, în vederea informării specialiştilor, dar...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 februarie 2005 in M.Of. 132 din 11-feb-2005

Decizia 650/2018 [A/R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 [cu referire la art. 5 alin. (1^1)-(1^4)], pct. 4 [cu referire la art. 17 lit. a)], pct. 5 [cu referire la art. 35 alin. (1) fraza a doua], pct. 6 [cu referire la art. 39 alin. (1) lit. b), c) şi e)], pct. 10 [cu referire la art. 64 alin. (1)], pct. 11 [cu referire la abrogarea art. 64 alin. (6)], pct. 13 [cu referire la art. 75 alin. (1) lit. d)], pct. 14 [cu referire la art. 75 alin. (2) lit. d)], pct. 15 [cu referire la art. 75 alin. (3)], pct. 17 [cu referire la abrogarea art. 91 alin. (1) lit. c)], pct. 20 [cu referire la art. 96 alin. (4)], pct. 21 [cu referire la art. 100], pct. 22 [cu referire la art. 112^1 alin. (1) şi (2)], pct. 23 [cu referire la art. 112^1 alin. (2^1)], pct. 24 [cu referire la art. 112^1 alin. (3)], pct. 26 [cu referire la art. 154 alin. (1) lit. b) şi c)], pct. 27 [cu referire la art. 155 alin. (2) şi (3)], art. I pct. 28 [cu referire la art. 159^1], pct. 29 [cu referire la art. 173 alin. (2)-(5)], pct. 30 [cu referire la abrogarea art. 175 alin. (2)], pct. 31 [cu referire la art. 177 alin. (1) lit. b) şi c)], pct. 32 [cu referire la art. 187^1], pct. 33 [cu referire la art. 189 alin. (1) lit. i)], pct. 38 [cu referire la art. 257 alin. (4)], pct. 39 [cu referire la art. 269 alin. (3)], pct. 40 [cu referire la art. 269 alin. (4)-(6)], pct. 41 [cu referire la art. 273 alin. (4)], pct. 42 [cu referire la art. 277 alin. (1)-(3)], pct. 43 [cu referire la art. 277 alin. (3^1) şi (3^2)], pct. 46 [cu referire la art. 290 alin. (3)], pct. 47 [cu referire la art. 291 alin. (1)], pct. 49 [cu referire la art. 295 alin. (3)], pct. 50 [cu referire la art. 297 alin. (1)], pct. 51 [cu referire la art. 297 alin. (3)], pct. 52 [cu referire la abrogarea art. 298], pct. 53 [cu referire la art. 308 alin. (3) şi (4)], pct. 54 [cu referire la art. 309] şi pct. 62 [cu referire la art. 367 alin. (6)], art. II [cu referire la sintagma ''probe certe''] şi art. III din Legea pentru modificarea şi completarea Legii

...3) din Codul penal este neclar, creând reale premise pentru o interpretare neunitară şi, pe cale de consecinţă, pentru o practică judiciară având acelaşi caracter. Se mai arată că textul propus pentru art. 5 alin. (14) din Codul penal contravine prevederilor......dificultăţi reale de interpretare şi de aplicare a prevederilor art. 75 alin. (1) lit. d) din Codul penal, aşadar, o practică judiciară neunitară. Se arată, totodată, că sintagma "până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti" conferă prevederilor art. 75 alin. (1...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 februarie 2019 in M.Of. 97 din 07-feb-2019