Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 242 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 750.011 acte

Metodologie din 2017 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar

...cu directorul liceului la elaborarea materialelor de proiectare, planificare şi evaluare a activităţii desfăşurate în unitatea şcolară;j)dispune afişarea noutăţilor legislative la avizierele şcolii;k)colaborează la elaborarea diverselor instrumente de evaluare a activităţii personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi......directorul la elaborarea materialelor de proiectare, planificare şi evaluare a activităţii desfăşurate în Palatul Naţional al Copiilor;j)dispune afişarea noutăţilor legislative la avizierul instituţiei;k)colaborează la elaborarea diverselor instrumente de evaluare a activităţii personalului didactic de predare, didactic auxiliar...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 9 iunie 2017 in M.Of. 428 din 09-iun-2017

Metodologie din 2021 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

...unităţii de învăţământ la elaborarea materialelor de proiectare, planificare şi evaluare a activităţii desfăşurate în unitatea şcolară;j)dispune afişarea noutăţilor legislative la avizier/site-ul unităţii de învăţământ;k)colaborează la elaborarea diverselor instrumente de evaluare a activităţii personalului didactic de......directorul la elaborarea materialelor de proiectare, planificare şi evaluare a activităţii desfăşurate în Palatul Naţional al Copiilor;j)dispune afişarea noutăţilor legislative la avizierul instituţiei;k)colaborează la elaborarea diverselor instrumente de evaluare a activităţii personalului didactic de predare, didactic auxiliar...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 10 august 2021 in M.Of. 771 bis din 10-aug-2021

Decizia 3/2024 [A] pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 25 alin. (1) şi art. 6 lit. b) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare

...21 noiembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 10 februarie 2017).63. Totodată, cerinţa noutăţii poate fi reţinută ca fiind îndeplinită în cazul în care s-ar impune anumite clarificări sau reevaluări ale unei norme legale mai vechi, într-un context legislativ nou, ori atunci când aplicarea frecventă a unei norme mai vechi a devenit actuală mult ulterior intrării ei în vigoare......publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 15 ianuarie 2020, Curtea Constituţională a reţinut că soluţia legislativă a limitării sporurilor nu este o noutate, anterior Legii-cadru nr. 153/2017 fiind reglementată în mod similar prin art...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 15 februarie 2024 in M.Of. 132 din 15-feb-2024

Decizia 18/2023 [A] privind interpretarea sintagmei ''venituri obţinute în perioada respectivă'' din cuprinsul art. 527 alin. (1) din Codul administrativ

...au dat încă o anumită interpretare şi aplicare la nivel jurisprudenţial ori dacă se impun anumite clarificări, într-un context legislativ nou sau modificat faţă de unul anterior, de natură să impună reevaluarea sau reinterpretarea normei de drept analizate.69. Totodată, cerinţa noutăţii poate fi reţinută ca îndeplinită şi în cazul în care s-ar impune anumite clarificări, într-un context......legislativ nou, ale unei norme legale mai vechi (ipoteza aşa-zisei reevaluări a interpretării normei).70. Condiţia noutăţii este îndeplinită în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 19 iunie 2023 in M.Of. 545 din 19-iun-2023

Decizia 697/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 103 alin. (2) şi ale art. 396 alin. (2), (3) şi (4) din Codul de procedură penală

...Codului de procedură penală subliniază că "proiectul noului Cod de procedură penală îşi păstrează caracterul predominant continental european, dar, ca noutate, introduce multe elemente de tip adversarial, adaptate corespunzător la propriul nostru sistem legislativ". Aşadar, judecătorul trebuie convins "dincolo de orice dubiu rezonabil" de către procuror sau de către partea civilă, el neavând sarcina......de procedură penală, care subliniază că "proiectul noului Cod de procedură penală îşi păstrează caracterul predominant continental european, dar, ca noutate, introduce multe elemente de tip adversarial, adaptate corespunzător la propriul nostru sistem legislativ". Aşadar, judecătorul trebuie convins "dincolo de orice...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 18 ianuarie 2022 in M.Of. 54 din 18-ian-2022

Ordinul 3.026/2022 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.597/2021

...unităţii de învăţământ la elaborarea materialelor de proiectare, planificare şi evaluare a activităţii desfăşurate în unitatea şcolară;j)dispune afişarea noutăţilor legislative la avizier/site-ul unităţii de învăţământ;k)colaborează la elaborarea diverselor instrumente de evaluare a activităţii personalului didactic de......directorul la elaborarea materialelor de proiectare, planificare şi evaluare a activităţii desfăşurate în Palatul Naţional al Copiilor;j)dispune afişarea noutăţilor legislative la avizierul instituţiei;k)colaborează la elaborarea diverselor instrumente de evaluare a activităţii personalului didactic de predare, didactic auxiliar...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 17 ianuarie 2022 in M.Of. 51 bis din 17-ian-2022

Decizia 101/2021 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind modificarea şi completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

...la art. 10 alin. (1) şi (11) tuturor inculpaţilor chiar dacă nu au contribuit la acoperirea prejudiciului.28. Soluţia legislativă referitoare la cauza de nepedepsire ce operează ca urmare a achitării integrale a prejudiciului până la un anumit termen stabilit de legiuitor nu are caracter de noutate, aceasta fiind reglementată de art. 10 alin. (1) teza finală din Legea nr. 241/2005, în forma sa anterioară modificării......principiului legalităţii incriminării şi pedepsei.43. În ceea ce priveşte art. 10 alin. (11) se arată că introducerea soluţiei legislative referitoare la cauza de nepedepsire cu privire la infracţiunile prevăzute şi sancţionate la art. 8 şi 9 din Legea nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 24 martie 2021 in M.Of. 295 din 24-mar-2021

Decizia 40/2019 [R] referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 82 alin. (1) raportat la art. 84 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură civilă

...au dat încă o anumită interpretare şi aplicare la nivel jurisprudenţial ori dacă se impun anumite clarificări, într-un context legislativ nou sau modificat faţă de unul anterior, de natură să impună reevaluarea sau reinterpretarea normei de drept analizate. În egală măsură însă noutatea chestiunii de drept, în sensul dispoziţiilor art. 519 din Codul de procedură civilă, poate constitui şi atributul unei reglementări mai......perspectiva celor expuse, în ceea ce priveşte nulitatea actelor de procedură şi îndreptarea neregularităţilor actelor procedurale nu au intervenit modificări legislative sau alte elemente care să confere caracter de noutate interpretării dispoziţiilor procedurale menţionate.81. Pentru considerentele expuse, Înalta Curte de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 14 februarie 2020 in M.Of. 117 din 14-feb-2020

Sentinta civila 2682/2016 privind anularea parţială a Hotărârii Guvernului nr. 1.217/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 13 alin. 3 şi 4 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război

...să repete mult mai lapidar conţinutul notei de fundamentare a Hotărârii Guvernului nr. 1.217/2003, neavând niciun element de noutate care să fundamenteze modificarea legislativă operată. Aceasta dovedeşte că nu au fost întreprinse niciun fel de studii noi, că nu a existat niciun element de noutate, că nu s-a justificat intervenţia legislativă pe niciun element de fapt sau de drept, întrucât nu se are în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 18 iunie 2019 in M.Of. 492 din 18-iun-2019

Decizia 75/2018 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept privind abrogarea expresă a dispoziţiilor art. 720^1 din vechiul Cod de procedură civilă, reglementate de art. 7 alin. (6) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare

...nu există jurisprudenţă cu privire la interpretarea acestora sau dacă se impune clarificarea unei asemenea norme într-un nou context legislativ din care rezultă dificultăţi de interpretare.53. Caracterul de noutate se pierde pe măsură ce chestiunea de drept a primit o dezlegare din partea instanţelor, în urma unei interpretări adecvate......de drept şi recursul în interesul legii.56. Pe de altă parte, deşi, aparent, au fost invocate argumente în favoarea noutăţii, determinate de necesitatea unor clarificări în contextul legislativ generat de abrogarea dispoziţiilor art. 7201 din vechiul Cod de procedură...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 17 decembrie 2018 in M.Of. 1066 din 17-dec-2018