Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 205 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 700.381 acte

Decizia 217/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 103 alin. (2) şi art. 396 alin. (2), (3) şi (4) din Codul de procedură penală

...Codului de procedură penală subliniază că "proiectul noului Cod de procedură penală îşi păstrează caracterul predominant continental european, dar, ca noutate, introduce multe elemente de tip adversarial, adaptate corespunzător la propriul nostru sistem legislativ". Aşadar, judecătorul trebuie convins "dincolo de orice dubiu rezonabil" de către procuror sau de către partea civilă, el neavând sarcina......de procedură penală, care subliniază că "proiectul noului Cod de procedură penală îşi păstrează caracterul predominant continental european, dar, ca noutate, introduce multe elemente de tip adversarial, adaptate corespunzător la propriul nostru sistem legislativ". Aşadar, judecătorul trebuie convins "dincolo de orice...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 31 iulie 2017 in M.Of. 617 din 31-iul-2017

Ordinul 3.026/2022 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.597/2021

...unităţii de învăţământ la elaborarea materialelor de proiectare, planificare şi evaluare a activităţii desfăşurate în unitatea şcolară;j)dispune afişarea noutăţilor legislative la avizier/site-ul unităţii de învăţământ;k)colaborează la elaborarea diverselor instrumente de evaluare a activităţii personalului didactic de......directorul la elaborarea materialelor de proiectare, planificare şi evaluare a activităţii desfăşurate în Palatul Naţional al Copiilor;j)dispune afişarea noutăţilor legislative la avizierul instituţiei;k)colaborează la elaborarea diverselor instrumente de evaluare a activităţii personalului didactic de predare, didactic auxiliar...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 17 ianuarie 2022 in M.Of. 51 bis din 17-ian-2022

Decizia 33/2020 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la interpretarea art. 22^1 din Normele de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

...să se pronunţe asupra respectivei probleme de drept pentru prima dată ori dacă se impun anumite clarificări, într-un context legislativ nou sau modificat faţă de unul anterior, de natură să impună reevaluarea sau reinterpretarea normei de drept analizate.79. În absenţa unei definiţii legale a noţiunii de "noutate", verificarea acestei condiţii ţine de exercitarea atributului de apreciere a completului învestit cu soluţionarea unei astfel de sesizări, aşa cum......au dat acesteia o anumită interpretare şi aplicare la nivel jurisprudenţial, de o anumită întindere sau consistenţă.81. Totodată, cerinţa noutăţii ar putea fi reţinută ca îndeplinită în cazul în care s-ar impune anumite clarificări, într-un context legislativ nou...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 24 iunie 2020 in M.Of. 540 din 24-iun-2020

Decizia 57/2020 [R] în interpretarea dispoziţiilor art. 158 alin. (1) din Codul de procedură civilă, în caz de alegere de domiciliu la sediul unui cabinet individual de avocatură, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu primirea actelor de procedură?

...au dat încă o anumită interpretare şi aplicare la nivel jurisprudenţial ori dacă se impun anumite clarificări, într-un context legislativ nou sau modificat faţă de unul anterior, de natură să impună reevaluarea sau reinterpretarea normei de drept analizate. În egală măsură, noutatea, în sensul dispoziţiilor art. 519 din Codul de procedură civilă, se referă şi la o reglementare mai veche, dar asupra......asemenea menţiuni, comunicarea se va face, după caz, potrivit art. 155 sau 156. (...) "56. Dispoziţiile legale citate nu reprezintă o noutate legislativă în materia reglementărilor privind alegerea locului citării şi al comunicării altor acte de procedură.57. Astfel, acelaşi mod de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 3 decembrie 2020 in M.Of. 1170 din 03-dec-2020

Decizia 101/2021 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind modificarea şi completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

...la art. 10 alin. (1) şi (11) tuturor inculpaţilor chiar dacă nu au contribuit la acoperirea prejudiciului.28. Soluţia legislativă referitoare la cauza de nepedepsire ce operează ca urmare a achitării integrale a prejudiciului până la un anumit termen stabilit de legiuitor nu are caracter de noutate, aceasta fiind reglementată de art. 10 alin. (1) teza finală din Legea nr. 241/2005, în forma sa anterioară modificării......principiului legalităţii incriminării şi pedepsei.43. În ceea ce priveşte art. 10 alin. (11) se arată că introducerea soluţiei legislative referitoare la cauza de nepedepsire cu privire la infracţiunile prevăzute şi sancţionate la art. 8 şi 9 din Legea nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 24 martie 2021 in M.Of. 295 din 24-mar-2021

Metodologie din 2021 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

...unităţii de învăţământ la elaborarea materialelor de proiectare, planificare şi evaluare a activităţii desfăşurate în unitatea şcolară;j)dispune afişarea noutăţilor legislative la avizier/site-ul unităţii de învăţământ;k)colaborează la elaborarea diverselor instrumente de evaluare a activităţii personalului didactic de......directorul la elaborarea materialelor de proiectare, planificare şi evaluare a activităţii desfăşurate în Palatul Naţional al Copiilor;j)dispune afişarea noutăţilor legislative la avizierul instituţiei;k)colaborează la elaborarea diverselor instrumente de evaluare a activităţii personalului didactic de predare, didactic auxiliar...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 10 august 2021 in M.Of. 771 bis din 10-aug-2021

Sentinta civila 2682/2016 privind anularea parţială a Hotărârii Guvernului nr. 1.217/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 13 alin. 3 şi 4 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război

...să repete mult mai lapidar conţinutul notei de fundamentare a Hotărârii Guvernului nr. 1.217/2003, neavând niciun element de noutate care să fundamenteze modificarea legislativă operată. Aceasta dovedeşte că nu au fost întreprinse niciun fel de studii noi, că nu a existat niciun element de noutate, că nu s-a justificat intervenţia legislativă pe niciun element de fapt sau de drept, întrucât nu se are în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 18 iunie 2019 in M.Of. 492 din 18-iun-2019

Decizia 75/2018 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept privind abrogarea expresă a dispoziţiilor art. 720^1 din vechiul Cod de procedură civilă, reglementate de art. 7 alin. (6) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare

...nu există jurisprudenţă cu privire la interpretarea acestora sau dacă se impune clarificarea unei asemenea norme într-un nou context legislativ din care rezultă dificultăţi de interpretare.53. Caracterul de noutate se pierde pe măsură ce chestiunea de drept a primit o dezlegare din partea instanţelor, în urma unei interpretări adecvate......de drept şi recursul în interesul legii.56. Pe de altă parte, deşi, aparent, au fost invocate argumente în favoarea noutăţii, determinate de necesitatea unor clarificări în contextul legislativ generat de abrogarea dispoziţiilor art. 7201 din vechiul Cod de procedură...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 17 decembrie 2018 in M.Of. 1066 din 17-dec-2018

Decizia 685/2018 asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Parlamentul României, pe de o parte, şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pe de altă parte

...propunerilor de modificare a art. 32 din Legea nr. 304/2004, finalizate prin adoptarea Legii nr. 207/2018, membrii corpului legislativ au subliniat că noutatea pe care o aduce art. 32, astfel modificat, constă în faptul că preşedintele şi vicepreşedintele instanţei supreme nu vor mai......la dosar de către Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie), finalizate prin adoptarea Legii nr. 207/2018, membrii corpului legislativ au subliniat că noutatea pe care o aduce art. 32, astfel modificat, constă în faptul că preşedintele şi vicepreşedintele instanţei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 29 noiembrie 2018 in M.Of. 1021 din 29-noi-2018

Decizia 697/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 103 alin. (2) şi ale art. 396 alin. (2), (3) şi (4) din Codul de procedură penală

...Codului de procedură penală subliniază că "proiectul noului Cod de procedură penală îşi păstrează caracterul predominant continental european, dar, ca noutate, introduce multe elemente de tip adversarial, adaptate corespunzător la propriul nostru sistem legislativ". Aşadar, judecătorul trebuie convins "dincolo de orice dubiu rezonabil" de către procuror sau de către partea civilă, el neavând sarcina......de procedură penală, care subliniază că "proiectul noului Cod de procedură penală îşi păstrează caracterul predominant continental european, dar, ca noutate, introduce multe elemente de tip adversarial, adaptate corespunzător la propriul nostru sistem legislativ". Aşadar, judecătorul trebuie convins "dincolo de orice...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 18 ianuarie 2022 in M.Of. 54 din 18-ian-2022