Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 113 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 604.088 acte

Decizia 61/2019 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind modul de interpretare a dispoziţiilor art. 57 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

...au dat acesteia o anumită interpretare şi aplicare la nivel jurisprudenţial, de o anumită întindere sau consistenţă.81. Totodată, cerinţa noutăţii ar putea fi reţinută ca îndeplinită în cazul în care s-ar impune anumite clarificări, într-un context legislativ nou, a unei norme mai vechi (ipoteza aşa-zisei reevaluări a interpretării normei).82. În egală măsură, noutatea se poate raporta şi la o normă mai veche, dar a cărei aplicare frecventă a devenit actuală mult ulterior intrării...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 februarie 2020 in M.Of. 77 din 03-feb-2020

Decizia 5/2019 [A] pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile privind dezlegarea unei probleme de drept legată de imposibilitatea prevederii eşalonării la plată a creanţelor curente (inclusiv a celor bugetare) în planul de reorganizare a debitorului în interpretarea dispoziţiilor art. 133 alin. (4) lit. e) din Legea nr. 85/2014

...relativ recent (Legea nr. 85/2014 a intrat în vigoare la 28 iunie 2014). Apoi, el reprezintă un element de noutate în materia legislaţiei privind insolvenţă, în legea anterioară (Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei) neexistând o astfel de soluţie legislativă. Nu în ultimul rând, caracterul de noutate nu s-a pierdut, întrucât chestiunea în discuţie nu a primit o dezlegare nici din partea Înaltei Curţi de Casaţie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 martie 2019 in M.Of. 237 din 27-mar-2019

Decizia 29/2016 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 679/2003, precum şi a dispoziţiilor art. 122 alin. (3) lit. d) teza I din Legea nr. 272/2004 prin raportare la art. 1 alin. (2), art. 144, 149 şi 253 din Codul muncii

...2013 are menirea de a asigura o corelaţie între cele două acte normative aflate în conexiune, fără a aduce o noutate legislativă, de natură să conducă la o interpretare diferită a normelor legale ce se solicită a fi lămurite.50. De asemenea, în determinarea caracterului noutăţii este important de verificat dacă o instanţă este învestită să se pronunţe asupra unei probleme de drept pentru prima dată...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 decembrie 2016 in M.Of. 1018 din 19-dec-2016

Decizia 262/2003 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. 6 şi art. 11 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului

...art. 10, contravenind astfel principiului neretroactivităţii legii, aceasta, de asemenea, nu poate fi primită. Aceste dispoziţii nu aduc nici o noutate din punct de vedere legislativ, ele nu fac decât să precizeze sancţiunea nulităţii actelor translative de proprietate încheiate cu încălcarea unor norme imperative. Pentru a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 august 2003 in M.Of. 561 din 05-aug-2003

Decizia 296/2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (1) lit. a) si e) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

...din lege, în localităţile în care s-a aplicat cota de reducere prevăzută de lege. Acestea nu aduc nici o noutate din punct de vedere legislativ; ele nu fac decât să precizeze încă o dată sancţiunea nulităţii actelor translative de proprietate încheiate cu încălcarea unor norme...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 ianuarie 2002 in M.Of. 39 din 21-ian-2002

Decizia 58/2002 [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (1) lit. h) si alin. (2) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

...de autorităţile prevăzute de alin. (2) al art. III din Legea nr. 169/1997. Aceste dispoziţii nu aduc nici o noutate din punct de vedere legislativ; ele nu fac decât să precizeze încă o dată sancţiunea nulităţii actelor translative de proprietate încheiate cu încălcarea unor norme...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 aprilie 2002 in M.Of. 263 din 18-apr-2002

Decizia 2/2003 [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (1) lit. h) si alin. (2) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

...de autorităţile prevăzute de alin. (2) al art. III din Legea nr. 169/1997. Aceste dispoziţii nu aduc nici o noutate din punct de vedere legislativ; ele nu fac decât să precizeze încă o dată sancţiunea nulităţii actelor translative de proprietate încheiate cu încălcarea unor norme...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 februarie 2003 in M.Of. 130 din 27-feb-2003

Decizia 328/2003 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (1) lit. a) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

...1991, în favoarea persoanelor fizice care nu erau îndreptăţite la asemenea reconstituiri sau constituiri.Aceste dispoziţii nu aduc nici o noutate din punct de vedere legislativ; ele nu fac decât să precizeze încă o dată sancţiunea nulităţii actelor translative de proprietate încheiate cu încălcarea unor norme...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 noiembrie 2003 in M.Of. 786 din 07-nov-2003

Decizia 27/2013 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1, 2, 7-11, 13, 15 şi art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, precum şi ale ordonanţei de urgenţă, în ansamblul său

...să determine o reconsiderare a jurisprudenţei în materie a Curţii Constituţionale. Precizează că ordonanţa de urgenţă criticată reprezintă o concepţie legislativă de noutate în ceea ce priveşte Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, care, în prezent, nu dispune de atribuţii jurisdicţionale şi nu...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 martie 2013 in M.Of. 150 din 21-mar-2013

Decizia 159/2013 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1, art. 2 lit. a), art. 7, 8, 9 şi 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, precum şi ale ordonanţei de urgenţă, în ansamblul său, şi ale Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

...De asemenea, arată că impunerea ca anumite cauze să fie judecate la o instanţă unică în ţară nu este o noutate legislativă, sens în care face referire la art. 116 alin. (4) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 mai 2013 in M.Of. 261 din 09-mai-2013