Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 15392 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 685.186 acte

Decretul 557/2018 pentru promulgarea Legii privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

...ROMÂNIEI
KLAUS-WERNER IOHANNIS
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 651 din data de 26 iulie 2018
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 iulie 2018 in M.Of. 651 din 26-iul-2018

Legea 206/2019 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul şi finanţarea partidelor politice europene şi a fundaţiilor politice europene

...SENATULUI
TEODOR-VIOREL MELEŞCANU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 910 din data de 11 noiembrie 2019
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 noiembrie 2019 in M.Of. 910 din 11-noi-2019

Ordonanta urgenta 8/2019 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce priveşte instituirea Parchetului European (EPPO)

...Micula,
secretar de stat
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 137 din data de 20 februarie 2019
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 februarie 2019 in M.Of. 137 din 20-feb-2019

Ordinul 1827/2019 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intra-UE cu bunuri în anul 2020

...de Statistică,
Tudorel Andrei
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 940 din data de 22 noiembrie 2019
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 noiembrie 2019 in M.Of. 940 din 22-noi-2019

Hotarirea 30/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce priveşte cerinţele referitoare la riscul de credit, riscul de ajustare a evaluării creditului, riscul operaţional, riscul de piaţă şi în ceea ce priveşte pragul minim al modelelor interne - COM(2021) 664

...PREŞEDINTELE SENATULUI,
VIRGIL GURAN
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 320 din data de 1 aprilie 2022
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 aprilie 2022 in M.Of. 320 din 01-apr-2022

Hotarirea 63/2021 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/2.397 în ceea ce priveşte măsurile tranzitorii pentru recunoaşterea certificatelor ţărilor terţe - COM(2021) 71 final

...SENATULUI
ANCA DANA DRAGU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 486 din data de 11 mai 2021
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 mai 2021 in M.Of. 486 din 11-mai-2021

Hotarirea 23/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 şi a Directivei 2014/59/UE în ceea ce priveşte tratamentul prudenţial al grupurilor de instituţii de importanţă sistemică globală cu o strategie de rezoluţie cu puncte de intrare multiple şi o metodologie pentru subscrierea indirectă de instrumente eligibile în vederea îndeplinirii cerinţei minime de fonduri proprii şi datorii eligibile - COM (2021) 665 final

...SENATULUI,
ALINA-ŞTEFANIA GORGHIU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 173 din data de 22 februarie 2022
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 februarie 2022 in M.Of. 173 din 22-feb-2022

Hotarirea 537/2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi a măsurilor pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/787 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind definirea, descrierea, prezentarea şi etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea şi etichetarea altor produse alimentare, protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase, utilizarea alcoolului etilic şi a distilatelor de origine agricolă în băuturile alcoolice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008

...Gîtman,
secretar de stat
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 395 din data de 26 aprilie 2022
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 aprilie 2022 in M.Of. 395 din 26-apr-2022

Hotarirea 13/2021 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 în ceea ce priveşte măsurile specifice referitoare la vehiculele din categoria L de sfârşit de serie, ca răspuns la epidemia de COVID-19 - COM (2020) 491 final

...SENATULUI,
ALINA-ŞTEFANIA GORGHIU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 296 din data de 24 martie 2021
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 martie 2021 in M.Of. 296 din 24-mar-2021

Hotarirea 108/2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte procedura de dezangajare COM (2020) 309 final

...SENATULUI,
ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 993 din data de 27 octombrie 2020
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 octombrie 2020 in M.Of. 993 din 27-oct-2020