Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 16179 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 705.888 acte

Hotarirea 49/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu: Un nou cadru UE pentru consolidarea statului de drept COM (2014) 158

...CAMEREI DEPUTAŢILOR,
VIOREL HREBENCIUC
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 723 din data de 2 octombrie 2014
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 2 octombrie 2014 in M.Of. 723 din 02-oct-2014

Decretul 801/2019 pentru promulgarea Legii privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul şi finanţarea partidelor politice europene şi a fundaţiilor politice europene

...ROMÂNIEI
KLAUS-WERNER IOHANNIS
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 910 din data de 11 noiembrie 2019
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 11 noiembrie 2019 in M.Of. 910 din 11-noi-2019

Ordinul 1827/2019 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intra-UE cu bunuri în anul 2020

...de Statistică,
Tudorel Andrei
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 940 din data de 22 noiembrie 2019
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 22 noiembrie 2019 in M.Of. 940 din 22-noi-2019

Hotarirea 71/2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 223/2014 în ceea ce priveşte introducerea unor măsuri specifice pentru soluţionarea crizei provocate de pandemia de COVID-19 - COM (2020) 223 final

...SENATULUI,
ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 662 din data de 27 iulie 2020
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 27 iulie 2020 in M.Of. 662 din 27-iul-2020

Legea 206/2019 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul şi finanţarea partidelor politice europene şi a fundaţiilor politice europene

...SENATULUI
TEODOR-VIOREL MELEŞCANU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 910 din data de 11 noiembrie 2019
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 11 noiembrie 2019 in M.Of. 910 din 11-noi-2019

Decretul 557/2018 pentru promulgarea Legii privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

...ROMÂNIEI
KLAUS-WERNER IOHANNIS
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 651 din data de 26 iulie 2018
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 26 iulie 2018 in M.Of. 651 din 26-iul-2018

Hotarirea 117/2018 privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de completare a legislaţiei UE în materie de omologare de tip în ceea ce priveşte retragerea Regatului Unit din Uniune - COM (2018) 397 final

...PREŞEDINTELE SENATULUI,
ADRIAN ŢUŢUIANU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 822 din data de 26 septembrie 2018
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 26 septembrie 2018 in M.Of. 822 din 26-sep-2018

Ordonanta urgenta 8/2019 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce priveşte instituirea Parchetului European (EPPO)

...Micula,
secretar de stat
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 137 din data de 20 februarie 2019
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 20 februarie 2019 in M.Of. 137 din 20-feb-2019

Hotarirea 63/2021 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/2.397 în ceea ce priveşte măsurile tranzitorii pentru recunoaşterea certificatelor ţărilor terţe - COM(2021) 71 final

...SENATULUI
ANCA DANA DRAGU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 486 din data de 11 mai 2021
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 11 mai 2021 in M.Of. 486 din 11-mai-2021

Hotarirea 33/2021 referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - O nouă agendă UE-SUA pentru o schimbare globală - JOIN (2020) 22 final

...SENATULUI
ANCA DANA DRAGU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 391 din data de 14 aprilie 2021
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 14 aprilie 2021 in M.Of. 391 din 14-apr-2021