Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 7081 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 717.499 acte

Decizia 671/2021 [R] asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Guvernul României şi prim-ministrul României, pe de o parte, şi Parlamentul României, pe de altă parte, formulată de preşedintele Senatului

...şi prevederile Codului administrativ, aflate în completarea normelor constituţionale".16. În motivarea admisibilităţii conflictului juridic de natură constituţională se invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale, apreciindu-se că prin omisiunea prim-ministrului României de a solicita aprobarea Parlamentului cu privire la noua listă de miniştri şi de a înainta Preşedintelui României în termenul legal aceste propuneri se ajunge la un blocaj instituţional constând în împiedicarea Parlamentului de a-şi exercita rolul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 11 noiembrie 2021 in M.Of. 1081 din 11-noi-2021

Decizia 158/2014 referitoare la cererea de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Preşedintele României şi Guvernul României, formulată de prim-ministrul Victor-Viorel Ponta

...1/2014, Parlamentul a aprobat modificarea structurii şi compoziţiei politice a Guvernului României. Hotărârea Parlamentului României a fost comunicată Preşedintelui României în seara zilei de 4 martie 2014, la ora 19,15, şi publicată ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 4 martie 2014.24. În conformitate cu jurisprudenţa Curţii Constituţionale, respectiv Decizia Curţii Constituţionale nr. 98/2008, Preşedintele României a emis decretul privind revocarea din funcţie şi numirea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 22 aprilie 2014 in M.Of. 292 din 22-apr-2014

Decizia 63/2017 [R] referitoare la cererile de soluţionare a conflictelor juridice de natură constituţională dintre autoritatea executivă - Guvernul României, pe de o parte, şi autoritatea legiuitoare - Parlamentul României, pe de altă parte, precum şi dintre autoritatea executivă - Guvernul României, pe de o parte, şi autoritatea judecătorească - Consiliul Superior al Magistraturii, pe de altă parte, cereri formulate de preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, respectiv de Preşedintele României

...în timp ce Guvernul exercită această competenţă delegată numai în condiţiile strict prevăzute de Constituţie. Per a contrario, arată Preşedintele României, ori de câte ori Guvernul emite ordonanţe cu încălcarea normelor constituţionale îşi exercită abuziv competenţa de legiferare.41. În jurisprudenţa constituţională, analiza îndeplinirii condiţiilor de emitere a ordonanţelor de urgenţă a fost privită atât prin raportare la criteriul material, al......urgenţei, la realitatea concretă care a generat emiterea actului de legislaţie delegată, sens în care autorul sesizării face trimitere la jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.42. Or, Preşedintele României susţine că, din analiza conţinutului preambulului Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 27 februarie 2017 in M.Of. 145 din 27-feb-2017

Decizia 483/2018 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

...fiind necesară corelarea cu ansamblul reglementărilor interne şi armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia europeană şi cu tratatele internaţionale la care România este parte, precum şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului [a se vedea şi art. 6 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele......legiferare şi să dezbată în plenul celor două Camere solicitările adresate de Preşedinte.12. Atât doctrina de specialitate, cât şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 355 din 4 aprilie 2007, publicată în Monitorul Oficial al...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 20 iulie 2018 in M.Of. 636 din 20-iul-2018

Decizia 5/2018 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept: ''Ce se înţelege prin termenul de rănire prevăzut de art. 75 lit. b) teza a II-a din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 338 alin. (1) din Codul penal privind infracţiunea de părăsire a locului accidentului?

...circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să corespundă cu definiţia din Dicţionarul explicativ al limbii române.IV. Jurisprudenţa naţională în materieInstanţele la care au fost identificate hotărâri judecătoreşti în această materie sunt: Curtea de Apel Alba Iulia......Jurisprudenţa relevantă a Curţii de Justiţie a Uniunii EuropeneNu au fost identificate decizii relevante pentru problema de drept.VII. Jurisprudenţa relevantă a Curţii ConstituţionaleAu fost identificate următoarele decizii ale Curţii Constituţionale:- prin Decizia nr. 154 din 24 martie 2016...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 24 aprilie 2018 in M.Of. 355 din 24-apr-2018

Decizia 1/2012 [R] referitoare la recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2010 şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2010, în procedura de executare silită a titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

...ce conduce la înlăturarea normei interne, pe baza priorităţii şi aplicării directe a Convenţiei europene a drepturilor omului şi a jurisprudenţei Curţii de la Strasbourg, în baza art. 11 alin. (2) şi art. 20 alin. (2) din Constituţia României, republicată, cum este cazul şi în prezentul recurs în interesul legii.În cea din urmă situaţie, în mod evident, norma......obligatorie, de la data publicării deciziei Curţii, care nu poate fi ignorată, potrivit dispoziţiilor art. 147 alin. (4) din Constituţia României, republicată.În motivarea unor hotărâri judecătoreşti pronunţate în cadrul acestei orientări jurisprudenţiale s-a arătat că însăşi Curtea Europeană a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 29 martie 2012 in M.Of. 210 din 29-mar-2012

Regulament din 1997 de organizare si functionare a Curtii Constitutionale

...citare si redacteaza corespondenta in legatura cu solutionarea cauzei;b)ajuta pe judecatorul-raportor sa se documenteze asupra solutiilor din jurisprudenta si doctrina romana si straina, in legatura cu cauzele la care participa' si sa si intocmeasca raportul;c)verifica legalitatea indeplinirii procedurilor de......d)redacteaza proiectele de decizii, hotarari si avize sub controlul judecatorului-raportor;e)urmaresc corecta publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a deciziilor pe care le-au redactat si semnaleaza presedintelui Curtii eventualele erori constatate;f)intocmesc fisele de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 12 noiembrie 1997 in M.Of. 308 din 12-noi-1997

Decizia 198/2021 [A] asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2019 privind desfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989

...normei de către Guvern, examinarea acesteia în cele două Camere ale Parlamentului, verificarea constituţionalităţii sale de către Curtea Constituţională a României şi reexaminarea proiectului de către prima Cameră sesizată. Prin jurisprudenţa sa constantă, Curtea Constituţională a României a statuat faptul că adăugarea, prin amendamente, la o iniţiativă legislativă a unor dispoziţii de fond exclusiv la Camera decizională...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 21 aprilie 2021 in M.Of. 421 din 21-apr-2021

Decizia 875/2018 [A] asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională între Preşedintele României, pe de o parte, şi Guvernul României, reprezentat de prim-ministru, pe de altă parte

...invocate de autorul acesteia nu întrunesc toate elementele specifice conflictului juridic de natură constituţională, astfel cum au fost determinate în jurisprudenţa Curţii Constituţionale. Pe fondul cererii, arată că nu a existat şi nu există conflict juridic de natură constituţională, Preşedintele României respectând dispoziţiile din Legea fundamentală şi deciziile Curţii Constituţionale. Depune concluzii scrise.9. Preşedintele Curţii Constituţionale, având în vedere dispoziţiile......de trăsăturile şi condiţiile de admisibilitate specifice unei cereri de soluţionare a unui conflict juridic de natură constituţională, stabilite prin jurisprudenţa Curţii Constituţionale (Decizia nr. 53/2005, Decizia nr. 838/2009 şi Decizia nr. 901/2009), aceasta este admisibilă, întrucât atât...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 21 decembrie 2018 in M.Of. 1093 din 21-dec-2018

Decizia 390/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 88^1-88^9 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2018 privind unele măsuri pentru operaţionalizarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie

...februarie 2019. Cu privire la aceste modificări, prin Decizia nr. 547 din 7 iulie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 753 din 19 august 2020, Curtea şi-a menţinut jurisprudenţa anterioară şi a respins unele critici de neconstituţionalitate, însă a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat neconstituţionalitatea dispoziţiilor art......şi caracterul de recomandare al rapoartelor M.C.V., şi nici cu privire la conţinutul Deciziei 2006/928, stabilind că România are sarcina de a colabora cu bună-credinţă cu Comisia "pentru a surmonta [...] dificultăţile întâmpinate cu privire la realizarea obiectivelor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 22 iunie 2021 in M.Of. 612 din 22-iun-2021