Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 942 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 742.108 acte

Decizia 4/2012 [R] privind examinarea recursului în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Timişoara referitor la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 8 alin. (2) şi art. 11 din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă şi a dispoziţiilor art. 238 alin. (1) şi art. 241 alin. (1) din Codul muncii, texte legale în vigoare anterior adoptării Legii nr. 40/2011 şi Legii nr. 62/2011, cu privire la efectele clauzei din contractul colectiv de muncă la nivel de unitate şi care nu a fost anulată, prin care părţile convin să nu se acorde drepturile salariale prevăzute în contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi, precum şi în contractul colectiv de muncă la nivel de unitate

...care nu a fost anulată, prin care părţile convin să nu se acorde drepturile salariale prevăzute în contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi, precum şi în contractul colectiv de muncă la nivel de unitate.2. Examenul jurisprudenţialPrin actul de sesizare al Colegiului de conducere al Curţii de Apel Timişoara s-a susţinut că în practica judiciară...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 12 aprilie 2012 in M.Of. 248 din 12-apr-2012

Decizia 2/2016 [A] referitoare la examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Suceava cu privire la interpretarea şi aplicarea unitară a legii în ce priveşte calitatea procesuală pasivă în cauzele privind reconstituirea vechimii în muncă/constatarea încadrării activităţii desfăşurate în grupele I şi/sau a II-a de muncă, în situaţia în care fostul angajator nu mai există

...vechimii în muncă, fie constatarea încadrării activităţii desfăşurate anterior anului 2001 în grupele I şi/sau a II-a de muncă, atunci când societatea angajatoare nu mai există, fiind dizolvată şi radiată, iar funcţia lichidatorului a încetat.II. Examenul jurisprudenţial2. II.1 Acţiuni introduse împotriva fostului angajator, prin lichidator judiciara) Într-o primă orientare jurisprudenţială, astfel de acţiuni......opozabilitate", că, în perioada de timp dată, reclamanta a desfăşurat activitate ce se încadrează în grupa a II-a de muncă, "în caz contrar lipsind de efecte juridice munca reclamantei şi dreptul de a beneficia de toate consecinţele acesteia, inclusiv cele...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 7 aprilie 2016 in M.Of. 263 din 07-apr-2016

Decizia 16/2012 [A] referitoare la recursurile în interesul legii declarate de Avocatul Poporului şi procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la ''calcularea termenului de 30 de zile în care trebuie aplicată sancţiunea disciplinară conform dispoziţiilor art. 252 alin. (1) din Codul muncii, respectiv momentul de la care începe să curgă acest termen''

...final al comisiei de cercetare a fost înregistrat la registratura angajatorului.Adoptarea opiniei contrare ar conduce la instituirea, pe cale jurisprudenţială, a unui termen maxim de 30 de zile, în care trebuie desfăşurată şi finalizată cercetarea prealabilă şi, totodată, aplicată sancţiunea disciplinară, deşi Codul muncii nu instituie vreo durată pentru cercetarea disciplinară, singura condiţie fiind aceea ca toate procedurile disciplinare, inclusiv emiterea deciziei de sancţionare......de la data la care fapta a fost săvârşită".Luând în considerare necesitatea elaborării unei legislaţii previzibile, cerinţă impusă de jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, rezultă că interpretarea art. 252 alin. (1) din Codul muncii, republicat, ar trebui să se...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 5 decembrie 2012 in M.Of. 817 din 05-dec-2012

Decizia 760/2014 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 3 cu referire la art. 92 alin. (3) şi (4), art. I pct. 4 cu referire la art. 145 alin. (2) şi art. I pct. 5 cu referire la art. 145 alin. (4) din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

...de odihnă egal. Or, prin textul de lege se creează un tratament diferit, în sensul că, indiferent de perioada de muncă prestată în anul calendaristic anterior, angajaţii ar avea drept egal de concediu de odihnă. Invocă în acest sens jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materia egalităţii în drepturi, şi anume Decizia nr. 49 din 10 martie 1998, publicată în Monitorul Oficial......incidente în cauză, iar, pe de altă parte, că art. 44 alin. (1) din Constituţie nu este încălcat, deoarece, potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale, dreptul la concediu de odihnă plătit este o componentă a protecţiei sociale a muncii.18. Preşedintele Senatului nu
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 3 februarie 2015 in M.Of. 91 din 03-feb-2015

Decizia 82/2018 [A] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la dezlegarea următoarei chestiuni de drept: ''Cum se interpretează şi se aplică dispoziţiile Notei 2 a lit. c) din pct. II lit. A, cap. I din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017, modificată şi completată, care prevăd că: «Funcţionarii publici din serviciile publice deconcentrate ale instituţiilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Mediului, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Educaţiei Naţionale şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%», în corelare cu dispoziţiile art. 38 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. a), alin. (4) şi (6) din Legea-cadru nr. 153/2017, modificată şi completată?''

...se menţine în plată la nivelul acordat pentru luna iunie 2017.28. La nivelul Curţii de Apel Bucureşti, anexându-se jurisprudenţă relevantă, magistraţii din cadrul Tribunalului Bucureşti au apreciat că majorarea salariului de bază pentru complexitatea muncii, prevăzută de Nota a 2-a din pct. II lit. A, cap. I din anexa nr. VIII la Legea-cadru......a majorărilor salariale reglementate, ataşându-se o sentinţă nedefinitivă cu privire la problema de drept solicitată.Tribunalul Vaslui a comunicat jurisprudenţă în sensul materiei sus-citate, din analiza căreia rezultă că majorarea salarială de 15% pentru complexitatea muncii va deveni aplicabilă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 19 februarie 2019 in M.Of. 130 din 19-feb-2019

Decizia 17/2022 [R] privind soluţionarea recursului în interesul legii vizând interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor pct. 3 coroborat cu pct. 6-8 şi pct. 12 raportat la anexa nr. 2 din Ordinul Ministerului Muncii şi Ocrotirilor Sociale, Ministerului Sănătăţii şi Comisiei Naţionale pentru Protecţia Muncii nr. 50/1990 şi dispoziţiilor pct. 1-5 din Ordinul Ministerului Muncii şi Ocrotirilor Sociale, Ministerului Sănătăţii şi Comisiei Naţionale pentru Protecţia Muncii nr. 125/1990

...Zenovia Timofan, subliniind că aspectele privind admisibilitatea sunt dezvoltate în sesizarea cu recurs în interesul legii, arată că din analiza jurisprudenţei instanţelor a rezultat interpretarea diferită a dispoziţiilor pct. 3 coroborat cu pct. 6-8 şi pct. 12 raportat la anexa nr. 2 din Ordinul Ministerului Muncii şi Ocrotirilor Sociale, Ministerului Sănătăţii şi Comisiei Naţionale pentru Protecţia Muncii nr. 50/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activităţilor......judecătoreşti Avocatul Poporului a identificat existenţa a două orientări în această problemă de drept.15. Astfel, într-o primă orientare jurisprudenţială, unele instanţe au apreciat că noţiunea de grupă de muncă există în reglementările din domeniul pensiilor de peste 50 de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 16 noiembrie 2022 in M.Of. 1105 din 16-noi-2022

Decizia 90/2017 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la chestiunea de drept vizând interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 120 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Codul muncii), în sensul de a se stabili dacă este considerată timp de muncă suplimentară întreaga perioadă de timp în care salariatul se află consemnat la locul de muncă, la dispoziţia angajatorului, în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal prevăzută de art. 112 din Codul muncii, sau numai perioada de timp în care prestează efectiv activitate

...susţinând că, potrivit art. 111 din Codul muncii şi art. 2 pct. 1 din Directiva 2003/88/CE, timpul de muncă nu se limitează la timpul efectiv lucrat, iar orele suplimentare sunt tot timp de muncă. Art. 2 pct. 1 din Directiva 2003/88/CE şi jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene înlătură clauzele contractului colectiv de muncă ce califică şi remunerează consemnul la locul de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 1 martie 2018 in M.Of. 191 din 01-mar-2018

Decizia 6/2011 [A] pentru examinarea recursului în interesul legii formulate de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti şi de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind aplicabilitatea dispoziţiilor art. 74 alin. (1) lit. d) din Codul muncii în situaţia în care concedierea s-a dispus din motive care nu ţin de persoana salariatului, în temeiul dispoziţiilor art. 65 din Codul muncii

...nu există un punct de vedere unitar cu privire la aplicabilitatea dispoziţiilor art. 74 alin. (1) lit. d) din Codul muncii în situaţia în care concedierea s-a dispus din motive care nu ţin de persoana salariatului, în temeiul dispoziţiilor art. 65 din Codul muncii.2. Examenul jurisprudenţialÎn urma verificării jurisprudenţei la nivelul întregii ţării s-a constatat că în cauzele având ca obiect contestaţii formulate împotriva...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 24 iunie 2011 in M.Of. 444 din 24-iun-2011

Decizia 7/2016 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 61 lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

...cu efect obligatoriu doar pentru părţile în proces. În plus, în competenţa materială a instanţei supreme nu intră litigiile de muncă, astfel încât aceasta nu are o jurisprudenţă proprie în materie;c) problema de drept nu face obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluţionare, conform......că este necesară expertiza medicală pentru a se dispune concedierea, nefiind suficientă fişa de aptitudine întocmită de medicul de medicina muncii.În afara instanţei de sesizare, doar cinci curţi de apel au comunicat că au practică în materia care face obiectul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 26 mai 2016 in M.Of. 399 din 26-mai-2016

Decizia 786/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3^1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici şi ale art. I pct. 3 din Legea nr. 203/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici

...a excepţiei de neconstituţionalitate ca inadmisibilă. În acest sens arată că prevederile constituţionale care reglementează regimul general privind raporturile de muncă nu au incidenţă în cauză, întrucât, astfel cum a statuat Curtea Constituţională în jurisprudenţa sa, spre exemplu, prin Decizia nr. 255 din 6 mai 2014, contractul de mandat nu se circumscrie raporturilor de muncă.
CURTEA,
având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:4. Prin Încheierea din 5 decembrie 2016, pronunţată în Dosarul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 10 februarie 2020 in M.Of. 97 din 10-feb-2020