Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1766 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 747.361 acte

Decizia 45/2016 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarelor chestiuni de drept: ''1. Dispoziţiile art. 21 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 554/2004), se interpretează în sensul că motivul de revizuire este admisibil în baza unor decizii ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) ulterioare hotărârii a cărei revizuire se cere şi în lipsa invocării dispoziţiilor de drept unional în litigiul de bază sau motivul de revizuire este admisibil doar în baza deciziilor CJUE existente la data pronunţării hotărârii a cărei revizuire se cere şi în condiţiile invocării respectivelor dispoziţii în litigiul de bază?; 2. în ipoteza admisibilităţii cererii de revizuire, care este termenul în care se poate formula cererea de revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 554/2004?''

...încălcate prin hotărârea a cărei revizuire se cere7, ca o consecinţă a principiului supremaţiei şi aplicabilităţii directe a dreptului european.7Curtea de Apel Ploieşti, Tribunalul Prahova.VII. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale31. Prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 1.609 din 9 decembrie 2010, prevederile art. 21 alin. (2) teza......unei hotărâri pronunţate de către o instanţă de ultim grad, această hotărâre fiind întemeiată pe o interpretare eronată a dreptului european, având în vedere jurisprudenţa Curţii ulterioară acestei hotărâri, dreptul european nu impune condiţia să fi fost invocat de către reclamantul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 23 mai 2017 in M.Of. 386 din 23-mai-2017

Decizia 1338/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 329 din Codul de procedură civilă

...Curţi de Casaţie şi Justiţie, contribuind la consolidarea statului de drept.De asemenea, Curtea a reţinut că divergenţele profunde de jurisprudenţă sunt susceptibile a crea un climat general de incertitudine şi insecuritate juridică, aspect subliniat şi de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în jurisprudenţă sa. Astfel, în Hotărârea din 1 decembrie 2005, pronunţată în Cauza Păduraru împotriva României, paragraful 98, Curtea Europeană a Drepturilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 16 decembrie 2011 in M.Of. 895 din 16-dec-2011

Decizia 645/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

...în susţinerea celor afirmate.10. Apărătorul autorilor excepţiei ce formează obiectul Dosarului nr. 894D/2018 consideră că ar trebui reconsiderată jurisprudenţa dezvoltată cu privire la textul de lege criticat, ca urmare a schimbării împrejurărilor. Arată că cel mai important element de noutate îl constituie Hotărârea din 26 februarie 2019, pronunţată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în Cauza Ana Ionescu şi alţii împotriva României (paragrafele 23 şi 29). Un alt element nou faţă......de cele reţinute în jurisprudenţa Curţii Constituţionale, cu referire la Decizia nr. 205 din 9 aprilie 2019, îl constituie trecerea unui interval de timp foarte...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 27 februarie 2020 in M.Of. 160 din 27-feb-2020

Decizia 506/2019 [R] asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II pct. 8 [cu referire la art. 32^1 alin. (5), art. 32^2 alin. (1) lit. a) şi b), art. 32^3 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), art. 32^4 alin. (1) lit. a) şi b), art. 32^9 alin. (2) şi (4) şi art. 32^12 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române], art. II pct. 12 (cu referire la art. 35^1 din Legea nr. 218/2002), art. II pct. 16 [cu referire la art. 39^2 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) lit. a) din Legea nr. 218/2002] şi art. III pct. 4 [cu referire la art. 27^1 alin. (5), art. 27^2 alin. (1) lit. a) şi b), art. 27^3 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) şi art. 27^4 alin. (1) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române] din Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice

...în ipoteza în care persoana ignoră apelul acestuia de a nu se apropia. Or, o astfel de soluţie legislativă încalcă jurisprudenţa CEDO precitată şi Codul european de etică al poliţiei. De asemenea, reglementarea are potenţialul de a crea o stare de pericol pentru o serie de......demnitatea umană. Prin urmare, prevederile legale criticate nu încalcă dispoziţiile constituţionale invocate de autorii sesizării, "întrucât nu încalcă prevederile Codului european de etică al poliţiei, care, de altfel, nu este pact sau tratat în sensul prevederilor art. 20 alin. (2) din...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 23 octombrie 2019 in M.Of. 856 din 23-oct-2019

Decizia 91/2018 [A/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 10, art. 11 alin. (1) lit. d) şi art. 13 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României, precum şi a dispoziţiilor art. 13 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României, în forma anterioară modificării prin Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale

...exercitare a acesteia, într-un mod suficient de clar încât să ofere cetăţeanului o protecţie adecvată împotriva ingerinţelor arbitrare. În jurisprudenţa sa privind măsurile de supraveghere secretă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a elaborat următoarele garanţii minime, care ar trebui prevăzute în dreptul statutar pentru a evita abuzurile de......timp cât circumstanţierea acestora la materia în care reglementează este efectuată de practica internă, aspect ce este în concordanţă cu jurisprudenţa europeană şi cu jurisprudenţa anterioară a Curţii Constituţionale.Pe de altă parte, în conţinutul art. 3 din Legea nr. 51...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 20 aprilie 2018 in M.Of. 348 din 20-apr-2018

Decizia 161/1998 privind exceptia de neconstitutionalitate a art. IV pct. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici aprobata si modificata prin Legea nr. 12/1995

...care prevede ca infractiunile, pedepsele si regimul executarii acestora se reglementeaza prin lege organica. In sprijinul acestui argument este invocata jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, caer a extins granitiile prevazute la art. 6 din Conventia europeana a drepturilor omului la toate categoriile de ,,pedeapsa", deci si la sanctiunile contraventionale al caror regim trebuie asadar reglementat prin......proprietate garantat de art. 41 si 135 din Constitutie, precum si de art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia europeana a drepturilor omului. In acest sens, se arata ca nici art. 1 din protocol si nici jurisprudenta Curtii Europene a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 11 ianuarie 1999 in M.Of. 3 din 11-ian-1999

Decizia 157/1998 privind exceptia de neconstitutionalitate a art. IV pct. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobata si modificata prin Legea nr. 12/1995

...calculul lor se face pe baza de cote procentuale progresive, ceea ce conduce la amenzi nelimitate. De asemenea, este invocata jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, care a extins garantiile prevazute la art. 6 din Conventia europeana a drepturilor omului la toate categoriile de ,,pedeapsa", deci si la sanctiunile contraventionale al caror regim trebuie asadar reglementat prin......proprietate garantat de art. 41 si 135 din Constitutie, precum si de art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia europeana a drepturilor omului. In acest sens, se arata ca nici art. 1 din protocol si nici jurisprudenta Curtii Europene a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 11 ianuarie 1999 in M.Of. 3 din 11-ian-1999

Decizia 534/2018 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 277 alin. (2) şi (4) din Codul civil

...apreciere statelor, care trebuie să asigure, prin legislaţia adoptată, un just echilibru între interesele concurente. Dincolo de absenţa unui consens european în această materie, se poate constata o evoluţie a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, în direcţia recunoaşterii juridice a identităţii sexuale a homosexualilor, sub aspectul exercitării dreptului la viaţă......Carta drepturilor fundamentale, este un drept fundamental, având acelaşi domeniu de aplicare precum cel garantat de articolul 8 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, şi având în vedere jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, potrivit căreia...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 3 octombrie 2018 in M.Of. 842 din 03-oct-2018

Decizia 491/2013 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor titlului VII ''Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv'' din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, astfel cum aplicarea acestora a fost stabilită prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 27 din 14 noiembrie 2011

...în lumina deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, nu conţine dispoziţii mai favorabile şi contravine Convenţiei, interpretată în lumina jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, rezultă evident că aplicarea corpului legal în dauna "blocului de convenţionalitate" constituie o încălcare a dispoziţiilor art. 20 din Constituţie.Or, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit deja, în jurisprudenţa sa în materie, că Legea nr. 247/2005 contravine dispoziţiilor convenţionale, întrucât, deşi deschide reclamanţilor accesul la o procedură administrativă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 24 ianuarie 2014 in M.Of. 61 din 24-ian-2014

Decizia 29/2011 cu privire la recursurile în interesul legii declarate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de colegiile de conducere ale curţilor de apel Braşov, Cluj, Craiova şi Galaţi privind aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 119/2010, raportat la art. 20 alin. (2) din Constituţie, art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia europeană a drepturilor omului şi art. 14 din Convenţie, referitoare la recalcularea pensiilor prevăzute de art. 1 din lege

...în domeniul pensiilor, raportat la art. 20 alin. (2) din Constituţie, art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia europeană a drepturilor omului şi art. 14 din Convenţie, în ceea ce priveşte recalcularea pensiilor prevăzute de art. 1 din lege.2. Examenul jurisprudenţialPrin recursurile în interesul legii se arată că în practica judiciară nu există un punct de vedere unitar cu privire......de compatibilitate a prevederilor din dreptul intern cu exigenţele impuse de art. 1 din Protocolul adiţional nr. 1 la Convenţia europeană a drepturilor omului şi de art. 14 din aceeaşi convenţie, în raport cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 27 decembrie 2011 in M.Of. 925 din 27-dec-2011