Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1214 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 584.238 acte

Ghid din 2008 privind cadrul legal care reglementează importurile paralele de produse medicinale veterinare pentru care s-a acordat deja o autorizaţie de comercializare

...importurilor paralele în 19825. Acesta a fost actualizat în anul 2003. De la adoptarea Comunicatului Comisiei din 1982, Curtea Europeană de Justiţie a dezvoltat semnificativ jurisprudenţa în domeniu şi a clarificat numeroase aspecte referitoare la cerinţele şi procedurile privind importurile paralele6, utilizarea drepturilor naţionale în......referitor la Piaţa unică a produselor farmaceutice10, cu excepţia cazului în care asemenea probleme au fost abordate de Curtea Europeană în jurisprudenţa referitoare la importurile paralele. Se face referire în mod specific la deciziile mai recente, care clarifică condiţiile în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 octombrie 2008 in M.Of. 710 din 20-oct-2008

Decizia 29/2011 cu privire la recursurile în interesul legii declarate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de colegiile de conducere ale curţilor de apel Braşov, Cluj, Craiova şi Galaţi privind aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 119/2010, raportat la art. 20 alin. (2) din Constituţie, art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia europeană a drepturilor omului şi art. 14 din Convenţie, referitoare la recalcularea pensiilor prevăzute de art. 1 din lege

...în domeniul pensiilor, raportat la art. 20 alin. (2) din Constituţie, art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia europeană a drepturilor omului şi art. 14 din Convenţie, în ceea ce priveşte recalcularea pensiilor prevăzute de art. 1 din lege.2. Examenul jurisprudenţialPrin recursurile în interesul legii se arată că în practica judiciară nu există un punct de vedere unitar cu privire......de compatibilitate a prevederilor din dreptul intern cu exigenţele impuse de art. 1 din Protocolul adiţional nr. 1 la Convenţia europeană a drepturilor omului şi de art. 14 din aceeaşi convenţie, în raport cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 decembrie 2011 in M.Of. 925 din 27-dec-2011

Decizia 2/2012 [R] asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

...intervenţii arbitrare din partea executivului.Cu privire la art. 148 din Constituţie, se arată că impune judecătorului naţional să respecte jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi să acorde prioritate dreptului european faţă de cel intern. Se invocă în acest sens şi cele statuate de această Curte în cauzele Handelsegesellschaft mbH şi Simmenthal. Faţă de această jurisprudenţa se apreciază că dreptul comunitar trebuie să prevaleze oricăror altor norme interne, inclusiv normelor constituţionale, judecătorul naţional fiind obligat să...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 februarie 2012 in M.Of. 131 din 23-feb-2012

Decizia 633/2018 [A/R/R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

...necesare, fără a depăşi nevoile reale din cauza penală în care sunt dispuse.280. Sub acest aspect, Curtea menţionează şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, respectiv Hotărârea din 17 mai 2016, pronunţată în Cauza Popovi împotriva Bulgariei, în care instanţa europeană a reţinut că prezentarea încătuşată a unei persoane încalcă prezumţia de nevinovăţie şi dreptul la viaţa privată, prevăzut de art......al României, Partea I, nr. 111 din 12 februarie 2016, paragraful 42, Curtea a constatat că acesta este de sorginte jurisprudenţial-europeană, înţelesul fiind regăsit, de exemplu, în Hotărârea din 11 iulie 2006, pronunţată în Cauza Boicenco împotriva Republicii Moldova (paragraful...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 noiembrie 2018 in M.Of. 1020 din 29-noi-2018

Decizia 206/2013 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 414^5 alin. 4 din Codul de procedură penală

...Justiţie pe calea recursului în interesul legii, aceste decizii au caracter obligatoriu, aşa cum a reţinut şi Curtea Constituţională în jurisprudenţa sa. În plus, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că principiul legalităţii nu se referă doar la lege, cu condiţia ca elementul de jurisprudenţă care configurează noţiunea de lege să aibă caracterele de previzibilitate şi accesibilitate [cauzele Cantoni împotriva Franţei - 1996 şi Pessino împotriva...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 iunie 2013 in M.Of. 350 din 13-iun-2013

Decizia 528/2013 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 şi Legii nr. 393/2006

...Pede împotriva Italiei, paragrafele 20-24, Zappia împotriva Italiei, paragrafele 16-20, Hornsby împotriva Greciei, paragraful 40.)De asemenea, în jurisprudenţa sa referitoare la neexecutarea hotărârilor judecătoreşti definitive şi executorii pronunţate de către instanţele interne, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a sancţionat nu doar neexecutarea hotărârilor interne, dar şi întârzierea în executarea lor, inclusiv prin eşalonarea pe......urmare, executarea unei hotărâri judecătoreşti nu poate fi împiedicată, anulată sau amânată pe o perioadă lungă de timp.În sensul jurisprudenţei constante a Curţii Europene a Drepturilor Omului, caracterul rezonabil al unei proceduri se analizează în funcţie de circumstanţele cauzei şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 ianuarie 2014 in M.Of. 63 din 24-ian-2014

Decizia 600/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum şi a dispoziţiilor art. 329 din Codul de procedură civilă

...Curţi de Casaţie şi Justiţie, contribuind la consolidarea statului de drept.Curtea observă în acest sens că divergenţele profunde de jurisprudenţa sunt susceptibile de a crea un climat general de incertitudine şi insecuritate juridică, aspect subliniat şi de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în jurisprudenţa sa. Astfel, de exemplu, în Cauza Păduraru împotriva României, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, constatând că "divergenţele de jurisprudenţa constituie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 iunie 2009 in M.Of. 395 din 11-iun-2009

Decizia 1064/2012 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 330^7 alin. 4 din Codul de procedură civilă

...de Casaţie şi Justiţie, contribuind la consolidarea statului de drept.Curtea a reţinut în acest sens că divergenţele profunde de jurisprudenţă sunt susceptibile a crea un climat general de incertitudine şi insecuritate juridică, aspect subliniat şi de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în jurisprudenţa sa. Astfel, de exemplu, în Hotărârea din 1 decembrie 2005, pronunţată în Cauza Păduraru împotriva României, paragraful 98, Curtea Europeană...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 februarie 2013 in M.Of. 70 din 01-feb-2013

Decizia 98/2014 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 6 din 15 aprilie 2013, şi ale art. 330^7 alin. 4 din Codul de procedură civilă din 1865

...de Casaţie şi Justiţie, contribuind la consolidarea statului de drept.Curtea a reţinut în acest sens că divergenţele profunde de jurisprudenţă sunt susceptibile a crea un climat general de incertitudine şi insecuritate juridică, aspect subliniat şi de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în jurisprudenţă să. Astfel, de exemplu, în Hotărârea din 1 decembrie 2005, pronunţată în Cauza Păduraru împotriva României, paragraful 98, Curtea Europeană...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 mai 2014 in M.Of. 346 din 12-mai-2014

Decizia 1027/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 329 din Codul de procedură civilă

...de Casaţie şi Justiţie, contribuind la consolidarea statului de drept.Curtea a reţinut în acest sens că divergenţele profunde de jurisprudenţă sunt susceptibile a crea un climat general de incertitudine şi insecuritate juridică, aspect subliniat şi de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în jurisprudenţă sa. Astfel, de exemplu, în Hotărârea din 1 decembrie 2005 pronunţată în Cauza Păduraru împotriva României, Curtea Europeană a Drepturilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 octombrie 2011 in M.Of. 703 din 05-oct-2011