Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 902 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 685.721 acte

Regulament din 2005 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor

...fiscal, dreptul muncii, dreptul familiei, drept internaţional privat, drept procesual civil sau drept procesual penal, precum şi, indiferent de specializare, jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale, jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene.Art. 10(1)Proba scrisă cuprinde:a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 septembrie 2005 in M.Of. 815 din 08-sep-2005

Hotarirea 28/2009 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 31/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciilor Camerei Deputaţilor, precum şi a statului de funcţii pe anul 2006

...drept comunitar are în structura sa următoarele compartimente:a) Serviciul politici ale Uniunii Europene;b) Serviciul de drept comunitar şi jurisprudenţă comunitară;c) Biroul pentru gestionarea bazelor de date europene şi traduceri.Art. 612Serviciul politici ale Uniunii Europene are următoarele......cu Direcţia generală pentru afaceri externe, precum şi cu personalul din celelalte servicii din cadrul Camerei Deputaţilor, pentru realizarea sarcinilor comune, şi oferă acestora informaţii privind desfăşurarea activităţilor Uniunii Europene.Art. 613Serviciul de drept comunitar şi jurisprudenţă comunitară are...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 iunie 2009 in M.Of. 441 din 26-iun-2009

Decizia 78/2018 [A/R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2014, art. II din Legea nr. 293/2015 cu referire la atribuţiile prevăzute de art. 12 alin. (5) din Legea nr. 416/2001 şi art. 24 alin. (1) şi (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001

...în discuţie trebuie acordate întregului personal care desfăşoară, în concret, activităţi de asistenţă socială, printre care se numără şi secretarul comunei, că trebuie avute în vedere şi dispoziţiile Deciziei Curţii Constituţionale a României nr. 794/2016 şi că acestea nu se referă la un "fapt particular", astfel cum susţine recurentul.VIII. Jurisprudenţa instanţelor naţionale în materie35. Curţile de apel Braşov şi Constanţa nu au identificat practică judiciară relevantă şi nu au......obiectul prezentei sesizări.La nivelul secţiei de resort din cadrul Tribunalului Sălaj, opinia exprimată a fost în sensul că secretarul comunei poate fi considerat personal din cadrul sistemului public de asistenţă socială, comunicând jurisprudenţă relevantă.În urma examinării ansamblului jurisprudenţial existent...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 februarie 2019 in M.Of. 127 din 18-feb-2019

Decizia 16/2013 [A] referitoare la recursul în interesul legii formulat de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin sesizarea nr. 5.844/1.806/III-5/2013, în vederea interpretării dispoziţiilor art. 320^1 alin. 7 fraza a II-a din Codul de procedură penală, în ipoteza unui proces penal având ca obiect o pluralitate de infracţiuni (concurs) în a cărei alcătuire intră şi o infracţiune care se pedepseşte cu detenţiunea pe viaţă

...evidenţiat mai multe orientări cu privire la acest aspect şi, prin urmare, caracterul neunitar al practicii judiciare.Potrivit unei orientări jurisprudenţiale, în ipoteza menţionată, s-a făcut aplicarea procedurii simplificate bazate pe pledoaria de vinovăţie exclusiv infracţiunilor care nu sunt pedepsite cu detenţiune pe viaţă, concomitent cu aplicarea procedurii de drept comun pentru infracţiunea sau infracţiunile (în formă consumată sau tentată) a căror sancţiune prevăzută de lege este detenţiunea pe viaţă, ca......Decizia penală nr. 3.291 din 16 octombrie 2012 a Secţiei penale (anexa nr. 1).Într-o altă orientare de jurisprudenţă, în aceeaşi ipoteză, s-a considerat că este exclusă aplicarea dispoziţiilor art. 3201 din Codul de procedură penală, judecarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 ianuarie 2014 in M.Of. 12 din 09-ian-2014

Decizia 2009/611/CE/08-iul-2008 privind măsurile C 58/02 (ex N 118/02) pe care Franţa le-a pus în aplicare în favoarea Societe Nationale Maritime Corse-Mediterranee (SNCM)

...la pretul negativ de 158 milioane EUR a avut loc în conditiile cele mai avantajoase pentru stat, în conformitate cu jurisprudenta comunitara si cu practica decizionala a Comisiei si nu contine, asadar, niciun element de ajutor. În realitate, Franta estimeaza ca acest......ar fi trebuit sa le suporte în cazul lichidarii întreprinderii.(113)Aceasta concluzie se impune aplicând atât abordarea rezultata din jurisprudenta Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene [denumita în continuare jurisprudenta Groditzer (72)], cât si abordarea bazata pe analiza costurilor de...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 27 august 2009 in Jurnalul Oficial 225L

Decizia 43/2021 [A] privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 2.279 şi ale art. 2.321 din Codul civil, coroborate cu art. 120 din O.U.G. nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

...2013 şi art. 11 alin. (5) din anexa 1 a Ordinului nr. 8/2014 al Ministerului Finanţelor Publice".VII.2. Jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în litigiile de drept comun22. Examinarea jurisprudenţei instanţei supreme, învestită cu soluţionarea recursului în litigii de drept comun, a relevat faptul că au fost pronunţate o serie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 noiembrie 2021 in M.Of. 1051 din 03-noi-2021

Decizia 365/2022 [A] asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

...de altă parte, permite extinderea aplicabilităţii unei alte sancţiuni, specifice sistemelor sancţionatorii moderne, şi anume, prestarea unei activităţi în folosul comunităţii."20. În acord cu jurisprudenţa Curţii Constituţionale, se consideră că, în exercitarea competenţei de legiferare în materie penală, legiuitorul trebuie să ţină seama de principiul......la art. 39 alin. (2) lit. a) [art. 9 alin. (3) în actuala redactare]. Este o distincţie constatată şi în jurisprudenţa Curţii Constituţionale, unde se reţine că "legiuitorul, stabilind că instanţa poate să înlocuiască, în faza de executare, sancţiunea amenzii cu...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 iunie 2022 in M.Of. 590 din 17-iun-2022

Decizia 308/2006 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

...asupra exercitării dreptului şi al rezonabilităţii acestei măsuri, astfel încât să nu fie afectată însăşi existenţa dreptului, principii instituite în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. De asemenea, instanţa de judecată arată că în jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene s-a statuat că, în vederea garantării accesului efectiv la actul de justiţie pentru persoanele fizice sau persoanele juridice...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 mai 2006 in M.Of. 390 din 05-mai-2006

Decizia 15/2019 [A] privind examinarea recursului în interesul legii referitor la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 318 alin. (6) lit. c) din Codul de procedură penală

...noului Cod penal, minorului nu îi pot fi aplicate pedepse, iar obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii nu este ataşată măsurilor educative neprivative/privative de liberate.3. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale a RomânieiLa nivelul Curţii Constituţionale a României nu a fost identificată jurisprudenţă relevantă în materie.4. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor OmuluiNu există decizii relevante în legătură cu chestiunea de drept...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 septembrie 2019 in M.Of. 789 din 30-sep-2019

Legea LX/1881 privind executarea imobiliara silita in Ardeal - actualizata

...incunostiinteaza despre numirea de curator prin scrisoare recomandata, adresata la domiciliul lor si daca acesta nu s-ar cnoaste, la comuna de care apartine imobilul ce urmeaza a fi licitat.(Art. 152, 165, 176 - 177 si 179 Legea executionala).Note si jurisprudente1. - In locul instructorului de dare, publicatia de licitatie se va comunica Administratiei Financiare, iar in locul Directiunii afacerilor judiciare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 ianuarie 1881 in M.Of. 1 din 01-ian-1881