Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 532 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 603.270 acte

Regulament din 1994 al Camerei Deputaţilor - REPUBLICARE

...a celor pentru care Camera Deputaţilor este Cameră decizională;h)difuzează la casetele deputaţilor programul de lucru, ordinea de zi, informarea cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, proiectele de hotărâri ale Camerei Deputaţilor, legile adoptate cu privire la care deputaţii......de informare în masă- instituţii de artă şi cultură; protecţia patrimoniului cultural naţional; activitatea presei şi a celorlalte mijloace de informare în masă.11.Comisia juridică, de disciplină si imunităţi- constituţionalitatea proiectelor de legi şi a propunerilor legislative; reglementări în domeniul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 ianuarie 2006 in M.Of. 35 din 16-ian-2006

Legea 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România

...vederea furnizării informaţiilor prevăzute la alin. (1), autorităţile române competente vor organiza, la nivelul structurilor teritoriale şi centrale, birouri de informare legislativă.CAPITOLUL III:Organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din RomâniaSECŢIUNEA 1:Dispoziţii generaleArt. 31(1)Colegiul Medicilor din România...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 iunie 2004 in M.Of. 578 din 30-iun-2004

Regulament din 1994 al Camerei Deputaţilor - REPUBLICARE

...a celor pentru care Camera Deputaţilor este Cameră decizională;h)difuzează la casetele deputaţilor programul de lucru, ordinea de zi, informarea cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, proiectele de hotărâri ale Camerei Deputaţilor, legile adoptate cu privire la care deputaţii......de informare în masă- instituţii de artă şi cultură; protecţia patrimoniului cultural naţional; activitatea presei şi a celorlalte mijloace de informare în masă.11.Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi- constituţionalitatea proiectelor de legi şi a propunerilor legislative; reglementări în domeniul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 noiembrie 2012 in M.Of. 762 din 13-noi-2012

Regulament din 1996 de organizare si functionare a Consiliului Legislativ si a nomenclatorului de functii

...oficială a legislaţiei şi documentare este alcătuită din:1.Sectorul de studii şi documentare, cu:a)Serviciul de documentare şi informare legislativă;b)Serviciul de studii şi analiză;c)Biblioteca;2.Sectorul de metodologie, tehnică legislativă şi sistematizare a legislaţiei;3.Sectorul de coordonare a publicaţiilor legislative;4.Sectorul de evidenţă oficială a legislaţiei.Art. 18...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 februarie 1996 in M.Of. 43 din 29-feb-1996

Regulament din 2019 de organizare şi funcţionare a serviciilor Camerei Deputaţilor

...pe care le distribuie tuturor deputaţilor;h)asigură difuzarea prin afişaj electronic şi, după caz, pe suport hârtie a iniţiativelor legislative, a programului de lucru, a ordinii de zi, a rapoartelor comisiilor parlamentare, a informării cu privire la iniţiativele legislative înregistrate, a listei cu legile adoptate de Parlament în vederea exercitării dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale, a moţiunilor simple...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 februarie 2019 in M.Of. 144 din 22-feb-2019

Hotarirea 34/2005 privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

...celor pentru care Camera Deputaţilor este Cameră decizională;f2) difuzează la casetele deputaţilor programul de lucru, ordinea de zi, informarea cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, proiectele de hotărâri ale Camerei Deputaţilor, legile adoptate cu privire la care deputaţii......cu următorul cuprins:"(11) Deputaţii pot prezenta şi proiecte de hotărâri ale Camerei Deputaţilor.(12) În cazul propunerilor legislative depuse în condiţiile alin. (1), preşedintele Biroului permanent solicită avizul Consiliului Legislativ şi punctul de vedere sau informarea, după caz...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 octombrie 2005 in M.Of. 950 din 26-oct-2005

Regulament din 1994 al Camerei Deputatilor

...de informare in masa- institutii de arta si cultura; protectia patrimoniului cultural national; activitatea presei si a celorlalte mijloace de informare in masa.11.Comisia juridica, de disciplina si imunitati.- constitutionalitatea proiectelor de legi si a propunerilor legislative; reglementari in domeniul dreptului civil, penal, contraventional, procedura civila, penala, administrativa, organizarea judecatoreasca; alte reglementari cu caracter precumpanitor juridic; probleme......propuneri legislative. Ele trebuie insotite de o expunere de motive si redactate in forma ceruta pentru proiectele de legi. Propunerile legislative formulate de deputati, care implica modificarea prevederilor bugetului de stat sau ale bugetului asigurarii sociale de stat, trebuie sa se...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 februarie 1994 in M.Of. 50 din 25-feb-1994

Hotarirea 523/2005 pentru aprobarea Strategiei Guvernului de comunicare internă şi externă privind integrarea României şi Uniunea Europeană

...periculoase sau care pun în pericol sănătatea
consumatori
Octombrie 2005
ANPC
ONG-uri
Mass-media
ANPC
2
Dezvoltarea instrumentelor de informare şi educare a consumatorilor
Mediatizarea activităţii desfăşurate de Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor {elaborare de acte legislative, acţiuni de control, avertizări privind comercializarea produselor periculoase sau care pot pune în pericol sănătatea consumatorilor)
- Derularea de acţiuni speciale
......Comitetului mixt, grup de lucru format din experţi din cadrul instituţiilor implicate şi din reprezentanţi ai organizaţiilor romilor)
- Campanii de informare şi consultare a Birourilor Judeţene pentru Romi, a experţilor pentru romi din cadrul primăriilor, a mediatorilor sanitari şi şcolari privind
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 iunie 2005 in M.Of. 530 din 22-iun-2005

Legea 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului

...respectiv a referendumului, cuprinzând referiri la participarea la scrutin, modul de desfăşurare a acestuia, abaterile şi neajunsurile, inclusiv de ordin legislativ, constatate şi rezultatul consultării. Raportul se dă publicităţii sub forma unei Cărţi Albe;l)elaborează materiale şi programe de informare şi instruire a alegătorilor asupra sistemului electoral românesc şi asupra respectării deontologiei electorale şi asigură popularizarea acestora;m)elaborează programe...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 septembrie 2004 in M.Of. 887 din 29-sep-2004

Regulament din 1994 al Camerei Deputatilor - Republicare

...de informare în masă- instituţii de artă şi cultură; protecţia patrimoniului cultural naţional; activitatea presei şi a celorlalte mijloace de informare în masă.11.Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi- constituţionalitatea proiectelor de legi şi a propunerilor legislative; reglementări în domeniul dreptului civil, penal, contravenţional, procedură civilă, penală, administrativă, organizarea judecătorească; alte reglementări cu caracter precumpănitor juridic; probleme......propuneri legislative. Ele trebuie însoţite de o expunere de motive şi redactate în forma cerută pentru proiectele de legi. Propunerile legislative formulate de deputaţi, care implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau ale bugetului asigurărilor sociale de stat, trebuie să se...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 martie 1996 in M.Of. 53 din 14-mar-1996