Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 663 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 689.702 acte

Decizia 456/2020 [A] asupra obiecţiilor de neconstituţionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2019 privind unele măsuri în domeniul educaţiei şi pentru prorogarea unor termene

...art. 111 din Constituţia României, republicată", şi cu prevederile art. 92 alin. (6) din acelaşi regulament, care prevăd că "Propunerile legislative formulate de senatori şi deputaţi, care implică modificarea bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, trebuie să fie însoţite de dovada solicitării informării Guvernului, înaintată prin preşedintele Senatului, în conformitate cu dispoziţiile art. 111 din Constituţia României, republicată". Se invocă în acest sens......solicitat punctul de vedere al acestuia. Proiectul de lege adoptat cu amendamente de către Camera decizională nu are în fişa legislativă dovada solicitării informării Parlamentului de către Guvern, solicitare care ar fi trebuit să fie formulată de preşedintele comisiei sesizate în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 30 iulie 2020 in M.Of. 676 din 30-iul-2020

Regulament din 1994 al Camerei Deputaţilor - Republicare

...a celor pentru care Camera Deputaţilor este Cameră decizională;h)difuzează la casetele deputaţilor programul de lucru, ordinea de zi, informarea cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, proiectele de hotărâri ale Camerei Deputaţilor, legile adoptate cu privire la care deputaţii......de informare în masă- instituţii de artă şi cultură; protecţia patrimoniului cultural naţional; activitatea presei şi a celorlalte mijloace de informare în masă.13.Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi- constituţionalitatea proiectelor de legi şi a propunerilor legislative; reglementări în domeniul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 12 aprilie 2016 in M.Of. 277 din 12-apr-2016

Regulament din 1994 al Camerei Deputaţilor - REPUBLICARE

...a celor pentru care Camera Deputaţilor este Cameră decizională;h)difuzează la casetele deputaţilor programul de lucru, ordinea de zi, informarea cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, proiectele de hotărâri ale Camerei Deputaţilor, legile adoptate cu privire la care deputaţii......de informare în masă- instituţii de artă şi cultură; protecţia patrimoniului cultural naţional; activitatea presei şi a celorlalte mijloace de informare în masă.13.Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi- constituţionalitatea proiectelor de legi şi a propunerilor legislative; reglementări în domeniul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 18 ianuarie 2016 in M.Of. 32 din 18-ian-2016

Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative - Republicare

...din legislaţia străină, în special a ţărilor Uniunii Europene.(2)Iniţiatorii proiectelor de acte normative pot solicita, pentru documentarea lor legislativă, informaţii suplimentare de la Consiliul Legislativ şi alte autorităţi sau instituţii cu atribuţii de informare în materia respectivă.Art. 20:Jurisprudenţa şi doctrina juridicăÎn activitatea de documentare pentru fundamentarea proiectului de act normativ se...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 25 august 2004 in M.Of. 777 din 25-aug-2004

Decizia 874/2020 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală

...cu impact direct asupra bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi, implicit, asupra bugetului de stat. Având în vedere că informările şi documentele ce pot fi solicitate conform art. 111 alin. (1) din Constituţie sunt esenţiale, pentru ca parlamentarii să îşi exercite în cunoştinţă de cauză atribuţiile ce le revin în exercitarea funcţiei legislative, textul constituţional a prevăzut că, în cazul iniţiativelor legislative care implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor......Deputaţilor şi preşedintelui Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice din Camera Deputaţilor să comunice dacă în procedura legislativă referitoare la legea supusă controlului de constituţionalitate, în temeiul art. 111 alin. (1) din Constituţie, s-a solicitat informarea din...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 14 ianuarie 2021 in M.Of. 44 din 14-ian-2021

Regulament din 1994 al Camerei Deputaţilor - Republicare

...a celor pentru care Camera Deputaţilor este Cameră decizională;h)difuzează la casetele deputaţilor programul de lucru, ordinea de zi, informarea cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, proiectele de hotărâri ale Camerei Deputaţilor, legile adoptate cu privire la care deputaţii......cerută pentru proiectele de legi.(2)Deputaţii pot prezenta şi proiecte de hotărâri ale Camerei Deputaţilor.(3)În cazul propunerilor legislative depuse în condiţiile alin. (1), preşedintele Biroului permanent solicită avizul Consiliului Legislativ şi punctul de vedere sau informarea, după caz...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 12 martie 2021 in M.Of. 249 din 12-mar-2021

Regulament din 1994 al Camerei Deputaţilor - Republicare*)

...a celor pentru care Camera Deputaţilor este Cameră decizională;h)difuzează la casetele deputaţilor programul de lucru, ordinea de zi, informarea cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, proiectele de hotărâri ale Camerei Deputaţilor, legile adoptate cu privire la care deputaţii......cerută pentru proiectele de legi.(2)Deputaţii pot prezenta şi proiecte de hotărâri ale Camerei Deputaţilor.(3)În cazul propunerilor legislative depuse în condiţiile alin. (1), preşedintele Biroului permanent solicită avizul Consiliului Legislativ şi punctul de vedere sau informarea, după caz...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 12 august 2021 in M.Of. 778 din 12-aug-2021

Regulament din 1994 al Camerei Deputaţilor - REPUBLICARE

...a celor pentru care Camera Deputaţilor este Cameră decizională;h)difuzează la casetele deputaţilor programul de lucru, ordinea de zi, informarea cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, proiectele de hotărâri ale Camerei Deputaţilor, legile adoptate cu privire la care deputaţii......de informare în masă- instituţii de artă şi cultură; protecţia patrimoniului cultural naţional; activitatea presei şi a celorlalte mijloace de informare în masă.11.Comisia juridică, de disciplină si imunităţi- constituţionalitatea proiectelor de legi şi a propunerilor legislative; reglementări în domeniul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 16 ianuarie 2006 in M.Of. 35 din 16-ian-2006

Regulament din 2006 de organizare şi funcţionare al serviciilor Camerei Deputaţilor

...şi a Comitetului liderilor grupurilor parlamentare;f)elaborarea de studii, sinteze şi analize comparative, în scopul îmbunătăţirii şi perfecţionării cadrului legislativ;g)asigurarea informării şi documentării pentru membrii Biroului permanent, pentru grupurile parlamentare şi comisiile parlamentare;h)organizarea şi desfăşurarea activităţilor de registratură şi......plen şi pentru secretarii de şedinţă;g)asigură difuzarea prin afişaj electronic şi, după caz, pe suport hârtie a iniţiativelor legislative, a rapoartelor comisiilor parlamentare, a programului de lucru, a ordinii de zi, a informării cu iniţiativele legislative înregistrate, a listei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 14 noiembrie 2006 in M.Of. 922 din 14-noi-2006

Regulament din 1994 al Camerei Deputaţilor - REPUBLICARE

...a celor pentru care Camera Deputaţilor este Cameră decizională;h)difuzează la casetele deputaţilor programul de lucru, ordinea de zi, informarea cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, proiectele de hotărâri ale Camerei Deputaţilor, legile adoptate cu privire la care deputaţii......de informare în masă- instituţii de artă şi cultură; protecţia patrimoniului cultural naţional; activitatea presei şi a celorlalte mijloace de informare în masă.11.Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi- constituţionalitatea proiectelor de legi şi a propunerilor legislative; reglementări în domeniul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 13 noiembrie 2012 in M.Of. 762 din 13-noi-2012