Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 555 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 614.133 acte

Regulament din 1994 al Camerei Deputaţilor - Republicare

...a celor pentru care Camera Deputaţilor este Cameră decizională;h)difuzează la casetele deputaţilor programul de lucru, ordinea de zi, informarea cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, proiectele de hotărâri ale Camerei Deputaţilor, legile adoptate cu privire la care deputaţii......de informare în masă- instituţii de artă şi cultură; protecţia patrimoniului cultural naţional; activitatea presei şi a celorlalte mijloace de informare în masă.13.Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi- constituţionalitatea proiectelor de legi şi a propunerilor legislative; reglementări în domeniul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 aprilie 2020 in M.Of. 338 din 27-apr-2020

Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative - Republicare

...din legislaţia străină, în special a ţărilor Uniunii Europene.(2)Iniţiatorii proiectelor de acte normative pot solicita, pentru documentarea lor legislativă, informaţii suplimentare de la Consiliul Legislativ şi alte autorităţi sau instituţii cu atribuţii de informare în materia respectivă.Art. 20:Jurisprudenţa şi doctrina juridicăÎn activitatea de documentare pentru fundamentarea proiectului de act normativ se...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 august 2004 in M.Of. 777 din 25-aug-2004

Regulament din 2006 de organizare şi funcţionare al serviciilor Camerei Deputaţilor

...şi a Comitetului liderilor grupurilor parlamentare;f)elaborarea de studii, sinteze şi analize comparative, în scopul îmbunătăţirii şi perfecţionării cadrului legislativ;g)asigurarea informării şi documentării pentru membrii Biroului permanent, pentru grupurile parlamentare şi comisiile parlamentare;h)organizarea şi desfăşurarea activităţilor de registratură şi......plen şi pentru secretarii de şedinţă;g)asigură difuzarea prin afişaj electronic şi, după caz, pe suport hârtie a iniţiativelor legislative, a rapoartelor comisiilor parlamentare, a programului de lucru, a ordinii de zi, a informării cu iniţiativele legislative înregistrate, a listei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 noiembrie 2006 in M.Of. 922 din 14-noi-2006

Hotarirea 28/2009 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 31/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciilor Camerei Deputaţilor, precum şi a statului de funcţii pe anul 2006

...plen şi pentru secretarii de şedinţă;h) asigură difuzarea prin afişaj electronic şi, după caz, pe suport hârtie a iniţiativelor legislative, a programului de lucru, a ordinii de zi, a informării cu iniţiativele legislative înregistrate, a listei cu legile adoptate de Parlament în vederea exercitării dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale, a moţiunilor simple...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 iunie 2009 in M.Of. 441 din 26-iun-2009

Regulament din 1994 al Camerei Deputaţilor - REPUBLICARE

...a celor pentru care Camera Deputaţilor este Cameră decizională;h)difuzează la casetele deputaţilor programul de lucru, ordinea de zi, informarea cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, proiectele de hotărâri ale Camerei Deputaţilor, legile adoptate cu privire la care deputaţii......de informare în masă- instituţii de artă şi cultură; protecţia patrimoniului cultural naţional; activitatea presei şi a celorlalte mijloace de informare în masă.11.Comisia juridică, de disciplină si imunităţi- constituţionalitatea proiectelor de legi şi a propunerilor legislative; reglementări în domeniul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 ianuarie 2006 in M.Of. 35 din 16-ian-2006

Legea 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România

...vederea furnizării informaţiilor prevăzute la alin. (1), autorităţile române competente vor organiza, la nivelul structurilor teritoriale şi centrale, birouri de informare legislativă.CAPITOLUL III:Organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din RomâniaSECŢIUNEA 1:Dispoziţii generaleArt. 31(1)Colegiul Medicilor din România...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 iunie 2004 in M.Of. 578 din 30-iun-2004

Regulament din 1994 al Camerei Deputaţilor - REPUBLICARE

...a celor pentru care Camera Deputaţilor este Cameră decizională;h)difuzează la casetele deputaţilor programul de lucru, ordinea de zi, informarea cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, proiectele de hotărâri ale Camerei Deputaţilor, legile adoptate cu privire la care deputaţii......de informare în masă- instituţii de artă şi cultură; protecţia patrimoniului cultural naţional; activitatea presei şi a celorlalte mijloace de informare în masă.11.Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi- constituţionalitatea proiectelor de legi şi a propunerilor legislative; reglementări în domeniul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 noiembrie 2012 in M.Of. 762 din 13-noi-2012

Regulament din 1996 de organizare si functionare a Consiliului Legislativ si a nomenclatorului de functii

...oficială a legislaţiei şi documentare este alcătuită din:1.Sectorul de studii şi documentare, cu:a)Serviciul de documentare şi informare legislativă;b)Serviciul de studii şi analiză;c)Biblioteca;2.Sectorul de metodologie, tehnică legislativă şi sistematizare a legislaţiei;3.Sectorul de coordonare a publicaţiilor legislative;4.Sectorul de evidenţă oficială a legislaţiei.Art. 18...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 februarie 1996 in M.Of. 43 din 29-feb-1996

Regulament din 1994 al Camerei Deputatilor

...de informare in masa- institutii de arta si cultura; protectia patrimoniului cultural national; activitatea presei si a celorlalte mijloace de informare in masa.11.Comisia juridica, de disciplina si imunitati.- constitutionalitatea proiectelor de legi si a propunerilor legislative; reglementari in domeniul dreptului civil, penal, contraventional, procedura civila, penala, administrativa, organizarea judecatoreasca; alte reglementari cu caracter precumpanitor juridic; probleme......propuneri legislative. Ele trebuie insotite de o expunere de motive si redactate in forma ceruta pentru proiectele de legi. Propunerile legislative formulate de deputati, care implica modificarea prevederilor bugetului de stat sau ale bugetului asigurarii sociale de stat, trebuie sa se...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 februarie 1994 in M.Of. 50 din 25-feb-1994

Regulament din 2019 de organizare şi funcţionare a serviciilor Camerei Deputaţilor

...pe care le distribuie tuturor deputaţilor;h)asigură difuzarea prin afişaj electronic şi, după caz, pe suport hârtie a iniţiativelor legislative, a programului de lucru, a ordinii de zi, a rapoartelor comisiilor parlamentare, a informării cu privire la iniţiativele legislative înregistrate, a listei cu legile adoptate de Parlament în vederea exercitării dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale, a moţiunilor simple...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 februarie 2019 in M.Of. 144 din 22-feb-2019