Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1661 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 750.871 acte

Buget din 30-nov-2017 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2018/251 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2018

...Europeană.Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.Temei juridicConferinţa Preşedinţilor Adunărilor Parlamentare Europene (iunie 1977) şi Conferinţele Parlamentelor din Uniunea Europeană (septembrie 2000, martie 2001).3 2 5 Cheltuieli aferente birourilor de informare
Credite 2018
Credite 2017
Execuţie 2016
7 800 000
900 000
831 104,62
ComentariiAcest credit este destinat să......pentru grupurile politice şi deputaţii neafiliaţi:- cheltuielile de secretariat, administrative şi de funcţionare;- cheltuielile aferente activităţilor lor politice şi de informare în cadrul activităţilor politice ale Uniunii.Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 28 februarie 2018 in Jurnalul Oficial 57L

Codul Civil din 2009 (Legea nr. 287/2009) - Republicare

...însuşi cel la care se referă o informaţie sau un material le pune la dispoziţia unei persoane fizice ori persoane juridice despre care are cunoştinţă că îşi desfăşoară activitatea în domeniul informării publicului, consimţământul pentru utilizarea acestora este prezumat, nefiind necesar un acord scris.Art. 77:Prelucrarea datelor personaleOrice prelucrare a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 15 iulie 2011 in M.Of. 505 din 15-iul-2011

Buget din 12-dec-2018 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2019/333 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2019

...pentru grupurile politice şi deputaţii neafiliaţi:- cheltuielile de secretariat, administrative şi de funcţionare;- cheltuielile aferente activităţilor lor politice şi de informare în cadrul activităţilor politice ale Uniunii.Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 1 000 000 EUR.Temei juridicDecizia Biroului din 30 iunie 2003 privind utilizarea creditelor din postul bugetar 4 0 0, modificată ultima dată la 27......şi consultări:- cheltuieli aferente studiilor şi consultanţei de specialitate încredinţate prin contract unor experţi de înaltă calificare (persoane fizice sau juridice), în măsura în care personalul de care dispune Comisia nu permite realizarea directă a acestora;- achiziţionarea de studii deja efectuate...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 7 martie 2019 in Jurnalul Oficial 67L

Codul de Procedura Civila din 2010 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ (Legea nr. 134/2010)

...atunci când este cazul;f)documentaţia tehnică cadastrală a imobilului, realizată, pe cheltuiala celui interesat, de o persoană fizică sau juridică autorizată, potrivit legii;g)extrasul de carte funciară pentru informare, cu arătarea titularului înscris în cartea funciară ori a înscrierii declaraţiei de renunţare la proprietate, precum şi a faptului dacă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 15 iulie 2010 in M.Of. 485 din 15-iul-2010

Buget din 27-nov-2019 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2020/227 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2020

...pentru grupurile politice şi deputaţii neafiliaţi:
-
cheltuielile de secretariat, administrative şi de funcţionare;
-
cheltuielile aferente activităţilor lor politice şi de informare în cadrul activităţilor politice ale Uniunii.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 1 000 000 EUR.Temei juridicDecizia Biroului din 30 iunie 2003 privind utilizarea creditelor din postul bugetar 4 0 0, modificată ultima dată la 27......şi consultări:
-
cheltuieli aferente studiilor şi consultanţei de specialitate încredinţate prin contract unor experţi de înaltă calificare (persoane fizice sau juridice), în măsura în care personalul de care dispune Comisia nu permite realizarea directă a acestora;
-
achiziţionarea de studii deja efectuate
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 27 februarie 2020 in Jurnalul Oficial 57L

Regulament din 2014 de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară

...oficiu a celeilalte înscrieri.SECŢIUNEA 3:2.2.3. NotareaArt. 17(1)Notarea este înscrierea prin care actele, faptele juridice ori raporturile juridice privitoare la drepturile personale, la starea sau capacitatea persoanelor, în legătură cu imobilele din cartea funciară devin opozabile faţă de terţi sau sunt înscrise cu efect de informare.(2)Notarea se realizează numai în cazurile prevăzute de Codul civil şi de alte legi, la cererea persoanelor interesate sau...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 31 iulie 2014 in M.Of. 571 bis din 31-iul-2014

Bugetul 207/22-nov-2023 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2024/207 a bugetului anual al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2024

...Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 25 000 EUR.Temei juridicDecizia Biroului Parlamentului European din 5 octombrie 2020 privind Premiul Daphne Caruana Galizia pentru jurnalişti.3 2 4 8Cheltuieli pentru informare audiovizualăCifre (Credite nediferenţiate)
Credite 2024
Credite 2023
Execuţie 2022
21 585 300
15 885 000
23 134 800,32
......acopere, pentru grupurile politice şi deputaţii neafiliaţi:- cheltuieli de secretariat, administrative şi de funcţionare;- cheltuielile aferente activităţilor politice şi de informare desfăşurate în legătură cu activităţile politice ale Uniunii.Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 22 februarie 2024 in Jurnalul Oficial seria L din 22-feb-2024

Buget din 23-nov-2022 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2023/278 a bugetului anual al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2023

...Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 25 000 EUR.Temei juridicDecizia Biroului Parlamentului European din 5 octombrie 2020 privind Premiul Daphne Caruana Galizia pentru jurnalişti.3 2 4 8 Cheltuieli pentru informare audiovizualăCifre (Credite nediferenţiate)
Credite 2023
Credite 2022
Execuţie 2021
15 885 000
17 755 000
22 634 551,75
......acopere, pentru grupurile politice şi deputaţii neafiliaţi:
-
cheltuieli de secretariat, administrative şi de funcţionare;
-
cheltuielile aferente activităţilor politice şi de informare desfăşurate în legătură cu activităţile politice ale Uniunii.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 23 februarie 2023 in Jurnalul Oficial 58L

Buget din 24-nov-2021 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2022/182 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2022

...Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 25 000 EUR.Temei juridicDecizia Biroului Parlamentului European din 5 octombrie 2020 privind Premiul Daphne Caruana Galizia pentru jurnalişti.3 2 4 8 Cheltuieli pentru informare audiovizualăCifre (Credite nediferenţiate)
Credite 2022
Credite 2021
Execuţie 2020
17 755 000
17 553 500
17 517 730,94
......pentru grupurile politice şi deputaţii neafiliaţi:
-
cheltuielile de secretariat, administrative şi de funcţionare;
-
cheltuielile aferente activităţilor lor politice şi de informare în cadrul activităţilor politice ale Uniunii.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 24 februarie 2022 in Jurnalul Oficial 45L

Buget din 18-dec-2020 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2021/417 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2021

...pentru grupurile politice şi deputaţii neafiliaţi:
-
cheltuielile de secretariat, administrative şi de funcţionare;
-
cheltuielile aferente activităţilor lor politice şi de informare în cadrul activităţilor politice ale Uniunii.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 1 000 000 EUR.Temei juridicDecizia Biroului Parlamentului European din 30 iunie 2003 privind utilizarea creditelor din postul bugetar 4 0 0, astfel cum a......de accident pentru stagiari şi persoanele care efectuează vizite de studiu la cabinetele deputaţilor;
-
cheltuielile legate de organizarea sesiunilor de informare sau de formare pentru stagiari;
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 17 martie 2021 in Jurnalul Oficial 93L