Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1327 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 603.270 acte

Buget din 30-nov-2017 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2018/251 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2018

...Europeană.Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.Temei juridicConferinţa Preşedinţilor Adunărilor Parlamentare Europene (iunie 1977) şi Conferinţele Parlamentelor din Uniunea Europeană (septembrie 2000, martie 2001).3 2 5 Cheltuieli aferente birourilor de informare
Credite 2018
Credite 2017
Execuţie 2016
7 800 000
900 000
831 104,62
ComentariiAcest credit este destinat să......pentru grupurile politice şi deputaţii neafiliaţi:- cheltuielile de secretariat, administrative şi de funcţionare;- cheltuielile aferente activităţilor lor politice şi de informare în cadrul activităţilor politice ale Uniunii.Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 28 februarie 2018 in Jurnalul Oficial 57L

Codul Civil din 2009 (Legea nr. 287/2009) - Republicare

...însuşi cel la care se referă o informaţie sau un material le pune la dispoziţia unei persoane fizice ori persoane juridice despre care are cunoştinţă că îşi desfăşoară activitatea în domeniul informării publicului, consimţământul pentru utilizarea acestora este prezumat, nefiind necesar un acord scris.Art. 77:Prelucrarea datelor personaleOrice prelucrare a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 iulie 2011 in M.Of. 505 din 15-iul-2011

Codul de Procedura Civila din 2010 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ (Legea nr. 134/2010)

...atunci când este cazul;f)documentaţia tehnică cadastrală a imobilului, realizată, pe cheltuiala celui interesat, de o persoană fizică sau juridică autorizată, potrivit legii;g)extrasul de carte funciară pentru informare, cu arătarea titularului înscris în cartea funciară ori a înscrierii declaraţiei de renunţare la proprietate, precum şi a faptului dacă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 iulie 2010 in M.Of. 485 din 15-iul-2010

Buget din 12-dec-2018 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2019/333 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2019

...pentru grupurile politice şi deputaţii neafiliaţi:- cheltuielile de secretariat, administrative şi de funcţionare;- cheltuielile aferente activităţilor lor politice şi de informare în cadrul activităţilor politice ale Uniunii.Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 1 000 000 EUR.Temei juridicDecizia Biroului din 30 iunie 2003 privind utilizarea creditelor din postul bugetar 4 0 0, modificată ultima dată la 27......şi consultări:- cheltuieli aferente studiilor şi consultanţei de specialitate încredinţate prin contract unor experţi de înaltă calificare (persoane fizice sau juridice), în măsura în care personalul de care dispune Comisia nu permite realizarea directă a acestora;- achiziţionarea de studii deja efectuate...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 7 martie 2019 in Jurnalul Oficial 67L

Regulament din 2014 de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară

...oficiu a celeilalte înscrieri.SECŢIUNEA 3:2.2.3. NotareaArt. 17(1)Notarea este înscrierea prin care actele, faptele juridice ori raporturile juridice privitoare la drepturile personale, la starea sau capacitatea persoanelor, în legătură cu imobilele din cartea funciară devin opozabile faţă de terţi sau sunt înscrise cu efect de informare.(2)Notarea se realizează numai în cazurile prevăzute de Codul civil şi de alte legi, la cererea persoanelor interesate sau...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 iulie 2014 in M.Of. 571 bis din 31-iul-2014

Codul Civil din 2009 (Legea nr. 287/2009)

...însuşi cel la care se referă o informaţie sau un material le pune la dispoziţia unei persoane fizice ori persoane juridice despre care are cunoştinţă că îşi desfăşoară activitatea în domeniul informării publicului, consimţământul pentru utilizarea acestora este prezumat, nefiind necesar un acord scris.Art. 77:Prelucrarea datelor personaleOrice prelucrare a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 iulie 2009 in M.Of. 511 din 24-iul-2009

Hotarirea 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale

...caz
Curăţenie
Alte activităţi, după caz: îngrijiri medicale curente asigurate de asistente medicale, inserţie/reinserţie socială, terapie ocupaţională, consiliere şi informare, orientare vocaţională, consiliere juridică, pază, menaj, alte activităţi administrative etc.
Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru mamă şi copil
20
8790CR-MC-I
......după caz
Alte activităţi, după caz: îngrijiri medicale curente asigurate de asistente medicale, inserţie/reinserţie socială, terapie ocupaţională, consiliere şi informare, orientare vocaţională, consiliere juridică, curăţenie, pază, menaj, alte activităţi administrative etc.
Centre rezidenţiale pentru tineri în dificultate
22
8790CRT-I
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 noiembrie 2015 in M.Of. 834 din 09-noi-2015

Legea 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative

...beneficiarul plăţii, acceptă şi prelucrează operaţiuni de plată în scopul transferării fondurilor către beneficiarul plăţii;2.agent - persoană fizică sau juridică care furnizează servicii de plată în numele şi pe seama unei instituţii de plată sau unui furnizor specializat în servicii de informare cu privire la conturi;3.autentificare - procedură care permite prestatorului de servicii de plată să verifice identitatea unui utilizator al......funcţii operaţionale legate de serviciile de plată către entităţi din străinătate cu respectarea prevederilor secţiunii a 5-a şi cu informarea prealabilă a Băncii Naţionale a României.SECŢIUNEA 8:ÎnregistrareaArt. 68(1)Banca Naţională a României organizează şi administrează registrul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 noiembrie 2019 in M.Of. 913 din 13-noi-2019

Legea 7/1996 legea cadastrului si a publicitatii imobiliare

...funciară, hotărârea judecătorească va fi opozabilă şi terţelor persoane care au dobândit dreptul după înscriere.Art. 40Actele şi faptele juridice, privitoare la drepturile personale, la starea şi capacitatea persoanelor în legătură cu imobilele cuprinse în cartea funciară, vor putea fi înscrise la cerere, cu efect de informare pentru terţe persoane.Art. 41Proprietarul unui imobil poate cere ca intenţia sa de a înstrăina sau de a ipoteca......rază de activitate se află imobilul.Instanţa judecătorească nu va trece la dezbaterea în fond a acţiunii privind desfiinţarea actului juridic supus înscrierii, dacă acesta nu a fost înscris, în prealabil, pentru informare, în cartea funciară.Art. 57Ministerul Justiţiei organizează...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 martie 1996 in M.Of. 61 din 26-mar-1996

Hotarirea 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale

...familiile monoparentale, ş.a.) Tipuri de servicii sociale:
- şef centru
- coordonator centru
- asistent social
- psiholog/ psihopedagog
- consiliere socială
- personal administrativ
- informare
- consiliere psihologică pentru copil şi familie
- consiliere juridică
1.7. Centre de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat
Tipuri de servicii sociale:
- şef centru
- coordonator centru
- consiliere socială
- asistent social
- informare
- psiholog/ psihopedagog
- consiliere psihologică pentru copil şi familie
- personal administrativ
- linie telefonică de urgenţă
- consiliere juridică
1.8. Centre pentru
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 iunie 2005 in M.Of. 535 din 23-iun-2005