Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1463 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 662.898 acte

Buget din 17-dec-2014 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2015/339 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2015

...punerea în aplicare a FEG. El poate fi folosit, de asemenea, pentru a finanţa sprijinul administrativ şi tehnic, activităţile de informare şi comunicare, precum şi activităţile de audit, control şi evaluare necesare pentru punerea în aplicare a operaţiunilor din cadrul FEG.Temei juridicA se vedea capitolul 04 04.04 01 04 05 Cheltuieli de sprijin pentru Fondul de ajutor european destinat celor......fost utilizat, în special, pentru a acoperi:- cheltuieli de sprijin (cheltuieli de reprezentare, formare profesională, reuniuni şi delegaţii);- cheltuieli privind informarea şi publicaţiile;- cheltuieli privind tehnologia informaţiei şi telecomunicaţiile;- contracte de prestări servicii şi studii;- subvenţii.Temei juridicRegulamentul (CE) nr...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 13 martie 2015 in Jurnalul Oficial 69L

Buget din 30-nov-2017 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2018/251 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2018

...Europeană.Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.Temei juridicConferinţa Preşedinţilor Adunărilor Parlamentare Europene (iunie 1977) şi Conferinţele Parlamentelor din Uniunea Europeană (septembrie 2000, martie 2001).3 2 5 Cheltuieli aferente birourilor de informare
Credite 2018
Credite 2017
Execuţie 2016
7 800 000
900 000
831 104,62
ComentariiAcest credit este destinat să......pentru grupurile politice şi deputaţii neafiliaţi:- cheltuielile de secretariat, administrative şi de funcţionare;- cheltuielile aferente activităţilor lor politice şi de informare în cadrul activităţilor politice ale Uniunii.Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 28 februarie 2018 in Jurnalul Oficial 57L

Buget din 18-dec-2008 ADOPTAREA DEFINITIVĂ 2009/165/CE, Euratom a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2009

...domeniul politic "Luptă antifraudă"
II/910
- Capitolul 24 02: Luptă antifraudă
II/911
- Titlul 25: Coordonarea politicilor Comisiei şi consultanţă juridică
II/915
- Capitolul 25 01: Cheltuieli administrative în domeniul politic "Coordonarea politicilor Comisiei şi consultanţă juridică"
II/918
- Capitolul 25 02: Relaţia cu societatea civilă, deschidere şi informare
II/924
- Titlul 26: Administraţia Comisiei
II/927
- Capitolul 26 01: Cheltuieli administrative în domeniul de politică "Administraţia comisiei"
II
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 13 martie 2009 in Jurnalul Oficial 69L

Buget din 12-dec-2018 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2019/333 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2019

...pentru grupurile politice şi deputaţii neafiliaţi:- cheltuielile de secretariat, administrative şi de funcţionare;- cheltuielile aferente activităţilor lor politice şi de informare în cadrul activităţilor politice ale Uniunii.Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 1 000 000 EUR.Temei juridicDecizia Biroului din 30 iunie 2003 privind utilizarea creditelor din postul bugetar 4 0 0, modificată ultima dată la 27......şi consultări:- cheltuieli aferente studiilor şi consultanţei de specialitate încredinţate prin contract unor experţi de înaltă calificare (persoane fizice sau juridice), în măsura în care personalul de care dispune Comisia nu permite realizarea directă a acestora;- achiziţionarea de studii deja efectuate...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 7 martie 2019 in Jurnalul Oficial 67L

Buget din 27-nov-2019 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2020/227 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2020

...pentru grupurile politice şi deputaţii neafiliaţi:
-
cheltuielile de secretariat, administrative şi de funcţionare;
-
cheltuielile aferente activităţilor lor politice şi de informare în cadrul activităţilor politice ale Uniunii.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 1 000 000 EUR.Temei juridicDecizia Biroului din 30 iunie 2003 privind utilizarea creditelor din postul bugetar 4 0 0, modificată ultima dată la 27......şi consultări:
-
cheltuieli aferente studiilor şi consultanţei de specialitate încredinţate prin contract unor experţi de înaltă calificare (persoane fizice sau juridice), în măsura în care personalul de care dispune Comisia nu permite realizarea directă a acestora;
-
achiziţionarea de studii deja efectuate
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 27 februarie 2020 in Jurnalul Oficial 57L

Regulament din 2014 de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară

...oficiu a celeilalte înscrieri.SECŢIUNEA 3:2.2.3. NotareaArt. 17(1)Notarea este înscrierea prin care actele, faptele juridice ori raporturile juridice privitoare la drepturile personale, la starea sau capacitatea persoanelor, în legătură cu imobilele din cartea funciară devin opozabile faţă de terţi sau sunt înscrise cu efect de informare.(2)Notarea se realizează numai în cazurile prevăzute de Codul civil şi de alte legi, la cererea persoanelor interesate sau...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 iulie 2014 in M.Of. 571 bis din 31-iul-2014

Codul Civil din 2009 (Legea nr. 287/2009)

...însuşi cel la care se referă o informaţie sau un material le pune la dispoziţia unei persoane fizice ori persoane juridice despre care are cunoştinţă că îşi desfăşoară activitatea în domeniul informării publicului, consimţământul pentru utilizarea acestora este prezumat, nefiind necesar un acord scris.Art. 77:Prelucrarea datelor personaleOrice prelucrare a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 iulie 2009 in M.Of. 511 din 24-iul-2009

Legea 7/1996 legea cadastrului si a publicitatii imobiliare

...funciară, hotărârea judecătorească va fi opozabilă şi terţelor persoane care au dobândit dreptul după înscriere.Art. 40Actele şi faptele juridice, privitoare la drepturile personale, la starea şi capacitatea persoanelor în legătură cu imobilele cuprinse în cartea funciară, vor putea fi înscrise la cerere, cu efect de informare pentru terţe persoane.Art. 41Proprietarul unui imobil poate cere ca intenţia sa de a înstrăina sau de a ipoteca......rază de activitate se află imobilul.Instanţa judecătorească nu va trece la dezbaterea în fond a acţiunii privind desfiinţarea actului juridic supus înscrierii, dacă acesta nu a fost înscris, în prealabil, pentru informare, în cartea funciară.Art. 57Ministerul Justiţiei organizează...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 martie 1996 in M.Of. 61 din 26-mar-1996

Buget din 18-dec-2020 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2021/417 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2021

...pentru grupurile politice şi deputaţii neafiliaţi:
-
cheltuielile de secretariat, administrative şi de funcţionare;
-
cheltuielile aferente activităţilor lor politice şi de informare în cadrul activităţilor politice ale Uniunii.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 1 000 000 EUR.Temei juridicDecizia Biroului Parlamentului European din 30 iunie 2003 privind utilizarea creditelor din postul bugetar 4 0 0, astfel cum a......de accident pentru stagiari şi persoanele care efectuează vizite de studiu la cabinetele deputaţilor;
-
cheltuielile legate de organizarea sesiunilor de informare sau de formare pentru stagiari;
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 17 martie 2021 in Jurnalul Oficial 93L

Hotarirea 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale

...caz
Curăţenie
Alte activităţi, după caz: îngrijiri medicale curente asigurate de asistente medicale, inserţie/reinserţie socială, terapie ocupaţională, consiliere şi informare, orientare vocaţională, consiliere juridică, pază, menaj, alte activităţi administrative etc.
Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru mamă şi copil
20
8790CR-MC-I
......după caz
Alte activităţi, după caz: îngrijiri medicale curente asigurate de asistente medicale, inserţie/reinserţie socială, terapie ocupaţională, consiliere şi informare, orientare vocaţională, consiliere juridică, curăţenie, pază, menaj, alte activităţi administrative etc.
Centre rezidenţiale pentru tineri în dificultate
22
8790CRT-I
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 noiembrie 2015 in M.Of. 834 din 09-noi-2015