Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 174 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 742.108 acte

Hotarirea 695/2002 privind infiintarea Institutului de Cercetari pentru Inteligenta Artificiala

...de posturi vor fi cuprinse în legile bugetare anuale începând cu anul 2003.Art. 4Personalul Institutului de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială este preluat prin transfer de la Centrul pentru Cercetări Avansate în Învăţarea Automată, Prelucrarea Limbajului Natural şi Modelare Conceptuală şi îşi păstrează drepturile salariale avute la data transferului.Art. 5(1)Patrimoniul Centrului pentru Cercetări Avansate în Învăţarea Automată, Prelucrarea Limbajului Natural şi......în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2)Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială va prelua toate drepturile şi obligaţiile legale şi contractuale ale Centrului pentru Cercetări Avansate în Învăţarea Automată, Prelucrarea Limbajului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 15 iulie 2002 in M.Of. 507 din 15-iul-2002

Norma din 2008 privind reconversia profesională în Ministerul Apărării

...gestionarea bugetelor
- acţiuni voluntare în domenii extraprofesionale(cultural-sportive etc.)
- bun orator, spirit de organizare, originalitate, stăpânire de sine, spontaneitate, inteligenţă, curaj, îndrăzneală, perseverenţă, intuiţie, spirit de dreptate şi obiectivitate, onestitate, tărie de caracter, dobândite pe timpul formării ca militar atât pe timpul şcolarizării, cât şi pe timpul
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 30 ianuarie 2008 in M.Of. 71 din 30-ian-2008

Norme Metodologice din 2023 pentru acordarea, suspendarea şi retragerea titlului de parc de specializare inteligentă şi pentru emiterea avizului provizoriu de funcţionare a parcului de specializare inteligentă

...alin. (2) din OUG nr. 112/2022;f)obiective şi activităţi specifice parcului, cu precizarea încadrării în domeniile de specializare inteligentă prevăzute în strategiile de specializare inteligentă, elaborate la nivel naţional şi/sau la nivel regional;g)drepturi şi obligaţii, precum şi repartizarea beneficiilor sau a pierderilor, clauze legate de încetarea acordului, forţa majoră, notificări, modalitatea de soluţionare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 7 iunie 2023 in M.Of. 496 din 07-iun-2023

Regulamentul 2854/13-dec-2023 privind norme armonizate pentru un acces echitabil la date şi o utilizare corectă a acestora şi de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2394 şi a Directivei (UE) 2020/1828 (Regulamentul privind datele)

...utilizat pentru redarea de conţinut, obţinerea de informaţii sau activarea de produse conectate la internet. Asistenţii virtuali pot să acţioneze drept unic punct de intrare, de exemplu într-un mediu de casă inteligentă, şi să înregistreze volume semnificative de date relevante despre modul în care utilizatorii interacţionează cu produsele conectate la internet, inclusiv......alte părţi, şi pot să înlocuiască utilizarea interfeţelor furnizate de fabricant, cum ar fi ecranele tactile sau aplicaţiile pentru telefoane inteligente. Se poate ca utilizatorul să dorească să pună astfel de date la dispoziţia unor fabricanţi terţi şi să permită servicii...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 22 decembrie 2023 in Jurnalul Oficial seria L din 22-dec-2023

Hotarirea 1424/2003 pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale (2003-2007)

...dintre pârghiile de bază ale dezvoltării economice, sociale şi culturale a naţiunii. în acest context se poate aprecia că protecţia drepturilor de proprietate intelectuală este de o mare importanţă, esenţa, scopul şi finalitatea acesteia fiind protejarea produsului inteligenţei umane şi în acelaşi timp garantarea beneficiului consumatorilor de a se folosi de acest produs.Strâns legată de acest domeniu...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 18 decembrie 2003 in M.Of. 905 din 18-dec-2003

Ordinul 162/2009 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor

...lancea - voinţa, dar este şi armă vorbitoare în heraldică, amintind şi de arma cu care, odinioară, domnitorul Vlad Ţepeş făcea dreptate în ţară;c)acele de ceasornic - precizia acţiunilor militare;d)grifonul - forţa cu viteza; obstacol de surmontat, dificultate de învins;e)leul de aur - un geniu pătrunzător şi prevăzător; forţă, inteligenţă, vigilenţă, putere;f)coiful cu panaş - protecţia şi invulnerabilitatea; evocă codul de onoare al jandarmilor, capacitatea lor de a-şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 13 august 2009 in M.Of. 564 din 13-aug-2009

Hotarirea 965/2001 privind aprobarea Politicii industriale a Romaniei si a Planului de actiune

...achiziţionare "pe cale electronică"
Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei (MCTI)
2003-2004
- proiectarea de instrumente de politică comercială care să aibă drept scop îmbunătăţirea structurii producţiei în vederea realizării de produse cu cerere la export şi cu valoare adăugata mare, cu un înalt grad de inteligenţă încorporată în condiţiile globalizării economice
Ministerul Afacerilor Externe (MAE)+MlR
2001-2006
- elaborarea şi implementarea de înţelegeri bilaterale, între România
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 16 octombrie 2001 in M.Of. 648 din 16-oct-2001

Ordonanta urgenta 172/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobarea unor măsuri privind proiectele de mediu cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru reglementarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane

...de interes public, cu privire la activitatea operatorilor.Art. 376(1) Are calitatea de utilizator individual al serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane orice persoană fizică sau juridică ce deţine, în baza titlului de proprietate sau a dreptului de folosinţă acordat de titularul dreptului de proprietate, un racord la un bazin inteligent de colectare a apelor uzate urbane, staţie de epurare sau microstaţie de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 15 octombrie 2020 in M.Of. 951 din 15-oct-2020

Legea 121/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 172/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobarea unor măsuri privind proiectele de mediu cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru reglementarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane

...de interes public, cu privire la activitatea operatorilor.Art. 376(1) Are calitatea de utilizator individual al serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale orice persoană fizică sau juridică ce deţine, în baza titlului de proprietate sau a dreptului de folosinţă acordat de titularul dreptului de proprietate, un racord la un bazin inteligent de colectare a apelor uzate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, staţie de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 6 mai 2021 in M.Of. 473 din 06-mai-2021

Regulamentul 254/26-feb-2014 privind un program multianual privind protecţia consumatorilor pentru perioada 2014-2020 şi de abrogare a Deciziei nr. 1926/2006/CE

...să fie stabilite obiective specifice în ceea ce priveşte siguranţa, informarea şi educarea consumatorilor, sprijinirea organizaţiilor consumatorilor la nivelul Uniunii, drepturile şi măsurile reparatorii, precum şi asigurarea respectării drepturilor consumatorilor. Valoarea şi impactul măsurilor luate în cadrul programului ar trebui să fie monitorizate şi evaluate periodic, pentru a facilita elaborarea unei politici mai inteligente în interesul consumatorilor. Pentru a evalua politica privind protecţia consumatorilor şi în mod special impactul exact al măsurilor luate, ar...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 20 martie 2014 in Jurnalul Oficial 84L