Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 103 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 625.870 acte

Regulamentul 651/17-iun-2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat

...i)-(iii), inclusiv a sistemelor de protecţie, monitorizare şi control la toate tensiunile şi posturile de transformare; şi(v)reţele inteligente, definite drept orice echipament, linie, cablu sau instalaţie, atât la nivelul transportului, cât şi al distribuţiei la tensiune joasă şi medie, care are ca obiectiv comunicarea digitală bidirecţională, monitorizarea interactivă, inteligentă şi în timp real sau aproape real şi gestionarea producţiei, a transportului, a distribuţiei şi a consumului de energie electrică...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 26 iunie 2014 in Jurnalul Oficial 187L

Hotarirea 28/2020 privind adoptarea opiniei referitoare la Cartea albă - Inteligenţa artificială - O abordare europeană axată pe excelenţă şi încredere - COM (2020) 65

...care să contribuie la realizarea "ecosistemului de excelenţă" de-a lungul lanţurilor valorice, la stabilirea stimulentelor pentru accelerarea adoptării tehnologiei inteligenţei artificiale, precum şi la înfiinţarea centrelor de inovare digitală;3.subliniază că, pentru a asigura respectarea normelor de protecţie a drepturilor fundamentale şi a drepturilor consumatorilor, în special în cazul sistemelor de inteligenţă artificială care prezintă un risc ridicat, este necesar ca pregătirea cadrului normativ...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 septembrie 2020 in M.Of. 825 din 09-sep-2020

Buget din 27-nov-2019 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2020/227 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2020

...a le permite consumatorilor să ocupe un loc central în cadrul pieţei interne, în contextul unei strategii generale pentru creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, prin contribuţia sa la protecţia sănătăţii, siguranţei şi intereselor economice şi juridice ale consumatorilor, precum şi la promovarea dreptului acestora la informare, educaţie şi organizare în vederea protejării intereselor lor, sprijinind integrarea acestor interese ale consumatorilor în alte domenii......protecţie a consumatorilor şi oferirea de sprijin organizaţiilor de consumatori, luând, de asemenea, în considerare nevoile specifice ale consumatorilor vulnerabili;
-
drepturi şi măsuri reparatorii: dezvoltarea şi consolidarea drepturilor consumatorilor, în special prin măsuri de reglementare inteligentă şi îmbunătăţirea accesului la măsuri
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 27 februarie 2020 in Jurnalul Oficial 57L

Buget din 12-dec-2018 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2019/333 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2019

...a le permite consumatorilor să ocupe un loc central în cadrul pieţei interne, în contextul unei strategii generale pentru creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, prin contribuţia sa la protecţia sănătăţii, siguranţei şi intereselor economice şi juridice ale consumatorilor, precum şi la promovarea dreptului acestora la informare, educaţie şi organizare în vederea protejării intereselor lor, sprijinind integrarea acestor interese ale consumatorilor în alte domenii......protecţie a consumatorilor şi oferirea de sprijin organizaţiilor de consumatori, luând, de asemenea, în considerare nevoile specifice ale consumatorilor vulnerabili;- drepturi şi măsuri reparatorii: dezvoltarea şi consolidarea drepturilor consumatorilor, în special prin măsuri de reglementare inteligentă şi îmbunătăţirea accesului la măsuri...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 7 martie 2019 in Jurnalul Oficial 67L

Regulamentul 504/06-iun-2008 privind punerea în aplicare a Directivelor 90/426/CEE şi 90/427/CEE ale Consiliului privind metodele de identificare a ecvideelor

...sunt transportate pe teritoriul lor. În mai multe zone au fost introduse carduri din plastic cu cipuri computerizate integrate ("carduri inteligente") drept dispozitive de stocare a datelor. Ar trebui să fie posibilă emiterea unor astfel de carduri inteligente ca o opţiune în plus pe lângă documentul de identificare, precum şi utilizarea acestora în anumite condiţii în locul documentului...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 7 iunie 2008 in Jurnalul Oficial 149L

Buget din 17-dec-2014 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2015/339 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2015

...unei creşteri bazate pe inovare şi pe orientarea către export a forţelor de producţie locale.Aceasta ar trebui să servească drept model de creştere pentru alte regiuni de convergenţă din Grecia şi din Europa.Fondurile disponibile din partea Uniunii ar trebui să sprijine dezvoltarea şi punerea în aplicare a strategiei regionale de specializare inteligentă, concentrându-se în special pe:- crearea şi/sau consolidarea legăturilor dintre sectorul industrial/manufacturier regional orientat spre exterior şi organismele......protecţie a consumatorilor şi de a permite afirmarea consumatorilor în centrul pieţei interne în cadrul unei strategii generale pentru creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, prin contribuţia sa la protecţia sănătăţii, siguranţei şi intereselor economice şi juridice ale consumatorilor, precum şi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 13 martie 2015 in Jurnalul Oficial 69L

Indrumari Metodologice din 2020 pentru organizarea focus grupurilor de descoperire antreprenorială la nivel regional

...în prezent pe baza discuţiilor anterioare.SECŢIUNEA 1:Ce sunt specializarea Smart şi procesul de descoperire antreprenorială?Conceptul de specializare inteligentă sau strategiile de cercetare şi inovare pentru specializarea inteligentă (RIS3) oferă o nouă abordare de politici şi practici pentru cercetare şi inovare în regiuni/ţări care au drept scop promovarea schimbărilor structurale şi a dezvoltării regionale şi creşterea capacităţii lor interne şi a avantajului comparativ regional prin investiţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 august 2020 in M.Of. 770 din 24-aug-2020

Hotarirea 10/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea modificată de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzări de bunuri, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Directivei 2009/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European şi a Consiliului COM (2017)637

...şi faţă-în-faţă.9.Îşi manifestă îndoiala cu privire la aplicabilitatea propunerii în cazul comenzilor automatizate de tipul casei inteligente şi al internetului lucrurilor, precum şi al vânzărilor la automate, al vânzărilor de roboţi mobili şi al produselor de inteligenţă artificială drept servicii sau al celor găzduite în tehnologie de tip "cloud" şi solicită Comisiei Europene explicaţii cu privire la acest aspect...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 februarie 2018 in M.Of. 171 din 23-feb-2018

Hotarirea 128/2017 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Consolidarea capacităţilor de inovare în regiunile Europei: strategii pentru o creştere stabilă, durabilă şi favorabilă incluziunii - COM (2017) 376 final

...depinzând de finanţarea prin Programul operaţional competitivitate.De asemenea, a fost demarat procesul de elaborare a Programului naţional de specializare inteligentă, prevăzut de Programul de guvernare al Guvernului României, care are drept obiectiv stabilirea sinergiilor dintre strategiile de specializare inteligentă la nivel naţional şi la nivel regional, asigurând corelarea cu platforma RIS3, şi identifică direcţiile strategice de creştere a competitivităţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 decembrie 2017 in M.Of. 1003 din 18-dec-2017

Decizia 154/2020 [A] asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru acordarea unor facilităţi pentru contribuabilii operatori economici pe teritoriul României

...pe piaţă;(f) se asigură că, în temeiul articolelor 19 şi 21, toţi beneficiarii unei astfel de intervenţii publice au dreptul de a avea contoare inteligente şi li se oferă astfel de contoare, care sunt instalate fără costuri iniţiale suplimentare pentru client, sunt direct informaţi de posibilitatea instalării de contoare inteligente şi li se acordă asistenţa necesară;(g) nu conduc la o subvenţionare încrucişată directă între clienţii alimentaţi la preţurile de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 mai 2020 in M.Of. 398 din 15-mai-2020