Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 717 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 601.266 acte

Regulament din 2005 al SENATULUI - REPUBLICARE*)

...libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului;f)dispune difuzarea proiectelor de lege, a propunerilor legislative sau a rapoartelor comisiilor tuturor senatorilor, după îndeplinirea cerinţei prevăzute la lit. e) şi publicarea acestora pe site-ul Senatului;g)stabileşte, cu consultarea preşedinţilor comisiilor, repartizarea proiectelor de lege şi a iniţiativelor legislative către comisii pentru amendamente, avize şi întocmirea rapoartelor, precum şi termenul pentru fiecare dintre acestea;h)întocmeşte proiectul ordinii de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 ianuarie 2018 in M.Of. 72 din 25-ian-2018

Regulament din 2005 Regulamentul Senatului - Republicare

...libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului;f)dispune difuzarea proiectelor de lege, a propunerilor legislative sau a rapoartelor comisiilor tuturor senatorilor, după îndeplinirea cerinţei prevăzute la lit. e) şi publicarea acestora pe site-ul Senatului;g)stabileşte, cu consultarea preşedinţilor comisiilor, repartizarea proiectelor de lege şi a iniţiativelor legislative către comisii pentru amendamente, avize şi întocmirea rapoartelor, precum şi termenul pentru fiecare dintre acestea;h)întocmeşte proiectul ordinii de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 februarie 2016 in M.Of. 152 din 29-feb-2016

Regulament din 2005 Regulamentul Senatului - REPUBLICARE

...libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului;f)dispune difuzarea proiectelor de lege, a propunerilor legislative sau a rapoartelor comisiilor tuturor senatorilor, după îndeplinirea cerinţei prevăzute la lit. e) şi publicarea acestora pe site-ul Senatului;g)stabileşte, cu consultarea preşedinţilor comisiilor, repartizarea proiectelor de lege şi a iniţiativelor legislative către comisii pentru amendamente, avize şi întocmirea rapoartelor, precum şi termenul pentru fiecare dintre acestea;h)întocmeşte proiectul ordinii de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 mai 2016 in M.Of. 387 din 20-mai-2016

Decizia 1999/468/CE/28-iun-1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competenţelor de executare conferite Comisiei (*)

...de punere în aplicare conform unei proceduri eficiente care să respecte pe deplin dreptul de iniţiativă al Comisiei în materie legislativă;(8)ar trebui să se recurgă la procedura de consultare în toate cazurile în care este considerată ca fiind cea mai adecvată; procedura de consultare va continua să fie folosită în cazurile în care se aplică în prezent;(9)al doilea scop al prezentei decizii...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Hotarirea 39/2014 privind modificarea şi completarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005

...evaluarea Eurojust;e) cooperarea interparlamentară în probleme europene.Art. 2Documentele europene supuse examinării sunt următoarele:a) proiecte de acte legislative provenite de la instituţiile europene iniţiatoare; acestea includ regulamentele, directivele, deciziile şi procedurile legislative speciale prevăzute la art. 289 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;b) documente de consultare ale Comisiei Europene (cărţi verzi, cărţi albe şi comunicări);c) rapoarte, concluzii şi alte documente trimise spre informare, dar al...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 iunie 2014 in M.Of. 473 din 27-iun-2014

Legea 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului

...şi oraşele din judeţ ori numai în unele dintre acestea, care sunt direct interesate.(3)Proiectele de lege sau propunerile legislative privind modificarea limitelor teritoriale ale comunelor, oraşelor şi judeţelor se înaintează Parlamentului spre adoptare numai după consultarea prealabilă a cetăţenilor din unităţile administrativ-teritoriale respective, prin referendum. În acest caz organizarea referendumului este obligatorie.Art. 14(1...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 februarie 2000 in M.Of. 84 din 24-feb-2000

Regulament din 1994 al Camerei Deputaţilor - Republicare

...atribuţiile care îi revin în privinţa examinării parlamentare a proiectelor de acte legislative şi a proiectelor de acte fără caracter legislativ ale Uniunii Europene, precum şi a altor documente din domeniul afacerilor europene, potrivit prezentului regulament;l)organizează relaţiile Camerei cu parlamentele altor state şi cu organizaţiile parlamentare pe baza consultării, în funcţie de natura acţiunilor avute în vedere, a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare, a grupurilor parlamentare......fizice, care pot furniza expertize şi informaţii necesare activităţii;g)organizează activităţile necesare pentru examinarea parlamentară a proiectelor de acte legislative şi a proiectelor de acte fără caracter legislativ ale Uniunii Europene, potrivit prezentului regulament;h)organizează, la propunerea membrilor comisiei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 mai 2015 in M.Of. 326 din 13-mai-2015

Regulament din 1994 al Camerei Deputaţilor - Republicare

...atribuţiile care îi revin în privinţa examinării parlamentare a proiectelor de acte legislative şi a proiectelor de acte fără caracter legislativ ale Uniunii Europene, precum şi a altor documente din domeniul afacerilor europene, potrivit prezentului regulament;l)organizează relaţiile Camerei cu parlamentele altor state şi cu organizaţiile parlamentare pe baza consultării, în funcţie de natura acţiunilor avute în vedere, a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare, a grupurilor parlamentare......fizice, care pot furniza expertize şi informaţii necesare activităţii;g)organizează activităţile necesare pentru examinarea parlamentară a proiectelor de acte legislative şi a proiectelor de acte fără caracter legislativ ale Uniunii Europene, potrivit prezentului regulament;h)organizează, la propunerea membrilor comisiei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 aprilie 2016 in M.Of. 277 din 12-apr-2016

Regulament din 1994 al Camerei Deputaţilor - Republicare

...atribuţiile care îi revin în privinţa examinării parlamentare a proiectelor de acte legislative şi a proiectelor de acte fără caracter legislativ ale Uniunii Europene, precum şi a altor documente din domeniul afacerilor europene, potrivit prezentului regulament;l)organizează relaţiile Camerei cu parlamentele altor state şi cu organizaţiile parlamentare pe baza consultării, în funcţie de natura acţiunilor avute în vedere, a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare, a grupurilor parlamentare......fizice, care pot furniza expertize şi informaţii necesare activităţii;g)organizează activităţile necesare pentru examinarea parlamentară a proiectelor de acte legislative şi a proiectelor de acte fără caracter legislativ ale Uniunii Europene, potrivit prezentului regulament;h)organizează, la propunerea membrilor comisiei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 iunie 2016 in M.Of. 481 din 28-iun-2016

Regulament din 1994 al Camerei Deputaţilor - Republicare

...atribuţiile care îi revin în privinţa examinării parlamentare a proiectelor de acte legislative şi a proiectelor de acte fără caracter legislativ ale Uniunii Europene, precum şi a altor documente din domeniul afacerilor europene, potrivit prezentului regulament;l)organizează relaţiile Camerei cu parlamentele altor state şi cu organizaţiile parlamentare pe baza consultării, în funcţie de natura acţiunilor avute în vedere, a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare, a grupurilor parlamentare......fizice, care pot furniza expertize şi informaţii necesare activităţii;g)organizează activităţile necesare pentru examinarea parlamentară a proiectelor de acte legislative şi a proiectelor de acte fără caracter legislativ ale Uniunii Europene, potrivit prezentului regulament;h)organizează, la propunerea membrilor comisiei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 noiembrie 2019 in M.Of. 919 din 14-noi-2019