Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 6496 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 741.973 acte

Legea 19/2009 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009

...100 863 887 910
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Programul s-a obţinut din centralizarea a 7 fişe.ANEXA Nr. 5/03/20/121:MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE- Capitol 68.03 -- ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ- Cod 20.68.03.0002FIŞA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII AMENAJARE SEDIU CASA LOCALĂ DE PENSII BÂRLAD Tipul cheltuielii: A
......I 954 720 234
II 954 720 234
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Proiecţia costurilor de
funcţionare şi de întreţinere
după PIF (preliminări)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
Capitol 68.03 -- ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Cod 20.68.03.0003
FIŞAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 27 februarie 2009 in M.Of. 122 din 27-feb-2009

Legea 519/2003 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004

...304/19/07:CHELTUIELI CU SALARIILE pe anul 2004 (sumele alocate de la bugetul asigurărilor sociale de stat)MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATE SOCIALE ŞI FAMILIEI- mii lei -
Denumire indicator
Cod
Program 2004
BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
5004
Fond aferent salariilor de bază
08001
266.990.244
Salarii de merit
......332
Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;Credite interne = Buget asigurări pentru şomaj;Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecţiei MunciiAnexa nr. 304/19/27:(1)FIŞA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII - SEDIUL DDFSS BACĂUMINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 4 decembrie 2003 in M.Of. 864 din 04-dec-2003

Codul Muncii din 2002 Codul Muncii - proiect

...Codul Muncii - proiectTITLUL I:DISPOZIŢII GENERALECapitolul I:Domeniul de aplicareArt. 1(1)Prezentul cod reglementează totalitatea raporturilor individuale şi colective de muncă, controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum şi jurisdicţia muncii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 6 decembrie 2002 in Brosura 0 din 06-dec-2002

Decizia 21/2015 [A] referitoare la examinarea în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 1079 alin. 2 pct. 3 din Codul civil din 1864 şi art. 1523 alin. (2) lit. d) din Codul civil (Legea nr. 287/2009) raportat la art. 166 alin. (1) şi (4) din Codul muncii, republicat [art. 161 alin. (1) şi (4) din Codul muncii în forma anterioară republicării] şi art. 1088 din Codul civil din 1864, art. 2 din O.G. nr. 9/2006, art. 2 din O.G. nr. 13/2011 şi art. 1535 din Codul civil (Legea nr. 287/2009), respectiv art. 16 lit. ''a'' din Decretul nr. 167/1958 raportat la art. 171 din Codul muncii, republicat (art. 166 Codul Muncii în forma anterioară republicării)

...în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 1079 alin. 2 pct. 3 din Codul civil din 1864 şi art. 1523 alin. (2) lit. d) din Codul civil (Legea nr. 287/2009) raportat la art. 166 alin. (1) şi (4) din Codul muncii, republicat [art. 161 alin. (1) şi (4) din Codul muncii în forma anterioară republicării] şi art. 1088 din Codul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 5 octombrie 2015 in M.Of. 743 din 05-oct-2015

Legea 40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

...LEGE nr. 40 din 31 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul munciiParlamentul României adoptă prezenta lege.Art. ILegea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 31 martie 2011 in M.Of. 225 din 31-mar-2011

Codul Justitiei Militare din 1937 Codul Justitiei Militare al Romaniei

...hotarite prin decretul pentru trecerea armatei pe picior de pace. Aceste tribunale aplica, in aceste cazuri, pedepsele prevazute in prezentul cod pentru starea de mobilizare si de razboi, afara de pedeapsa cu moartea, care este inlocuita cu munca silnica pe vieata.CAPITOLUL IV:Curtea Militara de Casare si JustitieArt. 72Curtea Militara de Casare si Justitie in......termenul legal de serviciu obligator in armata activa. Nu exista, pentru militari, prescriptie pentru tradare.Art. 459Pedepsele prevazute de codul penal pentru crimele de inalta tradare, spionaj si acelea in contra sigurantei Statului, sunt pentru justitiabilii de instantele militare in...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: sâmbătă, 20 martie 1937 in M.Of. 66 din 20-mar-1937

Legea 632/2002 bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2003

...3/04/20/08:CHELTUIELI CU SALARIILE pe anul 2003 (sumele alocate de la bugetul asigurărilor sociale de stat)MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE- mii lei -
-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
- Denumire indicator - Cod -Program 2003-
+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
- CHELTUIELI-TOTAL - 5004 - -
-Fond aferent salariilor de bază - 08001 - 266.693.448-
-Salarii de merit - 08002 - 8.000
......Asigurărilor pentru Şomaj
Anexa nr. 3/04/20/30:FIŞA Obiectivului de investiţii: SEDIUL O.M.S.S. BACĂUMINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
Capitol 73.04 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
Cod 20.73.04.0013
Tip: A. OBIECTIVE DE
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 3 decembrie 2002 in M.Of. 871 din 03-dec-2002

Legea 487/2006 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007

...din centralizarea a 8 fişe.NOTĂ:Alte surse = Bugetul Asigurărilor Sociale de StatANEXA Nr. 5/03/20/121:MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI- Capitol 68.03 - ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂCod 20.68.03.0002FIŞA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢIIAMENAJARE SEDIU CASĂ LOCALĂ DE PENSII BÎRLADTipul cheltuielii: B - obiectiv
......2. Proiecţia costurilor
de funcţionare şi de
întreţinere după PIF
(preliminări)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTĂ:Alte surse = Bugetul Asigurărilor Sociale de StatMINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI- Capitol 68.03 - ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂCod 20.68.03.0001b CNPASFIŞA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 29 decembrie 2006 in M.Of. 1047 din 29-dec-2006

Legea 744/2001 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2002

...alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUp.PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUANEXA Nr. 11:MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALEBUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT PE ANUL 2002
Denumirea indicatorilor
Cod
2002
Program
A
B
1
VENITURI - TOTAL
114.352.815.656
I. VENITURI CURENTE
114.352.815.656
A. VENITURI
......de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale
09
995.751.844
EXCEDENT/ DEFICIT
0
ANEXA Nr. 12:MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALESINTEZA
BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT PE ANUL 2002- detalierea fondurilor pe surse şi pe titluri de
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 11 decembrie 2001 in M.Of. 785 din 11-dec-2001

Legea 237/2007 privind modificarea alineatului (1) al articolului 269 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...LEGE nr. 237 din 12 iulie 2007 privind modificarea alineatului (1) al articolului 269 din Legea nr. 53/2003 - Codul munciiParlamentul României adoptă prezenta lege.Art. I1.Alineatul (1) al articolului 269 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 25 iulie 2007 in M.Of. 497 din 25-iul-2007