Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 115 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 751.062 acte

Metodologie-Cadru din 2011 PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2012-2013

...an de activitate se iau în considerare calificativul pentru anul şcolar 2010-2011 şi calificativul parţial din anul şcolar 2011-2012.9.Am întrerupt activitatea în învăţământ pentru motivul ................, cu (fără) acordul Inspectorului Şcolar ................., prin decizia nr. ........., conform art. ....... din Legea nr. 53/2003, republicată - Codul muncii.10.Sunt/nu sunt unic întreţinător de familie. Am ...... copii în întreţinere. Soţul/soţia este/nu este angajat(ă) în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 27 octombrie 2011 in M.Of. 758 bis din 27-oct-2011

Legea 340/2013 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014

...Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderareMinisterul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor VârstniceI.Credite de angajamentII.Credit bugetar
Cod
Denumirea program/
instrument/ facilitate
Valoarea totală
Realizări până în anul 2011
Realizări 2012
Execuţie preliminată 2013
Program 2014
Estimări 2015
Estimări 2016
Estimări 2017
Anii următori
5000
TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 12 decembrie 2013 in M.Of. 776 din 12-dec-2013

Metodologie-Cadru din 2012 privind mobilitatea personalului didactic din învaţamântul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014

...IGP/ ARR: |_| Avizul liceului pedagogic:|_|7.CALIFICATIVUL obţinut în anul şcolar 2010/2011 ......................................şi în anul şcolar 2011/2012 .............................................;8.Am întrerupt activitatea în învăţământ pentru motivul ........................................., cu (fără) acordul Inspectorului Şcolar .............................., prin decizia nr. ............................, conform art. ...................... din Legea nr. 53/2003, republicată - Codul muncii.9.Sunt/nu sunt unic întreţinător de familie. Am ................ copii în întreţinere. Soţul/soţia este/nu este angajat(ă) în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 30 ianuarie 2013 in M.Of. 64 bis din 30-ian-2013

Norme Metodologice din 2014 de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 75/2014 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca organism de conducere şi implementare a fazei a doua a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România

...angajatAvând în vedere:- dispoziţiile art. 17 alin. (4), art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cap. VII din Contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi al Ministerului Sănătăţii şi unităţilor din subordine pe anul 2012, înregistrat la Ministerul Muncii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 6 martie 2014 in M.Of. 165 din 06-mar-2014

Legea 205/2012 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 9 iunie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi al Fondului Monetar Internaţional din 27 iunie 2011, a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 14 septembrie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 29 septembrie 2011, a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 2 decembrie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 19 decembrie 2011, a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 28 februarie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar International din 21 martie 2012, şi a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 8 iunie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 22 iunie 2012

...2011. Pentru Poşta Română, vom finaliza implementarea planului nostru de restructurare deja aprobat ce vizează eliminarea pierderilor până în anul 2012 cel târziu.SECŢIUNEA 2:Pieţele muncii25.Am realizat reforme substanţiale ale legislaţiei muncii. Noul cod al muncii, ce a intrat în vigoare pe 30 aprilie, îşi propune să flexibilizeze piaţa muncii prin promovarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 23 noiembrie 2012 in M.Of. 790 din 23-noi-2012

Hotarirea 797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi şi crearea de locuri de muncă

...în condiţiile prevederilor schemei pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi şi crearea de locuri de muncă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 797/2012.I.Prezentarea întreprinderiiDenumirea întreprinderii: .............................Adresa: ....................., cod poştal ..........................Telefon: ................................., fax .......................E-mail: ...................................Data înregistrării întreprinderii: ...........................Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: ..............................Codul de identificare fiscală: .........................Forma...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 9 august 2012 in M.Of. 563 din 09-aug-2012

Ordonanta urgenta 45/2013 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 12 septembrie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 28 septembrie 2012, precum şi a Scrisorii semnate de autorităţile române la Bucureşti la 8 martie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 15 martie 2013, prin care se solicită prelungirea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, de tip preventiv, intrat în vigoare prin Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 10 martie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 25 martie 2011

...CFR Infrastructură. Vom numi noii membri ai consiliului de administraţie şi echipele de management profesionist până la finele lunii septembrie 2012.(6)Alte reforme structurale30.Continuăm să înregistrăm progrese în implementarea noilor prevederi legislative în domeniul pieţei muncii şi asistenţei sociale. Noul Cod al muncii a îmbunătăţit semnificativ funcţionarea pieţei muncii şi a contribuit deja la o redresare a nivelului de ocupare şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 29 mai 2013 in M.Of. 309 din 29-mai-2013

Legea 294/2011 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012

...Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderareMinisterul Muncii, Familiei şi Protecţiei SocialeI.Credite de angajamentII.Credit bugetar- mii lei -
Cod
Denumirea program/instrument/facilitate
Valoarea totală
Realizări până în anul 2009
Realizări 2010
Execuţie preliminată 2011
Propuneri 2012
Estimări 2013
Estimări 2014
Estimări 2015
Anii următori
5000 TOTAL GENERAL
I.
Credite de angajament
76.295
0
0
21
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 22 decembrie 2011 in M.Of. 913 din 22-dec-2011

Acord din 19-oct-2018 DE PARTENERIAT VOLUNTAR între Uniunea Europeană şi Republica Socialistă Vietnam privind asigurarea respectării legislaţiei, guvernanta şi schimburile comerciale în sectorul forestier

...Circulara nr. 156/2013/TT-BTC; Documentul 815/TCT KK
Criteriul 2: Respectarea Codul Muncii
Indicatorul 2.1. Contract de muncă între întreprinderi şi angajaţi:
2.1.1. Numele acestora sunt incluse pe statul de plată al organizaţiilor
S
Articolele 15, 16 şi 17 din Codul muncii din 2012
Indicatorul 2.2. Angajaţii sunt membri ai sindicatului întreprinderii:
2.2.1. Numele acestora sunt incluse în lista
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 5 iunie 2019 in Jurnalul Oficial 147L

Legea 187/2014 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015

...Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderareMinisterul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor VârstniceI.Credite de angajamentII.Credit bugetar- mii lei -
Cod Denumirea program/instrument/facilitate
Valoarea totală
Realizări până în anul 2012
Realizări 2013
Execuţie preliminată 2014
Program 2015
Estimări 2016
Estimări 2017
Estimări 2018
Anii următori
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 30 decembrie 2014 in M.Of. 961 din 30-dec-2014