Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 71 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 709.844 acte

Hotarirea 814/2014 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'' - Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, instituţie publică aflata în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

...tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Nr. crt.
Nr. M.F.P.
Cod de clasificare
Denumire
Descriere tehnică
Adresa
Valoare de inventar actualizată
(LEI)
1
62730
8.28.06
Teren Staţie experimentală Aldeni
S constr. = 32 mp,
S teren = 2.700 mp
Ţara
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 25 septembrie 2014 in M.Of. 703 din 25-sep-2014

Hotarirea 860/2014 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'' - Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

...tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Nr. crt.
Nr. MFP
Codul de clasificare
Denumirea
Descrierea tehnică
Adresa
Valoarea de inventar actualizată (lei)
0
1
2
3
4
5
6
1
63773
8.16.08
Reţea geodezică de sprijin, ax cadastral Direcţia
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 31 octombrie 2014 in M.Of. 794 din 31-oct-2014

Ordinul 569/2014 privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat

...statistice
Se indică informaţii de identificare a operatorului economic care a realizat schimburi intracomunitare de bunuri şi date de contact actualizate ale persoanei responsabile pentru completarea Declaraţiei statistice Intrastat.
Cod de identificare al partenerului comercial
Se indică codul de identificare fiscală al partenerului comercial din Uniunea Europeană, către care sunt expediate fizic bunurile. Acest câmp
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 24 noiembrie 2014 in M.Of. 854 din 24-noi-2014

Norme Metodologice din 1998 de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investitiilor directe

...aplicarii reglementarilor vamale, precum si a facilitatilor fiscale, prin structurile sale abilitate in acest sens.Art. 11Lista cu denumirea comerciala si codurile din Tariful vamal de import al Romaniei, prevazute la art. 13 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/1997, se actualizeaza si se supune aprobarii Guvernului de catre Ministerul Industriei si Comertului si Ministerul Finantelor.ANEXA:DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE privind...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 25 februarie 1998 in M.Of. 89 din 25-feb-1998

Cod din 2014 DE CONDUITĂ pentru utilizarea numerelor naţionale scurte interne şi a codurilor scurte SMS/MMS

...Un rol important în acest lanţ revine FSVA. Astfel, armonizarea poate fi asigurată numai împreună cu FSVA care are interes comercial direct în furnizarea aceluiaşi serviciu prin intermediul aceluiaşi număr scurt, respectiv cod scurt, în toate reţelele publice de comunicaţii electronice.(12)Pentru asigurarea armonizării, FRCE trebuie să ofere FSVA informaţii corecte şi actualizate referitor la statutul numerelor scurte/codurilor scurte în propria reţea şi să respecte principiul "primul venit, primul servit" pe parcursul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 27 august 2014 in M.Of. 629 din 27-aug-2014

Decizia 600/2004 privind modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 219/2003 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele (denumiri comerciale) de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu cu şi fără contribuţie personală, corespunzătoare denumirilor comune internaţionale (DCI), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 516/2003

...INTERNAŢIONALE (DCI) DE CARE BENEFICIAZĂ ASIGURAŢII ÎN TRATAMENTUL AMBULATORIU FĂRĂ CONTRIBUŢIE PERSONALĂSECŢIUNEA A:MEDICAMENTE DE BAZĂ, OPŢIUNEA TERAPEUTICĂ 1ACTUALIZATĂ CU PRODUSELE COMERCIALE AUTORIZATE DE A.N.M. PÂNĂ LA 30 SEPTEMBRIE 20041.INSUFICIENŢA CARDIACĂ CRONICĂ
NR.
PRES-CRIPŢIE
COD ATC
DCI
DEN. PRODUS
FORMA
CONCENTRAŢIE
FIRMA
ŢARA
AMBALAJ
1
P-6L
C01AA05
DIGOXINUM
DIGOXIN
COMPR.
0.25 mg
SICOMED
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 21 decembrie 2004 in M.Of. 1231 din 21-dec-2004

Decizia 279/2004 pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 219/2003 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele (denumiri comerciale) de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu cu şi fără contribuţie personală, corespunzătoare denumirilor comune internaţionale (DCI), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 516/2003

...PRODUSELOR MEDICAMENTOASE DE CARE BENEFICIAZĂ ASIGURAŢII, IN TRATAMENTUL AMBULATORIU FARA CONTRIBUŢIE PERSONALASecţiunea A:Medicamente de baza, opţiunea terapeutica 1 ACTUALIZATA CU PRODUSELE COMERCIALE AUTORIZATE DE A.N.M. PANA LA 31 MARTIE 20041.INSUFICIENTA CARDIACA CRONICA
NR. CRT
COD ATC
D.C.I.
DENUMIRE COMERCIALA
FORMA
CONCEN-TRAŢIE
FIRMA
TARA
AMBALAJ
1
C01AA05
DIGOXINUM
DIGOXIN
COMPR.
0.25 mg
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 5 iulie 2004 in M.Of. 602 din 05-iul-2004

Decizia 440/2004 pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 219/2003 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele (denumiri comerciale) de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu cu şi fără contribuţie personală, corespunzătoare denumirilor comune internaţionale (DCI), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 516/2003

...INTERNAŢIONALE (DCI) DE CARE BENEFICIAZĂ ASIGURAŢII ÎN TRATAMENTUL AMBULATORIU FĂRĂ CONTRIBUŢIE PERSONALĂSECŢIUNEA A:MEDICAMENTE DE BAZĂ, OPŢIUNEA TERAPEUTICĂ 1ACTUALIZATĂ CU PRODUSELE COMERCIALE AUTORIZATE DE A.N.M. PÂNĂ LA 30 IUNIE 20041.INSUFICIENŢA CARDIACĂ CRONICĂ
NR.
PRES-CRIP-ŢIE
COD ATC
DCI
DEN. PRODUS
FORMA
CONCEN-TRAŢIE
FIRMA
ŢARA
AMBALAJ
1
P-6L
C09AA01
CAPTOPRILUM
CAPOCARDr 25
COMPR.
25 mg
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 20 septembrie 2004 in M.Of. 858 din 20-sep-2004

Hotarirea 209/2002 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 1.189/2001 privind aprobarea Planului de actiuni pentru inlaturarea barierelor administrative din mediul de afaceri

...Departamentul pentru comerţ exterior şi promovare economică din cadrul MAE va întocmi şi va publica un inventar complet al barierelor comerciale netarifare.
19. Toate deciziile, normele, circularelesau regulamentele interne ce reglementeazăprocedura vamală şi nu sunt cuprinse înCodul vamal sau în Regulamentul de aplicarea Codului vamal vor fi revăzute, încadrate în legislaţia existentă şi actualizate permanent la nivelul autorităţilor vamale, pentru a facilita accesul public la forma consolidată a reglementărilor în domeniul vamal
MFP, DGV
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 22 martie 2002 in M.Of. 196 din 22-mar-2002

Decizia 820/2003 pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 219/2003

...DENUMIRI COMERCIALE) DE CARE BENEFICIAZĂ ASIGURAŢII ÎN TRATAMENTUL AMBULATORIU FĂRĂ CONTRIBUŢIE PERSONALĂSECŢIUNEA A:Medicamente de bază, opţiunea terapeutică 1ACTUALIZATĂ CU PRODUSELE COMERCIALE AUTORIZATE DE A.N.M. PÂNĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2003
nr. crt.
PRESCRIPT
COD ATC
DCI
DEN COM
FORMA FARM
CONC
FIRMA DET
ŢARA DET
AMBALAJ
1.INSUFICIENŢA CARDIACĂ CRONICĂ
1
P-6L
C01AA05
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 12 noiembrie 2003 in M.Of. 796 din 12-noi-2003