Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 4578 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 588.375 acte

Ordonanta urgenta 51/1998 privind valorificarea unor active bancare - Republicare

...îi revin prin acte normative.Art. 13(1)Cesiunea creanţelor bancare neperformante este supusă dispoziţiilor art. 1391 şi următoarele din Codul civil, referitoare la cesiunea de creanţă, şi are ca efect principal subrogarea AVAB în toate drepturile principale şi accesorii ale creditorilor......contractele de cesiune de creanţă reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă nu sunt supuse transcrierii prevăzute la art. 1394 din Codul civil.(5)Termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită a creanţelor preluate de AVAB, constatate prin acte...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 decembrie 2002 in M.Of. 948 din 24-dec-2002

Codul Comercial din 1887 - actualizat

...GENERETITLUL I:DISPOZITIUNI GENERALEArt. 1In comert se aplica legea de fata. Unde ea nu dispune se aplica Codul civil.Art. 2Bursele, balciurile (iarmarocurile), targurile, docurile si antrepozitele, precum si celelalte institutiuni care servesc comertului, se reguleaza prin legile......ale femeii, daca a avut loc. Deosebit de aceasta, ei pot sa exercite actiunea ce le acorda art. 975 din Codul civil, cind separatiunea ar fi fost facuta in frauda drepturilor lor.*) Dispozitiile acestui text se vor corobora cu 3 art...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 iunie 1997 in M.Of. 133 din 27-iun-1997

Codul de Procedura Civila din 1865 CODUL DE PROCEDURA CIVILA - Republicare

...fost mincinos.Art. 234Dispozitiunile art. 230 si 231 se aplica si juramantului dat de judecator in conditiunile prevazute de codul civil.& 9. Asigurarea dovezilorArt. 235Oricine are interes sa constate de urgenta marturia unei persoane, parerea unui expert, starea unor......catre Stat, penalitati prevazute de lege, pentru chirii si creante alimentare precum si pentru creantele privilegiate prescrise de articolul 1729 codul civil; pana la jumatate in ce priveste plata dotei legiuitei sotii, precum si alimentele acordate de lege sotiei, copiilor si...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 februarie 1948 in M.Of. 45 din 24-feb-1948

Codul Aerian din 1997 CODUL AERIAN - Republicare

...de competenţe organismelor tehnice specializate sau societăţilor comerciale autorizate, menţionate la alin. (1), precum şi autorizarea sau licenţierea agenţilor aeronautici civili în conformitate cu prevederile prezentului Cod aerian se fac cu perceperea unor taxe sau tarife.(4)Delegarea de competenţe se poate realiza în domenii de strictă......ale autorităţii de stat, care desfăşoară activităţi pe aerodromuri civile, au obligaţia de a respecta normele stabilite, în temeiul prezentului Cod aerian şi al reglementărilor aeronautice, de către administratorii acestora în interesul public şi al dezvoltării transporturilor aeriene.(2)Toate activităţile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 ianuarie 2001 in M.Of. 45 din 26-ian-2001

Legea 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

...LEGE nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil______*) N.n. - Potrivit art. 221 prezenta lege intră în vigoare la data de 1 octombrie 2011, cu excepţia art......CAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1Prezenta lege cuprinde dispoziţiile privind punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 24 iulie 2009, denumită în continuare Codul civil...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 iunie 2011 in M.Of. 409 din 10-iun-2011

Ordonanta urgenta 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

...80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbruAvând în vedere modificarea cadrului legal de desfăşurare a procesului civil prin adoptarea Codului de procedură civilă, precum şi punerea în aplicare a noilor instituţii adoptate prin Codul civil,ţinând seama de faptul că evoluţia în plan legislativ menţionată nu s-a reflectat într-un mod adecvat şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 iunie 2013 in M.Of. 392 din 29-iun-2013

Norme Metodologice din 2004 de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial;d)venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil;e)venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;f)venitul obţinut de o persoană fizică dintr-......avocaţi, notari publici asociaţi, asociaţii în participaţiune constituite potrivit legii, cât şi orice asociere fără personalitate juridică constituită în baza Codului civil.186.Asociatul desemnat conform prevederilor art. 92 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal are şi următoarele obligaţii:- să...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 februarie 2004 in M.Of. 112 din 06-feb-2004

Legea 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

...aplicabile."23.La articolul 92 punctul 1, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) cererile date de Codul civil în competenţa instanţei de tutelă şi de familie, în afară de cazurile în care prin lege se prevede în mod......Cereri în materie de tutelă şi familie(1) Dacă legea nu prevede altfel, cererile privind ocrotirea persoanei fizice date de Codul civil în competenţa instanţei de tutelă şi de familie se soluţionează de instanţa în a cărei circumscripţie teritorială îşi are...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 mai 2012 in M.Of. 365 din 30-mai-2012

Legea 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

...ipotecar pentru investiţii imobiliare va fi garantat prin ipoteci sau privilegii, astfel cum sunt definite la art. 1.737 din Codul civil, asupra imobilului - teren sau construcţii - pentru care se acordă creditul.(2)Ipoteca astfel constituită pentru garantarea creditului poate avea ca......ulterior constituirii sale, în limita valorii stabilite prin contract şi pe măsura utilizării creditului.(3)Prevederile art. 1.775 din Codul civil nu se aplică ipotecilor constituite pentru garantarea împrumuturilor acordate în condiţiile prezentei legi.(4)Ipotecile sau privilegiile constituite pentru...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 decembrie 1999 in M.Of. 611 din 14-dec-1999

Codul Aerian din 1997 CODUL AERIAN

...autorizatiei si/sau a licentei eliberate de Ministerul Transporturilor, agentii economici care desfasoara activitatile prevazute la art. 63 din prezentul Cod aerian capata statutul de agenti economici aeronautici civili. Ministerul Transporturilor emite reglementarile, standardele si procedurile privind evaluarea, auditarea si autorizarea si/sau licentierea agentilor economici aeronautici civili, pe care le publica in Monitorul Oficial al Romaniei.Art. 65in cazul constatarii nerespectarii conditiilor si criteriilor de autorizare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 august 1997 in M.Of. 208 din 26-aug-1997