Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 23 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 711.322 acte

Decizia 12/2019 [R] pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea dispoziţiilor art. 688 alin. (2) din Codul de procedură civilă şi art. 1.155 alin. (2) din Codul civil

...instituită prin alin. (1) al aceluiaşi articol1.1 Fl. A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coordonatori), Noul Cod civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012, pag. 1202-1203; Francisc Deak, Romeo Popescu, Tratat de drept succesoral, vol. III, Transmisiunea şi partajul moştenirii, Ediţia a III-a actualizată şi completată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014, pag. 127.54. În acest sens, se arată în doctrina la care s-...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 23 aprilie 2019 in M.Of. 316 din 23-apr-2019

Ordinul 25/2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 90/2015 privind aprobarea contractelor-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi pentru modificarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse de prosumatorii care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 227/2018

...majorăArt. 17(1)Răspunderea părţilor este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forţa majoră, în condiţiile prevăzute de Codul civil.(2)Partea care invocă forţa majoră va lua toate măsurile care îi stau la dispoziţie în vederea minimizării efectelor acesteia şi va oferi celeilalte părţi informaţii actualizate în mod rezonabil, atunci când şi dacă acestea sunt disponibile, cu privire la perioada în care nu îşi poate îndeplini...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 15 aprilie 2021 in M.Of. 394 din 15-apr-2021

Decizia 5/2020 [A] referitoare la soluţionarea recursului în interesul legii privind existenţa şi întinderea dreptului titularilor de librete C.E.C. de economii cu dobândă şi câştiguri în autoturisme

...operată prin Legea nr. 348/2004. În virtutea contractului de depozit şi în baza principiului nominalismului monetar (art. 1604 din Codul civil din 1864), Banca nu avea obligaţia de a indexa sau actualiza sumele depuse, ci numai de a le restitui oricând, la cererea deponenţilor, exact în moneda în care le-a primit...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 19 februarie 2020 in M.Of. 131 din 19-feb-2020