Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 159 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 709.844 acte

Decizia 1389/2011 [R/R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 158 şi art. 159 din Codul de procedură civilă, ale art. 20 alin. (2) şi art. 50^1 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi ale art. 1201 din Codul civil

...
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 30 ianuarie 2012 in M.Of. 74 din 30-ian-2012

Decizia 310/2012 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, ale art. 23 din Legea locuinţei nr. 114/1996, precum şi ale art. 480, 1429 şi 1436 din Codul civil

...
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 5 iunie 2012 in M.Of. 376 din 05-iun-2012

Regulamentul 18/2011 privind modificarea şi completarea unor regulamente ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

...
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 3 ianuarie 2012 in M.Of. 2 din 03-ian-2012

Legea 273/2004 privind procedura adopţiei - Republicare

...şi ulterior a fost modificată prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 259 din data de 19 aprilie 2012 ...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 19 aprilie 2012 in M.Of. 259 din 19-apr-2012

Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă *) - Republicată

...Art. IVPrezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată."Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 339 din data de 18 mai 2012
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 18 mai 2012 in M.Of. 339 din 18-mai-2012

Legea 1/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

...265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată;4.modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;5.abrogarea prevederilor art. II din Legea nr. 211/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 4 ianuarie 2013 in M.Of. 7 din 04-ian-2013

Legea 138/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe

...îşi are domiciliul sau, după caz, îşi are sediul creditorul.(2) Opoziţia la executare prevăzută la art. 2.452 din Codul civil este de competenţa judecătoriei care a învestit cu formulă executorie contractul de ipotecă."Art. VIILegea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 16 octombrie 2014 in M.Of. 753 din 16-oct-2014

Ordinul 142/2010 privind condiţiile şi cerinţele de atribuire a codurilor numerice de identificare a numelor unităţilor de producţie a explozivilor de uz civil

...acestuia.Art. 6Operatorii economici prevăzuţi la art. 4 alin. (1) au obligaţia ca, până la data de 5 aprilie 2012, să ia măsurile necesare în vederea obţinerii codurilor numerice de identificare a numelor unităţilor de producţie a explozivilor de uz civil, în condiţiile prezentului ordin.Art. 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 8 iulie 2010 in M.Of. 469 din 08-iul-2010

Ordinul 3365/2012 privind comasarea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Particular nr. 1 din Arad de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală ''Vasile Goldiş'' din Arad

...medical de farmacie, şi de prevederile art. 232 şi art. 233 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată (Codul civil),luând în considerare dispoziţiile art. 234 şi 235 din Codul civil, precum şi solicitarea Fundaţiei Universitare "Vasile Goldiş" din Arad...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 10 aprilie 2012 in M.Of. 240 din 10-apr-2012

Legea 169/2013 privind unele măsuri necesare pentru lucrările de dezvoltare a Conductei de gaze naturale Nabucco

...Compania Nabucco România.CAPITOLUL VI:Dispoziţii finaleArt. 31(1)Dispoziţiile prezentei legi se completează în mod corespunzător cu prevederile Codului civil şi ale Codului de procedură civilă şi cu cele ale Legii nr. 123/2012, în măsura în care acestea nu sunt contrare prezentei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 5 iunie 2013 in M.Of. 325 din 05-iun-2013