Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1891 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 750.011 acte

Ordinul 1214/2006 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2006 a agenţilor economici

...a fost depusă, unitatea fiind sancţionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.Persoanele juridice completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 şi 301 bis...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 25 iulie 2006 in M.Of. 641 din 25-iul-2006

Ordinul 498/2007 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2007 a operatorilor economici

...a fost depusă, unitatea fiind sancţionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.Persoanele juridice completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 şi 301 bis...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 28 iunie 2007 in M.Of. 430 din 28-iun-2007

Ordinul 8/2008 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială a instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi a Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

...credit fiind sancţionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.2.4.Instituţiile de credit înscriu codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 şi actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007.Instituţiile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 25 august 2008 in M.Of. 620 din 25-aug-2008

Hotarirea 1211/2001 privind înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - Republicare

...conexe, exclusiv pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi subordonate obiectului său principal de activitate:a)consultanţă pentru afaceri şi management (cod CAEN 7414);b)administrarea programelor de finanţare destinate întreprinderilor mici şi mijlocii (cod CAEN 6713);c)intermedieri financiare pentru finanţarea activităţilor economice prestate de întreprinderile mici şi mijlocii şi alte activităţi de finanţare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 13 februarie 2006 in M.Of. 132 din 13-feb-2006

Norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor din 2008 privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală

...sc. ...., ap. ....., sectorul ........., codul ......... judeţul ..........., telefon ............, cod unic de înregistrare (CUI) ..............., reprezentantul legal al unităţii .................., din localitatea ............., str. ............ nr. ....., sectorul ........., codul poştal ............, judeţul ..........., telefon .........., e-mail ..........., pentru punctul de lucru ................ din localitatea ............., str. ........... nr. ......, sectorul ......., codul ............., judeţul ............., telefon ..........., în care se desfăşoară următoarele activităţi:1............................... (Cod CAEN.............);2............................... (Cod CAEN.............);3............................... (Cod CAEN.............).După eliberarea prezentului document, reprezentantul unităţii trebuie să notifice direcţiei sanitare veterinare şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 30 decembrie 2008 in M.Of. 895 din 30-dec-2008

Ordinul 601/2002 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN

...şi conducerea misiunilor diplomatice şi consulare în străinătate sau la birourile organizaţiilor internaţionale, vezi 75.21TABEL DE CONVERSIE ÎNTRE CAEN ŞI CAEN rev. 1
CAEN
CAEN rev. 1
Tip modificare
Nivel
A
A
Agregare (A+B)=A
Secţiune
B
C
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 13 decembrie 2002 in M.Of. 908 din 13-dec-2002

Ordinul 1958/2008 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2008 a operatorilor economici

...a fost depusă, unitatea fiind sancţionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.Persoanele juridice completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 şi 301 bis...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 3 iulie 2008 in M.Of. 499 din 03-iul-2008

Ordinul 3118/C/2004 pentru aprobarea modelului cererii de înregistrare în registrul comerţului şi al declaraţiilor pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării

...sau desfacere a produselor pentru sediul social şi pentru fiecare sediu secundar în care se desfăşoară o activitate specifică conform codului CAEN.cod: 11-10-142
DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE Model 2
Nr. intrare: ................. data: ..................
4.3.2._SEDII SECUNDARE Nr. salariaţi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 26 noiembrie 2004 in M.Of. 1105 din 26-noi-2004

Ordonanta 16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

...specialităţi de panificaţie: cornuri, chifle, batoane, covrigi, minibaghete, franzeluţe şi împletituri, care se încadrează în grupa produse de brutărie la codul CAEN/CPSA 1071;2. făină albă de grâu, făină semialbă de grâu, făină neagră de grâu şi făină de secară, care se încadrează la codul CAEN/CPSA 1061;3. triticum spelta, grâu comun şi meslin, care se încadrează la codul NC 1001 99 00, şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 2 august 2013 in M.Of. 490 din 02-aug-2013

Instructiuni din 2008 pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală

...valorifică şi comercializează produse şi subproduse alimentare de origine nonanimală;d)unităţi integrate - unităţile care desfăşoară mai multe activităţi sectoriale (cod CAEN) integrate în aceeaşi locaţie;e)operator economic - orice persoana fizică sau juridică care prelucrează, procesează, depozitează, transportă, valorifică şi comercializează......care operatorii economici işi desfăşoară activitatea în unul sau mai multe judeţe prin unităţi fără personalitate juridică şi cu acelaşi cod CAEN, plata aferentă controlului oficial se face de către entitatea juridică, conform categoriei de încadrare din anexa nr. 1.(2...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 29 decembrie 2008 in M.Of. 886 din 29-dec-2008