Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1550 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 656.304 acte

Hotarirea 207/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale

...ANARZ;c)lista beneficiarilor serviciilor prevăzute la art. 6 lit. a), avizată de ANARZ, care va cuprinde: denumirea beneficiarului, adresa, codul unic de înregistrare, codul CAEN, numărul unic de identificare a beneficiarului la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), rasa şi numărul de animale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 martie 2011 in M.Of. 206 din 24-mar-2011

Ordinul 567/2008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis ''Sprijinirea activităţilor economice în vederea diversificării economiei rurale şi a creşterii calităţii vieţii în spaţiul rural''

...Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale.(4)Codurile CAEN aferente activităţilor care sunt eligibile la finanţare în cadrul măsurilor 312 şi 313 sunt prezentate în anexele nr. 1 şi......self=03?=0305Art. 33Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta schemă.ANEXA Nr. 11:LISTA codurilor CAEN aferente activităţilor care sunt eligibile la finanţare în cadrul măsurii 312
n.c.a.: neclasificate altundeva
* parte din
Diviziune
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 septembrie 2008 in M.Of. 656 din 17-sep-2008

Statut din 2008 al Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A.

...şi completarea acestuiaArt. 6:Obiectul de activitate6.1.Activitatea principală a Băncii este "Alte activităţi de intermedieri monetare" - cod CAEN 6512 şi domeniul principal este "Intermediere monetară" - cod CAEN 651.6.2.Banca poate desfăşura, în limita autorizaţiei acordate de Banca Naţională a României, precum şi sub rezerva...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 martie 2008 in M.Of. 164 din 04-mar-2008

Ordinul 2/2003 privind aprobarea Modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora pentru institutiile de credit care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva Comunitatilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.982/5/2001

...adresa, numărul de înmatriculare la registrul comerţului);- datele referitoare la încadrarea în forma de organizare (forma de proprietate, activitatea preponderentă, cod grupă CAEN);- codul fiscal;b)data pentru care se întocmesc situaţiile;c)codul interbancar de identificare a instituţiei de credit;d)numărul filei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 aprilie 2003 in M.Of. 228 bis din 04-apr-2003

Ordinul 1214/2006 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2006 a agenţilor economici

...a fost depusă, unitatea fiind sancţionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.Persoanele juridice completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 şi 301 bis...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 iulie 2006 in M.Of. 641 din 25-iul-2006

Ordinul 3/2003 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială a instituţiilor de credit

...instituţia de credit fiind sancţionată potrivit prevederilor art. 36 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.Instituţiile de credit înscriu codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională (CAEN), aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 şi 301 bis...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 august 2003 in M.Of. 578 din 13-aug-2003

Ordinul 815/2003 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2003 a agenţilor economici

...a fost depusă, unitatea fiind sancţionată potrivit prevederilor art. 36 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.Persoanele juridice completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 şi 301 bis...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 iulie 2003 in M.Of. 518 din 17-iul-2003

Ordinul 999/2003 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială a instituţiilor de credit

...instituţia de credit fiind sancţionată potrivit prevederilor art. 36 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.Instituţiile de credit înscriu codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională (CAEN), aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 şi 301 bis...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 august 2003 in M.Of. 578 din 13-aug-2003

Instructiunile 2/2007 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

...că situaţia financiară anuală nu a fost depusă.(3)Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de C.N.V.M. completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 şi 301 bis...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 martie 2007 in M.Of. 220 din 30-mar-2007

Hotarirea 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

...legali;- obiectul de activitate. În obiectul de activitate trebuie să fie cuprinse obligatoriu activităţi de fabricare a jocurilor şi jucăriilor, cod CAEN 3240;- sediile secundare înregistrate şi adresa acestora;3.certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului;4.certificat de aprobare de......prenumele şi adresa reprezentanţilor legali;- obiectul principal de activitate. Obligatoriu trebuie să conţină şi activitatea "jocuri de noroc şi pariuri", cod CAEN 9200;- sediile secundare înregistrate şi adresa acestora;3.certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului;4.avizul organelor de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 iulie 2009 in M.Of. 528 din 30-iul-2009