Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 86 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 741.416 acte

Ghid din 2023 al solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă - Revizia 6, mai 2023 -

...Finanţelor printr-o adresă.Adresa va fi însoţită de Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, în care se menţionează noua locaţie, codul CAEN aferent activităţii pentru care s-a obţinut finanţare la noua locaţie, actul de deţinere a locaţiei, precum şi valabilitatea acestuia
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 24 iulie 2023 in M.Of. 676 bis din 24-iul-2023

Metodologie din 2005 de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare

...nr. perioade de raportare (12 sau 4)
.........................
B. Motivaţia în cazul SIN=1
- cazierul fiscal
|_|
- obiect principal de activitate
cod CAEN
- solicitări depuse pentru anii fiscali anteriori şi nesoluţionate
|_|
- plătitor nou înfiinţat
|_|
- datele incomplete
|_|
- SIN-ul este negativ
|_|
- renunţare la opţiunea de rambursare
|_|
- stabilit de administraţia fiscală
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 3 august 2005 in M.Of. 698 din 03-aug-2005

Procedura de implementare din 2005 a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2005 de susţinere a investiţiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiinţate şi microîntreprinderi, precum şi a investiţiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici şi mijlocii

...a activităţilor eligibile în cadrul Programului naţional multianual pe perioada 2002-2005 de susţinere a investiţiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiinţate şi microîntreprinderi, precum şi a investiţiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici şi mijlocii
Nr. crt.
Denumirea sectoarelor eligibile
Cod CAEN
Denumirea activităţilor eligibile
1
Industria textilă şi a produselor textile
171
Pregătirea fibrelor şi filarea în fire
172
Producţia de
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 4 aprilie 2005 in M.Of. 279 din 04-apr-2005

Norme Metodologice din 2008 de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

...de risc corespunde clasei de risc 20.(4)Tariful de risc este stabilit la nivel de sector de activitate - clasă CAEN şi este prevăzut în anexa nr. 4.Art. 6Angajatorii care îşi modifică activitatea principală, implicit codul CAEN aferent, vor plăti cota de contribuţie aferentă noului tarif de risc începând cu luna următoare schimbării activităţii principale, în baza...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 18 februarie 2008 in M.Of. 124 din 18-feb-2008

Legea 168/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

...alin. (31) se întocmesc de institute/societăţi comerciale care au înscris în obiectul de activitate una dintre activităţile cu codurile CAEN 7112, 7120 sau 7490 şi au implementate standardele de calitate ISO 9001, ISO 14001 şi OHSAS 18001.»686. La articolul 20654, după alineatul (41) se introduce un nou alineat, alineatul (42), cu următorul cuprins:«(42) Valoarea garanţiei nu poate fi mai mare decât cuantumul stabilit în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 29 mai 2013 in M.Of. 310 din 29-mai-2013

Hotarirea 853/2006 privind înfiinţarea unor staţiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii prin reorganizarea unor staţiuni de cercetare şi producţie agricolă din domeniul legumiculturii

...investiţiei, de la noii proprietari, în termen de 10 ani.Art. 4Staţiunile de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii, nou-înfiinţate, au obiectul de activitate, codificat conform codului CAEN, prevăzut în anexele nr. 1 şi 2.Art. 5Finanţarea activităţilor staţiunilor de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii, nou-...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 11 iulie 2006 in M.Of. 599 din 11-iul-2006

Hotarirea 790/2011 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 984/1999 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale ''Victor Babeş''

...in vivo - carcinom Lewis şi melanom B16 pe şoarece, carcinom Walker - forma ascitică şi solidă - şi epiteliom Guerin pe şobolan - cod CAEN 0149;b)producerea şi comercializarea dispozitivului medical "Baterie pentru depistarea fenilcetonuriei" folosit în screeningul naţional al nou-născuţilor; participarea la Programul naţional de sănătate "Mama şi copilul" pentru depistarea bolilor rare, coordonat de Ministerul Sănătăţii - cod CAEN...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 22 august 2011 in M.Of. 591 din 22-aug-2011

Hotarirea 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

...notifică Ministerului Finanţelor Publice printr-o adresă însoţită de certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, în care se menţionează noua locaţie, codul CAEN aferent activităţii pentru care s-a obţinut finanţare la noua locaţie, actul de deţinere a locaţiei, precum şi valabilitatea acestuia...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 8 mai 2014 in M.Of. 336 din 08-mai-2014

Procedura din 2008 de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă

...din total cifră de afaceri ................................. %;- ponderea creşterii vânzărilor/serviciilor folosind utilaje noi ........................ %;- ponderea diversificării produselor vândute/serviciilor (în cadrul aceluiaşi cod CAEN) .................. %;- ponderea creşterii calitative a activităţii prin noua prezentare ........................ %.SECŢIUNEA C:Declaraţie pe propria răspundereSubsemnatul/Subsemnata ..................., identificat/identificată cu actul de identitate seria ........ nr. ........., eliberat de .............. la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 9 iunie 2008 in M.Of. 431 din 09-iun-2008

Procedura din 2004 de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2005 de susţinere a investiţiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiinţate şi microîntreprinderi, precum şi a investiţiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici şi mijlocii

...a activităţilor eligibile în cadrul Programului naţional multianual pe perioada 2002-2005 de susţinere a investiţiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiinţate şi microîntreprinderi, precum şi a investiţiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici şi mijlocii
Nr. crt.
Denumirea sectoarelor eligibile
Cod CAEN
Denumirea activităţilor eligibile
1
Industria textilă şi a produselor textile
171
Pregătirea fibrelor şi filarea în fire
172
Producţia de
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 11 martie 2004 in M.Of. 215 din 11-mar-2004