Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 59 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 631.176 acte

Hotarirea 1194/2002 pentru aprobarea Nomenclatorului bunurilor rechizitionabile

...tehnice pentru introducerea cadastrului general, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 21 noiembrie 2001.3.Codurile folosite de către Comisia Centrală de Rechiziţii au avut în vedere ultimul nivel de agregare consacrat de CAEN, CPSA sau PRODROM astfel:- într-un cod de nouă caractere primele şapte cifre sunt preluate din nomenclatoarele menţionate, iar ultimele două cifre reprezintă codificarea proprie a Comisiei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 4 decembrie 2002 in M.Of. 873 din 04-dec-2002

Norme Metodologice din 2008 de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

...de risc corespunde clasei de risc 20.(4)Tariful de risc este stabilit la nivel de sector de activitate - clasă CAEN şi este prevăzut în anexa nr. 4.Art. 6Angajatorii care îşi modifică activitatea principală, implicit codul CAEN aferent, vor plăti cota de contribuţie aferentă noului tarif de risc începând cu luna următoare schimbării activităţii principale, în baza...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 18 februarie 2008 in M.Of. 124 din 18-feb-2008

Hotarirea 853/2006 privind înfiinţarea unor staţiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii prin reorganizarea unor staţiuni de cercetare şi producţie agricolă din domeniul legumiculturii

...investiţiei, de la noii proprietari, în termen de 10 ani.Art. 4Staţiunile de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii, nou-înfiinţate, au obiectul de activitate, codificat conform codului CAEN, prevăzut în anexele nr. 1 şi 2.Art. 5Finanţarea activităţilor staţiunilor de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii, nou-...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 11 iulie 2006 in M.Of. 599 din 11-iul-2006

Legea 168/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

...alin. (31) se întocmesc de institute/societăţi comerciale care au înscris în obiectul de activitate una dintre activităţile cu codurile CAEN 7112, 7120 sau 7490 şi au implementate standardele de calitate ISO 9001, ISO 14001 şi OHSAS 18001.»686. La articolul 20654, după alineatul (41) se introduce un nou alineat, alineatul (42), cu următorul cuprins:«(42) Valoarea garanţiei nu poate fi mai mare decât cuantumul stabilit în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 29 mai 2013 in M.Of. 310 din 29-mai-2013

Hotarirea 790/2011 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 984/1999 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale ''Victor Babeş''

...in vivo - carcinom Lewis şi melanom B16 pe şoarece, carcinom Walker - forma ascitică şi solidă - şi epiteliom Guerin pe şobolan - cod CAEN 0149;b)producerea şi comercializarea dispozitivului medical "Baterie pentru depistarea fenilcetonuriei" folosit în screeningul naţional al nou-născuţilor; participarea la Programul naţional de sănătate "Mama şi copilul" pentru depistarea bolilor rare, coordonat de Ministerul Sănătăţii - cod CAEN...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 22 august 2011 in M.Of. 591 din 22-aug-2011

Procedura din 2004 de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2005 de susţinere a investiţiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiinţate şi microîntreprinderi, precum şi a investiţiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici şi mijlocii

...a activităţilor eligibile în cadrul Programului naţional multianual pe perioada 2002-2005 de susţinere a investiţiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiinţate şi microîntreprinderi, precum şi a investiţiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici şi mijlocii
Nr. crt.
Denumirea sectoarelor eligibile
Cod CAEN
Denumirea activităţilor eligibile
1
Industria textilă şi a produselor textile
171
Pregătirea fibrelor şi filarea în fire
172
Producţia de
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 11 martie 2004 in M.Of. 215 din 11-mar-2004

Procedura din 2003 DE IMPLEMENTARE a Programului national multianual pe perioada 2002-2005 de sustinere a investitiilor realizate de catre intreprinderi nou-infiintate si microintreprinderi, precum si a investitiilor de modernizare/retehnologizare a intreprinderilor mici si mijlocii

...a activităţilor eligibile în cadrul Programului naţional multianual pe perioada 2002-2005 de susţinere a investiţiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiinţate şi microîntreprinderi, precum şi a investiţiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici şi mijlocii
Nr. crt.
Denumirea sectoarelor eligibile
Cod CAEN
Denumirea activităţilor eligibile
1.
Industria textilă şi a produselor textile
171
Pregătirea fibrelor şi filarea în fire
172
Producţia de
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 10 aprilie 2003 in M.Of. 245 din 10-apr-2003

Ghid de finantare din 2013 a Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic

...recuperată integral, în original;o)declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind activitatea pentru care va utiliza autovehiculul electric nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se va menţiona inclusiv codul CAEN, dacă este aplicabil), în original;p)în cazul solicitantului care desfăşoară activităţi economice, declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 10 octombrie 2013 in M.Of. 629 din 10-oct-2013

Procedura din 2008 de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă

...din total cifră de afaceri ................................. %;- ponderea creşterii vânzărilor/serviciilor folosind utilaje noi ........................ %;- ponderea diversificării produselor vândute/serviciilor (în cadrul aceluiaşi cod CAEN) .................. %;- ponderea creşterii calitative a activităţii prin noua prezentare ........................ %.SECŢIUNEA C:Declaraţie pe propria răspundereSubsemnatul/Subsemnata ..................., identificat/identificată cu actul de identitate seria ........ nr. ........., eliberat de .............. la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 9 iunie 2008 in M.Of. 431 din 09-iun-2008

Hotarirea 631/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.164/2007 privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor

...pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.-****-
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea
ANEXĂ:(- Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.164/2007)
Nr. crt.
Cod CAEN
Denumire cod CAEN
C - Industria prelucrătoare
1
132
Producţia de ţesături
2
133
Finisarea materialelor textile
3
139
Fabricarea altor
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 11 iunie 2009 in M.Of. 398 din 11-iun-2009