Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 41 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 690.084 acte

Metodologie din 2007 de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare

...al Registrului Comerţului şi a decontului cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, se va actualiza baza de date care conţine informaţiile referitoare la obiectul de activitate (cod CAEN).SUBSECŢIUNEA B2:Fluxul de soluţionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare în cadrul compartimentului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 20 noiembrie 2007 in M.Of. 785 din 20-noi-2007

Norme Metodologice din 2004 privind recunoaşterea, în vederea desemnării, a organismelor pentru evaluarea conformităţii echipamentelor sub presiune transportabile noi, pentru reevaluarea conformităţii şi efectuarea inspecţiilor periodice ale echipamentelor sub presiune transportabile existente şi pentru efectuarea funcţiei de supraveghere

...cea de supraveghere, după caz, avându-se în vedere şi respectându-se cerinţele tehnice din ADR sau RID, în versiunile actualizate, cu indicarea detaliată a tipurilor de echipamente sub presiune transportabile pentru care solicită desemnarea, a codului şi a clasei CAEN din care fac parte aceste produse;e)schema/schemele de evaluare, de reevaluare sau de inspecţie periodică ori de supraveghere...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 10 ianuarie 2005 in M.Of. 30 din 10-ian-2005

Hotarirea 150/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

...Municipiului Bucureşti, după caz.Prin ordin al ministrului finanţelor publice se vor stabili activităţile din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007, care generează venituri comerciale în sensul art. 49 din Codul fiscal, care stau la baza elaborării nomenclatorului de către direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale şi a municipiului Bucureşti.În...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 1 martie 2011 in M.Of. 150 din 01-mar-2011

Norma din 2003 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei sanitare de stat

...Art. 27(1)La nivel teritorial, fiecare serviciu de inspecţie sanitară de stat trebuie să-şi organizeze şi să-şi actualizeze periodic evidenţa obiectivelor arondate, într-un registru special şi pe suport magnetic.(2)Această evidenţă va cuprinde în mod obligatoriu:- datele de identificare a obiectivelor, codul CAEN sau domeniul de activitate;- identitatea persoanei care a efectuat activitatea de inspecţie.(3)În organizarea evidenţei obiectivele vor fi clasificate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 23 septembrie 2003 in M.Of. 671 din 23-sep-2003

Decizia 542/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 56 lit. c), art. 57 şi art. 58 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

...prin care se solicită acordarea unui nou termen în vederea angajării unui apărător. În temeiul art. 156 alin. (1) din Codul de procedură civilă, partea Societatea Comercială "Itxdata Services" - S.R.L. din Arad motivează cererea şi prin aceea că urmează să îşi actualizeze obiectul de activitate potrivit CAEN 2, urmând să depună dovada în acest sens.Reprezentantul Ministerului Public consideră procedura de citare îndeplinită şi solicită respingerea cererilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 13 iunie 2008 in M.Of. 446 din 13-iun-2008

Hotarirea 873/2017 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară ''Cantacuzino''

...de produse animale derivate.(3)Activităţile principale şi secundare ale Institutului Cantacuzino se desfăşoară conform Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizate prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007, astfel: activitatea principală este în domeniul "Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie" - cod CAEN 721, obiectul principal de activitate al domeniului este "Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie" - cod CAEN 7219...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 11 decembrie 2017 in M.Of. 982 din 11-dec-2017

Hotarirea 338/2021 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 873/2017 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară ''Cantacuzino'' şi modificarea Hotărârii Guvernului nr. 584/2005 privind stabilirea activităţilor specifice şi a finanţării unităţilor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi a unităţilor sanitare din reţeaua Ministerului Justiţiei

...va avea următorul cuprins:"(3) Activităţile principale şi secundare ale Institutului Cantacuzino se desfăşoară conform Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizate prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007, astfel: activitatea principală este în domeniul «Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie» - cod CAEN 721, obiectul principal de activitate al domeniului este «Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie» - cod CAEN 7219...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 25 martie 2021 in M.Of. 304 din 25-mar-2021

Ghid din 2020 al solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă - Revizia 4, August 2020 -

...Ordinului nr. 337/2007, CAEN Rev. 2)
ATENŢIE!
Se poate solicita finanţare pentru o singură activitate economică, respectiv un singur cod CAEN. Activitatea pentru care se solicită finanţare poate fi principală sau secundară.
Toate informaţiile de la secţiunea I se preiau din Certificatul constatator, actualizat cu toate datele valabile la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare.
- IV. Prezentarea situaţiei actuale a întreprinderii- a) Date...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 3 septembrie 2020 in M.Of. 811 bis din 03-sep-2020

Procedura din 2015 DE SOLUŢIONARE a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare

...al Registrului Comerţului şi a decontului cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare se va actualiza baza de date care conţine informaţiile referitoare la obiectul de activitate (cod CAEN).46._(1)Pentru persoanele impozabile care în decurs de 6 luni au renunţat de cel puţin două ori la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 28 decembrie 2015 in M.Of. 969 din 28-dec-2015

Ghid din 2022 al solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările şi completările ulterioare - Revizia 6, februarie 2022 -

...Ordinului nr. 337/2007, CAEN Rev. 2)
ATENŢIE!
Se poate solicita finanţare pentru o singură activitate economică, respectiv un singur cod CAEN. Activitatea pentru care se solicită finanţare poate fi principală sau secundară.
ATENŢIE!
Toate informaţiile de la secţiunea I se preiau din Certificatul Constatator actualizat cu toate datele valabile la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare.
II.Prezentarea situaţiei actuale a întreprinderiia)Date...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 14 martie 2022 in M.Of. 247 bis din 14-mar-2022