Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 118 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 604.231 acte

Hotarirea 212/2019 privind modificarea şi completarea, după caz, a denumirii, descrierii tehnice a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale ''Administraţia Porturilor Dunării Maritime'' - S.A. Galaţi din portul mineralier Galaţi şi portul Isaccea, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară

...din domeniul public al statului aflate în concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi pentru care se actualizează denumirea şi descrierea tehnicăOrdonator principal: Ministerul Transporturilor - CUI 13633330Concesionar: Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. GalaţiCod fiscal: 11776466
Nr. crt.
Nr. M.F.
Cod de clasificaţie
Denumire
Descriere tehnică (pe scurt)
1
33851
8.18.02
Cheu
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 aprilie 2019 in M.Of. 297 din 17-apr-2019

Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local

...administrativ-teritorială, pe fiecare categorie de folosinţă.(8)Raportul de evaluare se întocmeşte avându-se în vedere expertizele întocmite şi actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 771 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.(9)Raportul de evaluare se întocmeşte sub coordonarea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 decembrie 2010 in M.Of. 853 din 20-dec-2010

Ordinul 260/2007 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularisticii necesare pentru solicitarea şi comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal

...ORGAN CONSTATATOR
Prezentul document a fost prelucrat în cadrul Biroului Cazier Fiscal,de către salariatul ........................................................... Semnătura salariatului:la data de: ........./....../...........cod MEF:14.13.43.15/12._
Număr de operator de date cu caracter personal - 1067
FIŞA DE ACTUALIZARE A ÎNSCRIERILOR ÎN CAZIERUL FISCAL
Unitate teritorială competentă
................................................................
................................................................
Instituţia ....................................................
Judeţul ........................................................
Organul care actualizează ....................................................................
Înregistrat la unitatea teritorială competentă
Nr. ..................... Data ....../........./..........
Înregistrat la Organul care actualizează...............................
Nr. ..................... Data ....../........./..........
Înregistrat la Biroul Gestiune Cazier Fiscal
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 iunie 2007 in M.Of. 389 din 08-iun-2007

Hotarirea 1195/2007 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

...fiind a persoanei fizice care transmite proprietatea imobiliară."5.Punctul 1516, în aplicarea articolului 771 alineatul (5) din Codul fiscal, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Codul fiscal:(5) Camerele notarilor publici vor actualiza, o dată pe an, expertizele privind valoarea de circulaţie a bunurilor imobile care...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 octombrie 2007 in M.Of. 707 din 19-oct-2007

Ordinul 1717/2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.696/2011 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularisticii necesare pentru solicitarea şi comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare şi acces la informaţiile din cazierul fiscal

...fiscală
Unitatea teritorială competentă ...............
Instituţia ...............
Judeţul ...............
Organul care actualizează
...............
Înregistrat la unitatea teritorială competentă
Nr. .......... Data ...../...../...........
Înregistrat la organul care actualizează
Nr. .......... Data ...../...../...........
Înregistrat la compartimentul cu atribuţii în gestionarea cazierului fiscal
Nr. .......... Data ...../...../...........
FIŞA DE ACTUALIZARE A ÎNSCRIERILOR ÎN CAZIERUL FISCAL privind inactivitate fiscalăContribuabilul:Cod de identificare fiscală: ...............Nume şi prenume/denumire: ..............................Domiciliul fiscal: Judeţ: ............... Localitate: ...............Sector ........ Strada: ............... Număr: ...... Bloc...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 decembrie 2012 in M.Of. 896 din 28-dec-2012

Ordinul 1485/1999 pentru publicarea pe serverul Ministerului Finantelor a informatiilor privind platitorii de impozite si taxe inregistrati (agenti economici si institutii publice)

...sunt culese din documentele depuse de plătitori la unităţile Ministerului Finanţelor şi aflate în bazele de date centrale ale acestuia, actualizate conform normelor în vigoare.Art. 3Selecţia informaţiilor se face pe baza codului fiscal pentru agenţii economici, respectiv pe baza codului fiscal sau a denumirii în cazul instituţiilor publice.Art. 4Direcţia generală legislaţie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 decembrie 1999 in M.Of. 628 din 23-dec-1999

Ordinul 3582/2013 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii

...alin. (1), în categoria contribuabililor mijlocii intră şi contribuabilii nerezidenţi pentru care contribuabilii mijlocii au calitatea de reprezentanţi sau reprezentanţi fiscali, potrivit titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.(3)Criteriile de selecţie a contribuabililor mijlocii prevăzuţi la art. 1 se pot actualiza...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 noiembrie 2013 in M.Of. 728 din 26-noi-2013

Ordinul 3581/2013 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili

...alin. (1), în categoria marilor contribuabili intră şi contribuabilii nerezidenţi pentru care contribuabilii mari au calitatea de reprezentanţi sau reprezentanţi fiscali, potrivit titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.(3)Criteriile de selecţie prevăzute în anexă se pot actualiza anual prin ordin al...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 noiembrie 2013 in M.Of. 728 din 26-noi-2013

Procedura din 2007 privind stingerea creanţelor reprezentând impozite, taxe şi alte venituri datorate bugetului de stat şi/sau a creanţelor reprezentând contribuţii sociale administrate de Ministerul Economiei şi Finanţelor prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorilor

...plată, în conformitate cu art. 126 alin. (1), art. 141 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;- .................... lei, reprezentând obligaţii fiscale actualizate pentru care se solicită stingerea prin dare în plată.g...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 iunie 2007 in M.Of. 420 din 22-iun-2007

Ordinul 2142/2008 pentru modificarea şi completarea Procedurii privind stingerea creanţelor reprezentând impozite, taxe şi alte venituri datorate bugetului de stat şi/sau a creanţelor reprezentând contribuţii sociale administrate de Ministerul Economiei şi Finanţelor prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorilor, aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 486/2007

...plată, în conformitate cu art. 126 alin. (1), art. 141 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;-........................ lei, reprezentând obligaţii fiscale actualizate pentru care se solicită stingerea prin dare în plată.g...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 iulie 2008 in M.Of. 575 din 30-iul-2008