Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1727 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 705.888 acte

Ordinul 2/2003 privind aprobarea Modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora pentru institutiile de credit care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva Comunitatilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.982/5/2001

...adresa, numărul de înmatriculare la registrul comerţului);- datele referitoare la încadrarea în forma de organizare (forma de proprietate, activitatea preponderentă, cod grupă CAEN);- codul fiscal;b)data pentru care se întocmesc situaţiile;c)codul interbancar de identificare a instituţiei de credit;d)numărul filei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 4 aprilie 2003 in M.Of. 228 bis din 04-apr-2003

Instructiunile 2/2007 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

...că situaţia financiară anuală nu a fost depusă.(3)Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de C.N.V.M. completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 şi 301 bis...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 30 martie 2007 in M.Of. 220 din 30-mar-2007

Ordinul 1214/2006 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2006 a agenţilor economici

...a fost depusă, unitatea fiind sancţionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.Persoanele juridice completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 şi 301 bis...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 25 iulie 2006 in M.Of. 641 din 25-iul-2006

Ordinul 3/2003 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială a instituţiilor de credit

...instituţia de credit fiind sancţionată potrivit prevederilor art. 36 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.Instituţiile de credit înscriu codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională (CAEN), aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 şi 301 bis...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 13 august 2003 in M.Of. 578 din 13-aug-2003

Ordinul 815/2003 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2003 a agenţilor economici

...a fost depusă, unitatea fiind sancţionată potrivit prevederilor art. 36 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.Persoanele juridice completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 şi 301 bis...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 17 iulie 2003 in M.Of. 518 din 17-iul-2003

Ordinul 999/2003 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială a instituţiilor de credit

...instituţia de credit fiind sancţionată potrivit prevederilor art. 36 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.Instituţiile de credit înscriu codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională (CAEN), aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 şi 301 bis...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 13 august 2003 in M.Of. 578 din 13-aug-2003

Ordinul 498/2007 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2007 a operatorilor economici

...a fost depusă, unitatea fiind sancţionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.Persoanele juridice completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 şi 301 bis...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 28 iunie 2007 in M.Of. 430 din 28-iun-2007

Hotarirea 1211/2001 privind înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - Republicare

...conexe, exclusiv pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi subordonate obiectului său principal de activitate:a)consultanţă pentru afaceri şi management (cod CAEN 7414);b)administrarea programelor de finanţare destinate întreprinderilor mici şi mijlocii (cod CAEN 6713);c)intermedieri financiare pentru finanţarea activităţilor economice prestate de întreprinderile mici şi mijlocii şi alte activităţi de finanţare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 13 februarie 2006 in M.Of. 132 din 13-feb-2006

Ordinul 601/2002 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN

...şi conducerea misiunilor diplomatice şi consulare în străinătate sau la birourile organizaţiilor internaţionale, vezi 75.21TABEL DE CONVERSIE ÎNTRE CAEN ŞI CAEN rev. 1
CAEN
CAEN rev. 1
Tip modificare
Nivel
A
A
Agregare (A+B)=A
Secţiune
B
C
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 13 decembrie 2002 in M.Of. 908 din 13-dec-2002

Ordinul 8/2008 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială a instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi a Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

...credit fiind sancţionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.2.4.Instituţiile de credit înscriu codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 şi actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007.Instituţiile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 25 august 2008 in M.Of. 620 din 25-aug-2008