Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 134 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 750.011 acte

Procedura din 2014 de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice

...asigurări sociale declarate de către angajatori"ANEXA nr. 2:Categoriile de informaţiile publice fiscale prin serviciul "Buletinul informativ fiscal"1.Calendarul obligaţiilor fiscale2.Noutăţi legislative3.Ghiduri fiscale4.Campanii derulate5.Comunicate de presă.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 646 din data de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 2 septembrie 2014 in M.Of. 646 din 02-sep-2014

Hotarirea 278/2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 715/2008 privind aprobarea Planului indicativ Facilitatea Schengen 2007 - 2009 pentru asigurarea finanţării acordate României de către Uniunea Europeană

...modelul recomandat de către Comisia Europeană. Fiecare secţiune indică acquis-ul Schengen relevant; acesta descrie situaţia curentă, precum şi măsurile legislative, instituţionale, administrative, tehnice menţionate pentru adoptarea şi implementarea acquis-ului relevant. Un calendar cu termene precise este prezentat pentru măsurile prevăzute. De asemenea, sunt stipulate instituţiile cu responsabilităţi în implementarea acestor măsuri.
Strategia......baza modelul recomandat de către Comisia Europeană. Fiecare secţiune indică acquis-ul Schengen relevant, descriind situaţia curentă, şi totodată măsurile legislative, instituţionale, administrative şi tehnice pentru adoptarea şi implementarea acquis-lui relevant. Pentru aceste măsuri este prezentat un calendar cu date...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 16 aprilie 2010 in M.Of. 246 bis din 16-apr-2010

Regulamentul 473/31-mai-2010 de instituire a unei taxe compensatorii provizorii privind importurile de anumite tipuri de polietilen tereftalat originare din Iran, Pakistan şi Emiratele Arabe Unite

...consiliului de miniştri din 29 aprilie, 2006.(22)ZES petrochimică a fost creată la 30 aprilie 1997 (anul 1376, potrivit calendarului persan) prin Legea nr. 58548, publicată în Monitorul Oficial nr. 15275 din 25 mai 1997.b)Eligibilitate(23)Nu a fost găsită nicio regulă specifică privind eligibilitatea în seria de acte legislative/administrative furnizate de guvernul iranian în cursul anchetei. Instalaţiile de producţie ale unicului producător-exportator cooperant iranian se găsesc în...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 1 iunie 2010 in Jurnalul Oficial 134L

Plan National din 2021 integrat în domeniul energiei şi schimbărilor climatice 2021-2030

...de testare pentru echipamentele de control industrial din punct de vedere al securităţii cibernetice.
Liberalizarea pieţelor de energie
Implementarea unui calendar de de-reglementare a pieţei de energie electrică şi gaze naturale ce presupune liberalizarea completă a pieţelor începând cu 2020/2021
Securitate energetică
Liberalizarea pieţei şi dezvoltarea unui cadru legislativ favorabil investiţiilor poate contribui la asigurarea securităţii energetice, deoarece va permite dezvoltarea unor noi capacităţi, sporind de asemenea şi flexibilitatea
......să de-reglementeze pieţele interne de energie electrică şi gaze naturale, astfel încât să se armonizeze cu acquis-ul comunitar. Calendarul propune o liberalizare etapizată astfel încât impactul tranziţiei asupra consumatorului să fie cât mai redus. De asemenea, prin măsurile de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 8 octombrie 2021 in M.Of. 963 bis din 08-oct-2021

Hotarirea 19/1999 pentru infiintarea unei comisii de ancheta privind activitatea Ministerului Culturii in perioada decembrie 1996 - octombrie 1999

...aplicat de Ministerul Culturii în luna decembrie 1996:- obiective pe structura culturii naţionale;- strategiile aplicate pe domenii, categorii de instituţii;- calendarul reformei culturale;- concepţia strategică a proiectelor legislative elaborate sau în curs de elaborare;- costurile de etapă;- stadiul la zi al îndeplinirii obiectivelor.2.Reforma morală şi cea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 15 octombrie 1999 in M.Of. 498 din 15-oct-1999

Ordinul 728/2005 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 10/2005 pentru aprobarea derulării programelor şi subprogramelor de sănătate finanţate din bugetul de stat în anul 2005

...cu problemele de sănătate publică identificate la nivel naţional şi local şi în concordanţă cu recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (Calendarul Sănătăţii) precum şi de alte activităţi specifice de promovare a sănătăţii, după cum urmează:1. Armonizare legislativă în domeniul promovării sănătăţii şi educaţiei pentru sănătate;2. Campanie IEC pentru Ziua Mondială de Luptă împotriva Tuberculozei *;3. Campanie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 22 iulie 2005 in M.Of. 651 din 22-iul-2005

Regulamente interne din 19-mai-2008 REGULAMENTE DE ORDINE INTERIOARĂ ŞI DE PROCEDURĂ

...dispoziţii generaleArt. 35:Programul de lucru al Comisiei(1)Parlamentul, alături de Comisie si Consiliu, contribuie la definirea programării legislative a Uniunii Europene.Parlamentul si Comisia cooperează la pregătirea programului de lucru al Comisiei, care constituie contribuţia Comisiei la programarea anuală si multianuală a Uniunii, pe baza calendarului si a modalităţilor convenite între cele două instituţii si precizate în anexă (6).(6)A se vedea anexa XIV.(2......primite din partea Consiliului, prin derogare, în conformitate cu articolul 218 alineatul (7) din TFUE.ANEXA XIV4:ANEXA 4 - CALENDARUL AFERENT PROGRAMULUI DE LUCRU AL COMISIEIProgramul de lucru al Comisiei este însoţit de o listă de propuneri legislative şi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 5 mai 2011 in Jurnalul Oficial 116L

Decizia 2012/404/UE/16-iul-2012 de prelungire a perioadei de aplicare a măsurilor corespunzătoare stabilite în Decizia 2011/465/UE cu privire la Republica Guineea şi de modificare a deciziei respective

...european de dezvoltare de realizarea a două cerinţe esenţiale, şi anume: elaborarea şi adoptarea de către autorităţile competente a unui calendar detaliat, inclusiv termene şi etape preliminare/operaţiuni pregătitoare, privind organizarea alegerilor legislative înainte de sfârşitul anului 2011, precum şi desfăşurarea efectivă de alegeri legislative libere şi transparente.(3)Până în prezent nu a fost îndeplinită niciuna dintre aceste cerinţe.(4)Prin urmare, este necesar...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 18 iulie 2012 in Jurnalul Oficial 188L

Carta din 2005 de comunicare externă a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

...către contribuabili;- extinderea mijloacelor moderne de comunicare (e-mail, Internet);- informarea în timp util, prin campanii de informare, asupra modificărilor legislative şi asupra termenelor limită din calendarul fiscal.13.Colaborarea cu organisme profesionale (de exemplu: experţi contabili, auditori) şi cu alte entităţi (de exemplu: sindicate, patronate, fundaţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 16 septembrie 2005 in M.Of. 837 din 16-sep-2005

Acord din 27-iun-2014 între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte

...exportatoare, la cererea părţii importatoare, părţile convin, în cadrul Subcomitetului SPS menţionat la articolul 191 din prezentul acord, asupra unui calendar conform căruia iniţiază şi desfăşoară procedura menţionată la prezentul alineat.(4)Republica Moldova informează Uniunea de îndată ce a încheiat procesul de apropiere legislativă ca urmare a monitorizării prevăzute la articolul 181 alineatul (3) din prezentul acord. Notificarea respectivă este considerată a fi o......la apropierea de acquis-ul Uniunii şi la dezvoltarea capacităţilor instituţionale. Această foaie de parcurs este conformă cu etapele şi calendarele stabilite în anexa XXIX-B la prezentul acord.(2)Foaia de parcurs cuprinde toate aspectele reformei şi cadrul juridic general...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: sâmbătă, 30 august 2014 in Jurnalul Oficial 260L