Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 93 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 682.848 acte

Procedura din 2014 de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice

...asigurări sociale declarate de către angajatori"ANEXA nr. 2:Categoriile de informaţiile publice fiscale prin serviciul "Buletinul informativ fiscal"1.Calendarul obligaţiilor fiscale2.Noutăţi legislative3.Ghiduri fiscale4.Campanii derulate5.Comunicate de presă.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 646 din data de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 septembrie 2014 in M.Of. 646 din 02-sep-2014

Hotarirea 1314/2007 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind aderarea la spaţiul Schengen

...PAS urmăreşte modelul recomandat de Comisia Europeană. Fiecare secţiune indică acquis-ul Schengen relevant, descrie situaţia actuală, precum şi măsurile legislative, instituţionale, administrative şi tehnice prevăzute pentru adoptarea şi implementarea acquis-ului relevant. Un calendar cu termene precise este prezentat pentru măsurile avute în vedere. De asemenea, sunt indicate instituţii responsabile pentru implementarea acestor măsuri...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 noiembrie 2007 in M.Of. 756 din 07-noi-2007

Hotarirea 278/2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 715/2008 privind aprobarea Planului indicativ Facilitatea Schengen 2007 - 2009 pentru asigurarea finanţării acordate României de către Uniunea Europeană

...modelul recomandat de către Comisia Europeană. Fiecare secţiune indică acquis-ul Schengen relevant; acesta descrie situaţia curentă, precum şi măsurile legislative, instituţionale, administrative, tehnice menţionate pentru adoptarea şi implementarea acquis-ului relevant. Un calendar cu termene precise este prezentat pentru măsurile prevăzute. De asemenea, sunt stipulate instituţiile cu responsabilităţi în implementarea acestor măsuri.
Strategia......baza modelul recomandat de către Comisia Europeană. Fiecare secţiune indică acquis-ul Schengen relevant, descriind situaţia curentă, şi totodată măsurile legislative, instituţionale, administrative şi tehnice pentru adoptarea şi implementarea acquis-lui relevant. Pentru aceste măsuri este prezentat un calendar cu date...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 aprilie 2010 in M.Of. 246 bis din 16-apr-2010

Regulamentul 473/31-mai-2010 de instituire a unei taxe compensatorii provizorii privind importurile de anumite tipuri de polietilen tereftalat originare din Iran, Pakistan şi Emiratele Arabe Unite

...consiliului de miniştri din 29 aprilie, 2006.(22)ZES petrochimică a fost creată la 30 aprilie 1997 (anul 1376, potrivit calendarului persan) prin Legea nr. 58548, publicată în Monitorul Oficial nr. 15275 din 25 mai 1997.b)Eligibilitate(23)Nu a fost găsită nicio regulă specifică privind eligibilitatea în seria de acte legislative/administrative furnizate de guvernul iranian în cursul anchetei. Instalaţiile de producţie ale unicului producător-exportator cooperant iranian se găsesc în...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 iunie 2010 in Jurnalul Oficial 134L

Hotarirea 19/1999 pentru infiintarea unei comisii de ancheta privind activitatea Ministerului Culturii in perioada decembrie 1996 - octombrie 1999

...aplicat de Ministerul Culturii în luna decembrie 1996:- obiective pe structura culturii naţionale;- strategiile aplicate pe domenii, categorii de instituţii;- calendarul reformei culturale;- concepţia strategică a proiectelor legislative elaborate sau în curs de elaborare;- costurile de etapă;- stadiul la zi al îndeplinirii obiectivelor.2.Reforma morală şi cea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 octombrie 1999 in M.Of. 498 din 15-oct-1999

Regulamente interne din 19-mai-2008 REGULAMENTE DE ORDINE INTERIOARĂ ŞI DE PROCEDURĂ

...dispoziţii generaleArt. 35:Programul de lucru al Comisiei(1)Parlamentul, alături de Comisie si Consiliu, contribuie la definirea programării legislative a Uniunii Europene.Parlamentul si Comisia cooperează la pregătirea programului de lucru al Comisiei, care constituie contribuţia Comisiei la programarea anuală si multianuală a Uniunii, pe baza calendarului si a modalităţilor convenite între cele două instituţii si precizate în anexă (6).(6)A se vedea anexa XIV.(2......primite din partea Consiliului, prin derogare, în conformitate cu articolul 218 alineatul (7) din TFUE.ANEXA XIV4:ANEXA 4 - CALENDARUL AFERENT PROGRAMULUI DE LUCRU AL COMISIEIProgramul de lucru al Comisiei este însoţit de o listă de propuneri legislative şi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 5 mai 2011 in Jurnalul Oficial 116L

Ordinul 728/2005 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 10/2005 pentru aprobarea derulării programelor şi subprogramelor de sănătate finanţate din bugetul de stat în anul 2005

...cu problemele de sănătate publică identificate la nivel naţional şi local şi în concordanţă cu recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (Calendarul Sănătăţii) precum şi de alte activităţi specifice de promovare a sănătăţii, după cum urmează:1. Armonizare legislativă în domeniul promovării sănătăţii şi educaţiei pentru sănătate;2. Campanie IEC pentru Ziua Mondială de Luptă împotriva Tuberculozei *;3. Campanie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 iulie 2005 in M.Of. 651 din 22-iul-2005

Acord din 27-iun-2014 între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte

...exportatoare, la cererea părţii importatoare, părţile convin, în cadrul Subcomitetului SPS menţionat la articolul 191 din prezentul acord, asupra unui calendar conform căruia iniţiază şi desfăşoară procedura menţionată la prezentul alineat.(4)Republica Moldova informează Uniunea de îndată ce a încheiat procesul de apropiere legislativă ca urmare a monitorizării prevăzute la articolul 181 alineatul (3) din prezentul acord. Notificarea respectivă este considerată a fi o......la apropierea de acquis-ul Uniunii şi la dezvoltarea capacităţilor instituţionale. Această foaie de parcurs este conformă cu etapele şi calendarele stabilite în anexa XXIX-B la prezentul acord.(2)Foaia de parcurs cuprinde toate aspectele reformei şi cadrul juridic general...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 30 august 2014 in Jurnalul Oficial 260L

Carta din 2005 de comunicare externă a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

...către contribuabili;- extinderea mijloacelor moderne de comunicare (e-mail, Internet);- informarea în timp util, prin campanii de informare, asupra modificărilor legislative şi asupra termenelor limită din calendarul fiscal.13.Colaborarea cu organisme profesionale (de exemplu: experţi contabili, auditori) şi cu alte entităţi (de exemplu: sindicate, patronate, fundaţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 septembrie 2005 in M.Of. 837 din 16-sep-2005

Regulamentul 1108/21-oct-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 în domeniul aerodromurilor, al gestionării traficului aerian şi al serviciilor de navigaţie aeriană şi de abrogare a Directivei 2006/23/CE

...552/2004.Pentru a evita duplicarea cerinţelor de siguranţă aplicabile serviciilor ATM/ANS, pe de o parte, şi un vid legislativ în care nu există cerinţe de siguranţă aplicabile, pe de altă parte, data intrării în vigoare a modificărilor aduse legislaţiei referitoare la cerul unic european ar trebui să respecte calendarul privind noile măsuri de siguranţă din cadrul prezentului regulament.(19)Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 24 noiembrie 2009 in Jurnalul Oficial 309L