Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 2608 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 656.251 acte

Ordinul 280/2006 privind introducerea informaţiilor din sistemul de protecţie a copilului în baza de date Child Welfare Monitoring and Tracking Information System

...Copilului,
Bogdan Adrian Panait
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 613 din data de 14 iulie 2006
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 iulie 2006 in M.Of. 613 din 14-iul-2006

Ordinul 128/2011 pentru organizarea activităţilor privind accesul poliţiei locale la baze de date ale Ministerului Administraţiei şi Internelor

...se redau cu diacritice!Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 491 din data de 11 iulie 2011
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 iulie 2011 in M.Of. 491 din 11-iul-2011

Ordinul 52/2019 privind organizarea şi funcţionarea bazei naţionale de date referitoare la operatorii economici care efectuează operaţiuni cu precursori de explozivi restricţionaţi, respectiv a bazei naţionale de date referitoare la tranzacţiile suspecte, furturile şi dispariţiile semnificative de precursori de explozivi

...şi juridice pentru nerespectarea prevederilor legislaţiei referitoare la regimul precursorilor de exploziviPublicat în Monitorul Oficial cu numărul 387 din data de 17 mai 2019
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 mai 2019 in M.Of. 387 din 17-mai-2019

Hotarirea 414/2020 privind desemnarea coordonatorului naţional şi a utilizatorilor pentru baza de date a Comisiei Europene cu profesiile reglementate - RegProf, precum şi pentru aprobarea activităţilor de înregistrare a profesiilor reglementate din România şi cooperarea administrativă cu Comisia Europeană şi autorităţile competente din alte state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană

...externe,
Bogdan Lucian Aurescu
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 484 din data de 9 iunie 2020
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 iunie 2020 in M.Of. 484 din 09-iun-2020

Hotarirea 360/1997 privind unele masuri in vederea pregatirii bazei de date pentru plata alocatiei suplimentare familiilor cu copii

...secretar de stat
p.Ministrul comunicaţiilor,
Dan Chirondojan,
secretar de stat
Anexa:Publicată în Monitorul Oficial cu numarul 164 din data de 21 iulie 1997
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 iulie 1997 in M.Of. 164 din 21-iul-1997

Hotarirea 74/2002 pentru numirea asistentului roman coordonator al bazei de date a proiectului 'Calea ferata transeuropeana (TER)' din cadrul Acordului dintre Comisia Economica pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) si guvernele participante privind fondul de cooperare si creditare, semnat la Geneva la 17 decembrie 1992

...transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor MitreaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuPublicată în Monitorul Oficial cu numărul 89 din data de 2 februarie 2002
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 februarie 2002 in M.Of. 89 din 02-feb-2002

Directiva 96/9/CE/11-mar-1996 privind protecţia juridică a bazelor de date

...European din 14 decembrie 1995 (JO C 17, 22.1.1996) şi Decizia Consiliului din 26 februarie 1996.(1)Întrucât bazele de date nu sunt în prezent suficient protejate în toate statele membre de către legislaţia în vigoare; întrucât o astfel de protecţie, atunci când există, prezintă caracteristici diferite;(2)Întrucât astfel de neconcordanţe în cadrul...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Ordonanta 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariate şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale

...a fost salarizat potrivit anexei nr. III la Legea nr. 154/1998.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 79 din data de 1 februarie 2008
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 februarie 2008 in M.Of. 79 din 01-feb-2008

Hotarirea 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă

...şi să includă, unde este posibil, estimări ale costurilor corespunzătoare fiecărui orizont.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 200 din data de 23 martie 2007
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 martie 2007 in M.Of. 200 din 23-mar-2007

Norma sanitara din 2004 DE BAZĂ pentru desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare

...E-mail) ale Laboratorului de igiena radiaţiilor, care a întocmit referatul de evaluare şi a redactat avizul.4.Denumirea şi datele de identificare ale solicitantului de aviz şi calitatea acestuia.5.Datele de identificare ale obiectivului avizat.6.Practica/activităţile pentru care se emite avizul.7.Legislaţia pe baza căreia se eliberează avizul: Legea 100/1998, Normele generale de protecţia muncii şi Normele sanitare de bază pentru...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 iunie 2004 in M.Of. 527 din 11-iun-2004