Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 48 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 622.503 acte

Regulament din 2001 privind procedurile pentru supunerea proiectelor de acte normative spre adoptare Guvernului

...avizele tuturor autorităţilor publice interesate în aplicarea acestora, avizul din punct de vedere al legalităţii şi, după caz, avizul Consiliului Legislativ, avizul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării şi avizul Consiliului Economic şi Social.(5)Proiectul agendei de lucru, avizat de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, este prezentat de acesta spre aprobare primului-ministru. Agenda...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 iunie 2001 in M.Of. 334 din 22-iun-2001

Regulament din 2005 privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare - Republicare

...şi nefinalizate până la data reuniunii;d)situaţia sarcinilor restante rezultate din actele normative publicate.(6)În prima parte a agendei de lucru vor fi înscrise proiectele de acte normative şi alte documente, care au toate avizele ministerelor implicate, inclusiv formele refăcute conform avizelor Consiliului Legislativ, Consiliului Economic şi Social şi, după caz, Consiliului Suprem de Apărare a Ţării sau Consiliului Concurenţei, în conformitate cu prevederile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 martie 2006 in M.Of. 243 din 17-mar-2006

Hotarirea 306/2005 pentru aprobarea Strategiei actualizate privind reforma instituţională a Ministerului Administraţiei şi Internelor în perioada 2005-2006

...resurselor financiare necesare prin bugetele anuale constituie un risc major.9.2.Oportunităţi:- reforma administraţiei publice constituie o prioritate pe agenda Guvernului României;- procesul de reformă a Ministerului Administraţiei şi Internelor este susţinut şi se bucură de sprijinul partenerilor europeni şi al societăţii civile;- existenţa unui cadru legislativ coerent, bine armonizat cu acquisul comunitar;- existenţa unei coeziuni, la nivelul tuturor partidelor şi formaţiunilor politice, cu privire la necesitatea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 aprilie 2005 in M.Of. 355 din 27-apr-2005

Ordinul 445/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.173/2010 privind constituirea şi funcţionarea grupului de experţi responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel comunitar şi asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale instituţiilor Uniunii Europene

...1 litera b), teza 1 va avea următorul cuprins:"b) mandat - poziţie de negociere a României pentru temele aflate pe agenda Consiliului Uniunii Europene, inclusiv pentru propunerile legislative ale Comisiei Europene sau pentru cele ale unui alt stat membru al Uniunii Europene în domeniile de competenţă ale MS...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 aprilie 2015 in M.Of. 262 din 20-apr-2015

Memorandum de Intelegere din 2010 referitor la cooperarea şi sprijinul privind Secretariatul Convenţiei de cooperare poliţienească pentru Europa de Sud-Est

...Grupul de lucru la nivel de experţi;- să coordoneze, să armonizeze şi să ordoneze toate activităţile legate de Convenţie, inclusiv agenda legislativă a părţilor contractante şi schimbul de bune practici privind implementarea naţională a prevederilor Convenţiei;- să întocmească o listă cu toate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 noiembrie 2010 in M.Of. 735 din 04-noi-2010

Ordinul 282/1997 privind Procedura privind participarea utilizatorilor de apa, riveranilor si publicului in activitatea de consultare

...comitete, comisii, consilii consultative, formate din experţi, pe tematici specifice domeniului gospodăririi apelor, ce pot include aspecte ştiinţifice, tehnice sau legislative. Textele agendei de lucru şi ale minutelor întâlnirilor vor fi puse la dispoziţia publicului, spre consultare.Art. 14O altă formă de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 mai 1997 in M.Of. 100 bis din 26-mai-1997

Decizia 375/2005 referitoare la sesizările de neconstituţionalitate a Legii privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

...în ultimul rând un astfel de raport are şi o valoare practică de necontestat deoarece permite CSM să introducă pe agenda dezbaterilor parlamentare şi publice imperativele de ordin legislativ necesare pentru buna funcţionare a justiţiei.În altă ordine de idei este de amintit că o astfel de practică nu...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 iulie 2005 in M.Of. 591 din 08-iul-2005

Procedura din 2005 privind consultarea utilizatorilor de apă, riveranilor şi publicului la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi apelor

...comitete, comisii, consilii consultative, formate din experţi, pe tematici specifice domeniului gospodăririi apelor, ce pot include aspecte ştiinţifice, tehnice sau legislative. Textele agendei de lucru şi ale minutelor întâlnirilor vor fi puse la dispoziţie publicului, spre consultare.Art. 14Comentariile, observaţiile sau propunerile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 noiembrie 2005 in M.Of. 984 din 07-noi-2005

Regulament din 2006 de organizare şi funcţionare a serviciilor Camerei Deputaţilor - REPUBLICARE

...şi documentare legislativă, prin compartimentele componente, are următoarele atribuţii principale:a)efectuează studii de drept comparat şi întocmeşte dosare documentare legislative, la cererea membrilor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, a liderilor grupurilor parlamentare şi a preşedinţilor comisiilor parlamentare;b)urmăreşte agenda de lucru a Camerei Deputaţilor şi elaborează din proprie iniţiativă studii documentare, buletine informative, alte materiale de analiză şi sinteză...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 iunie 2009 in M.Of. 450 din 30-iun-2009

Hotarirea 39/2009 pentru acordarea încrederii Guvernului

...4.Combaterea corupţiei şi a criminalităţii organizate5.Ameliorarea stării resurselor umane şi a organizării sistemului judiciar6.Ameliorarea coerenţei legislative7.Reducerea duratei proceselor8.Continuarea reformelor în sistemul penitenciar9.Continuarea implicării proactive în agenda europeană JAI10.Continuarea reformării Ministerului JustiţieiSECŢIUNEA 2:Direcţii de acţiune1.CodurileUnul din obiectivele fundamentale ale sistemului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 decembrie 2009 in M.Of. 907 din 23-dec-2009