Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 21718 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 588.528 acte

Hotarirea 870/2006 privind aprobarea Strategiei pentru îmbunătăţirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale

...Monitorul Oficial al României, Partea I.Art. 3Secretariatului General al Guvernului va îndeplini următoarele atribuţii:a)elaborarea proiectelor de acte normative necesare implementării Strategiei în domeniul regulilor de procedură şi a regulilor privind evaluarea ex-ante şi ex-post a politicilor......planificare strategică pe termen mediu al instituţiilor administraţiei publice de la nivel central;c)elaborarea mecanismelor, procedurilor şi a cadrului normativ necesare pentru integrarea planurilor strategice în cadrul procesului bugetar şi supunerea spre aprobare Guvernului a proiectelor de acte normative necesare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 iulie 2006 in M.Of. 637 din 24-iul-2006

Decizia 263/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 47 [cu referire la pct. 4 lit. C din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009] şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative, precum şi ale art. II alin. (4) din Legea nr. 124/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative

...art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative, precum şi ale art. II alin. (4) din Legea nr. 124/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative
Valer Dorneanu
- preşedinte
Marian Enache
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Mircea Ştefan Minea
- judecător
Daniel Marius Morar
- judecător
Mona-Maria
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 octombrie 2017 in M.Of. 786 din 04-oct-2017

Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

...Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normativeParlamentul României adoptă prezenta lege.PARTEA I:TITLUL I:Obligaţii de integritate şi transparenţă în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice......conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor persoanelor care fac obiectul prezentei legi, conform prevederilor acesteia, care se completează cu dispoziţiile actelor normative în vigoare.(3)Principiile după care se desfăşoară activitatea de evaluare sunt legalitatea, confidenţialitatea, imparţialitatea, independenţa operaţională, celeritatea, buna...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 septembrie 2010 in M.Of. 621 din 02-sep-2010

Hotarirea 1361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului

...HOTĂRÂRE nr. 1361 din 27 septembrie 2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării GuvernuluiÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicatăGuvernul României adoptă prezenta hotărâre.Art. 1Expunerea de motive, nota de fundamentare şi referatul de aprobare sunt...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 octombrie 2006 in M.Of. 843 din 12-oct-2006

Acord din 06-oct-2010 DE PARTENERIAT VOLUNTAR între Uniunea Europeană şi Republica Camerun cu privire la aplicarea legislaţiei în domeniul forestier, la guvernantă şi la schimburile comerciale cu lemn şi produse din lemn care intră în Uniunea Europeană (FLEGT)

...pentru activitatea de exploatare forestieră şi înregistrată în calitate de entitate de prelucrare a lemnului.
Trimiteri la legislaţie, reglementări şi acte normative
- articolul 41 din Legea 94/01 din 20 ianuarie 1994
- articolul 35 alineatul (1); articolul 36; articolul 114 şi articolul
......este titulara unei concesiuni forestiere şi deţine o convenţie de exploatare încheiată cu Administraţia pădurilor.
Trimiteri la legislaţie, reglementări şi acte normative
- articolul 46; articolul 47 alineatele (1), (2), (3) şi articolul 50 alineatul (1) din Legea 94/01
- articolul 61
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 6 aprilie 2011 in Jurnalul Oficial 92L

Ordinul 196/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

...situaţiilor stabilite de comisia constituită potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) de la capitolul I din anexa nr. 2 la actul normativ mai sus menţionat. Lista de persoane asigurate înscrise care se ia în calcul pentru continuarea relaţiei contractuale este cea prezentată......asigurate înscrise, contractul poate înceta în condiţiile art. 1 alin. (6) de la capitolul I din anexa nr. 2 din actul normativ mai sus menţionat.Pentru cele 3 luni de contract în care medicul nou-venit are obligaţia de a înscrie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 martie 2017 in M.Of. 153 bis din 01-mar-2017

Ordinul 139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

...situaţiilor stabilite de comisia constituită potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) de la capitolul I din anexa nr. 2 la actul normativ mai sus menţionat. Lista de persoane asigurate înscrise care se ia în calcul pentru continuarea relaţiei contractuale este cea prezentată......asigurate înscrise, contractul poate înceta în condiţiile art. 1 alin. (6) de la capitolul I din anexa nr. 2 din actul normativ mai sus menţionat.Pentru cele 3 luni de contract în care medicul nou-venit are obligaţia de a înscrie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 martie 2017 in M.Of. 153 bis din 01-mar-2017

Decizia 25/2015 [A] cu privire la pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la chestiunea de drept: dacă subiectul activ al infracţiunii prevăzute de art. 16 din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, republicată, poate fi numai operatorul prevăzut în art. 2 lit. b) care are obligaţia de a solicita de la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor autorizaţia definită în art. 2 lit. h) în vederea desfăşurării de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive

...Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, republicată, poate fi numai operatorul prevăzut în art. 2 lit. b) care are obligaţia de a solicita de......Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, republicată, poate fi numai operatorul prevăzut în art. 2 lit. b) care are obligaţia de a solicita...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 noiembrie 2015 in M.Of. 860 din 18-noi-2015

Decizia 284/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, art. 13 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, art. II art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi ale art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

...urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind......Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
Valer Dorneanu
- preşedinte
Petre Lăzăroiu
- judecător
Mircea Ştefan Minea
- judecător
Daniel Marius Morar
- judecător
Mona-Maria Pivniceru
- judecător
Simona-
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 iulie 2019 in M.Of. 622 din 26-iul-2019

Decizia 63/2017 [R] referitoare la cererile de soluţionare a conflictelor juridice de natură constituţională dintre autoritatea executivă - Guvernul României, pe de o parte, şi autoritatea legiuitoare - Parlamentul României, pe de altă parte, precum şi dintre autoritatea executivă - Guvernul României, pe de o parte, şi autoritatea judecătorească - Consiliul Superior al Magistraturii, pe de altă parte, cereri formulate de preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, respectiv de Preşedintele României

...de către instanţa de contencios constituţional.9. În acest context, reprezentanta Consiliului Superior al Magistraturii arată că, deşi în preambulul actului normativ urgenţa şi situaţia extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată au fost motivate prin invocarea necesităţii asigurării conformităţii dispoziţiilor Codului penal şi ale Codului de procedură penală cu unele decizii ale Curţii Constituţionale, modificările aduse prin acest act normativ analizat depăşesc sfera modificărilor impuse de deciziile Curţii Constituţionale, aşa cum s-a motivat pe larg în cuprinsul sesizării...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 februarie 2017 in M.Of. 145 din 27-feb-2017