Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 92335 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 741.973 acte

Regulamentul 3/2016 privind activele eligibile pentru participarea la operaţiunile de piaţă monetară ale Băncii Naţionale a României şi acordarea de facilităţi permanente de către Banca Naţională a României

...iii) instituţii financiare internaţionale prevăzute la art. 9 lit. a) din prezentul regulament;4.(iv) unităţi administrativ-teritoriale ale statului român, regionale şi locale;5.(v) instituţii de credit eligibile în conformitate cu legislaţia naţională în materie aplicabilă să emită instrumente de natura datoriei în baza unui portofoliu de creanţe;b)tipul activelor:1......prevăzute la alin. (1) lit. e) vor putea fi incluse în lista de active eligibile pentru operaţiunile Băncii Naţionale a României ulterior definitivării cadrului legislativ specific (legislaţie primară şi secundară), inclusiv în ceea ce priveşte nominalizarea entităţii/entităţilor cu atribuţii specifice...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 25 august 2016 in M.Of. 652 din 25-aug-2016

Acord-Cadru din 2010 între Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea Programului de cooperare elveţiano-român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse

...de conformitate. Auditul de conformitate va examina printre altele: structurile, procedurile şi controalele urmărite pentru aplicarea Programului de cooperare elveţiano-român. Auditul de conformitate va fi realizat în conformitate cu legislaţia naţională. Elveţia poate avea cerinţe specifice care să fie luate în considerare.Auditurile de conformitate realizate cu 2 ani înainte......5.2.Autoritatea de auditUCAAPI din Ministerul Finanţelor Publice acţionează ca autoritate de audit pentru Programul de cooperare elveţiano-român. UCAAPI este responsabilă pentru asigurarea funcţionării eficiente şi efective a sistemelor de management şi control (audit de conformitate; audit de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 5 noiembrie 2010 in M.Of. 741 din 05-noi-2010

Acord din 2013 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind funcţionarea şi activităţile Institutului Cultural Român ''Dimitrie Cantemir'' de la Istanbul şi ale Centrului Cultural Turc ''Yunus Emre'' de la Bucureşti

...activităţilor stabilite la articolul 13 din acest acord se limitează la durata activităţii/activităţilor aferente.Art. 18În materie de legislaţie a muncii se aplică legislaţia părţii trimiţătoare şi, în materie de securitate socială, personalului Institutului/Centrului şi membrilor de familie li se aplică prevederile Acordului dintre România şi Republica Turcia în domeniul securităţii sociale, semnat la Ankara la 6 iulie 1999.Art. 19Fiecare parte, pe baza...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 14 ianuarie 2014 in M.Of. 26 din 14-ian-2014

Legea 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune

...spatii redactionale, administratie Radio si Televiziune)2.Str. Lascar Catargi nr. 47- Trei garajeTeren 410 mp
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: sâmbătă, 18 iunie 1994 in M.Of. 153 din 18-iun-1994

Decretul-Lege 7/1989 privind repatrierea cetatenilor romani si a fostilor cetateni romani

...valuta.Art. 12Orice dispozitie contrara prezentului decret se abroga.-****-PRESEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVARII NATIONALEION ILIESCU
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: duminică, 31 decembrie 1989 in M.Of. 9 din 31-dec-1989

Acord din 2005 între România şi Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României

...în mod special, de salarizare, precum şi plăţile suplimentare şi măsurile de protecţie a angajaţilor vor fi cele stabilite de legislaţia în domeniu a României, în măsura în care această legislaţie nu contravine prevederilor prezentului acord.Art. XI:Aranjamentele de aplicare1.Dacă se va considera oportun, părţile sau autorităţile desemnate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 6 iulie 2006 in M.Of. 585 din 06-iul-2006

Regulamentul 11/2007 privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe

...situaţiile prevăzute la art. 110 din O.U.G nr. 99/2006 sau în altă situaţie de incompatibilitate prevăzută de legislaţia în vigoare ori că înţelege să renunţe la orice situaţie de incompatibilitate, în termen de o lună de la data comunicării aprobării sale de către Banca Naţională a României;e)certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autorităţile competente din ţara în care are stabilit/stabilită......la art. 373 alin. (1) din O.U.G. nr. 99/2006 sau în altă situaţie de incompatibilitate prevăzută de legislaţia în vigoare ori că înţelege să renunţe la orice situaţie de incompatibilitate, în termen de o lună de la data...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 6 decembrie 2007 in M.Of. 837 din 06-dec-2007

Acord din 2004 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind aplicarea Convenţiei dintre România şi Republica Ungară privind controlul traficului de frontieră şi feroviar

...a instalaţiilor proprii de telecomunicaţii şi de prelucrare a datelor şi realizarea conexiunilor necesare cu reţeaua corespunzătoare a părţii contractante române.Art. 23(1)În punctele de contact comune personalul de serviciu al părţilor contractante, în conformitate cu legislaţia lor internă în vigoare, cooperează:a)în ceea ce priveşte schimbul informaţiilor ce interesează controlul traficului de frontieră, analiza acestora......semnat la Budapesta la 19 februarie 1997.(3)În înţelesul prezentului acord, organe de urmărire penală sunt organele împuternicite de legislaţia internă a statelor contractante pentru îndeplinirea sarcinilor de prevenire şi urmărire penală, după cum urmează:- din partea României: organele de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 12 mai 2005 in M.Of. 401 din 12-mai-2005

Hotarirea 547/1990 privind drepturile cetatenilor romani care realizeaza venituri in valuta de la societatile cu participare romaneasca in strainatate

...la post, precum si la inapoierea definitiva in tara;g)plata integrala indevize libere sau la nivelul maxim prevazut de legislatia tarilor respective a salariilor convenite, precum si transferul in Romania, in devize libere, a sumelor in valuta cuvenite unitatilor trimitatoare si a economiilor realizate de catre specialisti;h)posibilitatea revizuirii......au lucrat, in vederea calcularii, potrivit legii, a vechimii in munca la pensie.In cazul in care, in conformitate cu legislatia locala sau statutul societatilor, nu li se retin sau nu li se restituie astfel de sume, angajatii romani sunt obligati...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 4 mai 1992 in M.Of. 82 din 04-mai-1992

Acord din 2010 între România şi Regatul Spaniei cu privire la funcţionarea Institutului Cultural Român de la Madrid şi a Centrului Spaniol al Institutului Cervantes din Bucureşti

...propriu, cedat sau închiriat, pentru a-şi desfăşura activitatea.Art. 41.Centrele au ca obiectiv promovarea limbii şi culturii române, în cazul Institutului Cultural Român, respectiv a limbii spaniole şi a culturii în spaniolă, în cazul Institutului Cervantes.2.Acest obiectiv se realizează, printre altele, prin următoarele activităţi, în conformitate cu legislaţia în vigoare a fiecărei părţi şi cu scopurile prevăzute în statutele respectivelor centre:a)organizarea de cursuri de limbă, cultură...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 5 ianuarie 2012 in M.Of. 9 din 05-ian-2012