Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 88160 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 709.844 acte

Ordonanta urgenta 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române - REPUBLICARE

...transport feroviar şi care se dezvoltă în conformitate cu normele tehnice de interoperabilitate adoptate pe plan european şi preluate în legislaţia din România;b)infrastructura feroviară neinteroperabilă - parte a infrastructurii feroviare publice sau private a statului, aferentă traficului local, conectată sau nu la......nr. 89/2003 a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 2 martie 2004.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 834 din data de 9 septembrie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 9 septembrie 2004 in M.Of. 834 din 09-sep-2004

Ordonanta urgenta 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane

...Rusanu,secretar de statPublicată în Monitorul Oficial cu numărul 254 din data de 8 iulie 1998
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 8 iulie 1998 in M.Of. 254 din 08-iul-1998

Acord din 2005 între România şi Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României

...în mod special, de salarizare, precum şi plăţile suplimentare şi măsurile de protecţie a angajaţilor vor fi cele stabilite de legislaţia în domeniu a României, în măsura în care această legislaţie nu contravine prevederilor prezentului acord.Art. XI:Aranjamentele de aplicare1.Dacă se va considera oportun, părţile sau autorităţile desemnate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 6 iulie 2006 in M.Of. 585 din 06-iul-2006

Regulamentul 11/2007 privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe

...situaţiile prevăzute la art. 110 din O.U.G nr. 99/2006 sau în altă situaţie de incompatibilitate prevăzută de legislaţia în vigoare ori că înţelege să renunţe la orice situaţie de incompatibilitate, în termen de o lună de la data comunicării aprobării sale de către Banca Naţională a României;e)certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autorităţile competente din ţara în care are stabilit/stabilită......la art. 373 alin. (1) din O.U.G. nr. 99/2006 sau în altă situaţie de incompatibilitate prevăzută de legislaţia în vigoare ori că înţelege să renunţe la orice situaţie de incompatibilitate, în termen de o lună de la data...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 6 decembrie 2007 in M.Of. 837 din 06-dec-2007

Acord din 2004 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind aplicarea Convenţiei dintre România şi Republica Ungară privind controlul traficului de frontieră şi feroviar

...a instalaţiilor proprii de telecomunicaţii şi de prelucrare a datelor şi realizarea conexiunilor necesare cu reţeaua corespunzătoare a părţii contractante române.Art. 23(1)În punctele de contact comune personalul de serviciu al părţilor contractante, în conformitate cu legislaţia lor internă în vigoare, cooperează:a)în ceea ce priveşte schimbul informaţiilor ce interesează controlul traficului de frontieră, analiza acestora......semnat la Budapesta la 19 februarie 1997.(3)În înţelesul prezentului acord, organe de urmărire penală sunt organele împuternicite de legislaţia internă a statelor contractante pentru îndeplinirea sarcinilor de prevenire şi urmărire penală, după cum urmează:- din partea României: organele de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 12 mai 2005 in M.Of. 401 din 12-mai-2005

Hotarirea 547/1990 privind drepturile cetatenilor romani care realizeaza venituri in valuta de la societatile cu participare romaneasca in strainatate

...la post, precum si la inapoierea definitiva in tara;g)plata integrala indevize libere sau la nivelul maxim prevazut de legislatia tarilor respective a salariilor convenite, precum si transferul in Romania, in devize libere, a sumelor in valuta cuvenite unitatilor trimitatoare si a economiilor realizate de catre specialisti;h)posibilitatea revizuirii......au lucrat, in vederea calcularii, potrivit legii, a vechimii in munca la pensie.In cazul in care, in conformitate cu legislatia locala sau statutul societatilor, nu li se retin sau nu li se restituie astfel de sume, angajatii romani sunt obligati...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 4 mai 1992 in M.Of. 82 din 04-mai-1992

Acord din 2010 între România şi Regatul Spaniei cu privire la funcţionarea Institutului Cultural Român de la Madrid şi a Centrului Spaniol al Institutului Cervantes din Bucureşti

...propriu, cedat sau închiriat, pentru a-şi desfăşura activitatea.Art. 41.Centrele au ca obiectiv promovarea limbii şi culturii române, în cazul Institutului Cultural Român, respectiv a limbii spaniole şi a culturii în spaniolă, în cazul Institutului Cervantes.2.Acest obiectiv se realizează, printre altele, prin următoarele activităţi, în conformitate cu legislaţia în vigoare a fiecărei părţi şi cu scopurile prevăzute în statutele respectivelor centre:a)organizarea de cursuri de limbă, cultură...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 5 ianuarie 2012 in M.Of. 9 din 05-ian-2012

Protocol din 2003 de cooperare între Inspectoratul General al Poliţiei Române din Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Departamentul Siguranţei Publice din Ministerul de Interne din Republica Italiană

...10.Datele personale, necesare aplicării prezentului protocol, schimbate între părţi vor fi prelucrate şi protejate în conformitate cu prevederile respectivelor legislaţii naţionale şi ale Convenţiei Consiliului Europei în domeniu, semnată la Strasbourg în anul 1981.11.Inspectorul general al Poliţiei Române din Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi directorul general al Departamentului Siguranţei Publice din Ministerul de Interne din Republica Italiană convin să se întâlnească atunci când...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 27 mai 2004 in M.Of. 476 din 27-mai-2004

Memorandum de Intelegere din 2005 între Comunitatea Europeană şi România privind participarea României în cadrul Programului Marco Polo

...şi baza legală a acestor controale şi inspecţii, astfel încât acestea să poată oferi tot sprijinul solicitat.La cererea autorităţilor române implicate, controalele inopinate pot fi desfăşurate în colaborare cu acestea.În cazul în care participanţii în cadrul programelor refuză controalele sau inspecţiile inopinate, autorităţile române, acţionând în conformitate cu legislaţia naţională, vor acorda inspectorilor din partea Comisiei/OLAF tot sprijinul de care aceştia au nevoie, astfel încât să îşi poată...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 13 martie 2006 in M.Of. 225 din 13-mar-2006

Acord din 2009 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone cu privire la funcţionarea Institutului Cultural Român de la Varşovia şi a Institutului Polonez din Bucureşti

...de înfiinţare a unor noi institute sau filiale ale acestora.Art. 2Institutele îşi vor desfăşura activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare în statul fiecăreia dintre cele două părţi şi cu dispoziţiile prezentului acord.Art. 31.Institutul Cultural Român de la Varşovia se subordonează Ministerului Afacerilor Externe al României şi Institutului Cultural Român.2.Institutul Polonez din Bucureşti se subordonează ministrului afacerilor externe al Republicii Polone.3.Părţile îşi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 10 decembrie 2009 in M.Of. 862 din 10-dec-2009