Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 4906 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 617.474 acte

Legea 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

...LEGE nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil______*) N.n. - Potrivit art. 221 prezenta lege intră în vigoare la data de 1 octombrie 2011, cu excepţia art......CAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1Prezenta lege cuprinde dispoziţiile privind punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 24 iulie 2009, denumită în continuare Codul civil...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 iunie 2011 in M.Of. 409 din 10-iun-2011

Ordonanta urgenta 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

...80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbruAvând în vedere modificarea cadrului legal de desfăşurare a procesului civil prin adoptarea Codului de procedură civilă, precum şi punerea în aplicare a noilor instituţii adoptate prin Codul civil,ţinând seama de faptul că evoluţia în plan legislativ menţionată nu s-a reflectat într-un mod adecvat şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 iunie 2013 in M.Of. 392 din 29-iun-2013

Legea 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

...aplicabile."23.La articolul 92 punctul 1, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) cererile date de Codul civil în competenţa instanţei de tutelă şi de familie, în afară de cazurile în care prin lege se prevede în mod......Cereri în materie de tutelă şi familie(1) Dacă legea nu prevede altfel, cererile privind ocrotirea persoanei fizice date de Codul civil în competenţa instanţei de tutelă şi de familie se soluţionează de instanţa în a cărei circumscripţie teritorială îşi are...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 mai 2012 in M.Of. 365 din 30-mai-2012

Legea 287/2009 privind Codul civil - Republicare

...LEGE nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil*) - RepublicareAcest act a fost introdus sub denumirea Codul civil.________*) Republicată în temeiul art. 218 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 iulie 2011 in M.Of. 505 din 15-iul-2011

Legea 7/1996 cadastrului şi a publicităţii imobiliare - Republicare

...închiriere, dezmembrare, comasare, construire, demolare, restructurare şi amenajare;i)clauza de inalienabilitate a imobilului, potrivit art. 628 alin. (2) din Codul civil şi clauza de insesizabilitate, potrivit art. 2.329 alin. (3) din Codul civil;j)orice modificări, îndreptări sau însemnări ce s-ar face în titlu, în partea I sau a II-a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 februarie 2013 in M.Of. 83 din 07-feb-2013

Regulamentul 44/22-dec-2000 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială

...competenţă prevăzute la articolul 3 alineatul (2) şi la articolul 4 alineatul (2) sunt următoarele:- în Belgia: articolul 15 din Codul Civil (Code civil/Burgerlijk Wetboek) şi articolul 638 din Codul Judiciar (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek);- în Germania: articolul 23 din Codul de...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Legea 409/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind unele masuri premergatoare privatizarii bancilor

...9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Cesiunea creanţelor bancare neperformante este supusă dispoziţiilor art. 1391 şi următoarele din Codul civil, referitoare la cesiunea de creanţă, şi are ca efect principal subrogarea AVAB în toate drepturile principale şi accesorii ale creditorilor......contractele de cesiune de creanţă reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă nu sunt supuse transcrierii prevăzute la art. 1394 din Codul civil.(5) Termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită a creanţelor preluate de AVAB, constatate prin acte...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 iulie 2001 in M.Of. 398 din 19-iul-2001

Legea 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale - Republicare

...pe legatari şi executorul testamentar instituit.(2)Citaţia trebuie să cuprindă, sub sancţiunea nulităţii acesteia, pe lângă elementele prevăzute de Codul de procedură civilă, şi precizarea că, dacă succesibilul nu-şi exercită dreptul de a accepta în termenul prevăzut la art. 1103 din Codul civil, va fi prezumat că renunţă la moştenire.(3)Dacă printr-un testament autentic s-a instituit un legatar universal, se...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 octombrie 2011 in M.Of. 732 din 18-oct-2011

Decretul 32/1954 pentru punerea în aplicare a Codului Familiei şi a Decretului privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice

...funcţionând potrivit dispoziţiunilor corespunzătoare ale Codului Familiei. Celelalte măsuri de ocrotire vor funcţiona potrivit dispoziţiunilor legii aplicabile la data când Codul Familiei a intrat în vigoare.Art. 15În aplicarea art. 14 lit. a din prezentul decret starea de imbecilitate prevăzută de Codul Civil se va socoti, în înţelesul Codului Familiei, debilitate mintală, iar starea de sminteală ori nebunie cu furie, prevăzută de Codul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 ianuarie 1954 in B.Of. 9 din 31-ian-1954

Legea 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

...ipotecar pentru investiţii imobiliare va fi garantat prin ipoteci sau privilegii, astfel cum sunt definite la art. 1.737 din Codul civil, asupra imobilului - teren sau construcţii - pentru care se acordă creditul.(2)Ipoteca astfel constituită pentru garantarea creditului poate avea ca......ulterior constituirii sale, în limita valorii stabilite prin contract şi pe măsura utilizării creditului.(3)Prevederile art. 1.775 din Codul civil nu se aplică ipotecilor constituite pentru garantarea împrumuturilor acordate în condiţiile prezentei legi.(4)Ipotecile sau privilegiile constituite pentru...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 decembrie 1999 in M.Of. 611 din 14-dec-1999