Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 4647 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 600.976 acte

Codul de Procedura Civila din 1865 CODUL DE PROCEDURA CIVILA - Republicare

...fost mincinos.Art. 234Dispozitiunile art. 230 si 231 se aplica si juramantului dat de judecator in conditiunile prevazute de codul civil.& 9. Asigurarea dovezilorArt. 235Oricine are interes sa constate de urgenta marturia unei persoane, parerea unui expert, starea unor......catre Stat, penalitati prevazute de lege, pentru chirii si creante alimentare precum si pentru creantele privilegiate prescrise de articolul 1729 codul civil; pana la jumatate in ce priveste plata dotei legiuitei sotii, precum si alimentele acordate de lege sotiei, copiilor si...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 februarie 1948 in M.Of. 45 din 24-feb-1948

Legea 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

...LEGE nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil______*) N.n. - Potrivit art. 221 prezenta lege intră în vigoare la data de 1 octombrie 2011, cu excepţia art......CAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1Prezenta lege cuprinde dispoziţiile privind punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 24 iulie 2009, denumită în continuare Codul civil...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 iunie 2011 in M.Of. 409 din 10-iun-2011

Ordonanta urgenta 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

...80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbruAvând în vedere modificarea cadrului legal de desfăşurare a procesului civil prin adoptarea Codului de procedură civilă, precum şi punerea în aplicare a noilor instituţii adoptate prin Codul civil,ţinând seama de faptul că evoluţia în plan legislativ menţionată nu s-a reflectat într-un mod adecvat şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 iunie 2013 in M.Of. 392 din 29-iun-2013

Norme Metodologice din 2004 de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial;d)venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil;e)venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;f)venitul obţinut de o persoană fizică dintr-......avocaţi, notari publici asociaţi, asociaţii în participaţiune constituite potrivit legii, cât şi orice asociere fără personalitate juridică constituită în baza Codului civil.186.Asociatul desemnat conform prevederilor art. 92 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal are şi următoarele obligaţii:- să...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 februarie 2004 in M.Of. 112 din 06-feb-2004

Legea 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

...aplicabile."23.La articolul 92 punctul 1, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) cererile date de Codul civil în competenţa instanţei de tutelă şi de familie, în afară de cazurile în care prin lege se prevede în mod......Cereri în materie de tutelă şi familie(1) Dacă legea nu prevede altfel, cererile privind ocrotirea persoanei fizice date de Codul civil în competenţa instanţei de tutelă şi de familie se soluţionează de instanţa în a cărei circumscripţie teritorială îşi are...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 mai 2012 in M.Of. 365 din 30-mai-2012

Codul Aerian din 1997 CODUL AERIAN

...autorizatiei si/sau a licentei eliberate de Ministerul Transporturilor, agentii economici care desfasoara activitatile prevazute la art. 63 din prezentul Cod aerian capata statutul de agenti economici aeronautici civili. Ministerul Transporturilor emite reglementarile, standardele si procedurile privind evaluarea, auditarea si autorizarea si/sau licentierea agentilor economici aeronautici civili, pe care le publica in Monitorul Oficial al Romaniei.Art. 65in cazul constatarii nerespectarii conditiilor si criteriilor de autorizare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 august 1997 in M.Of. 208 din 26-aug-1997

Legea 287/2009 privind Codul civil - Republicare

...LEGE nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil*) - RepublicareAcest act a fost introdus sub denumirea Codul civil.________*) Republicată în temeiul art. 218 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 iulie 2011 in M.Of. 505 din 15-iul-2011

Legea 7/1996 cadastrului şi a publicităţii imobiliare - Republicare

...închiriere, dezmembrare, comasare, construire, demolare, restructurare şi amenajare;i)clauza de inalienabilitate a imobilului, potrivit art. 628 alin. (2) din Codul civil şi clauza de insesizabilitate, potrivit art. 2.329 alin. (3) din Codul civil;j)orice modificări, îndreptări sau însemnări ce s-ar face în titlu, în partea I sau a II-a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 februarie 2013 in M.Of. 83 din 07-feb-2013

Legea 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică - REPUBLICARE

...teritoriale, pentru autenticitate şi neschimbare, pentru fiecare caz în parte.Art. 40Dispoziţiile prezentei legi se completează cu cele ale Codului civil şi ale Codului de procedură civilă, în măsura în care nu contravin prezentei legi.Art. 41Decretul Consiliului de Stat nr. 467/1979...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 iulie 2011 in M.Of. 472 din 05-iul-2011

Regulamentul 44/22-dec-2000 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială

...competenţă prevăzute la articolul 3 alineatul (2) şi la articolul 4 alineatul (2) sunt următoarele:- în Belgia: articolul 15 din Codul Civil (Code civil/Burgerlijk Wetboek) şi articolul 638 din Codul Judiciar (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek);- în Germania: articolul 23 din Codul de...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial