Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 5287 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 649.230 acte

Legea 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

...aplicabile."23.La articolul 92 punctul 1, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) cererile date de Codul civil în competenţa instanţei de tutelă şi de familie, în afară de cazurile în care prin lege se prevede în mod......Cereri în materie de tutelă şi familie(1) Dacă legea nu prevede altfel, cererile privind ocrotirea persoanei fizice date de Codul civil în competenţa instanţei de tutelă şi de familie se soluţionează de instanţa în a cărei circumscripţie teritorială îşi are...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 mai 2012 in M.Of. 365 din 30-mai-2012

Legea 287/2009 privind Codul civil - Republicare

...LEGE nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil*) - RepublicareAcest act a fost introdus sub denumirea Codul civil.________*) Republicată în temeiul art. 218 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 iulie 2011 in M.Of. 505 din 15-iul-2011

Legea 7/1996 cadastrului şi a publicităţii imobiliare - Republicare

...închiriere, dezmembrare, comasare, construire, demolare, restructurare şi amenajare;i)clauza de inalienabilitate a imobilului, potrivit art. 628 alin. (2) din Codul civil şi clauza de insesizabilitate, potrivit art. 2.329 alin. (3) din Codul civil;j)orice modificări, îndreptări sau însemnări ce s-ar face în titlu, în partea I sau a II-a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 februarie 2013 in M.Of. 83 din 07-feb-2013

Regulamentul 44/22-dec-2000 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială

...competenţă prevăzute la articolul 3 alineatul (2) şi la articolul 4 alineatul (2) sunt următoarele:- în Belgia: articolul 15 din Codul Civil (Code civil/Burgerlijk Wetboek) şi articolul 638 din Codul Judiciar (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek);- în Germania: articolul 23 din Codul de...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Decretul 32/1954 pentru punerea în aplicare a Codului Familiei şi a Decretului privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice

...funcţionând potrivit dispoziţiunilor corespunzătoare ale Codului Familiei. Celelalte măsuri de ocrotire vor funcţiona potrivit dispoziţiunilor legii aplicabile la data când Codul Familiei a intrat în vigoare.Art. 15În aplicarea art. 14 lit. a din prezentul decret starea de imbecilitate prevăzută de Codul Civil se va socoti, în înţelesul Codului Familiei, debilitate mintală, iar starea de sminteală ori nebunie cu furie, prevăzută de Codul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 ianuarie 1954 in B.Of. 9 din 31-ian-1954

Legea 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

...ipotecar pentru investiţii imobiliare va fi garantat prin ipoteci sau privilegii, astfel cum sunt definite la art. 1.737 din Codul civil, asupra imobilului - teren sau construcţii - pentru care se acordă creditul.(2)Ipoteca astfel constituită pentru garantarea creditului poate avea ca......ulterior constituirii sale, în limita valorii stabilite prin contract şi pe măsura utilizării creditului.(3)Prevederile art. 1.775 din Codul civil nu se aplică ipotecilor constituite pentru garantarea împrumuturilor acordate în condiţiile prezentei legi.(4)Ipotecile sau privilegiile constituite pentru...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 decembrie 1999 in M.Of. 611 din 14-dec-1999

Legea 36/1995 notarilor publici şi a activităţii notariale - Republicare

...INR;k)organizează, la nivel naţional, programe care vizează alinierea practicilor notariale la exigenţele internaţionale;l)adoptă uzanţele profesionale potrivit Codului civil, republicat, cu modificările ulterioare;m)aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, execuţia bugetară şi descărcarea anuală de gestiune a preşedintelui......4)În cerere testatorul va preciza că i s-au pus în vedere prevederile art. 1.043 alin. (2) din Codul civil, republicat, cu modificările ulterioare, potrivit cărora poate să fie asistat în cadrul procedurii de către unul sau 2 martori...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 februarie 2013 in M.Of. 72 din 04-feb-2013

Legea 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România

...r)orice alte activităţi legate de atestarea şi operarea aeronavelor civile, precum şi de pregătirea, certificarea şi licenţierea personalului aeronautic civil profesionist.(2)Activităţile aeronautice civile executate de personalul aeronautic civil navigant profesionist, reglementate prin prezentul statut, se completează cu prevederile cuprinse în Codul aerian civil.Art. 8Controlul, supravegherea şi inspecţia activităţilor aeronautice civile efectuate de toate categoriile de personal aeronautic civil navigant...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 iulie 2007 in M.Of. 481 din 18-iul-2007

Codul Justitiei Militare din 1937 Codul Justitiei Militare al Romaniei

...a grefierilor se face prin decizie ministeriala dupa propunerea Inspectoratului General al Justitiei militare. In caz de lipsa de personal civil, primul grefier poate fi ofiter superior magistrat, iar grefierii ofiteri magistrati.Art. 35Articolele: 20, 21 si 22, ale acestui cod sunt aplicabile si la Curtea Militara de Casare si Justitie.TITLUL II:Marina militaraCAPITOLUL I:Dispozitiuni generaleInstantele militare......de un an efectiv, la un tribunal militar;d)Sa fi reusit la un examen de capacitate asupra urmatoarelor materii: Codul justitiei militare, dreptul penal si procedura penala si notiuni generale de drept constitutional si drept civil. Examenul se trece inaintea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 martie 1937 in M.Of. 66 din 20-mar-1937

Ordonanta 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar

...decurg din exploatarea unei întreprinderi cu scop lucrativ, în sensul art. 3 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, rata dobânzii legale se stabileşte potrivit prevederilor alin. (1), respectiv alin. (2), diminuat cu 20%.(4)Nivelul ratei dobânzii......decurg din exploatarea unei întreprinderi cu scop lucrativ, în sensul art. 3 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, dobânda nu poate depăşi dobânda legală cu mai mult de 50% pe an.(2)Orice clauză prin care...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 august 2011 in M.Of. 607 din 29-aug-2011