Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1927 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 755.991 acte

Legea 37/1990 pentru organizarea si functionarea Guvernului Romaniei

...lege intra in vigoare la 10 zile de la publicarea in Monitorul Oficial.(2)Pe data intrarii in vigoare a legii se abroga Decretul-lege nr. 10 din 31 decembrie 1989, privind constituirea, organizarea si functionarea Guvernului Romaniei, Decretul-lege nr. 104 din 30 martie 1990 privind activitatile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: sâmbătă, 8 decembrie 1990 in M.Of. 137 din 08-dec-1990

Decretul 108/2002 pentru supunerea spre acceptare Parlamentului a amendamentului adoptat de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite, prin Rezolutia 50/155 din 21 decembrie 1995, la Conventia Natiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, adoptata la New York la 20 decembrie 1990, ratificata prin Legea nr. 18/1990

...
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 31 ianuarie 2002 in M.Of. 69 din 31-ian-2002

Decizia 76/2017 [R] referitoare la examinarea sesizării formulată de Curtea de Apel Iaşi - Secţia civilă în Dosarul nr. 5.707/99/2015, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept ce decurge din ''interpretarea dispoziţiilor art. 113 lit. A alin. (1) lit. b) din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006

...2.585 din 24 aprilie 2015.11. Cauzele de nulitate absolută a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor nr. 1 din 24 aprilie 2015 invocate de reclamantă au fost:- încălcarea dispoziţiilor art. 129 alin. (7) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece hotărârea adoptată conţine elemente care nu s-au aflat pe...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 6 decembrie 2017 in M.Of. 964 din 06-dec-2017

Legea 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice

...Guvernului;c) acţiuni înseamnă valorile mobiliare emise de societăţi comerciale; acţiunile pot fi ordinare sau preferenţiale, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare;d) active înseamnă bunuri sau ansambluri de bunuri din patrimoniul unei societăţi comerciale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 27 mai 1999 in M.Of. 236 din 27-mai-1999

Hotarirea 273/2003 privind infiintarea unor filiale, societati comerciale pentru reparatii si servicii, prin reorganizarea unor activitati din cadrul Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice ''Termoelectrica'' - S.A.

...incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie sau de director general al societăţii, persoanele prevăzute la art. 135 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(18)La şedinţele consiliului de administraţie în care se dezbat...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 28 martie 2003 in M.Of. 204 bis din 28-mar-2003

Norme Metodologice din 2004 privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor comerciale, precum şi retragerea sau excluderea unor asociaţi din cadrul societăţilor comerciale şi tratamentul fiscal al acestora

...tratamentul fiscal al acestora au la bază prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi ale Codului fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003.Operaţiunile de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor comerciale, precum şi de retragere sau excludere a asociaţilor din cadrul societăţilor comerciale, sunt reglementate de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.De asemenea, operaţiunile care se efectuează la societăţile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 3 noiembrie 2004 in M.Of. 1012 bis din 03-noi-2004

Ordonanta urgenta 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale

...astfel:a)acţiunile sunt valori mobiliare emise de societăţi comerciale; acţiunile pot fi comune sau preferenţiale, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările ulterioare;b)activele sunt unităţi de producţie, subunităţi, secţii, spaţii comerciale, spaţii de cazare ori...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 29 decembrie 1997 in M.Of. 381 din 29-dec-1997

Legea 33/1991 privind activitatea bancara

...si data inmatricularii in registrul comertului.Art. 10In cazul fuziunii, dizolvarii, lichidarii sau falimentului societatilor bancare, se aplica prevederile din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, precum si normele speciale si avizele exprese ale Bancii Nationale ale Romaniei, avindu-se in vedere...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 3 aprilie 1991 in M.Of. 70 din 03-apr-1991

Legea 297/2004 privind piaţa de capital

...al unei societăţi de investiţii autoadministrate.(6)Cursul de referinţă la care se face referire în acest articol este cel din ziua pentru care se face raportarea.Art. 95Modificările survenite ca urmare a emisiunilor şi răscumpărărilor de acţiuni, din timpul fiecărui exerciţiu financiar, se efectuează, prin derogare de la Legea nr. 31/1990, şi se înregistrează la oficiul registrului comerţului, o dată pe an, în maximum 30 de zile de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 29 iunie 2004 in M.Of. 571 din 29-iun-2004

Decizia 14/2023 [A] referitoare la admiterea recursului în interesul legii privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 178 alin. (1) lit. c) şi art. 180 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, forma în vigoare până la data de 31 august 2015 - data republicării legii

...orientare a practicii în care s-a reţinut că funcţia de manager de spital public - persoană fizică/şef de secţie din spital public este incompatibilă cu cea de administrator al unei societăţi dintre cele prevăzute de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.9. Cu titlu prealabil arată că, prin punctul de vedere întocmit, procurorul general...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 7 august 2023 in M.Of. 724 din 07-aug-2023