Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 804 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 750.871 acte

Ordinul 41/2014 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionare de activităţi de explorare privind concursul public de ofertă - Runda nr. 86/2014

...aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, în baza solicitării scrise, cu respectarea condiţiilor impuse de legislaţia privind informaţiile clasificate, a acordului de confidenţialitate şi în condiţiile achitării de către solicitant a tarifelor pentru consultarea şi utilizarea de date şi informaţii din fondul geologic naţional referitoare la resurse minerale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 5 martie 2014 in M.Of. 162 din 05-mar-2014

Protocol din 2004 privind combaterea terorismului, adiţional la Acordul de cooperare dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre în domeniul combaterii criminalităţii, în special a formelor ei organizate

...de experienţă privind utilizarea metodelor ştiinţifice şi tehnologice pentru cercetările criminologice;c)desfăşurarea în comun de forme de perfecţionare, seminarii, consultări şi cercetări ştiinţifice;d)schimb de legislaţie, analize şi date statistice interne relevante;e)orice alte forme prevăzute în Acordul CEMN.Art. 91.Informaţiilor şi documentelor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 20 iulie 2005 in M.Of. 640 din 20-iul-2005

Hotarirea 536/2014 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor

...promovării investiţiilor străine în România;o)elaborează şi prezintă prim-ministrului analize şi situaţii comparate în legătură cu politica şi legislaţia internaţională în domeniul investiţiilor străine;p)acţionează, inclusiv prin consultări cu investitorii români şi străini, cu organizaţiile profesionale, cu patronatele şi cu Camera de Comerţ şi Industrie a României şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 9 iulie 2014 in M.Of. 510 din 09-iul-2014

Directiva 2002/14/CE/11-mar-2002 de stabilire a unui cadru general de informare şi consultare a lucrătorilor din Comunitatea Europeană

...1)Prezenta directivă are ca obiectiv instituirea unui cadru general de stabilire a cerinţelor minime ale dreptului la informare şi consultare a lucrătorilor în întreprinderile şi unităţile din Comunitate.(2)Modalităţile de informare şi consultare se definesc şi se pun în aplicare în conformitate cu legislaţia naţională şi cu practicile în domeniul relaţiilor dintre partenerii sociali, în vigoare în diferite state membre, astfel încât să se...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Acord-Cadru din 2009 de parteneriat şi de cooperare globală între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Indonezia, pe de altă parte

...respecte principiile umanitare.2.Cooperarea dintre părţi ar trebui să se desfăşoare în conformitate cu evaluarea cerinţelor specifice, efectuată prin consultare reciprocă, şi ar trebui să fie pusă în aplicare în conformitate cu legislaţia în domeniu a părţilor. Cooperarea se va axa, inter alia, pe:a)analiza cauzelor profunde ale migraţiei;b)elaborarea şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 24 mai 2012 in M.Of. 353 din 24-mai-2012

Tratat din 2005 între Regatul Belgiei, Republica Federală Germania, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Marele Ducat de Luxemburg, Regatul Ţărilor de Jos şi Republica Austria privind aprofundarea cooperării transfrontaliere, în special în vederea combaterii terorismului, criminalităţii transfrontaliere şi migraţiei ilegale

...un punct naţional de contact pentru transmiterea datelor în baza art. 9. Competenţele punctului naţional de contact sunt guvernate de legislaţia naţională aplicabilă.(2)Detaliile tehnice ale procedurilor descrise la art. 9 se reglementează printr-un acord de implementare prevăzut la art. 44.Art. 12:Consultarea automatizată a datelor din registrele de înmatriculare a vehiculelor(1)Pentru prevenirea şi urmărirea faptelor penale pe teritoriul părţii contractante...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 6 august 2008 in M.Of. 590 din 06-aug-2008

Acord din 1997 între părţile la Tratatul Atlanticului de Nord pentru securitatea informaţiilor

...Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952.ANEXA nr. 3:Prezenta anexă face parte integrantă din acord.Consultările au loc cu comandanţii militari pentru respectarea prerogativelor acestora.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 993 din data de 28 octombrie 2004
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 28 octombrie 2004 in M.Of. 993 din 28-oct-2004

Contract Colectiv de Munca 805/03/2005 la nivelul ramurii chimie şi petrochimie pe anii 2005-2006 înregistrat la Ministerul Muncii, Solidarităţii şi Familiei cu nr. 805/03/12.04.2005

...Sindicatele au obligaţia să asigure confidenţialitatea materialelor primite conform alineatului 2 şi să folosească aceste materiale în scopurile prevăzute de legislaţie.Art. 126(1)Administraţia va transmite sindicatului măsurile adoptate în procesul de privatizare, inclusiv în cazul constituirii de societăţi mixte (cu capital străin).(2)În cadrul acţiunilor de privatizare, administraţia, cu consultarea sindicatelor, va analiza condiţiile cele mai favorabile pentru asigurarea participării salariaţilor la acţiunile de privatizare, constituind, în conformitate cu......legislaţia, asociaţii de privatizare, acolo unde este cazul, sau propunând introducerea de clauze sociale în contractele de vânzare-cumpărare.Art. 127...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 4 mai 2005 in M.Of. 5 cc din 04-mai-2005

Acord din 2008 MARITIM între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia

...autorităţi relevante ale părţilor contractante, în limitele atribuţiilor acestora şi fără a aduce atingere obligaţiilor lor internaţionale:a)să aibă consultări în vederea efectuării aranjamentelor necesare, în conformitate cu legislaţia lor naţională, care să asigure implementarea pe deplin a prezentului acord;b)să promoveze contactele şi schimbul de informaţii dintre...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 10 decembrie 2008 in M.Of. 830 din 10-dec-2008

Norma sanitara veterinara din 2005 privind implementarea de către autorităţile sanitare veterinare de la posturile de inspecţie la frontieră a măsurilor ce trebuie aplicate în cazul activităţilor de import şi tranzit de mărfuri supuse controlului sanitar-veterinar, găsite necorespunzătoare

...dovedesc autorităţii sanitare veterinare de la posturile de inspecţie la frontieră faptul că un animal nu corespunde cerinţelor stabilite de legislaţia naţională sau când la aceste controale se descoperă o neregulă, autoritatea sanitară veterinară, după consultarea cu persoana responsabilă de încărcătură sau cu reprezentantul legal al acesteia, va decide dacă:a)va adăposti, adăpa şi furaja...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 1 martie 2005 in M.Of. 177 din 01-mar-2005